loading
back to top

Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động kth k-2

Chia sẻ: cuatudong | Ngày: 2018-06-25 09:00:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động kth k-2   

162
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động kth k-2

Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động kth k-2

Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động kth k-2
Tóm tắt nội dung

NG TƯỚ ẶC NG KTH K-2Ử ỘCÔNG TY TNHH THI NG PHÚCẾ ẢĐ ch 5, ng 15A– Ph ng Bình Tr Đông B, Qu Bình Tân, Tp. ườ ườ ậHCMĐi tho i: 028. 62 900 939 ạEmail: info@baophucdoor.com di n: Lê Ng Tu Fax: 028. 27 620 630Web: https://baophuc.vn Ch Giám cứ ốI. THI KÈM THEO CHO NG KTH K-2Ế ỘC TR CÁNHỬ ƯỢDây cua roa đi khi nộ MotorBát cao Bát th pấ Bánh xe Polley không iả8 cố ch nụ và long nố bát treo aắ ửThi cu iế bi nả ch nố ặII. THÔNG THU TỐ ẬTên thi bế K-2Lo aạ Tr cánhượ Tr cánhượTr ng ngọ ượ 120 kg cánh 100 kg cánhChi ngề 500 mm 2500 mm 500 mm 2500 mmV trí tị Trên tề Trên tề ặĐ ng cộ 75 không ch thanổB đi khi nộ K-2Công su tấ 75 WNgu đi nồ AC 100 240 VNhi môi tr ng ườ ửd ngụ -20 50 Cộ ộĐ nộ đa 60 decibelốT đố 200 mm 550 mm giâyKh ngở 20 giâyDây cua roa S8MTr ng ngọ ượ kgIII. CHI TI NGẢ ỨB CHI TI TẢ ẶIV. QUY TRÌNH TẮ ẶV. POLLEY KHÔNG IẮ ẢVI. TRÍ VÀ TREO CÁNH AỊ ỬVII. TRÍ DÂY CUA ROAỊ ẶVIII. ĐI CH NH CÁNH AỀ ỬIX. NG CẾ ƠX. TẾ ỐV IỚ ỘĐI UỀ KHI NỂVÀ THI ẾBỊ NGO IẠVIXI. KI TRA VÀ CH TH NGHI MỂ ỆTr...

Nội dung tài liệu

NG TƯỚ ẶC NG KTH K-2Ử ỘCÔNG TY TNHH THI NG PHÚCẾ ẢĐ ch 5, ng 15A– Ph ng Bình Tr Đông B, Qu Bình Tân, Tp. ườ ườ ậHCMĐi tho i: 028. 62 900 939 ạEmail: info@baophucdoor.com di n: Lê Ng Tu Fax: 028. 27 620 630Web: https://baophuc.vn Ch Giám cứ ốI. THI KÈM THEO CHO NG KTH K-2Ế ỘC TR CÁNHỬ ƯỢDây cua roa đi khi nộ MotorBát cao Bát th pấ Bánh xe Polley không iả8 cố ch nụ và long nố bát treo aắ ửThi cu iế bi nả ch nố ặII. THÔNG THU TỐ ẬTên thi bế K-2Lo aạ Tr cánhượ Tr cánhượTr ng ngọ ượ 120 kg cánh 100 kg cánhChi ngề 500 mm 2500 mm 500 mm 2500 mmV trí tị Trên tề Trên tề ặĐ ng cộ 75 không ch thanổB đi khi nộ K-2Công su tấ 75 WNgu đi nồ AC 100 240 VNhi môi tr ng ườ ửd ngụ -20 50 Cộ ộĐ nộ đa 60 decibelốT đố 200 mm 550 mm giâyKh ngở 20 giâyDây cua roa S8MTr ng ngọ ượ kgIII. CHI TI NGẢ ỨB CHI TI TẢ ẶIV. QUY TRÌNH TẮ ẶV. POLLEY KHÔNG IẮ ẢVI. TRÍ VÀ TREO CÁNH AỊ ỬVII. TRÍ DÂY CUA ROAỊ ẶVIII. ĐI CH NH CÁNH AỀ ỬIX. NG CẾ ƠX. TẾ ỐV IỚ ỘĐI UỀ KHI NỂVÀ THI ẾBỊ NGO IẠVIXI. KI TRA VÀ CH TH NGHI MỂ ỆTr khi ngu đi cho ho ng ki tra kéo ng ướ ằtay ho ng tr tru.ạ ơKhi ngu đi lên cánh di chuy nh quãng ng đi ườtrong vài ch m.ộ ậXII. ĐI CH NHỀ ỈKhi dò quãng ng hoàn ch nh autoset có th đi ườ ềch nh di chuy n, đóng, và quãng ng gi ườ ốcho ngử ộM THÔNG TIN CHI TI THU ỰĐ NG KTH K-2 VUI LÒNG LIÊN HỘ ỆCÔNG TY TNHH THI NG PHÚCẾ ẢĐ CH 5, NG 15A, BÌNH TR ĐÔNG B, BÌNH TÂN, TP. ƯỜ ỊHCMĐI THO I: 0909 480 305 0903 813 317Ệ ẠWEBSITE: HTTPS://BAOPHUC.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến