loading
back to top

Soạn bài lớp 8: Ngắm trăng

Chia sẻ: tuyensinh247 | Ngày: 2017-10-11 13:56:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

122
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 8: Ngắm trăng

Soạn bài lớp 8: Ngắm trăng

Soạn bài lớp 8: Ngắm trăng
Tóm tắt nội dung
So bài: Ng trăngạ ắNG TRĂNGẮ(H Chí Minh)ồI. TÁC PH MỀ Ẩ1. Hoàn nh sáng tácảTháng 8­1942, Chí Minh Pác Bó (Cao ng) bí lên đng sang Trung Qu cồ ườ ốđ tranh th vi tr qu cho cách ng Vi Nam, nh ng khi đn th tr nể ấTúc Vinh thì Ng chính quy đa ph ng đây gi gi đi kh 30 nhàườ ươ ầgiam 13 huy thu nh Qu ng Tây, đày đo năm tr i. Th gian này,ủ ờNg đã vi Nh kí trong tù ng th ch Hán, 133 bài, ph là th tườ ứtuy t. th th hi tâm cao đp, chí cách ng kiên ng và nghệ ườ ệthu thi ca đc c.ậ ắ2. Tác ph mẩBài th Ng trăng đc trích trong Nh kí trong tù Chí Minh.ơ ượ ồII. KI TH NẾ Ả1. các câu th ch:ề ị­ Câu th hai trong nguyên tác có nghĩa là “Tr nh đp đêm nay bi làm thứ ướ ếnào?”. Câu th ch ch thành: nh đp đêm nay, khó ng đã làm đi cái nơ ốxang, nhân tr tình (cũng là đi lãng và nh tr cố ướthiên nhiên trong tâm Bác).ồ ủ­ Hai câu th cu (b ch) cũng kém ph đăng đi so phiên âm. aơ ữt nhòm và ng trong câu cu là hai đng nghĩa, khi cho ch không oừ ảđm đc cô đúc và th th .ả ượ ơ2. Th ng ng ta ng trăng vào nh ng lúc...
Nội dung tài liệu
So bài: Ng trăngạ ắNG TRĂNGẮ(H Chí Minh)ồI. TÁC PH MỀ Ẩ1. Hoàn nh sáng tácảTháng 8­1942, Chí Minh Pác Bó (Cao ng) bí lên đng sang Trung Qu cồ ườ ốđ tranh th vi tr qu cho cách ng Vi Nam, nh ng khi đn th tr nể ấTúc Vinh thì Ng chính quy đa ph ng đây gi gi đi kh 30 nhàườ ươ ầgiam 13 huy thu nh Qu ng Tây, đày đo năm tr i. Th gian này,ủ ờNg đã vi Nh kí trong tù ng th ch Hán, 133 bài, ph là th tườ ứtuy t. th th hi tâm cao đp, chí cách ng kiên ng và nghệ ườ ệthu thi ca đc c.ậ ắ2. Tác ph mẩBài th Ng trăng đc trích trong Nh kí trong tù Chí Minh.ơ ượ ồII. KI TH NẾ Ả1. các câu th ch:ề ị­ Câu th hai trong nguyên tác có nghĩa là “Tr nh đp đêm nay bi làm thứ ướ ếnào?”. Câu th ch ch thành: nh đp đêm nay, khó ng đã làm đi cái nơ ốxang, nhân tr tình (cũng là đi lãng và nh tr cố ướthiên nhiên trong tâm Bác).ồ ủ­ Hai câu th cu (b ch) cũng kém ph đăng đi so phiên âm. aơ ữt nhòm và ng trong câu cu là hai đng nghĩa, khi cho ch không oừ ảđm đc cô đúc và th th .ả ượ ơ2. Th ng ng ta ng trăng vào nh ng lúc th nh th i, th thái. Th nh ng đây,ườ ườ ởH Chí Minh ng trăng trong hoàn nh đc bi t: trong tù. Khi Bác nóiồ ở“Trong tù không cũng không hoa” thì không có nghĩa là Bác đang than th cũngượ ởkhông ph đó là phê phán. Ch có th nghĩ ng, tr đêm trăng tuy đp y,ả ướ ấBác mong đc th ng trăng cách tr (và đúng là th ti không cóượ ưở ếr u, có hoa). Chính vi nh đn và hoa trong nh ng tù này đã cho th y,ượ ượ ấng tù không ng gì ch và nh ng gian nan mà mình đang ph iườ ướ ảch u. Ng tù ung dung i, th mình cùng thiên nhiên.ị ườ ớ3. Hai câu cu bài th ch Hán đi nhau ch nh:ố ỉNhân ng song ti khán minh nguy t,ướ ệNguy tòng song khích khán thi gia.ệCác ch ng (nhân, thi gia) và các ch trăng (nguy t) đt hai đu, gi làừ ườ ữc nhà tù (song). Th nh ng, gi ng và trăng tìm đc giao hoà nhau.ử ườ ượ ớDoc24.vnC trúc đi này đã làm tình mãnh li gi ng và trăng, sấ ườ ựg bó thân thi quan lâu đã tr thành tri (Bác trăng).ắ ớ4. Hình nh Ch ch Chí Minh hi lên trong bài th khía nh ng iả ườchi sĩ không chút tâm gông cùm, đói rét,… Tr khó khăn, Bác giế ướ ữđc phong thái ung dung, i. Bài th còn th hi tâm ngh sĩ aượ ủBác tâm luôn ng thiên nhiên.ồ ớ5*. Nh xét Hoài Thanh: “Th Bác đy trăng” là có ch th Bác có nhi bàiậ ềvi trăng. còn có nhi bài miêu trăng đp và ng, ví :ế ượ ụ­ Các bài nh Ng trăng (v ng nguy t), Trung thu, Đêm thu (Thu ),… là nh ng bàiư ữth trong Nh kí trong tù.ơ ậ­ Các bài nh tháng giêng (Nguyên tiêu), nh khuya, Tin th ng tr (Báo ti p),ư ệ… là nh ng bài Bác vi trong th kì kháng chi ch ng Pháp.ữ ốCu ng trăng trong bài ng nguy gi ng nh các cu ng trăng khác trongộ ắnh ng bài th đc Bác làm khi ph ch nh tù đày. Song có th nói, bài thữ ượ ơBác vi trăng có nh ng nét riêng: trăng đy ng, đy xuân trong mế ằtháng giêng; trăng thi và tri trong Báo ti (Tin th ng tr n),… Nói chung, cị ảnh ng bài này, Bác đu đã cho ng đc th đp tâm thi sĩ, luôn mữ ườ ởr ng lòng giao hoà cùng thiên nhiên.ộ ớIII. RÈN LUY NĂNGỆ ỸĐc bài th ng gi ng nh nhàng, ch rãi, th hi nh ng suy nghĩ ng sâu tácọ ủgi .ảDoc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến