loading
back to top

Lập Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

Chia sẻ: tuyensinh247 | Ngày: 2017-10-23 14:06:18 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

850
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Lập Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

Lập Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

Lập Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng
Tóm tắt nội dung
Bài tham kh 1ảI. bài:ở Gi thi hoàn nh ra vi cớ ệHôm qua em làm đc vi đó là giúp bà quaừ ượ ụđng. khi cho ba nghe thì ba vui và khen ngoan.ườ ấVi làm này cũng khi em th vui và hào.ệ ựII. Thân bài:1. Hoàn nh ra vi c:ả ệ­ Vì hôm tr em ng mu vì ph th khuya bài nên sángố ướ ọem mu và đi mu nậ ộ­ Trên đng đi c, em nhìn th mà bà lão già khom khom chu bườ ịqua đngườ­ Ch vì bà già nên khi qua đng bà còn rut rè và lo sắ ườ ợ­ Tôi ch nh đi tr giúp bà qua đngấ ườ2. Di bi vi c:ễ ệ­ Tôi ch đn bà tôi giúp không?ạ ỡ­ Bà lão tr tôi cách ch rãi ng “bà mu qua đng nh ngả ườ ưxe đông quá nên bà ”ợ­ Tôi ngh giúp bà qua đngề ườ­ Tho đu bà còn đn đo suy nghĩ, nh ng nhìn tôi lâu bà đngạ ồý­ Tôi tay bà bà qua đng; tay bà run run nh ng áp vôầ ườ ấcùng­ Trong lúc qua đng hai bà cháu nói chuy thăm nhauườ ề­ Tôi tr ng thì đã vào gi c, tôi ph ch ph vì đi trớ ườ ễ­ tôi vui cho ba ngheố ẹ­ Ba khen tôi ngoan, bi giúp ng khác.ẹ ườIII. bài:ế Nêu nghĩ vi làm mìnhả ủ­ Tôi hào vi làm tôiự ủ­ Tôi ng làm nhi vi khác ba...
Nội dung tài liệu
Bài tham kh 1ảI. bài:ở Gi thi hoàn nh ra vi cớ ệHôm qua em làm đc vi đó là giúp bà quaừ ượ ụđng. khi cho ba nghe thì ba vui và khen ngoan.ườ ấVi làm này cũng khi em th vui và hào.ệ ựII. Thân bài:1. Hoàn nh ra vi c:ả ệ­ Vì hôm tr em ng mu vì ph th khuya bài nên sángố ướ ọem mu và đi mu nậ ộ­ Trên đng đi c, em nhìn th mà bà lão già khom khom chu bườ ịqua đngườ­ Ch vì bà già nên khi qua đng bà còn rut rè và lo sắ ườ ợ­ Tôi ch nh đi tr giúp bà qua đngấ ườ2. Di bi vi c:ễ ệ­ Tôi ch đn bà tôi giúp không?ạ ỡ­ Bà lão tr tôi cách ch rãi ng “bà mu qua đng nh ngả ườ ưxe đông quá nên bà ”ợ­ Tôi ngh giúp bà qua đngề ườ­ Tho đu bà còn đn đo suy nghĩ, nh ng nhìn tôi lâu bà đngạ ồý­ Tôi tay bà bà qua đng; tay bà run run nh ng áp vôầ ườ ấcùng­ Trong lúc qua đng hai bà cháu nói chuy thăm nhauườ ề­ Tôi tr ng thì đã vào gi c, tôi ph ch ph vì đi trớ ườ ễ­ tôi vui cho ba ngheố ẹ­ Ba khen tôi ngoan, bi giúp ng khác.ẹ ườIII. bài:ế Nêu nghĩ vi làm mìnhả ủ­ Tôi hào vi làm tôiự ủ­ Tôi ng làm nhi vi khác ba vui lòng aẽ ữBài tham kh 2ảL ví là Giúp bà đi qua đngấ ườI. bàiở­ Làm vi ch ch mang đn ni vui cho cha th côệ ầvà ng xung quanh.ọ ườ­ làm vi khi cho ba tôi vui lòng đó là: Giúp đầ ỡm bà đi qua đng.ộ ườII. Thân bài1. Hoàn nhả­ Hôm y, tôi th tr nên ch th đn tr ng.ấ ườ­ Trên đng đi c, tôi nhìn th bà lão đang mu băng quaườ ốđng.ườ­ Th nh ng bà lão còn rè, lo vì th trên đng xe quá nhi u,ế ườ ềbà không dám băng qua.­ Tôi đn đo suy nghĩ: là giúp bà lão qua đng, hai là tr giắ ườ ờh c. Tôi ph ch trong hai.ọ ộ­ Tôi quy đnh giúp bà lão băng qua ng dù bi ng mình có thế ườ ểs tr gi c.ẽ ọ2. Giúp bà qua òngư­ Tôi ch bà và thăm, bà có sao không?ạ ỏ­ Bà lão tr là mu qua bên kia đng nh ng vì xe nhi quáả ườ ềnên không dám.­ Tôi đa ra nhã giúp bà băng qua đng. Bà vui nh i.ư ườ ờ­ tay tay bà. Bàn tay áp, run run bà cũng gi ngộ ốnh bà tôi y. Tay còn tôi gi cao ra hi qua đng đư ườ ểcác chú tài nhìn th mà nh ng cho bà cháu chúng tôi.ế ườ­ Đa bà lão qua đc bèn kia đng, lòng tôi th vui và tư ượ ườ ựhào.­ Bà lão tên tu tôi, tôi tr ng nào. Tôi nói, tôi ph iỏ ườ ớtr ng ngay tr gi .ườ ờ­ Tôi tr ng chuông reo.ớ ườ ị­ nhà, tôi cho ba nghe vi khi sáng háo c.ề ứ­ Ba tôi khen tôi là tr ngoan và hào tôi vì đã bi giúp đẹ ỡng tu i.ườ ổIII. bàiế­ Đó là tôi làm vi mà tôi th vui và hào.ầ ự­ Tôi thân mình ng làm th nhi vi baứ ểm th cô vui lòng.ẹ ầBài tham kh 3ảM bài:ở Gi thi th gian, không gian đu câu chuy n.ớ ệ đi ng, giao vi nhà.ẹ ệ đn đi ch i.ạ ơThân bài:a. Tâm tr ng em tr cạ ướ ọ Vui ng, háo mu đi ngay vì đây là cu đi ch iừ ơr lí thú, có nhi tham gia.ấ ạ Lo ng vì công vi nhà làm ch xong, đc còn n.ắ ộ Đn đo cân nh có nên đi hay không? Vì đi vi nhà còn iắ ạm làm (m đã nh c, làm ki ti nuôiẹ ềem). Không đi ch thì vui ch th thích cùng bèơ ạ(miêu nh vui ch i).ả ơ Quy đnh nhà nhà a, tr là không đi.ế ạ Nhìn gi ra mà lòng ti nh ng quy đnh nạ ẫkhông đi.b. Tâm tr ng sau khi làm xong công vi cạ ệ Nhà ch t.ử ươ ấ Nhìn ngôi nhà gàng, ngăn p, lòng vui ng, ph kh i.ọ ướ ở Sung ng vì mình đã chi th ng thân.ướ ả Cha hào em.ẹ ềK bài:ế Nêu suy nghĩ và nghĩ thân.ả

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến