loading
back to top

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA Lý 11 KÌ I

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-26 21:29:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lớp 11   

254
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA Lý 11 KÌ I

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA Lý 11 KÌ I

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA Lý 11 KÌ ILoading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ CHÍNH THỨCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢIPHÒNG TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG Thủy Nguyên,ngày…. Tháng…..năm 2016KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Địa lí Lớp 11( Thời gian làm bài: 45phút )Câu 3.0 điểm .Trình bày các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hóa (1.5đ) Kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực (1.5đ) Câu II 3.0 điểm) Phân tích những vấn đề về dân cư- xã hội của Châu Phi 1.5 đ) Tại sao các nước Mỹ la tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo khu vực này vẫn cao? (1.5đ)Câu II điểm Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000- 2005( Đơn vị: %) Nhóm tuổiNhóm nước 0-14 15-64 Trên 65Đang phát triển 32 63 5Phát triển 17 68 15 Nguồn: SGK Địa lí 11 trang 14 NXBGD năm 2007 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước giai đoạn 2000- 2005. 2.0 So sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước? 1.0 3. Theo em cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Việt nam có ảnh hưng như thế nào đến phát triển kinh tế của quốc gia? 1.0...

Nội dung tài liệu

ĐỀ CHÍNH THỨCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢIPHÒNG TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG Thủy Nguyên,ngày…. Tháng…..năm 2016KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Địa lí Lớp 11( Thời gian làm bài: 45phút )Câu 3.0 điểm .Trình bày các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hóa (1.5đ) Kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực (1.5đ) Câu II 3.0 điểm) Phân tích những vấn đề về dân cư- xã hội của Châu Phi 1.5 đ) Tại sao các nước Mỹ la tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo khu vực này vẫn cao? (1.5đ)Câu II điểm Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000- 2005( Đơn vị: %) Nhóm tuổiNhóm nước 0-14 15-64 Trên 65Đang phát triển 32 63 5Phát triển 17 68 15 Nguồn: SGK Địa lí 11 trang 14 NXBGD năm 2007 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước giai đoạn 2000- 2005. 2.0 So sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước? 1.0 3. Theo em cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Việt nam có ảnh hưng như thế nào đến phát triển kinh tế của quốc gia? 1.0 -----------------------Hết---------------------H íng dÉn chÊm kiÓm tra 45 phót- Khèi 11C©u Néi dung cÇn ®¹t BiÓu ®iÓmC©u I: ®iÓm .Trình bày các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hóa (1,5đ) Biểu hiện :- Thương mại thế giới phát triển mạnh.- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.- Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.* HÖ qu¶:- Thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ t¨ng tr ëng kinh tÕ toµn cÇu.- §Èy nhanh ®Çu vµ khai th¸c triÖt ®Ó khoa häc c«ng nghÖ, t¨ng êngsù hîp t¸c quèc tÕ.- Lµm gia t¨ng nhanh chãng kho¶ng c¸ch giµu nghÌo trong tõng quècgia vµ gi÷a c¸c íc Học sinh trình bày được 2-3 hệ quả là được 0,5đ Kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực (1,5đ) NAFTA Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ- EU Liên minh Châu Âu- ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á- APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Thái Bình Dương- MERCOSUR: Thị trường chung Nam Mi. Học sinh kể tên được 5-6 tổ chức liên kết kinh tế là được 1,5đ 1.5 đ0.250.250.250.250.250.251,50.250.250.250.250.250.25Câu II (3điểm 1. Phân tích những vấn đề về dân cư- xã hội của Châu Phi Dân cư:- Dân số tăng nhanh.- Ti lệ sinh cao- Tuổi thọ trung bình thấp Trình độ dân trí thấp* Xã hội:- Xung đột sắc tộc- Tình trạng đói nghèo nặng nề.- Bệnh tật hoành hành: HIV, sốt rét...- Chỉ số HDI thấp=> Nhiều tổ chức quốc tế giúp đỡ =>Việt Nam hỗ trợ về giảng dạy,tư vấn ki thuật( Học sinh trình bày được 3- vấn đề về xã hội là được 0,5đ 2. Tại sao các nước Mỹ la tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo khu vực này vẫn cao? 1,50.250.250.250.250.250.251.5* Nguyên nhân:- Tình hình chính trị thiếu ổn định dẫn chứng )- Duy trì chế độ phong kiến lâu dài dẫn chứng )- Các thế lực thiên chúa giáo cản trở dẫn chứng )- Đường lối phát triển kinh tế chưa đúng đắn dẫn chứng Học sinh trình bày được đủ nguyên nhân mà không có dẫn chứngchỉ cho 1.0đ 0.50,250, 50,25C©u III: ®iÓm 1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước giai đoạn 2000- 2005. 0-14; 17%15-65; 68%trên 65 15%0-14; 32%15-65; 63% trên 65 5% Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang phát triểnBiểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và đang phát triển giai đoàn 2000-2005( Học sinh vẽ đúng biểu đồ tròn mới cho điểm biểu đồ khác không chođiểm, biểu đồ phải có tên, bảng chú giải, nếu thiếu mỗi ý trừ 0,25 2. So sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước? Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước đang phát triển và phát triển giai đoạn 2000-2005 có sự khác nhau Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi các nước đang phát triển thuộc nhóm trẻ chiếm 32% chiếm tỉ lệ cao hơn nhóm nước phát triển 11% cơ cấu Cấu dân số theo nhóm tuổi các nước phát triển thuộc cơ cấu già số người trong nhóm tuổi lao động và ngoài lao động chiếm phầnlớn cơ cấu dân số nhóm tuổi trên 65 thì nhóm nước phát triển chiếm tỉ lệ cao hơn nhiều so với nhóm đang phát triển (10% cơ cấu 3. Theo em cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của quốc gia? 4,0 2.0 1.0đ0, 50, 51.0đ* Việt Nam là nước thuộc nhóm nước đang phát triển nên cơ cấu dânsố thuộc cơ cấu trẻ (52,1% trong độ tuổi lao động), tỉ lệ nhóm tuổitrong độ tuổi lao động và dưới lao động rất lớn nên ảnh hưng lớn đếnphát triển kinh tế ,* Tích cực: Nguồn lao động dồi dào, tiếp thu khoa học ki thuật nhanh, cầncù, siêng năng…* Tiêu cực: Tỷ lệ người chưa có việc làm còn cao, số người thất nghiệp cònnhiều, các tệ nạn xã hội còn phổ biến, suy giảm nuồn tài nguyên… 0,250.50.25………………….. Hết……………………..Đáp án có trangTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến