loading
back to top

Phương pháp làm bài tìm lỗi sai trong Tiếng Anh

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-10-06 16:31:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

328
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Phương pháp làm bài tìm lỗi sai trong Tiếng Anh

Phương pháp làm bài tìm lỗi sai trong Tiếng Anh

Phương pháp làm bài tìm lỗi sai trong Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPhát hiện lỗi sai trong đề thi Đại học Để giúp các em học sinh chuẩn bị thật tốt cho bài thi Đại học (THPT Quốc gia),trong bài viết này, VnDoc sẽ hướng dẫn cách em các bước phân tích để phát hiện lỗisai trong đề thi Đại học. Sau đây hãy cùng VnDoc tìm hiểu thật kỹ về vấn đề nàyqua bài viết dưới đây. Dạng bài xác định lỗi sai trong đề thi đại học là một dạng bài tương đối khó vì nó kiểmtra kiến thức toàn diện của các em học sinh. Có dạng bài xác định lỗi: lỗi chính tả và lỗingữ pháp. I. Lỗi sai chính tả Người ra đề sẽ cho một từ viết sai chính tả (sai vì thừa hoặc thiếu chữ cái). Nhiệm vụ củacác em là phải tìm ra lỗi sai đó thông qua kiến thức từ vựng đã học. II. Lỗi sai ngữ phápĐây là dạng phổ biến nhất trong dạng bài xác định lỗi sai. Dưới đây là một số lỗi mà cácđề thi thường yêu cầu các em tìm ra: 1. Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi vớiđộng từ chia dạng số nhiều. Ngoài ra còn có...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPhát hiện lỗi sai trong đề thi Đại học Để giúp các em học sinh chuẩn bị thật tốt cho bài thi Đại học (THPT Quốc gia),trong bài viết này, VnDoc sẽ hướng dẫn cách em các bước phân tích để phát hiện lỗisai trong đề thi Đại học. Sau đây hãy cùng VnDoc tìm hiểu thật kỹ về vấn đề nàyqua bài viết dưới đây. Dạng bài xác định lỗi sai trong đề thi đại học là một dạng bài tương đối khó vì nó kiểmtra kiến thức toàn diện của các em học sinh. Có dạng bài xác định lỗi: lỗi chính tả và lỗingữ pháp. I. Lỗi sai chính tả Người ra đề sẽ cho một từ viết sai chính tả (sai vì thừa hoặc thiếu chữ cái). Nhiệm vụ củacác em là phải tìm ra lỗi sai đó thông qua kiến thức từ vựng đã học. II. Lỗi sai ngữ phápĐây là dạng phổ biến nhất trong dạng bài xác định lỗi sai. Dưới đây là một số lỗi mà cácđề thi thường yêu cầu các em tìm ra: 1. Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi vớiđộng từ chia dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũngphải nắm vững. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D). Who đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp vớichủ ngữ tức dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C. 2. Sai về thì của động từ Nếu các em lưu đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từsẽ vô cùng dễ dàng. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau We (A) only get (B) home (C) from France (D) yesterday. Do có trạng từ yesterday (hôm qua) nên động từ phải chia thì quá khứ lỗi sai cần tìmlà B. 3. Sai đại từ quan hệDoc24.vnCác đại từ quan hệ who whose whom which that ... đều có cách sử dụng khác nhau. Vídụ who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ, which thay thế cho danhtừ chỉ vật... Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:He gave (A) orders to the manager (B) whose (C) passed them (D) on to the foreman. Whose là đại từ quan hệ đóng vai trò là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này ta dùng mộtđại từ bổ nghĩa cho danh từ manager Do đó, ta dùng who lỗi sai cần tìm là C. 4. Sai về bổ ngữ Các em phải chú khi nào thì dùng to infinitive bare infinitive hoặc V-ing Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau: want to travel (A) because (B) enjoy to meet (C) people and seeing new places (D). Ta có cấu trúc: enjoy V-ing nên lỗi sai cần tìm là C. 5. Sai về câu điều kiện Có loại câu điều kiện với cấu trúc và cách dùng khác nhau. Chỉ cần ghi nhớ và ápdụng đúng thì việc xác định lỗi sai sẽ không hề khó khăn. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:What would (A) you do (B) if you will win (C) million (D) pounds? Đây là câu điều kiện không có thực hiện tại nên động từ mệnh đề if chia quá khứ.( To be được chia là were cho tất cả các ngôi). 6. Sai về giới từ Giới từ thường đi thành cụm cố định như to be fond of to be fed up with to depend on ,at least .... Các em cần phải học thuộc lòng những cụm từ đó. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:We're relying (A) with (B) you to find (C) solution (D) to this problem. To rely on sb: tin cậy, trông đợi vào ai. Do đó, là đáp án cần tìm. 7. Sai hình thức so sánh Có hình thức so sánh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Các em phải nắmvững cấu trúc của từng loại vì người ra đề thường cho sai hình thức so sánh của tính/trạng từ hoặc cố tình làm lẫn giữa loại so sánh với nhau. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).Doc24.vnĐây là câu so sánh hơn vì có than as industrial phải được chuyển thành moreindustrial 8. So...that... và such...that... Ta có cấu trúc câu sau: So adj/ adv that clause Such (a/ an) adj that clause Quan sát câu đã cho xem có mạo từ a/ an hay danh từ hay không để dùng so hoặc such Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:It seems (A) like so (B) long way to drive (C) for just (D) one day. Có mạo từ nên câu phải dùng cấu trúc uch...that... là đáp án cần tìm. 9. Many và much Các em học sinh cũng hay nhầm lẫn giữa many và much Many dùng trước danh từ đếmđược số nhiều còn much dùng trước danh từ không đếm được. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:I don't want to invite (A) too much (B) people because (C) it's quite (D) small flat. People là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much III. Thực hành Xác định từ có gạch chân dưới cần phải sửa để câu sau trở thành chính xác: 1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D)Hue. 2. I’d like to go (A) on holiday (B), but (C) haven’t got many (D) money. 3. My shoes need (A) mend (B) so (C) take them (D) to shoes-maker. 4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday. 5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away. 6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money. 7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays. 8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase. 9. It was so (A) funny film (B) that (C) burst out laughing (D). 10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights. Đáp án1. Key: BDoc24.vnHint: Khi nói từ thời điểm nào đến thời điểm nào ta dùng from...to.2. Key: DHint: Money là danh từ không đếm được nên ta phải dùng much thay cho many.3. Key: BHint: Sau need là động từ nguyên thể có to là đáp án của câu.4. Key: BHint: Cấu trúc so sánh bằng: as adj/adv as. Đáp án của câu là B.5. Key: CHint: Nguyên tắc của tiếng Anh là vế trong cùng một câu có sự tương tác về thì. Vế saulà quá khứ hoàn thành thì vế trước không thể là hiện tại là đáp án của câu.6.Key: CHint: Sau because of phải là danh từ/đại từ/danh động từ là đáp án. 7. Key: CHint: Mistake là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.8. Key: CHint: Thay cho her phải là who, which chỉ thay cho danh từ chỉ vật.9. Key: AHint: Cấu trúc such (a/an) adj that clause. Ta dùng so trong cấu trúc so +adj/adv that clause.10. Key: BHint: Sau giới từ before phải là Ving là đáp án của câu. Trên đây là một số điểm cần lưu khi làm bài sửa lỗi sai trong đề thi Đại học có thể bạnchưa biết và một số bài tập thực hành giúp bạn rèn luyện và củng cố kiến thức đã học. Hyvọng bài viết này sẽ cung cấp một lượng kiến thức vừa đủ và phù hợp giúp bạn nắm vữngmột trong những phần “khó nhai’ trong bài thi Đại học này.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến