loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 7

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-28 10:29:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 7    kiểm tra 1 tiết công nghệ lớp 7   

180
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 7

Kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 7

Kiểm tra học kì môn công nghệ lớp 7Loading...

Tóm tắt nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKIINĂM HỌC: 2014-2015 MÔN CÔNG NGHỆ 7Người soạn: Nguyễn Thị VânNgày soạn: 13 /4/2015Chủ đềNhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độcaoTN TL TN TL TN TL TN TL1.Thức ăn vậtnuôi Biết pp vật lí trong chế biếnthức ăn.- Biết thức ăn nhiều xơ thườngdùng pp kiềm hóa.- Đặc điểm phân loại thức ăn.- Phân biệt các pp sản xuất thức ăn. -Trình bày quytrình chế biếnthức ăn giàugluxit bằngmen. Hiểu mục đíchchế biến thứcăn.6câu45%= 4,5đ 4câu44,4% 2đ 1câu44,4% 2đ 1câu11,2% 0,5đ2. Giống vậtnuôi Phân biệt phát dục và sinh trưởng. Hiểu k/n vàmục đích nhângiống thuầnchủng.2 câu20%=2đ 1câu50% 1đ 1câu50% 1đ3.lâm nghiệp -Hiểu đối tượngđược khoanhnuôi phục hồirừng. -Điều kiện tuânthủ việc khaithác rừng hiệnnay nước ta. Vận dụng cáchình thức khaithác rừng hợp lí.3câu35%=3,5đ 1câu14,3% 0,5đ 1câu28,6% 1đ 1câu57,1% 2đTC:11câu100% =10đ 5câu30%=3đ 1câu20%=2đ 2câu10%=1đ 2câu20%=2đ 1câu20%=2đ1Trường THCS Trần PhúHọ Tên…………………Lớp:…………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2014-2015Môn:...

Nội dung tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKIINĂM HỌC: 2014-2015 MÔN CÔNG NGHỆ 7Người soạn: Nguyễn Thị VânNgày soạn: 13 /4/2015Chủ đềNhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độcaoTN TL TN TL TN TL TN TL1.Thức ăn vậtnuôi Biết pp vật lí trong chế biếnthức ăn.- Biết thức ăn nhiều xơ thườngdùng pp kiềm hóa.- Đặc điểm phân loại thức ăn.- Phân biệt các pp sản xuất thức ăn. -Trình bày quytrình chế biếnthức ăn giàugluxit bằngmen. Hiểu mục đíchchế biến thứcăn.6câu45%= 4,5đ 4câu44,4% 2đ 1câu44,4% 2đ 1câu11,2% 0,5đ2. Giống vậtnuôi Phân biệt phát dục và sinh trưởng. Hiểu k/n vàmục đích nhângiống thuầnchủng.2 câu20%=2đ 1câu50% 1đ 1câu50% 1đ3.lâm nghiệp -Hiểu đối tượngđược khoanhnuôi phục hồirừng. -Điều kiện tuânthủ việc khaithác rừng hiệnnay nước ta. Vận dụng cáchình thức khaithác rừng hợp lí.3câu35%=3,5đ 1câu14,3% 0,5đ 1câu28,6% 1đ 1câu57,1% 2đTC:11câu100% =10đ 5câu30%=3đ 1câu20%=2đ 2câu10%=1đ 2câu20%=2đ 1câu20%=2đ1Trường THCS Trần PhúHọ Tên…………………Lớp:…………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2014-2015Môn: Công nghệ 7Thời gian: 45 phútĐề Giám thịĐiểm Giám khảoA TRẮC NGHIỆM( điểm)I Khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng .(3điểm)Câu 1: Cắt ngắn và nghiền nhỏ thức ăn thuộc phương pháp chế biến nào?A. Phương pháp vật lí B. Phương pháp sinh họcC. Phương pháp hóa học D. Phương pháp hỗn hợpCâu Đặc điểm nào dưới đây không thuộc mục đích chế biến thức ăn:A. Giữ thức ăn lâu hỏng. B. Tăng mùi vị.C. Giảm khối lượng, giảm độ thô cứng. D. Khử bớt chất độc hại. Câu 3: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào là sản xuất thức ăn giàu gluxit?A. Chế biến sản phẩm nghề cá B. Trồng xen canh lúa, ngô, sắn.C. Nuôi giun đất D. Trồng xen canh cây họ đậuCâu 4: Thức giàu gluxit có hàm ợng gluxit trong thức ăn là:A <50% B. >30%C. >50% >14%Câu 5: Kiềm hóa với thức có nhiều:A. Pr in LipitC. Gluxit Câu 6: Những đối tượng nào sau đây được chọn để khoanh nuôi phục hồi rừng:A. Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30cm.B. Đất đã mất rừng, nương rẫy bỏ hoang không còn tính chất rừng.C. Cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày dưới 30cm.D. Gieo trồng bổ sung, bảo vệ.II.Em haõy ñaùnh daáu (x) ñeå phaân bieät nhöõng bieán ñoåi naøo ôû cô theå vaät nuoâithuoäc söï sinh tröôûng vaø söï phaùt duïc theo baûng sau: (1ñ)Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục1. Xương của ống chân bê dài thêm 5cm2. Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg 3. Gà mái bắt đầu đẻ trứng4.Gà trống biết gáyB.TỰ LUẬN điểm )Câu 1: Thế nào là hân giống thuần chủng mục đích của nhân giống thuần chủnglà gì? (1 điểm)Câu Rừng nơi đất dốc cao, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không?Vì sao? (2 điểm)Câu 3: Khai thác rừng hiện nay nước ta phải tuân thủ các điều kiện nào? (1 điểm)Câu 4: Trình bày quy trình chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men? (2 điểm)---Hết---2ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKIINĂM HỌC: 2014-2015 MÔN CÔNG NGHỆ 7Mã đề 2A TRẮC NGHIỆM(4 điểm)I Khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng .(3điểm)Câu 1: Cắt ngắn và nghiền nhỏ thức ăn thuộc phương pháp chế biến nào?A. Phương pháp vật lí Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không thuộc mục đích chế biến thức ăn:A. Giữ thức ăn lâu hỏng.Câu 3: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào là sản xuất thức ăn giàu gluxit?B. Trồng xen canh lúa, ngô, sắn.Câu 4: Thức giàu gluxit có hàm ợng gluxit trong thức ăn là:C. >50%Câu 5: Kiềm hóa với thức có nhiều:D Câu 6: Những đối tượng nào sau đây được chọn để khoanh nuôi phục hồi rừng:A. Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30cm.II.Em haõy ñaùnh daáu (x) ñeå phaân bieät nhöõng bieán ñoåi naøo ôû cô theå vaät nuoâithuoäc söï sinh tröôûng vaø söï phaùt duïc theo baûng sau: (1ñ)Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục1. Xương của ống chân bê dài thêm 5cm X2. Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg X3. Gà mái bắt đầu đẻ trứng X4.Gà trống biết gáyXB TỰ LUẬN điểm)Câu 1: Thế nào là hân giống thuần chủng mục đích của nhân giống thuầnchủng là gì? (1 điểm)- Trình bày khái niệm nhân giống thuần chủng. 0,5 điểm- Mục đích: Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, giữ và hoàn thiện đặc tính tốt củagiống đó. 0,5 điểmCâu Rừng nơi đất dốc cao, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không?Vì sao? (2 điểm)- Rừng nơi đất dốc cao, nơi rừng phòng hộ không được khai thác trắng.0,5 điểm- Phân tích hậu quả: xói mòn, sụt lở đất, hạn hán lũ lụt…1,5 điểmCâu 3: Khai thác rừng hiện nay nước ta phải tuân thủ các điều kiện nào? (1điểm)- Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng.- Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.- Lượng gỗ khai thác chọn <35% lượng gỗ khu rừng khai thác.Câu 4: Trình bày quy trình chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men? (2 điểm)- B1: cân bột và men rượu- B2: Giã nhỏ men rượu- B3: Trộn bột với men- B4: Cho nước vào, nhào kĩ- B5: nén nhẹ bột đậy kín trong 24h....Hết...3DUYỆT Hai Riêng 13/4/2015 GV ra đề4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến