loading
back to top

Phiếu soi đáp án Môn Chính tả

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2019-01-24 17:59:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Phiếu soi đáp án Môn Chính tả   

32
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Phiếu soi đáp án Môn Chính tả

Phiếu soi đáp án Môn Chính tả

Phiếu soi đáp án Môn Chính tả
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GD&ĐT PHÚ TÂNTR NG TI CH VÀMƯỜ Ợ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN Chính tả Kh ớTh gian làm bài 30 phút Mã 252ềGV cho sinh vi bài chính Bông hoa Ni Vuiề làm bài: ợTL:- Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn: ạ5 đi m. ể- chính trong bài vi sai ph âm u, n, thanh, ch hoa, chỗ ữth ng) tr 0,5 đi m.ườ ểLöu yù: Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao,khoaûng caùch, kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån… bò tröø ñieåmtoaøn baøi. 1Bông hoa Ni Vuiề- Em hãy hái thêm hai bông a. Chi bông cho em, vì trái tim nhânữ ộh em. bông cho vì và đã em thành cô béậ ộhi th o.
Nội dung tài liệu
PHÒNG GD&ĐT PHÚ TÂNTR NG TI CH VÀMƯỜ Ợ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN Chính tả Kh ớTh gian làm bài 30 phút Mã 252ềGV cho sinh vi bài chính Bông hoa Ni Vuiề làm bài: ợTL:- Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn: ạ5 đi m. ể- chính trong bài vi sai ph âm u, n, thanh, ch hoa, chỗ ữth ng) tr 0,5 đi m.ườ ểLöu yù: Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao,khoaûng caùch, kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån… bò tröø ñieåmtoaøn baøi. 1Bông hoa Ni Vuiề- Em hãy hái thêm hai bông a. Chi bông cho em, vì trái tim nhânữ ộh em. bông cho vì và đã em thành cô béậ ộhi th o.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến