loading
back to top

Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa khoa học xã hội Lịch sử 10

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 10:50:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 10   

114
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa khoa học xã hội Lịch sử 10

Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa khoa học xã hội Lịch sử 10

Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa khoa học xã hội Lịch sử 10
Tóm tắt nội dung

MÁC VÀ ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAKHOA HỌC XÃ HỘI1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen- Cơ sở tình bạn Mác và Ăng-ghen:+ C.Mác và Ăng-ghen đều Đức, nơi chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản phản độngnhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động.+ C.Mác và Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sốngnhững người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăng-ghen không có bằngnhư Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.- Hoạt động của Mác:+ Mác sinh ngày 1818 tại Tơ-ri-ơ Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báoSông Ranh.+ Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp Đức. Mác nhậnthấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóclột.- Hoạt động của Ăng ghen:+ Sinh ngày 28 11 1820 thành phố Bác-men (Đức).+ Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấpcông nhân Anh phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giaicấp công nhân.+ Năm 1844 1847 C.Mác và Ăng...

Nội dung tài liệu

MÁC VÀ ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAKHOA HỌC XÃ HỘI1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen- Cơ sở tình bạn Mác và Ăng-ghen:+ C.Mác và Ăng-ghen đều Đức, nơi chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản phản độngnhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động.+ C.Mác và Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sốngnhững người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăng-ghen không có bằngnhư Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.- Hoạt động của Mác:+ Mác sinh ngày 1818 tại Tơ-ri-ơ Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báoSông Ranh.+ Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp Đức. Mác nhậnthấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóclột.- Hoạt động của Ăng ghen:+ Sinh ngày 28 11 1820 thành phố Bác-men (Đức).+ Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấpcông nhân Anh phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giaicấp công nhân.+ Năm 1844 1847 C.Mác và Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học,kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủnghĩa Mác.Ph. Angghen Friedrich Engels, 1820 1895 )2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sảna. Tổ chức đồng minh những người cộng sản- C.Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật là đồng minh những người chínhnghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau cóthêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức...- Tháng 1847 tại đại hội Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị củaĂng-ghen đổi tên thành tổ chức Đồng minh những người cộng sản”. Đồng minhnhững người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản Tây Âu, ủng hộkhuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng minh những người cộngsản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là lật đổ giai cấp tư sản.Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng mộtchính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xãhội tư sản cũ.b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản* Hoàn cảnh- Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp Luân Đôn (11- 12-1874) với sự tham gia của C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ- Tháng 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.* Nội dung- Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giaicấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.- Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượngcông nhân thế giới.- Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làmcách mạng. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".* Nhận xét- Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng.Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.- Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứngminh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộngsản.* nghĩa- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranhbước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.- Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.* Công lao to lớn của C.Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng sản và công nhân quốctế. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhânloại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.Trang bìa của Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản (2-1848)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến