loading
back to top

Thì tương lai đơn và tương lai gần

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-23 21:33:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Thì tương lai đơn và tương lai gần    giáo án tiếng anh lớp 6   

176
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Thì tương lai đơn và tương lai gần

Thì tương lai đơn và tương lai gần

Thì tương lai đơn và tương lai gần
Tóm tắt nội dung

WELCOME EVERYBODY Goodmorning TeacherDANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 31. Nguyễn Thị Lan Ph ương (Làm Powerpoint)2. Trần Thị Thủy Tiên Thuyết Trình )3. Trần Thu Uyên4. Đoàn Thu Uyên5. Nguyễn Thị Ph ương Nhung6. Hà Quang Việt Đứ c0102THÌ ƯƠNG LAI ĐƠ I. Cấu trúc (Form)1. Khẳng định:S will NOTE :• will I'll They will They'll• He will He'll We will We'll• She will She'll You will You'll• It will It'llEg: -I will help her take care of her children tomorrow morning- She will bring you cup of tea soon. 2. Phủ định:S will not VCâu phủ định trong thì tương lai đơn ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau “will”.NOTE :- will not won’tEg:-I won’t tell her the truth .-They won’t stay at the hotel.3. Câu hỏi:Will Trả lời: Yes, will./ No, won’t.Câu hỏi trong thì tương lai đơn ta chỉ cần đảo “will” lên trước chủ ngữ.Wh Will ?Eg:-Will you come here tomorrow? Yes, will./ No, won’t.- Will they accept your suggestion? Yes, they will./ No, they won’t.II. Cách sử dụng (Use):1. Diễn tả một...

Nội dung tài liệu

WELCOME EVERYBODY Goodmorning TeacherDANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 31. Nguyễn Thị Lan Ph ương (Làm Powerpoint)2. Trần Thị Thủy Tiên Thuyết Trình )3. Trần Thu Uyên4. Đoàn Thu Uyên5. Nguyễn Thị Ph ương Nhung6. Hà Quang Việt Đứ c0102THÌ ƯƠNG LAI ĐƠ I. Cấu trúc (Form)1. Khẳng định:S will NOTE :• will I'll They will They'll• He will He'll We will We'll• She will She'll You will You'll• It will It'llEg: -I will help her take care of her children tomorrow morning- She will bring you cup of tea soon. 2. Phủ định:S will not VCâu phủ định trong thì tương lai đơn ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau “will”.NOTE :- will not won’tEg:-I won’t tell her the truth .-They won’t stay at the hotel.3. Câu hỏi:Will Trả lời: Yes, will./ No, won’t.Câu hỏi trong thì tương lai đơn ta chỉ cần đảo “will” lên trước chủ ngữ.Wh Will ?Eg:-Will you come here tomorrow? Yes, will./ No, won’t.- Will they accept your suggestion? Yes, they will./ No, they won’t.II. Cách sử dụng (Use):1. Diễn tả một quyết định, một định nhất thời nảy ra ngay tại thời điểm nói.Eg: -Are you going to the supermarket now? will go with you. -I will come back home to take my document which have forgotten. 2. Diễn tả một dự đoán không có căn cứ.Eg :-I think she will come to the party. She supposes that she will get better job.3. Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.Eg :-I promise that will tell you the truth. Will you please bring me cup of coffee? 4. Sử dụng trong câu điều kiện loại một, diễn tả một sự việc có thể xảy ra hiện tại và tương lai.Eg :-If she comes, will go with her. If it stops raining soon, we will go to the cinema.III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI ĐƠNTrong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:- in thời gian: trong nữa (in minutes: trong phút nữa)- tomorrow: ngày mai- Next day/week/month/…: ngày/tuần/tháng/… tớiTrong câu có những động từ chỉ quan điểm như:- think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là- perhaps: có lẽ- probably: có lẽTHÌ ƯƠNG LAI GẦN I- Cấu trúc (Form)1. Khẳng định:S is/ am/ are going to VNOTE:- am I’m- He/ She/ It is He’s/ She’s/ It’s-S We/ You/ They are We’re/ You’re/ They’reEg :-I am going see film at the cinema tonight-She is going to buy new car next week. We are going to Paris next month. 2. Phủ định:S is/ am/ are not going to VCâu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau động từ “to be”.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến