loading
back to top

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-10-04 14:52:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

161
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnMệnh đề trạng ngữ trong tiếng AnhĐể giúp các bạn nắm được rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh, trong bài viết này,VnDoc xin giới thiệu một số kiến thức cơ bản về mệnh đề trạng ngữ trong tiếngAnh. Mời các bạn tham khảo.1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (adverbial clause of place)Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bằng where (nơi mà) và wherever (bấtcứ nơi nào).Ví dụ: She will where you tell her (Cô ta sẽ đi nơi mà bạn bảo cô ta.)You can go wherever you like (Bạn có thể đi bất cứ nơi nào mà bạn thích.)Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn có chức năng của một phó từ.2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản (adverb clause of concession)a. Although/Even though/Though clause (mặc dù, cho dù)Ví dụ: Although he was ill he wasn’t absent from school.Although/Though/Even though được dùng để chỉ sự tương phản. Chúng ta khôngđược dùng Although/Though/Even though và But trong cùng một lúc.Ví dụ:Although it rained heavily but they arrived at the airport on time. (incorrect)Although it rained...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnMệnh đề trạng ngữ trong tiếng AnhĐể giúp các bạn nắm được rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh, trong bài viết này,VnDoc xin giới thiệu một số kiến thức cơ bản về mệnh đề trạng ngữ trong tiếngAnh. Mời các bạn tham khảo.1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (adverbial clause of place)Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bằng where (nơi mà) và wherever (bấtcứ nơi nào).Ví dụ: She will where you tell her (Cô ta sẽ đi nơi mà bạn bảo cô ta.)You can go wherever you like (Bạn có thể đi bất cứ nơi nào mà bạn thích.)Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn có chức năng của một phó từ.2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản (adverb clause of concession)a. Although/Even though/Though clause (mặc dù, cho dù)Ví dụ: Although he was ill he wasn’t absent from school.Although/Though/Even though được dùng để chỉ sự tương phản. Chúng ta khôngđược dùng Although/Though/Even though và But trong cùng một lúc.Ví dụ:Although it rained heavily but they arrived at the airport on time. (incorrect)Although it rained heavily they arrived at the airport on time. (correct)b. No matter: cho dù, có nghĩa tương tự như Although/Though/Even though.Theo sau nó là how, what, who, where.No matter how however No matter who whoeverNo matter what whatever No matter where whereverVí dụ: No matter what you say won’t believe in that story.= Whatever you say won’t believe in that story.c. Ngoài ra chúng ta còn dùng Despite và In spite of (mặc dù) để diễn đạt sựtương phản.In spite of V-ing/NounVí dụ:Doc24.vnIn spite of the interesting film she felt sleepy.Sau despite có hai cách dùng:Despite N/V-ingVí dụ: Despite the bad weather they continued to play football.Despite the fact that clause Ví dụ: Despite the fact that they played well they didn’t win the game.3. Mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ lý do và cụm từ chỉ lý do (adverbial clause andphrases of reason)Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thường bắt đầu bằng:Because/Since/As/Seeing that clause: vìVí dụ: Because it rained we stayed at home.Chú ý: Chúng ta cần tránh các lỗi sai sau:Because it rained, so we stayed at home. incorrect )Because it rained, we stayed at home. correct )Ở ví dụ thứ nhất chúng ta dùng hai liên từ chỉ nguyên nhân kết quả. Chúng ta khôngcó cách dùng như vậy trong tiếng Anh mặc dù tiếng Việt vẫn thường dùng lối nói nhưthế.Cụm từ chỉ lý do: Because of N/V-ing4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverbial clauses of purpose)Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích thường bắt đầu bằng:So that in order that: Cốt để, để màSo that/ In order that may/might/shall/should/can/could/will/would V-bare infinitiveVí dụ: He studies hard so that he can pass the examination .They started the journey early in order that they would get there on time .5. Cụm phó từ chỉ mục đích (adverbial phrases of purpose)Cụm phó từ chỉ mục đích thường bắt đầu bằng:So as to= in order to to V-bare infinitive (để mà, cốt để)Ví dụ: She went to the bookstore to buy some books.Doc24.vnWe kept silent in order to see the film.6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of the time)Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường được bắt đầu bằng:When: khiVí dụ: When he came had gone out.After: Sau khiVí dụ: After he had had breakfast he went to school.Before: trước khiVí dụ: I’ll study English before fly to England .While: trong khiVí dụ: While they were watching TV the telephone rang.Till/Until: cho đến khiVí dụ: Don’t leave here until come back .As soon as: Ngay khiVí dụ: will call you as soon as arrive at the place .Since: Từ khiVí dụ: We haven’t seen her since we left for Hanoi capital .Whenever: Bất cứ lúc nàoVí dụ: You can use my computer whenever you like .Just as: Ngay khiVí dụ: She turned the light off just as she entered the room .Chú ý: Chúng ta không được sử dụng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thờigian.Ví dụ: When it will rain usually stay at home. (incorrect)Doc24.vnWhen it rains usually stay at home. (correct)7. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách As và As if (adverbial clauses of manner withAs and As if)As: Như làVí dụ: They acted as she was asked .As if: Như thể làDiễn tả việc người nói tin có thể xảy ra hiện tại hoặc trong tương lai (dùng với cácthì hiện tại hoặc tương lai).Ví dụ: It looks as if it’s going to rain .Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật hiện tại (dùng với thì quá khứđơn hoặc với were).Ví dụ: He said as if he were my father .Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật trong quá khứ (dùng thì quákhứ hoàn thành).Ví dụ: He looks as if he had known what happened .Trên đây là những kiến thức cơ bản về mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh. Hy vọngbài viết sẽ mang lại một nguồn kiến thức mới cho bạn, đồng thời giúp bạn biết cácháp dụng phù hợp.VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến