loading
back to top

Soạn bài lớp 12: Rừng xà nu

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-15 09:52:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

241
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 12: Rừng xà nu

Soạn bài lớp 12: Rừng xà nu

Soạn bài lớp 12: Rừng xà nu
Tóm tắt nội dung
So bài ng xà nuạ ừR NG XÀ NU ỪNGUY TRUNG THÀNHỄI. Vài nét chung1. Tác giả­ Tên khai sinh là Nguy Văn Báu.ễ­ Bút danh: Nguyên Ng c, Nguy trung Thành.ọ ễ­ 1950: Gia nh quân đi khi đang trung chuyên khoa.ậ ọ­ 1962: Ch ch chi văn ngh gi phóng mi Trung Trung .ủ ộ­ bó thi chi tr ng Tây Nguyên.ắ ườ2. Tác ph mẩa. Xu Truy đc in trong "Trên quê ng nh ng ng anh hùng Đi nấ ượ ươ ườ ệNg c" vi năm 1965.ọ ếb. truy nố ệChuy cu đi Tnú ng vào cu dân làng Xôman.ệ ủII. Đc hi uọ ể1. Hình ng cây xà nuượ­ ng không cây nào không th ng, nh ra­t ng máu n.ả ươ ớ­ Không gi i…ế ổ­ th ng chóng lành, nhanh, thay th nh ng cây đã ngã.ế ươ ữ­ Cây ngãcây con lên.ẹ ọ­ ng ra che ch cho làng.Ưỡ ở­ Nh ng đi (r ng) xà nu ti i.ữ ố=> Ngh thu nhân hoá, so sánh­hình nh giàu giá tr hình, nh nh kh ch mệ ạt thành hình kh có màu mùi => ph ng Tây Nguyên bó iạ ớcon ng i.ườ=> Cây xà nu, ng xà nu tiêu bi cho ph n, ph ch t, ng di t, tinhừ ệth tranh qu ng nhân dân Tây Nguyên.ầ ườ ủ­ Các th cây xà nu ng tr ng cho các th dân...
Nội dung tài liệu
So bài ng xà nuạ ừR NG XÀ NU ỪNGUY TRUNG THÀNHỄI. Vài nét chung1. Tác giả­ Tên khai sinh là Nguy Văn Báu.ễ­ Bút danh: Nguyên Ng c, Nguy trung Thành.ọ ễ­ 1950: Gia nh quân đi khi đang trung chuyên khoa.ậ ọ­ 1962: Ch ch chi văn ngh gi phóng mi Trung Trung .ủ ộ­ bó thi chi tr ng Tây Nguyên.ắ ườ2. Tác ph mẩa. Xu Truy đc in trong "Trên quê ng nh ng ng anh hùng Đi nấ ượ ươ ườ ệNg c" vi năm 1965.ọ ếb. truy nố ệChuy cu đi Tnú ng vào cu dân làng Xôman.ệ ủII. Đc hi uọ ể1. Hình ng cây xà nuượ­ ng không cây nào không th ng, nh ra­t ng máu n.ả ươ ớ­ Không gi i…ế ổ­ th ng chóng lành, nhanh, thay th nh ng cây đã ngã.ế ươ ữ­ Cây ngãcây con lên.ẹ ọ­ ng ra che ch cho làng.Ưỡ ở­ Nh ng đi (r ng) xà nu ti i.ữ ố=> Ngh thu nhân hoá, so sánh­hình nh giàu giá tr hình, nh nh kh ch mệ ạt thành hình kh có màu mùi => ph ng Tây Nguyên bó iạ ớcon ng i.ườ=> Cây xà nu, ng xà nu tiêu bi cho ph n, ph ch t, ng di t, tinhừ ệth tranh qu ng nhân dân Tây Nguyên.ầ ườ ủ­ Các th cây xà nu ng tr ng cho các th dân làng Xoman và nhân dân Vi tế ượ ệNam.Doc24.vn2. Hình nh ng dân Xômanượ ườa. tụ ế­ Ti ng nói bàn tay ng tr ch, sáng, râu dài ng c, ng căng nh thân câyế ưxà nu => Kho nh, qu th c.ớ ướ­ Lúc ông nói: Nó súng => mình giáo mác, ng nín => có uy tín điầ ườ ốv dân làng.ớ=> Là ng đi di cho qu chúng, bi ng cho nh tinh th và ch tườ ượ ấcó tính truy th ng, ngu mi núi Tây Nguyên, là ng tr ti lãnh đoề ườ ạdân làng vùng lên đánh gi c.ặb. Nhân DítậS hi thân ti Mai.ự ủ+ Lúc nh Gan góc lanh i.ỏ ợ+ lên: Bí th kiêm chính tr viên xã đi.ớ ộĐôi t: bình th ntrong su khi nhìn thù; ráo ho nh khi ng khóc Mai;ắ ườnghiêm kh nhìn Tnú.ắ=> ng có nguyên tác và giàu tình yêu th ng. Đôi ch ch đy chi sâu nghố ươ ịl c. Cùng Tnú, là tr đáng tin là ch dân làng Xôman.ự ủc. Bé HengG tu th Mai, Dít, Tnú.ợ ủ=> ng tr ng cho ng ti đy sinh c, đy nh ng, thượ ườ ếh Cách ng ng vàng.ệ ữd. Nhân TnúậXu hi qua t.ấ ế­ Cu đi:ộ ờ+ Lúc nh côi, đc dân làng Xôman mang; gan góc, lanh i, dũng m, táoỏ ượ ảb o, đn Cách ng.ạ ạ+ gi t: ch vào ng nói "c ng đây này".ị ở+ lên: Ra tù, Mai, lãnh đo dân làng đánh gi c; ch ng ki nh vớ ợcon gi t; thân đch t, tra dã man; gia nh đi.ị ộ=> Can đm lên đau đn­bi ch cá nhân, quy tâm tr thù nhà đn c.ả ượ ướ­ Đôi bàn tay:+ Khi nguyên n: là đôi bàn tay tình nghĩa.ẹ+ Khi nguy n: ng vàng vũ khí.ậ ầ­ Ngày phép: đúng đêm; ng ng đi khi nghe ti ng chày; nh rõ ngề ườ ừDoc24.vnng i­nh tên ng ng trong ni xúc đng sâu xa.ườ ườ ộ=> Có tính lu cao và giàu tình yêu th ng đi đng bào.ỷ ươ ồ=> Là đa con chung dân làng Xôman.ứ ủ3. Vài nét ngh thu tệ ậ­ Ngh thu chuy ng n, hàm súc, nn, gh thu miêu sinhệ ỉđng.ộ­ Gi ng hào hùngthâm tr m, xúc đng mang âm ng thi.ọ ưở ử­ Ngh thu xây ng hình ng cây xà nu và ng xà nu.ệ ượ ừIII. ng tổ ếTruy cô đúc mang âm ng thi hùng tráng Thông qua vi miêu ngệ ưở ốmãnh li cây xà nu và ng dân Xôman, tác gi đã kh ho hình nh Tâyệ ườ ảNguyên anh hùng, khu lòng đi theo Đng Th hi thành công ch nghĩa anhấ ủhùng Cách ng Vi Nam.ạ ệDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến