loading
back to top

Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng Anh

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-07 14:53:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

293
Lượt xem
11
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng Anh

Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng Anh

Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung
Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của loại câu điều kiện Loại 1, loại loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh Định Nghĩa Câu Điều Kiện Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề): Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains will stay at home. Mệnh đề điều kiện mệnh đề chính (Nếu trời mưa tôi sẽ nhà.) Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải có dấu phẩy giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn...
Nội dung tài liệu
Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của loại câu điều kiện Loại 1, loại loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh Định Nghĩa Câu Điều Kiện Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề): Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains will stay at home. Mệnh đề điều kiện mệnh đề chính (Nếu trời mưa tôi sẽ nhà.) Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải có dấu phẩy giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.) Các loại câu điều kiện: Type Forms Usage If V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh===N=If V(s,es), Will/Can/shall...... Vo=Đk có thể xảy ra hiẹn tại tương lai=O=If V2/ Ved, +would/ Could/ Should...+ Vo=Đk không có thật hiện tại=P=If Had V3/Ved, would/ could...+ have +=V3/Ved=Đk không có thật trong quá khứ===Đk kết hợp=If had V3/Ved, would Vo===3 Loại câu điều kiện trong tiếng anh (1) Câu điều kiện loại Khái niệm về câu điều kiện loại Câu điều kiện loại còn được gọi là câu điều kiện có thực hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai.Cấu trúc Công thức câu điều kiện loại If (hiện tại), will (nguyên mẫu) IF Chủ ngữ Động từ chia thì hiện tại đơn Bổ ngữ, Chủ ngữ WILL Động từ nguyên mẫu Bổ ngữ (nếu có). Nói cách khác, câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn. Chủ ngữ và chủ ngữ có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được. Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia thì tương lai đơn. Ví dụ: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh đó.) If it is sunny, will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.) Cách dùng câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra. ngữ pháp tiếng anh (2) Câu điều kiện loại II Khái niệm về câu điều kiện loại 2: Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực hiện tại. Điều kiện không thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại. Cấu trúc câu điều kiện loại If (quá khứ), would (nguyên mẫu) Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia bang thái cách (past subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia thì điều kiện hiện tại (simple conditional). Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hình thức chia động từ giống hệt như thì quá khư đơn, riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi. Ví dụ: If were bird, would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) <= tôi không thể là chim được If had million USD, would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.) <= hiện tại tôi không có (3) Câu điều kiện loại III Khái niệm về câu điều kiện loại 3: Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng quá khứ. Cấu trúc câu điều kiện loại If had P.P (quá khứ phân từ), would have P.P Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề điều kiện chia quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia điều kiện hoàn thành (perfect conditional). Ví dụ: If he had come to see me yesterday, would have taken him to the movies. (Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.) If hadn’t been absent yesterday, would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.) NÂNG CAO: 1. Câu Điều Kiện Diễn Tả Thói Quen Hoặc Một Sự Thật Hiển Nhiên Câu điều kiện này diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc diễn tả một sự thật hiễn nhiên, một kết quả tất yếu xảy ra. học tiếng anh Cấu trúc: If (hiện tại), (hiện tại) Tất cả động từ trong câu (mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện) đều được chia thì hiện tại đơn. Nếu diễn tả thói quen, trong mệnh đề chính thường xuất hiện thêm: often, usually, or always. Ví dụ: often drink milk if do not sleep at night. (Tôi thường uống sữa nếu như tôi thức trắng đêm.) usually walk to school if have enough time. (Tôi thường đi bộ đến trường nếu tôi có thời gian.) If you heat ice, it turns to water. (Nếu bạn làm nóng nước đá, nó sẽ chảy ra.) If we are cold, we shiver. (Nếu bị lạnh, chúng ta sẽ run lên.) 2. Câu điều kiện Hỗn hợp: Trong tiếng Anh có nhiều cách khác nhau được dùng diễn tả điều kiện trong mệnh đề chỉ điều kiện với "If". Ngoài loại chính nêu trên, một số loại sau cũng được sử dụng trong giao tiếp vàngôn ngữ viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be student now. (He is not student now) If had taken his advice, would be rich now. 3. Câu điều kiện dạng đảo. Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type và Type thường được dùng dạng đảo. Ví dụ: Were the president, would build more hospitals. Had taken his advice, would be rich now. Đảo ngữ của câu điều kiện 1.Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should Vo, Will +Vo If he has free time, he’ll play tennis. => Should he have free time, he’ll play tennis 2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were to Vo, Would Vo If learnt Russian, would read Russian book. => Were to learn Russian, would read Russian book 3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had V3/Ved, Would have V3/Ved If he had trained hard, he would have won the match. => Had he trained hard, he would have won the match. If not Unless. Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện lúc đó Unless If not. Ví dụ: Unless we start at once, we will be late. If we don't start at once we will be late. Unless you study hard, you won't pass the exams. If you don't study hard, you won't pass the exams. Một số biến thể của câu điều kiện: Sau đây là biến thể có thể có của các cụm động từ trong các vế của câu điều kiện loại I: GIẢ ĐỊNH CÓ THẬT (Real conditions) LOẠI A. Biến thể của cụm động từ trong mệnh đề chính (main clause)- Đối với trường hợp muốn nhấn mạnh tính có thể xảy ra sự việc If present simple, ... may/might V-inf. Ex. If the weather gets worse, the flight may/might be delayed. Đối với trường hợp thể hiện sự đồng ý, cho phép, gợi If present simple, ... may/can V-inf. Ex. If it stops raining, we can go out. Đối với câu gợi ý, khuyên răn, đề nghị hoặc yêu cầu nhưng nhấn mạnh về hành động If present simple, ... would like to/must/have to/should... V-inf. Ex. If you go to the library today, would like to go with you. If you want to lose weight, you should do some exercise. Đối với trường hợp muốn diễn tả hậu quả tất yếu của điều kiện đặt ra theo quy luật hoặc thói quen If present simple, present simple. Ex. If you eat this poisonous fruit, you die at once. If you boil water, it turns to vapor. Đối với trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc If present simple, future continuous/future perfect. Ex. If we leave Hanoi for Hue today, we shall be staying in Hue tomorrow. If you do your home work right now, you will have finished it in hours' time. Đối với câu mệnh lệnh (chủ ngữ ẩn mệnh đề chính) If present simple, (do not) V-inf. Ex. If you are hungry, go to restaurant. If you feel cold, don't open the door. Đối với câu khuyên răn, trong trường hợp này không thực sự là một câu điều kiện bởi "if" mang nghĩa như "as, since, because" If present simple, why do (not) V-inf. Ex. If you like the movie, why don't you go to the cinema? B. Biến thể của cụm động từ trong mệnh đề điều kiện (if-clause) Đối với trường hợp đang xảy ra ngay trong hiện tại If present continuous, simple future. Ex. If he is working, won't disturb him. If you are doing exercises, shall wait. If am playing nice game, don't put me to bed.(tương đương simple future) Đối với trường hợp không chắc về thời gian của điều kiện có thật mà nhấn mạnh tính hoàn tất của nóIf present perfect, simple future. Ex. If you have finished your homework, shall ask for your help. Đối với câu gợi nhưng nhấn mạnh về điều kiện If would like to V-inf, ... will/can/must/nothing V-inf. Ex. If you would like to go to the library today, can/will go with you. Đối với câu đề nghị, gợi ý, bày tỏ kiến mang tính lịch sự If can/may/must/have to/should/be going to V-inf, simple future. Ex. If can help you, will. If may get into the room now, shan't feel cold. If must/have to take the oral test, shall feel afraid. If you are going to go to University, you must study hard before an entrance examination. If you should see her tomorrow, please tell her to phone me at once. (tương đương probably) Lưu ý: Trong câu "if subject should V-inf.", should có thể được đưa lên đầu câu thay "if" Should V-inf., simple future. Ex. Should you see him on the way home from work, please tell him to call on me Tương tự như vậy, ta có một số biến thể ít phổ biến hơn của cụm động từ đối với GIẢ ĐỊNH KHÔNG CÓ THỰC (unreal conditions loại II và III), tuỳ vào việc muốn nhấn mạnh và trạng thái diễn tiến hay hoàn thành của sự việc trong mệnh đề điều kiện hoặc sự việc trong mệnh đề chính. LOẠI II. A. Mệnh đề chính (main clause) If past simple, ... would/should/could/might/had to/ought to be V-ing. Ex. If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow. If past simple, past simple. (việc đã xảy ra) Ex. If the goalkeeper didn't catch the ball, they lost. If past simple, ... would be V-ing. Ex. If were on holiday with him, would/might be touring Italy now. If dùng như "as, since, because" có thể kết hợp với động từ nhiều thì khác nhau trong mệnh đề chính và không thực sự là một câu điều kiện. Ex. If you knew her troubles, why didn't you tell me? B. Mệnh đề phụ (if-clause) If past continuous, ... would/could V-inf. Ex. If we were studying English in London now, we could speak English much better.- If past perfect, ... would/could V-inf. Ex. If you had taken my advice, you would be millionaire now. LOẠI III A. Mệnh đề chính (main clause) If past perfect, ... could/might present perfect. Ex. If we had found him earlier, we could have saved his life. If past perfect, present perfect continuous. Ex. If you had left Hanoi for Haiphong last Saturday, you would have been swimming in Doson last Sunday. If past perfect, ... would V-inf. Ex. If she had followedmy advice, she would be richer now. If you had taken the medicine yesterday, you would be better now. B. Mệnh đề phụ (if-clause) If past perfect continuous, ... would present perfect. Ex. If it hadn't been raining the whole week, would have finished the laundry Các trường hợp dùng "wish" thì cũng tương tự, chia làm loại, cách dùng như bạn NHH đã nói trên và có số biến thể tương tự nhé. Đối với trường hợp "if" được sử dụng như một liên từ dùng để bắt đầu một mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ điều kiện về thời gian, lúc này "if when". Vậy "if" và "when" khác nhau thế nào? WHEN: được dùng khi diễn tả một điều gì đó chắc chắn xảy ra. Ex. am going to do some shopping today. When go shopping, I'll buy you some coffee. IF: được dùng khi diễn tả một điều không chắc chắn (có thể hoặc không thể) xảy ra trong tương lai. Ex. may go shopping today. If go shopping, I'll buy you some coffee. Lưu ý: Động từ chính trong mệnh đề phụ trạng ngữ bắt đầu bằng "when" hoặc "if" luôn thì present simple mặc dù hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Ex. When/If he arrives tomorrow, I'll tell him about it Bài tập thực hành về Câu Điều Kiện Lưu ý: Bạn có thể đăng ký tham gia khoá học tiếng anh cho người mất căn bản tại Academy.vn để xem đáp án phần bài tập dưới đây luyện thêm bài tập thực hành các kiến thức tiếng anh cơ bản Đăng ký tại đâyREVISION OF CONDITIONAL SENTENCES I- Choose the most suitable tense 1- can’t understand what he sees in her! If anyone treats will treat treated me like that, am will be would be extremely angry. 2- If you help helped me with this exercise, will do would do the same for you one day. 3- According to the timetable, if the train leaves left on time, we will would arrive at 5.30. 4- If it is will be fine tomorrow, we go will go to the coast. 5- If we find found taxi, we will get would get there before the play starts. 6- It’s quite simple really. If you take will take took these tablets every day, then you lose will lose lost would lose weight. 7- don’t like this flat. think will be am I’d be happier if lived live will live would live in house in the country. 8- can’t play football, but I’m sure that if will do do did, play will play would play lot better than anyone in this awful team. 9- phone will phone phone you tonight, are you will you be would you be in? 10- Why didn’t you tell me? If you told had told me, had would have helped you. 11- If Bill didn’t stea l/ hadn’t stolen the car, he weren’t wouldn’t be hadn’t been in prison now. 12- If Ann weren’t driving didn’t drive hadn’t driven so fast, her car didn’t crash wouldn’t crash wouldn’t have crashed into tree. 13- Let me give some advice. If you smoked would smoke had smoked less, you didn’t feel wouldn’t feel wouldn’t have felt tired. 14- What bad luck! If Alan didn’t fall hadn’t fallen wouldn’t fall over, he won would win would have won the race. 15- If you invited/had invited me last week, was able/had been able/would have been able to come.16- I’m sure your letter hasn’t arrived yet. If it came/had come, I’m sure noticed/had noticed/would have noticed it. 17- We have suggestion to make. How do you feel/would you feel if we offered/would offer/had offered you the job of assistant manager. 18- If you lent/had lent us the money, we paid/would pay/had paid you back next week. 19- wish Peter doesn’t live/didn’t live/wouldn’t live so far away from the town center. We’ll have to take taxi. 20- feel rather cold. wish brought/had brought my pullover with me. 21- wish you tell/had told/told me about the test. haven’t done my revision. 22- I’m sorry missed your birthday party. really wish come/came/had come/would come. 23- like my new boss but wish she gave/would give/could give me some more responsibility. 24- Having lovely time in Brighton, wish you are/were/had been here. Love, Mary. 25- cheque is all right, but I’d rather you pay/paid me cash. 26- If only have/had/would have screwdriver with me. 27- If you want to catch the last train, it’s time you leave/left 28- I’d rather you don’t tell/didn’t tell anyone about our conversation. 29- It’s high time you learn/learned to look after yourself. 30- Jean thinks that everyone likes her. If only she knows/knew what people say behind her back. II- Put each verb in bracket into suitable tense 1- It’s pity you missed the party. If you (come)…….you (meet)………….. my friend from Hungary. 2- If we (have)……..some tools, we (be)……….able to repair the car, but we haven’t had any with us. 3- Thank you for your help. If you (not help)………me, (not pass)……….the examination.4- It’s beautiful house, and (buy)……….it if (have)………the money, but can’t afford it. 5- can’t imagine what (do)………..with the money if (win) ……….the football pools or lottery. 6- Mark isn’t serious athlete. If he (train)…………harder, he (be)…….quite good runner. 7- If Claire (listen)………to her mother, she (not marry)……….David in the first place. 8- It rained every day in our holiday. If we (not take)………..the TV with us, we (not have) anything to do. 9- Jim is so untidy! If he (buy)………some new clothes, he (not look) so bad. 10- wish I(have)…….. the money to buy some new clothes, but can’t afford it at the moment. 11- wish the government (do)………something about the air pollution in this city. 12- I’m getting really soaked! wish (not forget)………..my umbrella. 13- That was lovely meal, but wish (not eat) ……….so much. 14- Come on children! It’s time you (be)………..in bed. 15- Actually, I’d rather you (not smoke)………..in here. 16- Suppose you (see)………..a ghost, what would you do? 17- I’m so annoyed about my car accident. If only (be)………… more careful! 18- I’d rather you (not put)………your coffee on the top of the book. III- Rewrite each sentence, beginning as shown 1- didn’t have an umbrella with me so got wet. wouldn’t…………………………… 2- I’ll call the police if you don’t leave me alone. Unless……………………………….. 3- In the snowy weather we don’t go to school. If……………………………………… 4- Without Jack’s help, wouldn’t have been able to move this table. If………………… 5- You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep. If you………………………..Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến