loading
back to top

Soạn bài lớp 11: Nghĩa của câu

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-15 09:38:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 11   

249
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 11: Nghĩa của câu

Soạn bài lớp 11: Nghĩa của câu

Soạn bài lớp 11: Nghĩa của câu
Tóm tắt nội dung
So bài nghĩa câu ủI. Hai thành ph nghĩa câuầ Nghĩa vi c:ự Khái ni (Xem ph ghi nh ớ+ câu bi hi nghĩa vi ệ• Câu bi hi hành đng ộ• Câu bi hi tr ng thái, tính ch t, đc đi ể• Câu bi hi quá trìnhể ệ• Câu bi hi th ế• Câu bi hi quan ệ­ Nghĩa tình thái Khái ni (xem ph nghi nh ớ+ Nghĩa này là lĩnh ph p, các em hai tr ng p: ườ ợ• nhìn nh n, đánh giá và thái ng nói đi vi đc đnự ườ ượ ếtrong câu (ph ng đoán, kh ng đnh, đánh giá…). ị• Tình m, thái ng nói đi ng nghe (kính n, thân t, háchả ườ ườ ậd ch…) ịII. Luy ậTi 1. ế1. Phân tích nghĩa vi trong ng câu th bài Câu cá mùa thu Nguy nự ễKhuy n. ý: Các em vào các thành ph ch ng ng tr ng ng kh iế ởng …. có trong câu tìm nghĩa ng ng vi đc trong các thànhữ ươ ượ ậph câu đó. ầVí Câu th ơAo thu nh trong veo Nghĩa vi c: mùa thu ao trong và nh. ướ ướ ạ2. Tách nghĩa tình thái và nghĩa vi trong nh ng câu sau:ự ữa. Có ông quý nh Xuân cũng danh giá th nh ng cũng đáng m. ­ộ ắNghĩa vi c: có ông quý nh Xuân dang giá nh ng cũng đáng ợ­ Tình thái: “K …. th c” kh ng...
Nội dung tài liệu
So bài nghĩa câu ủI. Hai thành ph nghĩa câuầ Nghĩa vi c:ự Khái ni (Xem ph ghi nh ớ+ câu bi hi nghĩa vi ệ• Câu bi hi hành đng ộ• Câu bi hi tr ng thái, tính ch t, đc đi ể• Câu bi hi quá trìnhể ệ• Câu bi hi th ế• Câu bi hi quan ệ­ Nghĩa tình thái Khái ni (xem ph nghi nh ớ+ Nghĩa này là lĩnh ph p, các em hai tr ng p: ườ ợ• nhìn nh n, đánh giá và thái ng nói đi vi đc đnự ườ ượ ếtrong câu (ph ng đoán, kh ng đnh, đánh giá…). ị• Tình m, thái ng nói đi ng nghe (kính n, thân t, háchả ườ ườ ậd ch…) ịII. Luy ậTi 1. ế1. Phân tích nghĩa vi trong ng câu th bài Câu cá mùa thu Nguy nự ễKhuy n. ý: Các em vào các thành ph ch ng ng tr ng ng kh iế ởng …. có trong câu tìm nghĩa ng ng vi đc trong các thànhữ ươ ượ ậph câu đó. ầVí Câu th ơAo thu nh trong veo Nghĩa vi c: mùa thu ao trong và nh. ướ ướ ạ2. Tách nghĩa tình thái và nghĩa vi trong nh ng câu sau:ự ữa. Có ông quý nh Xuân cũng danh giá th nh ng cũng đáng m. ­ộ ắNghĩa vi c: có ông quý nh Xuân dang giá nh ng cũng đáng ợ­ Tình thái: “K …. th c” kh ng đnh tính chân th vi c.ể b. Có cũng nh mình, ch nh ngh i. Nghĩa vi c: cũng nhẽ ưmình, ch nh ngh i. ồ­ Nghĩa tình thái: “Có ph ng đoán. ỏDoc24.vnc. cùng phân vân nh mình, vì đn chính ngay mình, mình cũng không bi rõể ếcon gái mình có hay là không! Nghĩa vi c: cũng phân vân nh mình vì cũngư ưkhông bi rõ con gái mình có hay không! ư­ Nghĩa tình thái: “D ”­ Ph ng đoán “Chính” Kh ng đnh ị3. Ch ng nh có th thêm vào ch tr ng trong câu sau câu th hi đúngọ ệhai thành ph n: nghĩa vi và nghĩa tình thái. Ch n.ầ ẳDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến