loading
back to top

Soạn bài lớp 12: Nhân vật giao tiếp

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-10 09:31:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

121
Lượt xem
0
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 12: Nhân vật giao tiếp

Soạn bài lớp 12: Nhân vật giao tiếp

Soạn bài lớp 12: Nhân vật giao tiếp




Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSo bài Nhân giao ti pạ ếNHÂN GIAO TI PẬ Ế(Ng văn 12 n)ữ ảI. Phân tích các ng li uữ ệ1. Ng li 1ữ ệa. Ho đng giao ti trên có nh ng nhân giao ti là: Tràng, cô gái và "th ".ạ ịNh ng nhân đó có đc đi m:ữ ể­ tu i: đu là nh ng ng tr tu i.ề ườ ổ­ gi tính: Tràng là namcòn là .ề ữ­ ng xã i: đu là nh ng ng dân lao đng nghèo đói.ề ườ ộb. Các nhân giao ti chuy đi vai ng nói, vai ng nghe và luân phiên tậ ườ ườ ượl nh sau:ờ ư­ Lúc đu: (Tràng) là ng nói, co gái là ng nghe.ầ ườ ườ­ Ti theo: cô gái là ng nói Tràng và "th " là ng nghe.ế ườ ườ­ Ti theo: "Th " là ng nói, Tràng (là ch u), và cô gái là ng nghe.ế ườ ườ­ Ti theo: Tràng là ng nói, "Th " là ng nghe.ế ườ ườ­ Cu cùng: "Th " là ng nói, Tràng là ng nghe.ố ườ ườc. Các nhân giao ti trên bình đng th xã (h đu là nh ng ng dânậ ườlao đng cùng nh ng ).ộ ộd. khi đàu cu giao ti p, các nhân giao ti trên có quan hoàn toàn xa .ắ ạe. Nh ng đc đi th xã i, quan thân­s tu i, gi tính, nh nghi p,ữ ệ…chi ph nói nhân...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSo bài Nhân giao ti pạ ếNHÂN GIAO TI PẬ Ế(Ng văn 12 n)ữ ảI. Phân tích các ng li uữ ệ1. Ng li 1ữ ệa. Ho đng giao ti trên có nh ng nhân giao ti là: Tràng, cô gái và "th ".ạ ịNh ng nhân đó có đc đi m:ữ ể­ tu i: đu là nh ng ng tr tu i.ề ườ ổ­ gi tính: Tràng là namcòn là .ề ữ­ ng xã i: đu là nh ng ng dân lao đng nghèo đói.ề ườ ộb. Các nhân giao ti chuy đi vai ng nói, vai ng nghe và luân phiên tậ ườ ườ ượl nh sau:ờ ư­ Lúc đu: (Tràng) là ng nói, co gái là ng nghe.ầ ườ ườ­ Ti theo: cô gái là ng nói Tràng và "th " là ng nghe.ế ườ ườ­ Ti theo: "Th " là ng nói, Tràng (là ch u), và cô gái là ng nghe.ế ườ ườ­ Ti theo: Tràng là ng nói, "Th " là ng nghe.ế ườ ườ­ Cu cùng: "Th " là ng nói, Tràng là ng nghe.ố ườ ườc. Các nhân giao ti trên bình đng th xã (h đu là nh ng ng dânậ ườlao đng cùng nh ng ).ộ ộd. khi đàu cu giao ti p, các nhân giao ti trên có quan hoàn toàn xa .ắ ạe. Nh ng đc đi th xã i, quan thân­s tu i, gi tính, nh nghi p,ữ ệ…chi ph nói nhân khi giao ti p. Ban đu ch quen nên ch là trêu đùaố ỉthăm dò. n, khi đã quen nh n. Vì cùng tu i, bình đng vầ ịth xã i, cùng nh ng nên cac nhân giao ti ra su ng sã.ế ồ2. Ng li 2ữ ệa. Các nhân giao ti trong đo văn: Bá Ki n, bà Bá Ki n, dân làng vàậ ếChí Phèo.Bá Ki nói ng nghe trong tr ng quay sang nói Chí Phèo. Cònế ườ ườ ơl i, khi nói bà dân làng, Lí ng Bá Ki nói cho nhi ng iạ ườ ườnghe (trong đó có Ch Phèo).ả ỉb. th xã Bá Ki ng ng nghe:ị ườ­ bà ­Bá Ki là ch ng (ch gia đình) nên "quát".ớ ủ­ dân làng­Bá Ki là n, thu ng trênl nói có tôn tr ng (các ông,ớ ọDoc24.vnDoc24.vncác bà) nh ng th ch là đu (v đi thôi ch Có gì mà xúm th này?).ư ế­ Chí Phèo­Bá Ki là ông ch cũ, là đã đy Chí Phèo vào tù, màớ ẻlúc này Chí Phèo đn "ăn ". Bá Ki thăm dò, dành, có cao,ế ềcoi tr ng.ọ­ Lí ng­Bá Ki là cha, quát con nh ng th ch là xoa Chí Phèo.ớ ườ ịc. Đi Chí Phèo, Bá Ki th hi nhi chi giao ti p:ố ượ ế­ Đu ng cô Chí Phèo.ổ ườ ậ­ Dùng nói ng nh vu ve, tr Chí Phèo.ờ ớ­ Nâng th Chí Phèo lên ngang hàng mình xoa Chí.ị ịd. chi giao ti nh trên, Bá Ki đã đt đc đích và hi qu giaoớ ượ ượ ảti p. Nh ng ng nghe trong cu đi tho Bá Ki đu răm nghe theo iế ườ ờBá Ki n. ếĐn nh Chí Phèo, hung hãn th mà cu cùng cũng khu ph c.ế ụII. Nh xét nhân giao ti trong ho đng giao ti pậ ế1. Trong ho đng giao ti ng ngôn ng các nhân giao ti xu hi trong vaiạ ệng nói ho ng nghe. ng nói, các nhân giao ti th ng vai luân phiênườ ườ ườ ổv nhau. Vai ng nghe có th nhi ng i, có tr ng ng nghe khôngớ ườ ườ ườ ườh đáp ng nói.ồ ườ2. Quan gi các nhân giao ti cùng nh ng đc đi khác bi (tu i, gi iệ ớtính, gh nghi p, ng, văn hoá, môi tr ng xã i), chi ph nói (n dung vàề ườ ộhình th ngôn ng ).ứ ữ3. Trong giao ti pcác nhân giao ti tu ng nh mà ch chi giaoế ượti phù đt đc đích và hi qu .ế ượ ảDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến