loading
back to top

Mạng máy tính (tiếp theo)

Chia sẻ: 1950441681918552 | Ngày: 2018-11-28 04:14:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Mạng máy tính   

74
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Mạng máy tính (tiếp theo)

Mạng máy tính (tiếp theo)

Mạng máy tính (tiếp theo)
Tóm tắt nội dung

NHÓM 3Bài 20. NG MÁY TÍNHẠ(ti theo)ếD vào ựtiêu chí nào phân ểlo ng ạmáy tính ?3. Phân lo ng máy tínhạ ạPhân lo ạm ng ạmáy tính Theo kho ng cách ảđ líịTheo ỹthu ậchuy ểm chạTheo ki ếtrúc ủm ngạ ng (LAN)ạ ộM ng đô th (MAN)ạ ịM ng di ng (WAN)ạ ộM ng toàn (GAN)ạ ầM ng chuy ch kênhạ ạM ng chuy ch thông ạbáoM ng chuy ch góiạ ạM ng SNA IBMạ ủM ng ISOạM ng TCP/IPạ040506070308010B010B0F 0D17031C04 0D0511061A1320072208 0D0211092208 0808 0808 0808 0808 0808 0808251B 0808 0808 0808 0808a) ng (LAN Local Area Network)ạ ộM ng LAN có pham ạvi nh th nào?ư ế080833030EPh vi:ạCác máy tính trong ph vi nượ ầKho ng cách gi các máy tính vài mét vài trăm métả ếVí :ụ Trong phòng, tòa nhà, xí nghi p, ộtr ng c…ườ ọĐ đi m:ặ ể- Kích th ng gi ướ ạb các thi .ở ị- Chi phí các thi ng ạt ng .ươ ẻ- Qu tr gi n.ả ảb) ng đô th (MAN Metropolitan Area Networks)ạ ịMAN08M ng MAN gi ng nh ng LAN nh ng gi ớh nó là thành ph hay qu gia.ạ ốM ng MAN các ng LAN nhau ớthông qua các ph ng ti truy khác nhau (cáp ươ ẫquang, cáp...

Nội dung tài liệu

NHÓM 3Bài 20. NG MÁY TÍNHẠ(ti theo)ếD vào ựtiêu chí nào phân ểlo ng ạmáy tính ?3. Phân lo ng máy tínhạ ạPhân lo ạm ng ạmáy tính Theo kho ng cách ảđ líịTheo ỹthu ậchuy ểm chạTheo ki ếtrúc ủm ngạ ng (LAN)ạ ộM ng đô th (MAN)ạ ịM ng di ng (WAN)ạ ộM ng toàn (GAN)ạ ầM ng chuy ch kênhạ ạM ng chuy ch thông ạbáoM ng chuy ch góiạ ạM ng SNA IBMạ ủM ng ISOạM ng TCP/IPạ040506070308010B010B0F 0D17031C04 0D0511061A1320072208 0D0211092208 0808 0808 0808 0808 0808 0808251B 0808 0808 0808 0808a) ng (LAN Local Area Network)ạ ộM ng LAN có pham ạvi nh th nào?ư ế080833030EPh vi:ạCác máy tính trong ph vi nượ ầKho ng cách gi các máy tính vài mét vài trăm métả ếVí :ụ Trong phòng, tòa nhà, xí nghi p, ộtr ng c…ườ ọĐ đi m:ặ ể- Kích th ng gi ướ ạb các thi .ở ị- Chi phí các thi ng ạt ng .ươ ẻ- Qu tr gi n.ả ảb) ng đô th (MAN Metropolitan Area Networks)ạ ịMAN08M ng MAN gi ng nh ng LAN nh ng gi ớh nó là thành ph hay qu gia.ạ ốM ng MAN các ng LAN nhau ớthông qua các ph ng ti truy khác nhau (cáp ươ ẫquang, cáp ng, sóng, …) và các ph ng th ươ ứtruy thông khác nhau.ềĐ đi m:ặ ể- Băng thông trung bình, ph ụcác ng ng thành ph hay qu gia nh ưchính ph đi th ng đi các ươ ửng ng các ngân hàng, …ứ ủ- Do MAN nhi LAN nhau nên ớđ ph cũng tăng ng th công tác ờqu tr khó khăn n.ả ơ- Chi phí các thi ng MAN ng ươ ốđ ti n.ắ ềc) ng di ng (WAN Wide Area Network)ạ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến