loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH NHANH VÀ HIỆU QUẢ

Chia sẻ: nayngoc810@gmail.com | Ngày: 2016-12-01 20:46:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: phương pháp làm bài đọc hiểu tiếng anh   

291
Lượt xem
13
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH NHANH VÀ HIỆU QUẢ

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH NHANH VÀ HIỆU QUẢ

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH NHANH VÀ HIỆU QUẢLoading...

Tóm tắt nội dung

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANHNHANH VÀ CHÍNH XÁCCấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có hai bài đọc hiểu. Đây cũng là phần tốn thời gianvà gây nhiều khó khăn cho các thí sinh nhất, kể cả các bạn khá, giỏi. Vì vậy, để đạt điểm tốt dạngbài tập này, thí sinh cần luyện đọc nhiều để tìm ra phương pháp làm bài nhanh, chính xác và phân bổthời gian hợp lý. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm dạng bài thi khá “hóc búa” này.I/ Phương pháp làm bài đọc hiểu1. Trình tự làm bài đọc hiểu- Bước Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa. (Nếu bạn không muốn bị rối thì có thể dịch vắntắt yêu cầu của các câu hỏi ra nháp.)- Bước Đọc lướt nhanh cả bài (passage) để nắm được chủ đề, nội dung tổng quát vàcách tổ chức, xây dựng bài đọc đó. (Có thể bỏ qua bước này nếu thời gian còn quá ít).Mẹo đọc nhanh để hiểu được nội dung mà không sa đà vào các tiểu tiết: Với mỗi câu,bạn cố gắng xác định nhanh chủ ngữ và động từ chính của câu, từ đó sẽ hiểu chính củamỗi câu, tạm thời bỏ qua những mệnh đề phụ trong...

Nội dung tài liệu

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANHNHANH VÀ CHÍNH XÁCCấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có hai bài đọc hiểu. Đây cũng là phần tốn thời gianvà gây nhiều khó khăn cho các thí sinh nhất, kể cả các bạn khá, giỏi. Vì vậy, để đạt điểm tốt dạngbài tập này, thí sinh cần luyện đọc nhiều để tìm ra phương pháp làm bài nhanh, chính xác và phân bổthời gian hợp lý. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm dạng bài thi khá “hóc búa” này.I/ Phương pháp làm bài đọc hiểu1. Trình tự làm bài đọc hiểu- Bước Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa. (Nếu bạn không muốn bị rối thì có thể dịch vắntắt yêu cầu của các câu hỏi ra nháp.)- Bước Đọc lướt nhanh cả bài (passage) để nắm được chủ đề, nội dung tổng quát vàcách tổ chức, xây dựng bài đọc đó. (Có thể bỏ qua bước này nếu thời gian còn quá ít).Mẹo đọc nhanh để hiểu được nội dung mà không sa đà vào các tiểu tiết: Với mỗi câu,bạn cố gắng xác định nhanh chủ ngữ và động từ chính của câu, từ đó sẽ hiểu chính củamỗi câu, tạm thời bỏ qua những mệnh đề phụ trong câu.- Bước Dùng bút chì đánh số thứ tự 1, 2, 3… cho các đoạn văn trong bài.- Bước Đọc từng câu hỏi và các phương án trả lời của câu hỏi đó. Dựa vào những từkhóa đã gạch chân cộng với những dữ kiện đã có trong phương án A, B, C, để xácđịnh vị trí đoạn văn hoặc những câu có chứa thông tin nhằm giải đáp câu hỏi (dùng bútchì đánh dấu lại đoạn văn, câu văn đó để dễ nhận biết, đối chiếu thông tin khi xác địnhđáp án).- Bước Dựa vào thông tin trong bài và cách làm cho từng dạng câu hỏi để tìm ra đáp ántrả lời. Lưu ý: Đối với những câu hỏi về chính thường là câu đầu tiên. Tuy nhiên, các bạn nên dànhđể làm sau cùng, bởi khi đó bạn đã làm xong các câu hỏi về các đoạn văn nhỏ trong bài và vìthế sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về nội dung của cả bài.2. Phân tích trình tự làm bàiĐể hiểu rõ các bước làm bài nêu trên, chúng ta cùng phân tích một bài đọc mẫu:Coincident with concerns about the accelerating loss of species and habitats has beena growing appreciation of the importance of biological diversity, the number of species in aparticular ecosystem, to the health of the Earth and human well-being. Much has been writtenabout the diversity of terrestrial organisms, particularly the exceptionally rich life associatedwith tropical rain-forest habitats. Relatively little has been said, however, about diversity oflife in the sea even though coral reef systems are comparable to rain forests in terms ofrichness of life.An alien exploring Earth would probably give priority to the planet's dominant, most-distinctive feature the ocean. Humans have bias toward land that sometimes gets in theway of truly examining global issues. Seen from far away, it is easy to realize that landmassesoccupy only one-third of the Earth's surface. Given that two-thirds of the Earth's surface iswater and that marine life lives at all levels of the ocean, the total three-dimensional livingspace of the ocean is perhaps 100 times greater than that of land and contains more than 90percent of all life on Earth even though the ocean has fewer distinct species.The fact that half of the known species are thought to inhabit the world's rain forestsdoes not seem surprising, considering the huge numbers of insects that comprise the bulk ofthe species. One scientist found many different species of ants in just one tree from rainforest. While every species is different from every other species, their genetic makeupconstrains them to be insects and to share similar characteristics with 750,000 species ofinsects. If basic, broad categories such as phyla and classes are given more emphasis thandifferentiating between species, then the greatest diversity of life is unquestionably the sea.Nearly every major type of plant and animal has some representation there.To appreciate fully the diversity and abundance of life in the sea, it helps to thinksmall. Every spoonful of ocean water contains life, on the order of 100 to 100,000 bacterialcells plus assorted microscopic plants and animals, including larvae of organisms rangingfromsponges and corals to starfish and clams and much more.Ta cùng phân tích bài đọc trên theo các bước: Bước 1: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa:Question What is the main point of the passage ?A. Humans are destroying thousands of species.B. There are thousands of insect species.C. The sea is even richer in life than the rain forests.D. Coral reefs are similar to rain forests.Question The word " appreciation " in paragraph is closest in meaning toA. ignorance B. recognitionC. tolerance D. forgivenessQuestion 3: Why does the author compare rain forests and coral reefs in paragraph 1?A. They are approximately the same size.B. They share many similar species.C. Most of their inhabitants require water.D. Both have many different forms of life.Question 4. The word " bias " in paragraph is closest in meaning toA. concern B. disadvantageC. attitude D. prejudiceQuestion 5. Which of the following is true about the ocean according to the passage?A. It’s 100 times greater than land.B. It contains more species than land.C. It contains vast majority of life on Earth.D. It occupies on-third of the Earth’s surface.Question 6: The passage suggests that most rain forest species areA. Insects B. bacteria C. mammals D.birdsQuestion The word " there " in paragraph refers toA. the sea B. the rain forests C. tree D. the Earth's surfaceQuestion 8. The author argues that there is more diversity of life in the sea than in the rain forests becauseA. more phyla and classes of life are represented in the seaB. there are too many insects to make meaningful distinctionsC. many insect species are too small to divide into categoriesD. marine life-forms reproduce at faster rateQuestion Which of the following is NOT mentioned as an example of microscopic sea life ?A. Sponges B. Coral C. Starfish D.ShrimpQuestion 9. Which of the following conclusions is supported by the passage ?A. Ocean life is highly adaptive.B. More attention needs to be paid to preserving ocean species and habitats.C. Ocean life is primarily composed of plants.D. The sea is highly resistant to the damage done by pollutants. Bước 2: Đọc lướt nhanh cả bài để nắm nội dung tổng quát Bước 3: Đánh số thứ tự 1, 2, 3… cho các đoạn văn trong bàiCoincident with concerns about the accelerating loss of species and habitats hasbeen growing appreciation of the importance of biological diversity, the number ofspecies in particular ecosystem, to the health of the Earth and human well-being. Muchhas been written about the diversity of terrestrial organisms, particularly the exceptionallyrich life associated with tropical rain-forest habitats. Relatively little has been said,however, about diversity of life in the sea even though coral reef systems are comparableto rain forests in terms of richness of life.1An alien exploring Earth would probably give priority to the planet's dominant,most-distinctive feature the ocean. Humans have bias toward land that sometimesgets in the way of truly examining global issues. Seen from far away, it is easy to realizethat landmasses occupy only one-third of the Earth's surface. Given that two-thirds of theEarth's surface is water and that marine life lives at all levels of the ocean, the total three-dimensional living space of the ocean is perhaps 100 times greater than that of land andcontains more than 90 percent of all life on Earth even though the ocean has fewerdistinct species.The fact that half of the known species are thought to inhabit the world's rainforests does not seem surprising, considering the huge numbers of insects that comprisethe bulk of the species. One scientist found many different species of ants in just one treefrom rain forest. While every species is different from every other species, their geneticmakeup constrains them to be insects and to share similar characteristics with 750,000species of insects. If basic, broad categories such as phyla and classes are given moreemphasis than differentiating between species, then the greatest diversity of life isunquestionably the sea. Nearly every major type of plant and animal has somerepresentation there.To appreciate fully the diversity and abundance of life in the sea, it helps to thinksmall. Every spoonful of ocean water contains life, on the order of 100 to 100,000bacterial cells plus assorted microscopic plants and animals, including larvae oforganisms ranging from sponges and corals to starfish and clams and much more.24 3 Bƣớc 5: Xác định vị trí đoạn văn có thông tin, tìm đáp án trả lờiCÂU HỎI PHÂN TÍCH CÁCH LÀMBước 4Bước 5Question What is themain point of thepassage ?Humans are destroyingthousands of species.There are thousands ofinsect species.The sea is even richer inlife than the rain forests.Coral reefs are similar torain forests. Xác định đoạn văn chứa thông tin: Cảbài.- Nhận định: Đây là dạng câu hỏi về nộidung chính của cả bài => Đánh dấulại và dành để làm sau cùng.Question 2: The word" appreciation " inparagraph is closest inmeaning toA. ignorance Xác định đoạn văn chứa thông tin:+ Đoạn 1+ Cụ thể là câu: Coincident withconcerns about the accelerating loss ofspecies and habitats has been Tạm dịch câu 5: Trùng với những lo ngại về sự mất mát cácloài và môi trường sống ngày càng gia tăng là một sự đánh giá caocũng ngày càng tăng về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, sốlượng các loài trong một hệ sinh thái cụ thể, đối với sức khỏe củatrái đất và sức khỏe con người.B. recognitionC. ToleranceD. forgiveness growing appreciation of theimportance of biological diversity, thenumber of species in particularecosystem, to the health of the Earthand human well-being. Xem xét nghĩa của các từ thuộc phương án:A. Ignorance: sự ngu dốtB. Recognition: sự ghi nhậnC. Tolerance: sự khoan dungD. Forgiveness: sự tha thứ Đáp án phù hợp và gần nghĩa nhất với nghĩa của“appreciation” đánh giá cao )Question 3: Why doesthe author compare rainforests and coral reefsin paragraph ?They areapproximately the samesize.They share many similarspecies.Most of their inhabitantsrequire water.Both have manydifferent forms of life. Xác định đoạn văn chứa thông tin:+ Đoạn 1+ Cụ thể là câu: Relatively little hasbeen said, however, about diversity oflife in the sea even though coral reefsystems are comparable to rain forestsin terms of richness of life. Tìm thông tin trong câu dưới, ta thấy: Relatively little has been said,however, about diversity of life in the sea even though coral reefsystems are comparable to rain forests in terms of richness of life .(tạm dịch: hệ thống rặng san hô có thể so sánh với các rừng mưanhiệt đới trên phương diện sự giàu có, phong phú về sự sống)- Đối chiếu với phương án:A. Chúng có kích thước xấp xỉ nhauB. Chúng có nhiều loại tương tự nhauPhần lớn các sinh vật sống các môi trường này đều cần có nướcD. Cả hai đều có nhiều hình thái sự sống khác nhau Đáp án D.Question 4. The word" bias " in paragraph isclosest in meaning toA. concernB. disadvantageC. attitudeD. prejudice Xác định đoạn văn chứa thông tin:+ Đoạn 2+ Cụ thể là câu: Humans have biastoward land that sometimes gets in theway of truly examining global issues. Chỉ riêng câu có chứa bias chưa cung cấp đủ thông tin để hiểu rõnghĩa của từ này trong bài. Do đó, ta cần xem xét thêm câu đứngtrước và sau câu này, cụ thể: An alien exploring Earth wouldprobably give priority to the planet's dominant, most-distinctivefeature the ocean. Humans have bias toward land thatsometimes gets in the way of truly examining global issues. Seenfrom far away, it is easy to realize that landmasses occupy only one-third of the Earth's surface. Given that two-thirds of the Earth'ssurface is water and that marine life lives at all levels of the ocean,the total three-dimensional living space of the ocean is perhaps 100times greater than that of land and contains more than 90 percent ofall life on Earth even though the ocean has fewer distinct species.( Một người ngoài hành tinh khám phá Trái Đất có thể sẽ ưu tiênxem xét đặc điểm nổi trội nhất của hành tinh đó là đại dương.Con người có một đối với lục địa yếu tố mà đôi khi gây cản trởnhững vấn đề toàn cầu mang tính khảo sát thực sự. Nhìn từ đằngxa, rất dễ để nhận ra rằng các lục địa chỉ chiếm 1/3 bề mặt Tráiđất. Cứ cho rằng 2/3 của bề mặt trái đất là nước và rằng sự sốngcủa biển diễn ra tất cả các tầng của đại dương, thì tổng khônggian sống chiều của đại dương có lẽ sẽ lớn hơn gấp 100 lần sovới không gian của lục địa, và chứa hơn 90% toàn bộ sự sống trênTrái đất, mặc dù đại dương có ít loài đặc trưng hơn) Có thể hiểu rằng con người thường dành nhiều sự chú vàthiên về lục địa hơn là đại dương, trong khi đại dương có diện tíchrộng lớn cũng như tỉ lệ về sự sống gấp nhiều lần lục địa.- Xem xét phương án:A. Concern: mối quan tâmB. Disadvantage: sự bất lợiC. Attitude: thái độD. Prejudice: sự thiên kiến (thành kiến thiên về điều gì) Đáp án D.Question 5. Which ofthe following is trueabout the oceanaccording to thepassage?It’s 100 times greaterthan land.It contains more speciesthan land.It contains vastmajority of life onEarth. Xác định đoạn văn chứa thông tin:+ Đoạn (dựa vào dữ kiện “theocean”, “100 times greater”, “land”,“life on Earth”, “Earth’s surface”.+ Cụ thể là các câu: Seen from faraway, it is easy to realize thatlandmasses occupy only one-third ofthe Earth's surface. Given that two-thirds of the Earth's surface is waterand that marine life lives at all levelsof the ocean, the total three-dimensional living space of the ocean Dùng phương án loại trừ các đáp án với nội dung đã dịch ởcâu 4Đại dương lớn gấp 100 lần so với lục địa. đây, bài viết chỉ đưa rathông tin về sụ so sánh không gian chiều của đại dương và lục địachứ không so sánh về diện tích. => LoạiĐại dương có nhiều loài sinh vật hơn lục địa Bài viết chỉ đề cập đạidương chứa 90% toàn bộ sự song trên trái đất nhưng ít loài đặctrưng hơn chứ không nói về số lượng loài. Không chắc chắn nênkhông chọn.Đại dương chiếm phần đa số sự sống trên Trái đất. Như đã dịch câuB, đây là phương án đúng.D. Đại dương chiếm 1/3 bề mặt Trái đất Thông tin trong bài làD. It occupies on-third of the Earth’ssurface. is perhaps 100 times greater than thatof land and contains more than 90percent of all life on Earth eventhough the ocean has fewer distinctspecies. chiếm 2/3. => Loại. Chọn đáp án C.Question 6: Thepassage suggests thatmost rain forest speciesare :A. insectsB. bacteriaC. mammalsD. birds Xác định đoạn văn chứa thông tin:+ Đoạn (dựa vào dữ kiện “rainforest”, “species”, insects”)+ Cụ thể là các câu: The fact that halfof the known species are thought toinhabit the world's rain forests doesnot seem surprising, considering thehuge numbers of insects that comprisethe bulk of the species. One scientistfound many different species of ants injust one tree from rain forest. Whileevery species is different from everyother species, their genetic makeupconstrains them to be insects and toshare similar characteristics with750,000 species of insects. Dựa vào thông tin trong cac câu đã xác định, ta thấy từ xuấthiện nhiều nhất là “insects” và các từ liên quan đến côn trùng: Thefact that half of the known species are thought to inhabit the world'srain forests does not seem surprising, considering the hugenumbers of insects that comprise the bulk of the species. Onescientist found many different species of ants in just one tree froma rain forest. While every species is different from every otherspecies, their genetic makeup constrains them to be insects and toshare similar characteristics with 750,000 species of insects.Ngoài ra, trong bài không có sự xuất hiện của các từ hoặc từ có liênquan về “bacteria” vi khuẩn ), “mammals” động vật có vú haybirds các loài chim ). Đáp án A.Question 7. The word Xác định đoạn văn chứa thông tin: câu trước có nói rằng đa dạng nhất về sự sống là đại dươngTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến