loading
back to top

MY NEIGHBOURHOOD

Chia sẻ: tranhaquynhnhunhu | Ngày: 2016-10-19 08:49:21 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài giảng tiếng anh lớp 6   

212
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. MY NEIGHBOURHOOD

MY NEIGHBOURHOOD

MY NEIGHBOURHOOD
Tóm tắt nội dung

An Nghia Secondary School Done by Mr.QuangDone by Mr.QuangTeam Team b1. historic Hoi An/ is /.1. Hoi An is historic.2. K_ep straight. 2. Keep straight.3. Lucky number4. _eighbourho_d4. Neighbourhood 5. _oring5. boring7. _e7. we1. Hoi An is stor c. /2. ee straight. i: /4. Neighbourhood5. bor ng /6. i: or /Tuesday, October 22 nd 2013UNIT 4: MY NEIGHBOURHOODP 27- LESSON: CLOSER LOOK 11. Vocabulary:A. narrow B. convenient C. historic D. boring E. fantastic F. noisy J. polluted1. fantastic1. Cua Lo is fantastic beach. tuyệt đẹp(adj)a. Listen and choose:1. E1. Vocabulary:A. narrow B. convenient C. historic D. boring F. noisy J. polluted1. fantastic tuyệt đẹp(adj)terrible (adj)2. 2. convenient (adj) inconvenient (adj)3. 3. boring (adj) exciting (adj)4. 4. polluted (adj) unpolluted (adj)5. 5. historic (adj)modern (adj)6. 6. narrow (adj) wide (adj)7. 7. noisy (adj)quiet (adj) peaceful (adj)a. Listen and choose:Tuesday, October 22 nd 2013UNIT 4: MY NEIGHBOURHOODP 27- LESSON: CLOSER LOOK 11....

Nội dung tài liệu

An Nghia Secondary School Done by Mr.QuangDone by Mr.QuangTeam Team b1. historic Hoi An/ is /.1. Hoi An is historic.2. K_ep straight. 2. Keep straight.3. Lucky number4. _eighbourho_d4. Neighbourhood 5. _oring5. boring7. _e7. we1. Hoi An is stor c. /2. ee straight. i: /4. Neighbourhood5. bor ng /6. i: or /Tuesday, October 22 nd 2013UNIT 4: MY NEIGHBOURHOODP 27- LESSON: CLOSER LOOK 11. Vocabulary:A. narrow B. convenient C. historic D. boring E. fantastic F. noisy J. polluted1. fantastic1. Cua Lo is fantastic beach. tuyệt đẹp(adj)a. Listen and choose:1. E1. Vocabulary:A. narrow B. convenient C. historic D. boring F. noisy J. polluted1. fantastic tuyệt đẹp(adj)terrible (adj)2. 2. convenient (adj) inconvenient (adj)3. 3. boring (adj) exciting (adj)4. 4. polluted (adj) unpolluted (adj)5. 5. historic (adj)modern (adj)6. 6. narrow (adj) wide (adj)7. 7. noisy (adj)quiet (adj) peaceful (adj)a. Listen and choose:Tuesday, October 22 nd 2013UNIT 4: MY NEIGHBOURHOODP 27- LESSON: CLOSER LOOK 11. fantastic (adj) terrible (adj)2. convenient (adj) inconvenient (adj)3. boring (adj) exciting (adj)4. polluted (adj) unpolluted (adj)5. historic (adj)modern (adj)6. narrow (adj)wide (adj)7. noisy (adj)quiet (adj) peaceful (adj)1. Vocabulary:a. Listen and choose:b. Practice:A: Is your neighbourhood historic ?B No, it isn’t.A: Is it noisy ?B Yes, it isTuesday, October 22 nd 2013UNIT 4: MY NEIGHBOURHOODP 27- LESSON: CLOSER LOOK 11. Vocabulary:a. Listen and choose:b. Practice:2. Sounds: i: and /a. i: b. c. Listen and repeatch ea ph storicsl ee pynois pol ceexcit ngp ea cefulp eo ple i: Ex: ch ea storicsl ee pyp ea cefulp eo ple nois ypol ceexcit ng d. Listen and circle 1. ving 2. ea 3. ea ts 4. sh 5. ns 6. ll 7. ea ms 8. ch pTuesday, October 22 nd 2013UNIT 4: MY NEIGHBOURHOODP 27- LESSON: CLOSER LOOK 11. Vocabulary:a. Listen and choose:b. Practice:2. Sounds: i: and /a. i: b. c. Listen and repeat d. Listen and circle 3. Homework:- Learn by heart the vocabulary in box and box 2- Practice the sounds: /i:/ and /I/ and find more words with the sounds above- Prepare for the lesson: closer look 2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến