loading
back to top

Giáo án Vật lý 12 bài Tán sắc ánh sáng

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-29 16:28:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án vật lý lớp 12   

429
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Vật lý 12 bài Tán sắc ánh sáng

Giáo án Vật lý 12 bài Tán sắc ánh sáng

Giáo án Vật lý 12 bài Tán sắc ánh sáng
Tóm tắt nội dung

Giao Án Vật Lí 12 cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013CHƯƠNG V- SÓNG ÁNH SÁNGTiết 42. TÁN SẮC ÁNH SÁNGI- MỤC TIÊU1. Kiến thức- Mô tả được thí nghiệm của Niu-tơn và nêu được kết luận rút ra từ mỗi thínghiệm.- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng hai giả thuyếtcủa Niu-tơn 2. Kĩ năng Rèn cho hs kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập trắc nghiệmtrong sgk, sbt cũng như các bài tương tự khác.Tích hợp môi tr ờng: Ánh sáng với sự nhìn 3. Thái độ Rèn cho hs phong cách làm việc khoa học độc lập nghiên cứu, tác phong nhanhnhẹn, có tinh thần hợp tác trong học tập.II- CHUẨN BỊ1. Giáo viên Chuẩn bị thí nghiệm về máy phát và máy thu đơn giản (nếu có).- Giáo án, tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học cần thiết( hình 21.2 và 21.3)2. Học sinh- Kiến thức về sóng điện từ.- Sách, vở và đồ dùng học tập theo quy định.III- THIẾT KẾ BÀI GIẢNG1. Kiểm tra bài cũ .(không kiểm tra)Hoạt động 1: “Đặt vấn đề”GV: Đặt vấn đề vào bài giảng mới như sgk”“ Khi đi vào vườn hoa...

Nội dung tài liệu

Giao Án Vật Lí 12 cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013CHƯƠNG V- SÓNG ÁNH SÁNGTiết 42. TÁN SẮC ÁNH SÁNGI- MỤC TIÊU1. Kiến thức- Mô tả được thí nghiệm của Niu-tơn và nêu được kết luận rút ra từ mỗi thínghiệm.- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng hai giả thuyếtcủa Niu-tơn 2. Kĩ năng Rèn cho hs kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập trắc nghiệmtrong sgk, sbt cũng như các bài tương tự khác.Tích hợp môi tr ờng: Ánh sáng với sự nhìn 3. Thái độ Rèn cho hs phong cách làm việc khoa học độc lập nghiên cứu, tác phong nhanhnhẹn, có tinh thần hợp tác trong học tập.II- CHUẨN BỊ1. Giáo viên Chuẩn bị thí nghiệm về máy phát và máy thu đơn giản (nếu có).- Giáo án, tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học cần thiết( hình 21.2 và 21.3)2. Học sinh- Kiến thức về sóng điện từ.- Sách, vở và đồ dùng học tập theo quy định.III- THIẾT KẾ BÀI GIẢNG1. Kiểm tra bài cũ .(không kiểm tra)Hoạt động 1: “Đặt vấn đề”GV: Đặt vấn đề vào bài giảng mới như sgk”“ Khi đi vào vườn hoa chúng ta thấy có rất nhiều màu sắc của hoa rực rỡ dưới ánh nắngmặt trời. Nhưng chìa khóa để mở bí mật về màu sắc đâu? Để giải quyết vấn đề đó tanghiên cứu bài hôm nay”HS: Lắng nghe và nhận thức vấn đề nghiên cứu.2. Bài giảng mớiHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀHỌC SINH NỘI DUNGHoạt động 2: “Nghiên cứu thí nghiệmcủa Niu –Tơn về tán sắc ánh sáng”GV: Đặt vấn đề nghiên cứu thí nghiệmnhư sau:“ Trước đây người ta không coi màutrắng là một màu, như vải trắng, giấy I- TN VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIU-TƠN1. Dụng cụGồm một gương phẳng, một màn chắn có khoétkhe hẹp F, một lăng kính, một màn hứng ảnh, mộtkính lúp bố trí như hình vẽ)Giao Án Vật Lí 12 cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013trắng được coi là không có màu và ánhsáng mặt trời cũng vậy. Rất nhiều lời giảithích và được nhiều người tán thành vàcho rằng, khi ánh sáng mặt trời đi qualăng kính thì lăng kính đã nhuộm màu choánh sáng. Người đầu tiên không tin vàođiều đó chính là nhà bác học vật lí ngườianh Niu –Tơn. Vậy lời giải thích của ôngnhư thế nài về vấn đề đó. Chúng ta hãycùng nhau nghiên cứu thí nghiệm đầu tiêncủa ông”HS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.GV: Dùng hình vẽ mô tả thí nghiệm củaNiu- Tơn về tán sắc ánh sáng. Yêu cầu hsnêu tên dụng cụ thí nghiệm và tác dụngcủa mỗi dụng cụ thí nghiệm đó.HS: Quan sát và thực hiện yêu cầu củagv.GV: Nhận xét và chính xác hóa câu trả lờicủa hs.HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Qua thí nghiệm em có nhận xét gì vềhiện tượng tán sắc ánh sáng.HS: Tại chỗ trả lời.GV: Nhận xét và chính xác hóa câu trả lờicủa hs.HS: HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Đặt vấn đề chuyển tiếp sang phần II.HS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.Hoạt động 3: “Nghiên cứu thí nghiệmcủa Niu –Tơn với ánh sáng đơn sắc”GV: Dùng hình vẽ mô tả thí nghiệm củaNiu- Tơn với ánh sáng đơn sắc. Yêu cầuhs nêu tên dụng cụ thí nghiệm và tác dụngcủa mỗi dụng cụ thí nghiệm đó.HS: Quan sát và thực hiện yêu cầu củagv.GV: Nhận xét và chính xác hóa câu trả lờicủa hs.HS: Lắng nghe và ghi nhớ. 2. Tiến hành- Dùng gương phẳng để phản chiếu ánh sáng mặttrời qua khe hẹp F, trên màn thu được một vệtsáng F’ màu trắng giống hệt F.- Đặt lăng kính có chiết suất vào giữa khe Fvà màn sao cho chùm sáng rọi vào mặt bên củalăng kính P, khi đó trên màn xuất hiện vệt sángF’ bị dịch xuống đáy lăng kính và bị tách thànhdải màu biên thiên liên tục. Gọi là quang phổ củamặt trời. 3. Kết luận:- Ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng.- Ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính không chỉbị lệch về phía đáy lăng kính mà còn bị táchthành dải màu liên tục( có màu chính: đỏ, dacam, vàng, lục, lam, chàm, tím)Hiện tượng ánh sáng trắng bị phân tích khi qualăng kính gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.II- THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG CỦA NIU-TƠN1. Dụng cụGồm một gương phẳng, một màn chắn có khoétkhe hẹp F, hai lăng kính giống hệt nhau, một mànhứng ảnh có khoét hai khe hẹp F1 và F2 mànhứng ảnh M’( bố trí như hình vẽ)Giao Án Vật Lí 12 cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013GV: Qua thí nghiệm em có nhận xét gì vềhiện tượng ánh sáng đơn qua lăng kính.HS: Tại chỗ trả lời.GV: Nhận xét và chính xác hóa câu trả lờicủa hs.HS: HS: Lắng nghe và ghi nhớ.Hoạt động 4: “Giải thích hiện tượng tánsắc”GV: giải thích hiện tượng tán sắc ánhsáng.HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Thông báo ứng dụng của hiện tượngtán sắc ánh sáng để giải thích một số hiệntượng trong tự nhiên và ứng dụng trongcác máy quang phổ lăng kính.HS: Lắng nghe và ghi nhớ.- Tích hợp môi tr ờng Ánh sáng cóthể gây tác hại cho mắt nếu có sự ônhiễm ánh sáng. 2. Tiến hành (sgk)3. Kết quả Ánh sáng màu vàng khi đi qua lăng kính p’, tuyvẫn bị lệch về phía đáy lăng kính nhưng vẫn giữnguyên màu. Điều đó chứng tỏ rằng “Đối với ánhsáng đơn sắc khi qua lăng kính không bị tán sắcánh sáng”* Ánh sáng đơn sắc: (sgk)III- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC- Ánh sáng đơn săc không phải là ánh sáng đơnsắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng có màu sắcbiến thiên liên tục từ đỏ đến tím.- Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơnsắc khác nhau thì khác nhau(nđ << và nt >>)Vậy hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượngphân tách một chùm sáng phức tạp thành cácchùm ánh sáng đơn sắc.IV- ỨNG DỤNG- Để giải thích một số hiện tượng vật lí trong tựnhiên như sự xuất hiện của cầu vồng.- Ứng dụng trong các máy quang phổ lăng kính3. Củng cố GV: Hệ thống nội dung bài giảng theo câu hỏi 1,2(sgk- 125)Giao Án Vật Lí 12 cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013HS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.4. Hướng dẫn học nhàGV: Học phần ghi nhớ sgk 125. Làm bài tập số4, 5,6 (sgk 125) và bài tập số 24.1 (sbt 38) Đọc trước bài: Giao thoa ánh sáng và xem lại bài giao thoa sóng.HS: Lắng nghe và nhận nhiệm vụ học tập.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến