loading
back to top

Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX Lịch sử 10

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 10:56:51 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 10   

169
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX Lịch sử 10

Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX Lịch sử 10

Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX Lịch sử 10Loading...

Tóm tắt nội dung

HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN CHÂU ÂU VÀ MỸGIỮA THẾ KỶ XIX1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức*Tình hình nước Đức:+ Giữa thế kỷ XIX kinh tế tư bản Đức phát triển nhanh chóng, Đức trở thành nướccông nghiệp.+ Phương thức kinh doanh theo đường lối tư bản chủ nghĩa đã xâm nhập vào sảnxuất: sử dụng máy móc, thuê mướn công nhân, đẩy mạnh khai thác... tạo nên tầng lớpquý tộc tư sản gọi chung là Gioong-ke. Lược đồ quá trình thống nhất nước Đúc *Quá trình thống nhất Đức: Nước Đức bị chia xẻ thành nhiều vương quốc nhỏ, cản trở sự phát triển kinh tếtư bản chủ nghĩa ,đặt ra yêu cầu cần thống nhất đất nước.+ Năm 1864 Bi-xmác tấn công Đan Mạch, chống Áo (1866), chống Pháp (1870-1871).- Kết quả: Năm 1867 Liên bang Bắc Đức ra đời gồm 18 quốc gia Bắc Đức và 3thành phố tự do, hiến pháp được thông qua.- Năm 1870 1871 Bi-xmác gây chiến với Pháp thu phục các bang miền Nam hoànthành thống nhất Đức.-Ngày 18-1-1871, vua Phổ Vin-hem lên ngôi hoàng đế Bi-xmác trở thành Thủtướng, tháng -1781, Hiến pháp mới...

Nội dung tài liệu

HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN CHÂU ÂU VÀ MỸGIỮA THẾ KỶ XIX1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức*Tình hình nước Đức:+ Giữa thế kỷ XIX kinh tế tư bản Đức phát triển nhanh chóng, Đức trở thành nướccông nghiệp.+ Phương thức kinh doanh theo đường lối tư bản chủ nghĩa đã xâm nhập vào sảnxuất: sử dụng máy móc, thuê mướn công nhân, đẩy mạnh khai thác... tạo nên tầng lớpquý tộc tư sản gọi chung là Gioong-ke. Lược đồ quá trình thống nhất nước Đúc *Quá trình thống nhất Đức: Nước Đức bị chia xẻ thành nhiều vương quốc nhỏ, cản trở sự phát triển kinh tếtư bản chủ nghĩa ,đặt ra yêu cầu cần thống nhất đất nước.+ Năm 1864 Bi-xmác tấn công Đan Mạch, chống Áo (1866), chống Pháp (1870-1871).- Kết quả: Năm 1867 Liên bang Bắc Đức ra đời gồm 18 quốc gia Bắc Đức và 3thành phố tự do, hiến pháp được thông qua.- Năm 1870 1871 Bi-xmác gây chiến với Pháp thu phục các bang miền Nam hoànthành thống nhất Đức.-Ngày 18-1-1871, vua Phổ Vin-hem lên ngôi hoàng đế Bi-xmác trở thành Thủtướng, tháng -1781, Hiến pháp mới đựơc ban hành qui định Đức gồm 22 bang và 3thành phố tự do* Tính chất: là một cuộc Cách mạng tư sản, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản cáchmạng phát triển mạnh mẽ Đức.Ở Đức do sự thỏa hiệp của giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến, giai cấp vô sảnchưa đủ trưởng thành để tiến hành thống nhất đất nước bằng con đường Cách mạng -con đường "Từ dưới lên", quá trình thống nhất đất nước được thực hiện bằng con đườngchiến tranh vương triều "Từ trên xuống", thông qua quí tộc Phổ đại diện là Bi-xmác.Với chính sách phản động đã đưa nước Đức thành một đồn lũy phản động, nhất là dẫnđến chủ nghĩa quân phiệt xâm lược và là trung tâm xảy ra các cuộc chiến tranh châuÂuVua Phổ Friedrich I2. Cuộc đấu tranh thống nhất ItaliaLược đồ tiến trình thống nhất I-ta-li-a *Tình hình I-ta-li-a trước khi thống nhất:+ Giữa thế kỷ XIX I-ta-li-a vẫn bị chia thành vương quốc nhỏ, và chịu sự thốngtrị của đế quốc Áo.+ Dưới sự đô hộ của đế quốc Áo và ách thống trị của các thế lực phong kiến kinh tếlạc hậu chậm phát triển.+ Chỉ có vương quốc Piê-môn-tê giữ được độc lập kinh tế tư bản chủ nghĩa pháttriển .* Nhiệm vụ:+Yêu cầu cấp bách là giải phóng dân tộc khỏi sự lệ thuộc vào Áo, xỏa bỏ sự cản trởcủa các thế lực phong kiến.+ Mở đường cho kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.* Diễn biến: Nổi bật là vai trò của vương quốc Pi-ê-môn-tê.+ Tháng 1859 chiến tranh giữa liên quân Piêmôntê -Pháp với Áo dưới sự hỗ trợcủa đoàn quân tình nguyện Ga-ri-ban-đi đẩy quân Áo vào tình thế khó khăn, tháng -1860 các vương quốc miền Bắc sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê.+Tháng 1860 khởi nghĩa nhân dân đảo Xi-xi-li-a bùng nổ, đòi lật đổ chínhquyền tay sai Áo thống nhất đất nước, Ga-ri-ban-đi cùng đội quân "Áo đỏ" đổ bộ lên đảogiải phóng miền Nam Italia, sau đó miền Nam I-ta-li-a sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê (10 -1860) thành lập vương quốc I-ta-li-a.Vua Pi-ê-môn-tê là Em-ma-nu-en II làm quốcvương, Ca vua làm thủ tướng+Năm 1866 I-ta-li-a liên minh với Phổ chốngÁo giải phóng đượcVê-nê-xi-a.+ Năm 1870 Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp Phổ, Rô-ma thuộc về I-ta-li-a. *Ý nghĩa: Mang tính chất một cuộc Cách mạng tư sản, lật đổ sự thống trị của đế quốcÁo và các thế lực phong kiến. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.*Hạn chế: +Sau khi thống nhất Italia vẫn theo chế độ quân chủ lập hiến, nền dân chủ cònrất nhiều hạn chế. +Nông dân nghèo không có đất đai và không có quyền bầu cử 3. Nội chiến Mĩ Sau chiến tranh giành độc lập ,Hoa Kỳ gồm 13 bang ven Đại Tây Dương Giữa thế kỷ XIX lãnh thổ kéo dài tới bờ Thái Bình Dương gồm 30 bang.Lược đồ nước Mỹ giữa thế kỷ XIX*Tình hình Mĩ trước khi nội chiến:+ Kinh tế Mĩ giữa thế kỷ XIX tồn tại theo con đường: Miền Bắc phát triển nềncông nghiệp tư bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa trên bóc lột sứclao động nô lệ.+ Nông nghiệp miền Bắc và miền Tây kinh tế trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếmưu thế phục vụ thị trường công nghiệp,miền Nam kinh tế đồn điền phát triển dựa trên sứclao động nô lệ làm giàu nhanh chóng cho giới chủ nô. Tuy nhiên, chế độ nô lệ đã cản trởnền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.+ Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ nhỏ miền Bắc với chủ nô miền Nam ngàycàng dẫn đến phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ mở đường cho CNTB pháttriển.*Nguyên nhân trực tiếp:+ Lin-côn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho giai cấp tư sản và trại chủmiền Bắc trúng cử Tổng thống đe dọa quyền lợi các chủ nô miền Nam (vì Đảng Cộnghòa chủ trương bác bỏ chế độ nô lệ).+ 11 bang phản đối tách khỏi Liên bang thành lập Hiệp bang mới có chính phủ,Tổng thống riêng và chuẩn bị lực lượng chống lại chính phủ Trung ương.*Diễn biến:+Ngày 12/4/1861 nội chiến bùng nổ, ban đầu đội quân Liên bang kiên quyết vàkhông sử dụng biện pháp triệt để nên bị thua liên tiếp.+Chính phủ Lin-côn thay đổi biện pháp tác chiến và có những biện pháp tích cựchơn.+ Giữa năm 1862 ký sắc lệnh cấp đất miền Tây cho dân di cư.+ Ngày 01/1/1863 ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ nên hàng vạn nô lệ và người dângia nhập quân đội Liên bang.+ Ngày 09/4/1865 quân đội miền Bắc giành thắng lợi quyết định trong trận đánhthủ phủ Hiệp bang miền Nam (Xa-ra-tô-ga), nội chiến chấm dứt. thắng lợi thuộc về quânLiên bang. nghĩa:+ Là cuộc Cách mạng tư sản lần thứ Mĩ.+ Xóa bỏ chế độ nô lệ miền Nam tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.+ Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau nội chiến.Garibaldi bảo vệ Roma trước quân Pháp ngày 30 tháng năm 1849Sau thất bại của quân Piemonte tại Novara vào ngày 23 tháng năm 1849,Garibaldi đến Roma để bảo vệ Roma trước sự tấn công của quân Pháp và đạt được thắnglợi lớn vào ngày 30 tháng nhưng sau đó thành phố vẫn bị chiếm ngày 30 tháng khiquân Pháp liên quân với Áo và Tây Ban Nha, Garibaldi sau đó bị truy nã và sau đó ôngrút về Venezia chuẩn bị tổ chức kế hoạch phản công.Tháng năm 1859, cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ hai của bùng nổ vớisự chỉ huy của Conte di Cavour thủ tướng Piemonte. Quân của Cavuor liên quân vớiPháp tiến hành chiến tranh với Áo. Lợi dụng chiến sự đang diễn ra, quần chúng cácvương quốc thuộc miền Trung nổi dậy khởi nghĩa. Garibaldi đã hỗ trợ liên quân Pháp-Piemonte đẩy quân Áo vào tình thế khó khăn và Garibaldi đã giành thắng lợi trước Áo ởVarese, Como và nhiều nơi khác. Tuy nhiên sau đó Garibaldi có mâu thuẫn với Cavour vềvấn đề nhượng bộ với Pháp và ông kiên quyết đòi lại một số đất mà nhượng cho Phápnhư Nice. Cuộc chiến của đội quân nghìn người SiciliaTháng năm 1860, phong trào khởi nghĩa của nhân dân đảo Sicilia đặc biệt là ởthành phố Messina và Palermo bùng nổ đòi lật đổ chính quyền tay sai Đế quốc Áo vàthống nhất đất nước. Garibaldi nghe tin đó đem quân xuống giúp nhân dân Nam Ý. Độiquân "Áo đỏ" hơn 1000 người của ông đã rời Genova vượt biẻn đổ bộ lên đảo Sicilia vàongày 11 tháng năm 1860. Trận chiến đã dã diễn ra vô cùng ác liệt. Khi quân Garibalditiến đến Palermo thì 3500 quân Pháp và khẩu đại bác đã chờ sẵn ông. Khi quân Phápbắt đầu tấn công, ông đã đưa một đội quân gồm các thanh niên đánh lui cuộc tấn công vàchiếm các khẩu đại bác. Trận đánh diễn ra trên sườn núi, quân Garibaldi dưới làn mưađạn của kẻ thù phải chiếm từng bậc thang để tiến lên. Cuộc chiến đấu diễn ra hơn giờcho đến khi các chiến sĩ của Garibldi tiến lên đỉnh núi. Quân Pháp do Bourbon chỉ huyđứng phục sẫn bắn xuống nghĩa quân khiến quân của Garibaldi hi sinh rất nhiều chỉ cònhơn 300 người nhưng cuối cùng quân của ông vẫn giành chiến thắng.Kết quả trận chiếnQuân Garibaldi sau trận thắng vang dội đó đã tiến vào Napoli, giải phóng toàn bộmiền Nam Ý. Một chính quyền mới được thành lập do Garibaldi làm cháp chính vớinhững chính sách dân chủ và tiến bộ được ban hành như chia đất công cho nông dân,những đặc quyền phong kiến bị bãi bỏ,...Sau đó, miền Nam được sáp nhập vào Piemonte vào tháng 10 năm 1860, Vươngquốc được thành lập với Vittorio Emanuele làm quốc vương và Camillo Benso Contedi Cavour làm thủ tướng.Đến năm 1866 quân do Garibadi lãnh đạo liên quân với Phổ đánh bại Áo tạiBezzecca và Trento, giải phóng được Venezia. Cuối cùng năm 1870 với thất bại của củaPháp trong cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ, Roma thuộc về và cuộc đấu tranh thống nhấtcủa đã thành công sau một thời gian dài.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến