loading
back to top

Kiểm tra Toán đại số lớp 7 2015-2016

Chia sẻ: 1544 | Ngày: 2016-10-02 08:10:43 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 7    tài liệu toán lớp 7   

154
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra Toán đại số lớp 7 2015-2016

Kiểm tra Toán đại số lớp 7 2015-2016

Kiểm tra Toán đại số lớp 7 2015-2016Loading...

Tóm tắt nội dung

Năm 2015-2016 Môn: Toán Đại Số Chương IIILớp: 7Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề )ĐỀ 1.Bài 1: (4 điểm) Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại bảng sau :138 141 145 145 139141 138 141 139 141140 150 140 141 140143 145 139 140 143 a) Lập bảng tần số? b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn? c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm? e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?Giá trị (x) 10Tần số (n) 32a) Dấu hiệu là gì Tìm mốt cảu dấu hiệub) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?BÀI...

Nội dung tài liệu

Năm 2015-2016 Môn: Toán Đại Số Chương IIILớp: 7Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề )ĐỀ 1.Bài 1: (4 điểm) Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại bảng sau :138 141 145 145 139141 138 141 139 141140 150 140 141 140143 145 139 140 143 a) Lập bảng tần số? b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn? c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm? e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?Giá trị (x) 10Tần số (n) 32a) Dấu hiệu là gì Tìm mốt cảu dấu hiệub) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?BÀI LÀM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾTNĂM HỌC 2015 2016Môn: Toán Đại Số Chương IIILớp: 7Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề )ĐỀ 2.Bài 1: (4 điểm) Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau 10 10 10 108 10 10 10 10 10 a) Lập bảng tần số? b) Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát súng? c) Số điểm thấp nhất của các lần bắn là bao nhiêu? d) Có bao nhiêu lần xạ thủ đạt điểm 10 e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? f) Tìm tần số của điểm 8?Bài 2: (6 điểm) Điểm kiểm tra học kì môn toán của học sinh lớp được ghi lại như sau:Giá trị (x) 10Tần số (n) 32a) Dấu hiệu là gì Tìm mốt của dấu hiệu ?b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?c) Tìm số trung bình cộng? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳngbài làm....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ Bài Nội dung Điểm1 34đ a) Chiều cao (x) 138 139 140 141 143 145 150Tần số n) 20 1,5b) Thầy giáo đã đo chiều cao của 20 bạn 0,5c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là hai bạn 0,5d) Có hai bạn cao 143cm 0,5e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 0,5f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng 140cm đến 141cm 0,526đ a) Dấu hiệu là: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của từng học sinh lớp 7BMốt của dấu hiệu là: M0 (lỗi) 1,250,5b) Một số nhận xét- Có một bài kiểm tra mắc lỗi nhiều nhất là 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1%- Có ba bài kiểm tra mắc lỗi ít nhất là lỗi chiếm tỉ lệ 9,3%- Phần nhiều bài kiểm tra mắc lỗi chiếm tỉ lệ 27,9% 0,250,250,25c) Số trung bình cộng 2.3 3.6 4.9 5.5 6.7 9.1 10.132+ 14632» 4.6 (lỗi) 1,5d) xn1097655946332O12Tổng 10đChú ý: Bài Nếu HS nêu mốt của dấu hiệu thiếu đơn vị trừ 0,25đBài :- Xác định dấu hiệu nếu HS nêu chưa cụ thể GV cho nửa số điểm phần đó so đáp án- HS có thể có những nhận xét khác không như đáp án nhưng vẫn đúng với bài thì GV vẫn cho điểm tối đa- Tính số trung bình cộng HS có thể trình bày dưới dạng bảng tần số dạng dọc hoặc theo công thức GV chấm vẫn cho điểm tối đa- Khi HS dựng biểu đồ đoạn thẳng:+ Mỗi đoạn thẳng HS dựng sai GV trừ 0,25đ+ Thiếu kí hiệu trục giá trị (x) và trục tần số (n) GV trừ 0,25đ/lỗi+ Nếu HS chia các đơn vị độ dài trên cùng một trục sai Gv không cho điểm phần biểu đồ ĐÁP ÁN ĐỀ Bài Nội dung Điểm14đ a) Số điểm (x) 10Tần số n) 20 1,5b) Xạ thủ đã bắn tất cả 20 phát súng 0,5c) Số điểm thấp nhất trong các lần bắn là điểm 0,5d) Có lần xạ thủ đạt điểm 10 0,5e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 0,5f) Tần số điểm là 0,526đ a) Dấu hiệu là: Điểm kiểm tra học kì môn toán của từng học sinh lớp 7AMốt của dấu hiệu là: M0 10 điểm 1,250,5b) Một số nhận xét- Có một HS đạt điểm cao nhất là 10(điểm) chiếm tỉ lệ xấp xỉ 3,1%- Có hai HS bị điểm thấp nhất là 2(điểm) chiếm tỉ lệ xấp xỉ 6,3%- Phần đông HS làm bài kiểm tra được 6(điểm) có 7HS chiếm tỉ lệ xấp xỉ 21,9% 0,250,250,25c) Số trung bình cộng 2.2 4.5 5.4 6.7 7.6 8.5 9.2 1032+ 19632 6,125 (điểm) 1,5d) 2Tổng 10đChú ý: Bài Nếu HS nêu mốt của dấu hiệu thiếu đơn vị trừ 0,25đBài :- Xác định dấu hiệu nếu HS nêu chưa cụ thể GV cho nửa số điểm phần đó so đáp án- HS có thể có những nhận xét khác không như đáp án nhưng vẫn đúng với bài thì GV vẫn cho điểm tối đa- Tính số trung bình cộng HS có thể trình bày dưới dạng bảng tần số dạng dọc hoặc theo công thức GV chấm vẫn cho điểm tối đa- Khi HS dựng biểu đồ đoạn thẳng:+ Mỗi đoạn thẳng HS dựng sai GV trừ 0,25đ+ Thiếu kí hiệu trục giá trị (x) và trục tần số (n) GV trừ 0,25đ/lỗi0765421109876542xn+ Nếu HS chia các đơn vị độ dài trên cùng một trục sai Gv không cho điểm phần biểu đồTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến