loading
back to top

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2019-01-29 14:34:25 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Lí thuyết địa lí lớp 9   

25
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
Tóm tắt nội dung
Lý thuy lý 9ế bài 25: Vùng Duyên Nam Trung Bả ộ1. trí lí và gi lãnh thị .- Di tích: 44.255 kmệ 2.- Dân 8,4 tri ng (năm 2002)ố ườ- Lãnh th kéo dài, ngang.ổ ẹ- Phía giáp Trung phía tây giáp Tây Nguyên, phía nam giáp Đôngắ ộNam phía đông giáp bi n.ộ ể- Có nhi o, qu nh trong đó có qu Hoàng Sa vàề ảTr ng Sa.ườ=> nghĩa quan tr ng kinh và an ninh qu phòng:ọ ố+ trí trung chuy gi hai mi Nam, Tây Nguyên cácị ớc ng bi phía Đông ->ả thu cho thông và trao hàng hóa.ậ ổ+ Các và qu có quan tr ng kinh và qu phòng iả ớc c.ả ướ2. Đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiên.ề ự* Thu i:ậ Các nh có núi, gò phía tây, ng ng phía đông; bỉ ờbi khúc khu có nhi vũng, nh -> phát tri đa ng các ho ngể ộkinh .ế- Vùng gò, phía tây phát tri lâm nghi p: ng cung nhi lâm nồ ảquý nh quê, tr ng, sâm quy, kì nam và các loài chim thú quý.ư ươ- Vùng ng chân núi thu cho chăn nuôi gia n, bi làấ ệnuôi bò đàn.- ng ng ven bi thu tr ng lúa, ngô, n, khoai, rau qu và tồ ộs cây công nghi có giá tr (bông, i, mía ng).ố ườ- Bi n: có nhi ng...
Nội dung tài liệu
Lý thuy lý 9ế bài 25: Vùng Duyên Nam Trung Bả ộ1. trí lí và gi lãnh thị .- Di tích: 44.255 kmệ 2.- Dân 8,4 tri ng (năm 2002)ố ườ- Lãnh th kéo dài, ngang.ổ ẹ- Phía giáp Trung phía tây giáp Tây Nguyên, phía nam giáp Đôngắ ộNam phía đông giáp bi n.ộ ể- Có nhi o, qu nh trong đó có qu Hoàng Sa vàề ảTr ng Sa.ườ=> nghĩa quan tr ng kinh và an ninh qu phòng:ọ ố+ trí trung chuy gi hai mi Nam, Tây Nguyên cácị ớc ng bi phía Đông ->ả thu cho thông và trao hàng hóa.ậ ổ+ Các và qu có quan tr ng kinh và qu phòng iả ớc c.ả ướ2. Đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiên.ề ự* Thu i:ậ Các nh có núi, gò phía tây, ng ng phía đông; bỉ ờbi khúc khu có nhi vũng, nh -> phát tri đa ng các ho ngể ộkinh .ế- Vùng gò, phía tây phát tri lâm nghi p: ng cung nhi lâm nồ ảquý nh quê, tr ng, sâm quy, kì nam và các loài chim thú quý.ư ươ- Vùng ng chân núi thu cho chăn nuôi gia n, bi làấ ệnuôi bò đàn.- ng ng ven bi thu tr ng lúa, ngô, n, khoai, rau qu và tồ ộs cây công nghi có giá tr (bông, i, mía ng).ố ườ- Bi n: có nhi ng tr ng n, khoáng bi n, các bãi bi p, nhi uể ườ ềvũng nh xây ng ng sâu => phát tri ng kinh bi n.ị ướ ể- ven Qu ng Nam Khánh Hòa có th khai thác chimộ ổy (y sào) đem giá tr kinh cao.ế ế- Khoáng n: cát th tinh, titan, vàng => phát tri công nghi khaiả ệkhoáng.* Khó khăn:- Khí u: nhi gió mùa, có mùa khô kéo dài, th ti th ng hánậ ườ ạvào mùa khô, lũ trong mùa bão.ụ ư- Sông: ng và c, th ng có lũ vào mùa a.ắ ườ ư- ng: đang gi sút, di tích ng che ph còn 39%, hi ng sa cừ ượ ạhoá có nguy ng các nh Nam Trung .ơ ộ2. đi dân xã i.ặ ộ- Phân dân không u, có khác bi gi mi núi phía Tây và iố ảđ ng ng ven bi phía Đông.ồ ể- Thu i:ậ ợ+ Ngu lao ng dào, giàu kinh nghi m, kiên ng trong tranhồ ườ ấch ng ngo xâm và thiên tai.ố ạ+ Nhi đi du ch (Ph An, Di tích n,…)ề ơ- Khó khăn: ng ph dân còn nhi khó khăn.ờ ề+ Duyên Nam Trung là gi Trung Đông Namả ớB gi Tây Nguyên Bi Đông.ộ ể+ Vùng có nhi th nh du ch và kinh bi n.ề ể+ Ng dân có tính cù, kiên ng và nhi kinh nghi phòngườ ườ ệch ng thiên tai. Tuy nhiên, ng các dân trú vùng núi phía tâyố ởcòn nhi khó khăn.ặ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến