loading
back to top

Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

Chia sẻ: nayngoc810@gmail.com | Ngày: 2016-12-01 20:30:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: hạnh phúc một tang gia   

96
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

Phân tích tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng PhụngLoading...

Tóm tắt nội dung

Phân tích tác ph nh phúc tang gia trong Vũ Tr ng ọPh ng. Đây là bài văn hay, đc ng đng ng đánh giá cao và đc ban biênụ ượ ượt biên so và chia câc tham kh o. Chúc các đt thành tích cao ạtrong p.ọ ậH nh phúc tang gia là đo trích trong ti thuy Vũ Tr ng Ph ng, là tác ph mạ ẩmang giá tr dung và ngh thu trong kho tàng văn Vi Nam. Tác ph đã tái hi tị ộcách chân th xã Tây ta, làm tha hóa nhân cách con ng i, xã vì đng ti màự ườ ềd đp lên tình thân.ẫ ảN coi là đi hài ch nh ph nh tri cái xã th ng gi i, lăng tr cế ượ ướCách ng tháng Tám, thì ch ng trong tác ph nh màn hài ch o. Trong ch ng XVạ ươ ươnày, tài năng Vũ Tr ng Ph ng th hi cách xây ng mâu thu trào phúng và nh ng tính cáchủ ữtrào phúng mang nghĩa xã i, nhân sinh sâu c. Ti ng Vũ Tr ng Ph ng là ti ng ra cộ ườ ườ ướm t, sau chu hê ng khoái, ng đc ng vào xót xa tr tình tr ng phi nhân tínhắ ườ ườ ướ ạđang ho cu ng.ủ ốH nh phúc tang gia th hi trào phúng ngay trong tiêu đo trích. Mâu thu vănạ ủch ng trào phúng là ki tình hu ng thông qua phóng...

Nội dung tài liệu

Phân tích tác ph nh phúc tang gia trong Vũ Tr ng ọPh ng. Đây là bài văn hay, đc ng đng ng đánh giá cao và đc ban biênụ ượ ượt biên so và chia câc tham kh o. Chúc các đt thành tích cao ạtrong p.ọ ậH nh phúc tang gia là đo trích trong ti thuy Vũ Tr ng Ph ng, là tác ph mạ ẩmang giá tr dung và ngh thu trong kho tàng văn Vi Nam. Tác ph đã tái hi tị ộcách chân th xã Tây ta, làm tha hóa nhân cách con ng i, xã vì đng ti màự ườ ềd đp lên tình thân.ẫ ảN coi là đi hài ch nh ph nh tri cái xã th ng gi i, lăng tr cế ượ ướCách ng tháng Tám, thì ch ng trong tác ph nh màn hài ch o. Trong ch ng XVạ ươ ươnày, tài năng Vũ Tr ng Ph ng th hi cách xây ng mâu thu trào phúng và nh ng tính cáchủ ữtrào phúng mang nghĩa xã i, nhân sinh sâu c. Ti ng Vũ Tr ng Ph ng là ti ng ra cộ ườ ườ ướm t, sau chu hê ng khoái, ng đc ng vào xót xa tr tình tr ng phi nhân tínhắ ườ ườ ướ ạđang ho cu ng.ủ ốH nh phúc tang gia th hi trào phúng ngay trong tiêu đo trích. Mâu thu vănạ ủch ng trào phúng là ki tình hu ng thông qua phóng đi nh ng cái ng đi, trái lươ ườ ượ ẽt nhiên, ph chu đi ng. Mâu thu trào phúng thích khía vào nh ng hoàn nh tr trêu,ự ớn ng ra cái hài tính cách trào phúng. nh phúc là khái ni ni vuiự ườ ướ ềs ng, mãn nguy con ng vì đc đáp ng nhu u, mu nào đó. Tang gia nghĩaướ ườ ượ ướ ốlà gia đình có tang, không khí bu đau đm tr cái ch ng thân yêu, ru th t. Đi tợ ướ ườ ấng là tác gi đt nh phúc nh tang gia, bi chuy bu đau thành ni vui, ra nh đờ ềtrái ng c, làm đo luân th ng đo lí trong cái gia đình giàu có và đi hi này.ượ ườ ếNg ch là có gia tài ch xù. Nh ng ông già quái ác này ghi trong di chúc: chườ ỉchia gia tài cho con cháu khi đã qua đi. Th là ru t, vì vi xong di chúc mà không ch ch tụ ếngay. Th là nhà đu mong ngóng ch đi cái ch nh ch đi... nh phúc (!). Và nh phúcế ạđã đn. Cái ch không gây bu đau th ng th mà ng “đã làm cho nhi ng sungế ườ ượ ườs ng m”. Ng ta “t ng ng vui đi đa gi cáo phó, ph ng kèn, thuê xe đám ma...ướ ườ ườQua cách miêu khung nh bên tr ng đám c, Vũ Tr ng Ph ng đã ra đng bên trong aả ướ ủs ki đám ma đám đi này: con ng quay cu ng ng, i. đè ch tự ướ ườ ếtình nghĩa, đng ti khuynh đo đo lí đi. Đây là tình hu ng trào phúng o, góp ph lồ ộsâu nh ng tính cách trào phúng.ắ ữXây ng đc tình hu ng trào phúng ch ch nh trên, Vũ Tr ng Ph ng ng vàng tri khai thự ượ ểtruy n, ng lên hình nh đám ma và nh ng tính cách trào phúng ng th pháp đi nh: quayệ ừtoàn nh, quay nh hình nh tang gia, nh ng tranh bi đcả ặs c. Đám ma khoác cái ngoài th “trang tr ng”, “to tát”: Có đi ki ch u, đúngắ ưphong (có ki u, ng, kèn, thanh la, qu áo tang, ch nh, có vài ba trăm câu đi, vòng hoa và vàiụ ốtrăm ng đi đa...). Có đi khúc lên nh đa đám y: “Đám đi”, nghe trang nghiêm,ườ ứ“t trung hi u” nh đoàn ng đáng chuy đng đa ng đã khu đn huy t. Nh ng cáiậ ườ ườ ưv ngoài trang tr ng ng thành mai, hài khi tác gi ra th ch bát nháo bênỏ ướ ấtrong. Té ra đây .đâu còn là đám ma, mà là đám c, đám n. Cái chi ti quay... đi ngộ ướ ọm đy thâm làm sao. ng là ng che, gi ng nh ô, dù nh ng và sang tr ng nhi u,ớ ềch che thân cho các đng quy quý ho đón thánh th n, đây, cái thiêng liêng đcỉ ướ ượđánh tráo ng... quay. Th thú th ng bát âm đám ma còn “phong phú”, “đc đáo” cằ ảv ng lo hình: có kèn ta pha tr kèn Tây, kèn Tàu, và mùi càng đm đc iề ượ ớ“l xo ng và bú dích”. Ngoài ra, ch ng Văn Minh lăng xê các lo qu áo tang nh đc aố ủđám ma, tú Tân bi vi ch nh thành trò ch ngày i... Th là đám ma đy ng,ậ ứkhi hàng ph “nh nháo lên khen đám ma to”, Phán bà ngây ng hãnh di vì có đc tế ượ ộđám ma “danh giá nh ”. Đc bi đc đáo là chi ti ng ch đng đn “n trongấ ườ ằquan tài cũng ph sung ng, ườ ướ không gù cái đu”. Chao ôi là cái “đng thanh ngậ ương, đng khí ng u” trong nhà ngoài ph cõi ng đn cõi âm. Th mai, đau xót!ứ ươ ươ ỉV cách miêu ng chi ti đn Vũ Tr ng Ph ng, đám ma thành đám lòe lo t, hĩnh,ớ ướ ợom sòm đn nh ch nhác, vô văn hóa. Th ch t, đây là phô tr ng gi i, li đn nh nhăng,ế ươ ốchà đp lên đo lí gia đình đi hi này. nh phúc chung tang gia đn ni vui riêngạ ềlen vào ng ng hay ng nhóm ng sinh đng. Đó là ng háo danh đn quái ,ỏ ườ ườ ởch mong cha ch đc “m áo xô gai, ch ng kh ho kh khóc u” thiên hỉ ượ ạkhen “úi kìa, con giai nh mà đã già đn th kia Đó là cô Tuy dám tang làm khoe yớ ộph hang cùng bu “lãng đúng t”. ch ng Văn Minh xăng xái, hăm tụ ộcu “trình di th trang” bi đau th ng thành may qu ng cáo cho ti may Âu hóa. Nh ngộ ươ ững ngoài gia đình ng cũng sung ng làm sao: nh sát Min Đ, Min Toa ng có vi làm,ườ ướ ệcác quan khách sang tr ng có phô các lo huân ch ng và râu ria ki u, đc bi “c đng”ọ ươ ộc các không ph vì ni xót đau ng ch mà vì “trông th làn da tr ng th thò trong làn áoủ ườ ậvoan trên cánh tay và ng Tuy t”. Còn đám giai thanh gái ch Hà thành thì mãi trình di phong cáchự ễ“Âu hóa” trong dám tang ng cách đú đn chim nhau, tình nhau, bình ph nhau, chê baiằ ườ ẩnhau, hò nhau... nh ng ti ng thì th đám ng đa ma, ch hau háu vào nh ngẹ ườ ữchuy đi lo nh con bé kháu th con bé kia đp n, th ng tình vàng hay mệ ỏchì, cái ng đm quá đi t, béo th ch ng th thì ng t... tóm là toàn nh ngớ ữchuy nh nhí, đi hàng ngày, nh ng đi đa ma hoàn toàn ng ng ng ch t. Cái đámệ ườ ếma ng đúng là có th mà thi th lòng xót th ng ng xu ng. Thi uươ ươ ườ ếlòng th ng là thi băng giá lòng ng khi th còn hóa ra vĩnh, gi iươ ườ ốm cách tàn nh n, đc ác. Cái đi khúc “đám đi” hóa ra đy mai. Đám ma hóa trò không nộ ơkhông kém.C nh huy t, báo hi già th bi kh cõi đi chua xót. Th ng cháu quý Tú Tân,ả ửlúc huy t, ng ng ch ng y, đu th cong ng ho lau th kia... đạ ườ ướ ểc ch nh, còn lũ thì “r nh lên nh ng ngôi khác mà ch cho nh kh gi ngậ ốnhau”. Rõ là ch, đi hài ch, con ng mê kĩ thu di xu t, do nhà đo di Tú Tân chị ườ ỉhuy. Ngòi bút Vũ Tr ng Ph ng đã nên đng ng hi di viên kì tài màn chọ ườ ịtang gia: Đó là ông Phán ng. ra ông ta gi di ngoài quá bi th m: di, khócọ ặr ng lên: “H t! ... t!... t!”, khi “ai cũng đn ông cháu quý hóa y”. Cái âm thanh “h t”ố ứmà Vũ ch đt vào mi ng ông Phán kì quái làm sao. Nh là khi nó đc i, nhai i, ngheọ ượ ạc ng lên âm đi đy gi đn tr tr n. đt ng t, tác gi ng ch nhân raứ ậb ng chi ti “đc”: ông Phán dúi vào tay th ng Xuân “m cái gi năm đng tr côngằ ảcho Xuân Tóc đã... làm ch (!). Chi ti nàyđã đy đi hài ch đn đi đnh, đy giỏ ảd đn trình vô liêm cách quá ghê m.ố ởH nh phúc tang gia đã cho ng đc cái nhìn chân th xã lúc gi cái xã yạ ườ ấtoàn ng hĩnh háo danh háo i, bóp ch nh ng tình ru th thiêng liêng nh conọ ườ ủng i. xã đòi đáng phê phán, xã đu cáng khi con ng không th nh ra đâu làườ ườ ậth đâu là gi .ậ ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến