loading
back to top

Tại sao nói rằng trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác?

Chia sẻ: tuyensinh247 | Ngày: 2017-10-02 16:26:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

1935
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Tại sao nói rằng trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác?

Tại sao nói rằng trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác?

Tại sao nói rằng trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác?
Tóm tắt nội dung
sao nói ng trong truy ng Chi lá cu cùng ủO.Hen­ri, chi lá ­men trên ng là ki tác?ế ườ ệBài tham kh 1ảCó th nói trong truy ng "Chi lá cu cùng" O.Hen­ri, chi cể ếlá ­men trên ng là ki tác. Chi lá là ph mụ ườ ẩngh thu sĩ. Nó là ki tác tr nó sinhệ ướ ởđng và gi ng nh th t. Gi ng đn con sĩ Giôn­ộ ảxi và Xiu­đi đu không phát hi ra. ­men đã chi lá iề ớt tài năng, tâm huy đi mình. căng ra chấ ờđi hai năm trong phòng ch ng chi lá là tác ph duyợ ươ ẩnh trong kho ng th gian đng đng y. th đã nó iấ ởtình yêu th ng tha thi dành cho Giôn­xi, con mèo nh ng iươ ườh sĩ tr mà coi nh đa con, đa cháu nh mình. Chi lá đãọ ếđc ng tâm n, ng lòng và ng ng tượ ộng ngh sĩ tâm huy ngh thu và cu đi. Không nh ngườ ữth chi lá cu cùng đã ng đc Giôn­xi, nh chi lá, cô đãế ượ ếkh nh. Ki tác ­men đã kh ng đnh ph ng chânỏ ựthành ngh thu đn ng tuy con ng i.ủ ườBài tham kh 2ả1. Ki tác menệ ơ­ Khi nghe Xiu chuy Giôn xi nh ng chi lá trên câyể ếth ng xuân, men và Xiu “S ngó ra ngoài nhìn câyườ ổth ng xuân. nhìn nhau...
Nội dung tài liệu
sao nói ng trong truy ng Chi lá cu cùng ủO.Hen­ri, chi lá ­men trên ng là ki tác?ế ườ ệBài tham kh 1ảCó th nói trong truy ng "Chi lá cu cùng" O.Hen­ri, chi cể ếlá ­men trên ng là ki tác. Chi lá là ph mụ ườ ẩngh thu sĩ. Nó là ki tác tr nó sinhệ ướ ởđng và gi ng nh th t. Gi ng đn con sĩ Giôn­ộ ảxi và Xiu­đi đu không phát hi ra. ­men đã chi lá iề ớt tài năng, tâm huy đi mình. căng ra chấ ờđi hai năm trong phòng ch ng chi lá là tác ph duyợ ươ ẩnh trong kho ng th gian đng đng y. th đã nó iấ ởtình yêu th ng tha thi dành cho Giôn­xi, con mèo nh ng iươ ườh sĩ tr mà coi nh đa con, đa cháu nh mình. Chi lá đãọ ếđc ng tâm n, ng lòng và ng ng tượ ộng ngh sĩ tâm huy ngh thu và cu đi. Không nh ngườ ữth chi lá cu cùng đã ng đc Giôn­xi, nh chi lá, cô đãế ượ ếkh nh. Ki tác ­men đã kh ng đnh ph ng chânỏ ựthành ngh thu đn ng tuy con ng i.ủ ườBài tham kh 2ả1. Ki tác menệ ơ­ Khi nghe Xiu chuy Giôn xi nh ng chi lá trên câyể ếth ng xuân, men và Xiu “S ngó ra ngoài nhìn câyườ ổth ng xuân. nhìn nhau lát, ch ng nói năng gì”.ườ ẳC đã “s t” cho ng ng Giôn xi khi th trên cây ch cònụ ỉtr vài chi lá. Và trong lúc ng ng “ch ng nói năng gì”, Cơ ụđã đnh, mà đn cu câu chuy chúng ta hi uấ ểđc cái ng “ch ng nói năng gì” .ượ ụ­ Trong đêm gió phũ phàng, chi lá th ng xuân cu cùng dãư ườ ốr ng, men đã ch rét, đèn, leo thang chi cụ ếlá trên ng. Chi lá đã ng Giôn xi, nh ng điứ ườ ướm ng ng men vì nh ng ph i.ạ ổ­ Chi lá là ki tác men. Tr là vì chi lá đcế ướ ượv gi ng: cu ng lá còn gi xanh m, nh ng rìaẽ ớlá hình răng đã nhu màu vàng úa, chi lá dũng treoư ảbám vào cành cách đt ch ng hai ”, gi ng đn cặ ươ ảGiôn xi và Xiu đu ng là chi lá th t.ề ưở ậ­ Nh ng quan tr ng chi lá men là ki tác vì nóư ệđem ng cho Giôn xi. Chi lá đc ng tình th ngạ ượ ươyêu bao la và lòng hy sinh cao men. Th xúc đng khiả ộhình dung ông trong đêm gió đã thang leo lên đụ ộcao 6m chi lá trên ng.ơ ườ­ Vi nhà văn qua không chuy men chi lá trênệ ết ng trong đêm tuy có có hi qu làm tăng tính ch tính aườ ủtruy n, ng cho Giôn xi và Xiu, và gây ng thú ngệ ờcho ng đc.ườ ọ2. Tình yêu th ng Xiuươ ủ­ Xiu th ng Giôn xi, cô lo không bi mình ra sao Giônấ ươ ếxi ch đi.ế­ Đi Giôn xi, Xiu tình chăm sóc, chi chu ng, ch tr tố ộvi c: Xiu làm cách chán khi Giôn xi mu kéo chi mành lênệ ếđ nhìn th cây th ng xuân. Chính chi ti này ch ng Xiu khôngể ườ ỏbi gì đnh men Vì th khi nhìn th chi lá duyế ếnh trên cây, Xiu vô cùng bu bã và lo ng vì nghĩ ng cái ch aấ ủGiôn xi đã đn khi chi lá cu cùng kia ng xu ng.ế ố­ Đó chính là tác ph m, Xiu bi đnh aự ủC men thì chúng ta không th đc đc nh ng dòng ch uụ ượ ưt tâm tr ng Xiu đy lo ng, yêu th ng, và th đm tình ng iả ươ ườnh y.ư ậ3. Di bi tâm tr ng Giôn xiễ ủĐc qua hai kéo mành. Kéo mành th nh t, th chượ ỉcòn chi lá, ng đc dõi theo chi lá ngày,ộ ườ ộm đêm hôm y. Và sáng hôm sau, kéo mành th 2, ng đcộ ườ ọkhông bi chi lá có còn không và ph Giôn xi ra sao?ế ẽ­ Riêng Giôn xi, hai kéo mành cô đu nh lung, th nhiênớ ảch đón cái ch t. Cô đã chu sàng cho chuy đi xa đy bí nờ ẩc mình. Cô nghĩ ng “Hôm nay nó ng thôi, và cùng lúc đó emủ ụs ch t”. Cô nh đc dây ràng bu cô tình n, iẽ ượ ớth gi xung quanh nh đang ng n…ế ầ­ kéo mành th 2, cô “không ng chi lá th ng xuân cònầ ườ ẫđó”. “Cô nhìn chi lá lâu”. Và trong kho ng th gian đãằ ấdi ra sinh kì di trong tâm Giôn xi. Cô nh ra sễ ựgan góc chi lá bé nh ngoài kia. Dù ph đng đu gióủ ươ ớm a, bão táp, dù nó ch còn mình trên cây th ng xuân, Dùư ườm ph rìa lá đã ng sang màu vàng úa… nh ng chi lá kiênộ ẫc ng, ch ng ch ph n, bám tr trên cành, thì sao? iườ ạsao con ng không th kiên ng và bám tr sao conườ ườ ạng đu i, buông xuôi đu hàng cho ph n, đánh điườ ấý chí và ngh ng chính thân mình????ị ả4. Ngh thu đo ng tình hu ng hai là đc đi tệ ượ ậtrong chi lá cu cùng.ế ố­ Ng đc th ng lo ng cho Giôn xi khi th cái ch aườ ươ ủnàng Nh ng thúc truy n, tình hu ng ng đo ng c:ắ ượGiôn xi tr yêu đi, kh nh, ham ng, thoát kh nhở ệhi nghèo…làm cho Xiu và ng đc ng và th nhể ườ ẹnhõm.­ Đo ng tình hu ng th là: men đang kh nh,ả ượ ạđn cu truy ng ch vì ng ph i, này khi cho ng đcế ườ ọl ng nh ng đng.ạ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến