loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

How to Use Natural Methods to Cure a Headache

Chia sẻ: 280832795648644 | Ngày: 2016-10-16 19:50:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 7   

75
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. How to Use Natural Methods to Cure a Headache

How to Use Natural Methods to Cure a Headache

How to Use Natural Methods to Cure a HeadacheLoading...

Tóm tắt nội dung

How to Use Natural Methods to Cure HeadacheHeadaches are not only painful; they can affect your work performance and zap your energy. Instead of reaching for pain pills, try these natural cures. You will need :A washcloth. hot water bottle. heating pad. calming environment. And the ability to relax. Optional Peppermint oil. Step Wet washcloth in very cold water or place damp washcloth in the freezer for 10 minutes. Place over your forehead. Tip You should use few drops of peppermint oil on the cold cloth to speed relief. Step Place very warm washcloth or hot water bottle across your forehead. Place heating pad across your neck and shoulders to relax tight muscles. Step Rub the painful area of your head with gentle, circular pressure for seven to 15 seconds. Step Lie down in dark, quiet room and release tension by focusing on relaxing your back, neck, and shoulders. Step Nap for an hour to “sleep off” the pain. Step Eat regular meals and drink lots of water. Hunger and dehydration...

Nội dung tài liệu

How to Use Natural Methods to Cure HeadacheHeadaches are not only painful; they can affect your work performance and zap your energy. Instead of reaching for pain pills, try these natural cures. You will need :A washcloth. hot water bottle. heating pad. calming environment. And the ability to relax. Optional Peppermint oil. Step Wet washcloth in very cold water or place damp washcloth in the freezer for 10 minutes. Place over your forehead. Tip You should use few drops of peppermint oil on the cold cloth to speed relief. Step Place very warm washcloth or hot water bottle across your forehead. Place heating pad across your neck and shoulders to relax tight muscles. Step Rub the painful area of your head with gentle, circular pressure for seven to 15 seconds. Step Lie down in dark, quiet room and release tension by focusing on relaxing your back, neck, and shoulders. Step Nap for an hour to “sleep off” the pain. Step Eat regular meals and drink lots of water. Hunger and dehydration can cause headaches; getting proper nutrition and fluids can put the odds back in your favor. Did You Know Tension, stress, sinus congestion, lack of sleep, caffeine withdrawal, and spinal problems can all cause headaches.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến