loading
back to top

Hóa học 9 bài 30: Silic, công nghiệp silicat

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-06 19:05:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 9   

1826
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Hóa học 9 bài 30: Silic, công nghiệp silicat

Hóa học 9 bài 30: Silic, công nghiệp silicat

Hóa học 9 bài 30: Silic, công nghiệp silicat
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC SILIC CÔNG NGHIỆP SILICAT MỤC TIÊU1.1 Kiến thức HS biết được:- Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu tác dụng được với oxi, không phản ứngtrực tiếp với hidro ). Silic là chất bán dẫn.- Silic đioxit là chất có nhiều trong thiên nhiên dưới dạng đất sét, cao lanh, thạchanh… silic đioxit là một oxit axit tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ởnhiệt độ cao )- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit, và muối silicat- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, ximăng.1.2 Kỹ năng:- Đọc để thu được thông tin về silic, silic đioxit, và công nghiệp silicat.- Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của Si, SiO2 muốisilicat1.3 Thái độ:Hứng thú với công nghiệp hóa học NỘI DUNG BÀI HỌCSi, SiO2 và sơ lược về đồ gốm, sứ, xi măng, thủy tinh. CHUẨN BI3.1 GV các mẩu vật:đồ gốm sứ, thủy tinh, xi măng, sơ đồ lò quay clanhke.3.2 HS: Xem bài 30:” Silic và công nghiệp silicat” SGK 92 và trả lời theo nội dung sau:a)...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC SILIC CÔNG NGHIỆP SILICAT MỤC TIÊU1.1 Kiến thức HS biết được:- Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu tác dụng được với oxi, không phản ứngtrực tiếp với hidro ). Silic là chất bán dẫn.- Silic đioxit là chất có nhiều trong thiên nhiên dưới dạng đất sét, cao lanh, thạchanh… silic đioxit là một oxit axit tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ởnhiệt độ cao )- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit, và muối silicat- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, ximăng.1.2 Kỹ năng:- Đọc để thu được thông tin về silic, silic đioxit, và công nghiệp silicat.- Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của Si, SiO2 muốisilicat1.3 Thái độ:Hứng thú với công nghiệp hóa học NỘI DUNG BÀI HỌCSi, SiO2 và sơ lược về đồ gốm, sứ, xi măng, thủy tinh. CHUẨN BI3.1 GV các mẩu vật:đồ gốm sứ, thủy tinh, xi măng, sơ đồ lò quay clanhke.3.2 HS: Xem bài 30:” Silic và công nghiệp silicat” SGK 92 và trả lời theo nội dung sau:a) Em biết gì về nguyên tố silic.b) Silic đioxit có tính chất hóa học như thế nào?c) Kể tên các sản phẩm của ngành công nghiệp silicat. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP4.1 Ổn định tổ chức kiểm diện 4.2 Kiểm tra miệngCâu hỏi:Câu :Dãy gồm các chất đều bị nhiệt phân hủy là: (9Đ)A. Na2 CO3 MgCO3 K2 CO3 B. CaCO3 K2 CO3 NaHCO3C. K2 CO3 Ca(HCO3 )2 CaCO3 D. CaCO3 MgCO3 NaHCO3Hãy viết PTHH xảy ra.Câu :Dãy gồm các chất đều tác dụng với dd CaCl2 là:A. CaCO3 Na2 CO3 B. NaHCO3 MgCO3 C. Na2 CO3 K2 CO3 D. Na2 CO3 Ca(HCO3 )2Hãy viết PTHH xảy ra (8đ)Trả lời:Huỳnh Thị Thuỳ Dương Page 130GIÁO ÁN HÓA HỌC GV: gọi HS làm bài.HS1: Câu 1: chọn D.(9Đ)PTHH: CaCO3 ot¾¾® CaO CO2MgCO3 ot¾¾® MgO CO22NaHCO3 ot¾¾® Na2 CO3 CO2 H2 OHS2: Câu Chọn C. (8Đ)PTHH: Na2 CO3 CaCl2 CaCO3 2NaC K2 CO3 CaCl2 CaCO3 2KC lGV: gọi HS khác lớp nhận xét, đánh giá và sửa sai nếu có kết luận chấm điểm.4.3 Tiến trình bài họcHOẠT ĐỘNG 1: 10 phútI. Silic(1) Mục tiêu:Kiến thức: trạng thái tự nhiện, tính chất Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu :tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hidro Silic là chất bándẫn.)và ứng dụng của silic.Kĩ năng phân biệt được tính chất của Si với các PK đã học(2) Phương pháp, phương tiện dạy học:Phương pháp vấn đáp tìm tòiPhương tiện dạy học: không(3) Các bước của hoạt độngHOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS NỘI DUNG BÀI HỌCBước Tìm hiểu tạng thái tự nhiên SilicGV: Trong tự nhiên silic có đâu?HS: silic tồn tại dạng hợp chất có trong cáttrắng, đất sét cao lanh)Bước 2: Tìm hiểu tính chất silicGV: em hãy giới thiệu tính chất vật lý củanguyên tố này.HS: là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, cóvẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém.GV: giới thiệu thêm: tinh thể silic tinh khiếtlà chất bán dẫn. Vậy làm thế nào để thu đượctinh thể silic tinh khiết?HS:đọc em có biết ?” SGK /95 Phần 1.GV: nguyên tố silic có tính chất hóa học củamột nguyên tố phi kim không?GV: silic hoạt động hóa học yếu hơn cả Cnên chỉ tác dụng với O2 nhiệt độ cao tạo ra I. Silic (Si 28 đ.v.C)1. Trạng thái tự nhiên:- Silic chiếm khoảng khối lượng vỏTrái Đất.- Silic tồn tại dạng hợp chất có trongcát trắng, đất sét cao lanh)2. Tính chất:- Là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy,có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém,tinh thể silic tinh khiết là chất bán dẫn.- Silic hoạt động hóa học yếu hơn cả Cnên chỉ tác dụng với O2 nhiệt độ caotạo ra silic đioxit. PTHH: Si O2 ot¾¾® SiO2(r) (k) (r) Silic đioxit- Được dùng làm vật liệu bán dẫn trongHuỳnh Thị Thuỳ Dương Page 131GIÁO ÁN HÓA HỌC silic đioxit.HS: viết PTHH: Si O2 ot¾¾® SiO2(r) (k) (r) Silic đioxitGV: silic có ứng dụng gì?HS:được dùng làm vật liệu bán dẫn trong kỹthuật điện tử và dùng để chế tạo pin mặt trời. kỹ thuật điện tử và dùng để chế tạo pinmặt trời.HOẠT ĐỘNG 2: 10 phútII.Silic đioxit(1) Mục tiêu :Kiến thức: tính chất hoá học của silic đioxit silic đioxit là một oxit axit tác dụngvới kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm nhiệt độ cao )- Silic đioxit là chất có nhiều trong thiên nhiên dưới dạng đất sét, cao lanh,thạch anh…Kĩ năng: viết PTHH và gọi tên(2) Phương pháp, phương ti ̣n dạy học:Phương pháp nêu vấn đề giải quyết vấn đềPhương tiện dạy học: không(3) Các bước của hoạt độngHOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌCBước 1: giới thiệu sự tồn tại silic đioxittrong tự nhiên.GV:Silic đioxit là chất có nhiều trong thiênnhiên dưới dạng đất sét, cao lanh, thạchanh…Bước 2: Tìm hiểu TCHH của silic đioxitGV: silic đioxit là thuộc loại hợp chất vô cơgì Nó có tính chất hóa học như thế nào?HS: SiO2 là oxit axit nên có tính chất hóahọc của oxit axit.GV: em hãy dẫn chứng điều đó?HS:tác dụng với kiềm, với bazơ và vớinước.GV: nhấn mạnh: SiO2 không phản ứngđược với nước, nó chỉ tác dụng với ddbazơ, và oxit bazơ nhiệt độ cao.HS: viết PTHH:SiO2 2NaOH ot¾¾® Na2 SiO3 H2 O(r) (r) (r) (h) Natri silicatSiO2 CaO ot¾¾® CaSiO3 II. Silic đioxit (SiO2 Silic đioxit là oxit axit, tác dụng được vớivới dd bazơ, và oxit bazơ nhiệt độ cao. PTHH:SiO2 2NaOH ot¾¾® Na2 SiO3 H2 O(r) (r) (r) (h) Natri silicatSiO2 CaO ot¾¾® CaSiO3(r) (r) (r) Canxi silicat Lưu SiO2 không phản ứng được với nướcHuỳnh Thị Thuỳ Dương Page 132GIÁO ÁN HÓA HỌC (r) (r) (r) Canxi silicatGV: gọi HS nhận xét và sau đó đọc tên sảnphẩmHOA ̣T ĐỘNG 3: 20phútIII.Sơ lược về công nghiệp silicat(1) Mục tiêu:Kiến thức: Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồgốm, xi măng.Kĩ năng: Đọc để thu được thông tin về công nghiệp silicat.(2) Phương pháp, phương ti ̣n dạy họcPhương pháp: đàm thoại, thảo luận nhóm (xyz)Phương tiện dạy học mẩu vật đồ gốm, sứ, thuỷ tinh.(3) Các bước của hoạt đô ̣ngHOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌCBước 1: tìm hiểu về ngành công nghiệp sảnxuất đồ gốm sứ.GV: giới thiệu: công nghiệp silicat gồm sảnxuất đồ gốm sứ, sản xuất xi măng, và sảnxuất thủy tinh từ những hợp chất thiênnhiên của silic như: cát, đất sét.Sau đây là một số mẩu vật sản xuất từngành công nghiệp silicat.HS: quan sát các mẩu vật.GV: vậy sản xuất đồ gốm- sứ cần nhữngnguyên liệu nào? Các công đoạn sản xuấtra sao? Oå nước ta thì nơi nào sản xuất?HS: thảo luận nhóm khoảng trình bày.Nguyên liệu:Đất sét, thạch anh, fenpat.Các công đoạn chính:Nhào đất sét, thạch anh, fenpat với nước đểtạo thành khối dẻo.Tạo hìnhSấy khô.Nung nhiệt độ cao thích hợp.Cơ sở sản xuất: Bát Tràng Hà Nội), HảiDương.GV: bổ sung (nếu có)GV: giải thích: fenpat là khoáng vật cóthành phần gồm các oxit của silic, nhôm, III. Sơ lược về công nghiệp silicat.1. Sản xuất đồ gốm, sứ:a) Nguyên liệu Đất sét, thạch anh, fenpat.b) Các công đoạn chính :- Nhào đất sét, thạch anh, fenpat với nướcđể tạo thành khối dẻo.- Tạo hình- Sấy khô.- Nung nhiệt độ cao thích hợp.c) Cơ sở sản xuất Bát Tràng Hà Nội), HảiDương…Huỳnh Thị Thuỳ Dương Page 133GIÁO ÁN HÓA HỌC kali, natri, canxi…Bước 2: tìm hiểu về ngành sản xuất simăngGV: giới thiệu: xi măng là nguyên liệu kếtdính trong xây dựng. Thành phần chính củaxi măng là canxi silicat và canxi aluminat.Vậy, nguyên liệu sản xuất xi măng là gì?Gồm các công đoạn nào? Ơû đâu sản xuất?HS:Nguyên liệu: Đất sét, đá vôi, cát…GV:các em quan sát H3.20 sau đây:- Giới thiệu tranh- Dựa vào tranh giảng các công đoạn sảnxuất xi măng.+ Nghiền nhỏ hỗn hợp đá vôi, đất sét rồitrộn với cát và nước thành dạng bùn.+ Nung hỗn hợp trên lò quay khoảng 1400– 1500 OC thu được clanhke rắn.+ Nghiền clanhke nguội và phụ gia thànhbột mịn đó là xi măng.GV: nêu tên một vài cơ sở sản xuất ximăng, một số nhãn hiệu xi măng mà embiết?HS: Hà Tiên, Hải Dương, Hải Phòng…Bước 3: tìm hiểu về ngành sản xuất thuỷtinh.GV: thành phần chính của thủy tinh là hỗnhợp canxi silicat và natri silicat. Như vậynguyên liệu dùng để sản xuất thủy tinh làgì?HS:cát thạch anh cát trắng), đá vôi, sôđaGV: thuyết trình các công đoạn sản xuất- Trộn hỗn hợp cát, đá vôi, sôđa theo tỉ lệthích hợp.- Nung trong lò nung khoảng 900 OC thànhthủy tinh dạng nhão- Làm nguội từ từ, sau đó ép thổi thủy tinhdẻo thành các đồ vật.PTHH:CaCO3 ot¾¾® CaO CO2CaO SiO2 ot¾¾® CaSiO3Na2 CO3 SiO2 ot¾¾® Na2 SiO3GV: em hãy cho biết nơi nào sản xuất thủy 2. Sản xuất xi măng :a) Nguyên liệu: Đất sét, đá vôi, cát…b) Các công đoạn chính :+ Nghiền nhỏ hỗn hợp đá vôi, đất sét rồitrộn với cát và nước thành dạng bùn.+ Nung hỗn hợp trên lò quay khoảng 1400– 1500 OC thu được clanhke rắn.+ Nghiền clanhke nguội và phụ gia thànhbột mịn đó là xi măng.c) Cơ sở sản xuất Hà Tiên, Hải Dương, Hải Phòng…3. Sản xuất thủy tinh:a) Nguyên liệu cát thạch anh cát trắng), đá vôi, sôđab) Các công đoạn chính :- Trộn hỗn hợp cát, đá vôi, sôđa theo tỉ lệthích hợp.- Nung trong lò nung khoảng 900 OC thànhthủy tinh dạng nhão- Làm nguội từ từ, sau đó ép thổi thủy tinhdẻo thành các đồ vật.PTHH:CaCO3 ot¾¾® CaO CO2CaO SiO2 ot¾¾® CaSiO3Na2 CO3 SiO2 ot¾¾® Na2 SiO3c) Cơ sở sản xuất Hà Nội, TP HCM, BắcNinh…Huỳnh Thị Thuỳ Dương Page 134GIÁO ÁN HÓA HỌC tinh?HS: Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh…GV: giới thiệu: thủy tinh có thể bị tan radưới tác dụng của axit flohidric (HF), chonên không được dùng thủy tinh để chứa ddaxit HF. Ngoài ra, người ta có thể khắc chữ,hoa văn, họa tiết trên vật liệu thủy tinh nhờaxit HF: vì axit HF hòa tan dễ dàng silicđioxit theo phản ứng sau:4HF SiO2 SiF4 H2 O. TỔNG KẾT HƯỚNG DẪN HỌC TẬP5.1 Tổng kết :- GV: dùng kĩ thuật” Tia chớp” để củng cố khắc sâu các kiến thức đã học- GV: phát phiếu học tập cho mỗi nhóm HSBài tậpBài Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau? Viết PTHH nếu có:a) SiO2 và CO2 b) SiO2 và NaOHc) SiO2 và CaO d) SiO2 và H2 SO4 e) SiO2 và H2 OBài 2: Viết các PTHH thực hiện chuyển đổi hóa học sau đây thành thành phần chính của thủy tinha Na2 CO3 …… …… ……b …… SiO2 …… ……… Đáp án :Bài PTHH: SiO2 2NaOH ot¾¾® Na2 SiO3 H2 SiO2 CaO ot¾¾® CaSiO3Bài Na2 CO3 SiO2 ot¾¾® Na2 SiO3 CaCO3 SiO2 ot¾¾® CaSiO3 CO25.2 Hướng dẫn học tậpĐối với bài học ở tiết học này:- Học bài: silic công nghiệp silicat- Làm bài tập: 3,4 SGK 95Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:- Đọc bài 31:” Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học” SGK 96 và trảlời theo nội dung sau :a Bảng HTTH được sắp xếp theo nguyên tắc nào?b Bảng HTTH có cấu tạo như thế nào? Nêu đặc điểm của từng cấu tạo ấy. PHỤ LỤCHuỳnh Thị Thuỳ Dương Page 135Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến