loading
back to top

kiểm tra chương 1 môn vật lí lớp 12

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-20 15:58:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 12   

129
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. kiểm tra chương 1 môn vật lí lớp 12

kiểm tra chương 1 môn vật lí lớp 12

kiểm tra chương 1 môn vật lí lớp 12
Tóm tắt nội dung

Trường THPT Chuyên Thăng Long Ngày.......tháng..........năm..............Tổ: Vật LýNH: 201 201 KIỂM TRA HỆ SỐ LẦN LỚP HK1Thời gian: 45 phútĐề gồm câu trắc nghiệm lựa chọn, học sinh làm vào phiếu trả lời trên đề. Đề có mặt. Mã đề: 136Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp:...............................Phiếu trả lời:Câu 10Đáp ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đáp ánCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đáp ánĐáp án ghi rõ bằng chữ in hoa, sai phải điều chỉnh rõ ràng.Câu 1: Tốc độ trung bình trong một chu kỳ của vật dao động với vận tốc cực đại là:A. v/2π. B. v/2 C. v/π. D. 2v/π.Câu 2: Vật dao động điều hoà gia tốc 4π cos(πt) cm/s 2, vận tốc cực đại của vật có độ lớn là:A. 4π cm/s. B. cm/s. C. cm/s. D. 2π cm/s.Câu 3: Con lắc đơn của đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất, dây treo có hệ số nở vì nhiệt là 2,5.10 -5 -1,nếu đưa đồng hồ lên cao 960m và nhiệt độ giảm 20 0C thì trong một tuần (7 ngày đêm) đồng hồ chạy:A....

Nội dung tài liệu

Trường THPT Chuyên Thăng Long Ngày.......tháng..........năm..............Tổ: Vật LýNH: 201 201 KIỂM TRA HỆ SỐ LẦN LỚP HK1Thời gian: 45 phútĐề gồm câu trắc nghiệm lựa chọn, học sinh làm vào phiếu trả lời trên đề. Đề có mặt. Mã đề: 136Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp:...............................Phiếu trả lời:Câu 10Đáp ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đáp ánCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đáp ánĐáp án ghi rõ bằng chữ in hoa, sai phải điều chỉnh rõ ràng.Câu 1: Tốc độ trung bình trong một chu kỳ của vật dao động với vận tốc cực đại là:A. v/2π. B. v/2 C. v/π. D. 2v/π.Câu 2: Vật dao động điều hoà gia tốc 4π cos(πt) cm/s 2, vận tốc cực đại của vật có độ lớn là:A. 4π cm/s. B. cm/s. C. cm/s. D. 2π cm/s.Câu 3: Con lắc đơn của đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất, dây treo có hệ số nở vì nhiệt là 2,5.10 -5 -1,nếu đưa đồng hồ lên cao 960m và nhiệt độ giảm 20 0C thì trong một tuần (7 ngày đêm) đồng hồ chạy:A. Nhanh 8,64 giây. B. Chậm 60,48 giây.C. Chậm 8,64 giây. D. Nhanh 60,48 giây.Câu 4: Vật dao động trên quỹ đạo dài 6cm, quãng đường vật đi được trong chu kỳ là:A. 6cm. B. 24cm. C. 12cm. D. 3cm.Câu 5: Con lắc đơn treo ở trần toa xe lửa, xe lửa chạy trên các đoạn đường ray dài 7,5 mét, giữa thanh ray cókhe hở, con lắc dài 64cm, lấy 2, con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy với vận tốc là:A. 16,875 km/h. B. 16,875 m/s. C. 60,75 km/h. D. 60,75 m/s.Câu 6: Một con lắc đơn trong thang máy, khi thang đi lên nhanh dần đều với gia tốc g/3 thì chu kỳ là T, khithang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc g/6 thì chu kỳ là:A. T2 B. T/2 C. 2(2/7) 1/2T. D. 2(2/5) 1/2T.Câu 7: Hai con lắc lò xo như nhau, nếu hai lò xo ghép nối tiếp rồi treo hai vật nặng vào thì chu kỳ là T, nếu hailò xo ghép song song rồi treo hai vật nặng vào thì chu kỳ là:A. 4T. B. T/2. C. 2T. D. T.Câu 8: Một con lắc đơn có chu kỳ gấp lần của một con lắc lò xo thẳng đứng, con lắc đơn dây treo dài 81cm,g 2, con lắc lò xo khi cân bằng lò xo giãn là:A. 3,24 cm. B. 1,62 cm. C. 16,2 cm. D. 8,1 cm.Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai ?A. Mọi vật dao động cưỡng bức đều có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng.B. Khi vật dao động duy trì thì biên độ dao động không đổi.C. Khi vật dao động cưỡng bức thì ngoại lực tác dụng lên vật biến thiên tuầ hoàn.D. Mọi vật dao động tắt dần đều có chu kỳ không đổi.Câu 10: Khi một vật dao động tắt dần thì:A. pha dao động giảm dần theo thời gian. B. chu kỳ giảm dần theo thời gian.C. có biên độ không đổi. D. có năng lượng giảm dần theo thời gian.Câu 11: Con lắc đơn có chu kỳ không phụ thuộc vào:A. vị trí đặt con lắc. B. gia tốc trọng trường. C. khối lượng vật nặng. D. chiều dài dây treo.Câu 12: Một vật dao động tắt dần vào thời điểm bất kỳ biên độ giảm 16%, khi đó phần trăm năng lượng còn lạilà:A. 94,77%. B. 70,56%. C. 29,44%. D. 6%.Câu 13: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T, kể từ lúc ban đầu vật ở vị trí cân bằng theo chiều dương, thờigian vật bắt đầu dao động đến khi qua vị trí có độ lớn vận tốc bằng nửa tốc độ cực đại lần thứ 2017 là:A. 12097T/6. B. 6049T/12. C. 6049T/6. D. 3025T/6. Trang Mã đề thi 136Câu 14: Con lắc đơn trong thời gian dao động lần, nếu thay đổi chiều dài 25 cm thì trong thời gian daođộng 12 lần, 2, thời gian là:A. 36/5 giây. B. 24/5 giây. C. 35 /5 giây. D. 245 /5 giây.Câu 15: Trong chu kỳ một vật dao động điều hoà đi được 20cm, thời gian vật đi từ vị trí -2,5 cm theochiều dương đến 2,52 cm theo chiều âm là:A. 5T/12. B. 11T/24. C. 11T/12. D. 5T/6.Câu 16: Con lắc đơn thứ nhất có dây treo dài gấp đôi và khối lượng vật nặng bằng một nửa của con lắc đơn thứhai, chu kỳ của con lắc thứ nhất so với con lắc thứ hai thì:A. bằng nhau. B. gấp lần. C. gấp2 lần. D. nhỏ hơn.Câu 17: Thời gian ngắn nhất của một vật dao động điều hoà kể từ khi động năng bằng thế năng đến khi thếnăng bằng động năng là giây, thời gian vật đi quãng đường dài nhất bằng biên độ là:A. giây. B. giây. C. giây. D. giây.Câu 18: Ba con lắc đơn dây treo dài bằng nhau, gắn vào chung một điểm treo, khối lượng vật nặng treo ở đầumỗi sợi dây lần lượt là m, 2m, 3m/4. So sánh về chu kỳ dao động của chúng là:A. T1 T2 T3 B. T1 >T2 >T3 .C. T1 =2 T2 2T3 /3 D. T3

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến