loading
back to top

Giáo án Vật lý 12 bài Mẫu nguyên tử Bo

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-29 16:32:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án vật lý lớp 12   

164
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Vật lý 12 bài Mẫu nguyên tử Bo

Giáo án Vật lý 12 bài Mẫu nguyên tử Bo

Giáo án Vật lý 12 bài Mẫu nguyên tử Bo
Tóm tắt nội dung

Giao án Vật Lí 12 kì cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013MẪU NGUYÊN TỬ BOI- MỤC TIÊU1. Kiến thức- Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.- Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quangphổ vạch.2. Kĩ năng Rèn cho hs kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản vào giải quyết một số bài tập dạng trắcnghiệm cũng như tự luận trong sgk và sbt.3. Thái độ Rèn cho hs phong cách làm việc khoa học độc lập nghiên cứu, tác phong nhanh nhẹn,có tinh thần hợp tác trong học tập.II- CHUẨN BỊ1. Giáo viên Hình vẽ các quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô trên giấy khổ lớn nếu không dạy bằng GAĐT Giáo án, tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học cần thiết.2. Học sinh Ôn lại cấu tạo nguyên tử hóa học lớp 10- Sách, vở và đồ dùng học tập theo quy định.III- THIẾT KẾ BÀI GIẢNG1. Kiểm tra bài cũ “Lồng ghép vào bài giảng”Hoạt động 1: “Kiểm tra bài cũ và đặt vấn đề vào bài mới”GV: Yêu cầu hs lên bảng trả lời câu hỏi sau:Câu 1:...

Nội dung tài liệu

Giao án Vật Lí 12 kì cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013MẪU NGUYÊN TỬ BOI- MỤC TIÊU1. Kiến thức- Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.- Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quangphổ vạch.2. Kĩ năng Rèn cho hs kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản vào giải quyết một số bài tập dạng trắcnghiệm cũng như tự luận trong sgk và sbt.3. Thái độ Rèn cho hs phong cách làm việc khoa học độc lập nghiên cứu, tác phong nhanh nhẹn,có tinh thần hợp tác trong học tập.II- CHUẨN BỊ1. Giáo viên Hình vẽ các quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô trên giấy khổ lớn nếu không dạy bằng GAĐT Giáo án, tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học cần thiết.2. Học sinh Ôn lại cấu tạo nguyên tử hóa học lớp 10- Sách, vở và đồ dùng học tập theo quy định.III- THIẾT KẾ BÀI GIẢNG1. Kiểm tra bài cũ “Lồng ghép vào bài giảng”Hoạt động 1: “Kiểm tra bài cũ và đặt vấn đề vào bài mới”GV: Yêu cầu hs lên bảng trả lời câu hỏi sau:Câu 1: Hiện tượng quang phát quang là gì? Hãy phân biệt hiện tượng huỳnh quang và lân quang.Câu 2: Nêu đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.HS: Lên bảng trả lời.GV: Nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá cho điểm.HS: Lắng nghe và ghi nhận.GV: Đặt vấn đề vào bài giảng mới nhơ sgk.HS: Lắng nghe và nhận thức vấn đề cần gnhiên cứu.2. Bài giảng mớiHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINHNỘI DUNGHoạt động 2: “Nghiên cứu mô hình hành tinhnguyên tử”GV: Giới thiệu về mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho (1911). -Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho? “- tâm nguyên tử có hạt nhân mang điện tích dương.+ Xung quanh hạt nhân có các êlectron chuyển động trên những quỹ đạo tròn hoặc elip.+ Khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung I- MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ1. Mô hình hành tinh nguyên tử của Rơ–dơ-pho .- tâm nguyên tử có hạt nhân mang điện tích dương.+ Xung quanh hạt nhân có các êlectron chuyển động trên những quỹ đạo tròn hoặc elip.+ Khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ởGiao án Vật Lí 12 kì cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013hạt nhân.+ Qhn qe nguyên tử trung hoà điện”Tuy vậy, mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ- dơ Pho không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử (Khối lượng các rất nhỏ so với khối lượng hạt nhân nguyên tử. Lúc đó người ta không hiểu tại sao lại có thể ổn định trong nguyên tử màkhông rơi vào hạt nhân nguyên tử)và không giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử.HS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.GV: Sau năm (1913) nhà bác học vật lí người Đan mạch đã vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng vào hệ thống nguyên tử và đề ra một mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu nguyên tử Bo.HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Đặt vấn đề chuyển tiếp.HS: Lắng nghe và nhận thức vấn đề nghiên cứu.Hoạt động 3: “Nghiên cứu các tiên đề của Bo vềcấu tạo nguyên tử”GV: Y/c hs nghiên cứu Sgk và trình bày hai tiên đề của BoHS Đọc Sgk ghi nhận các tiên đề của Bo và để trình bày.GV: Thuyết trình như sgk để hs hiểu được bán kínhquỹ đạo; năng lượng của nguyên tử; trạng thái cơ bản; trạng thái kích thích.HS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.GV: Năng lượng nguyên tử đây gồm Eđ của êlectron và thế năng tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân.- Bình thường nguyên tử trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất: trạng thái cơ bản .- Khi hấp thụ năng lượng quỹ đạo có năng lượng cao hơn: trạng thái kích thích .- Trạng thái có năng lượng càng cao thì càng kém bền vững. Thời gian sống trung bình của nguyên tửở trạng thái kích thích (cỡ 10 -8s). Sau đó nó chuyểnvề trạng thái có năng lượng thấp hơn, cuối cùng về trạng thái cơ bản.HS: Lắng nghe và gghi nhận kiến thức. hạt nhân.+ Qhn qe nguyên tử trung hoà điện.2. Mẫu nguyên tử Bo Bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và haitiên đề của Bo.II- CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠONGUYÊN TỬ1. Tiên đề về các trạng thái dừng“- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng tháicó năng lượng xác định, gọi là các trạng tháidừng. Khi trong các trạng thái dừng thìnguyên tử không bức xạ.- Trong các trạng thái dừng của nguyên tử,êlêctron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trênnhững quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác địnhgọi là các quỹ đạo dừng”* Đối với nguyên tử hiđrô rn 2r0Bán kính: r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0Tên quỹ đạo: K; L; M; N; O; Pr0 5,3.10 -11m gọi là bán kính Bo.- Năng lượng nguyên tử bao gồm động năng của(e) và thế năng tương tác tĩnh điện giữa (e) vàhạt nhân- Bình thường nguyên tử trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất: trạng thái cơ bản .- Khi hấp thụ năng lượng quỹ đạo có năng lượng cao hơn: trạng thái kích thích* Trạng thái có năng lượng càng cao thì càng kém bên vững.* Thời gian sống trung bình của nguyên tử trạng thái kích thích (cỡ 10 -8s).2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em thì nó phát ra phôtôn cóGiao án Vật Lí 12 kì cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-2013GV: Đặt vấn đề chuyển tiếp sang nội dung tiên đề 2của Bo.“Khi nguyên tử chuyển từ trạng này sang trạng thái khác thì sẽ tuân theo quy luật nào?” HS: Lắng nghe và lĩnh hội vấn đề cần nghiên cứu.GV: trình bày nội dung tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng.HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Mỗi lần nguyên tử phát xạ hay hấp thụ thì phátxạ hay hấp thụ mấy phô tôn?úH: Suy nghĩ và trả lời.GV: Nhận xét và chính xác vấn đề.HS: HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Tiên đề này cho ta kết luận gì về ánh sáng mà nguyên tử lấy vào hay phát ra?HS: Suy nghĩ và trả lời.GV: Nhận xét và chính xác hóa câu trả lời của hs.HS: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi C2 .HS: Thực hiện theo yêu cầu của gv.GV: Nhận xét và chính xác hóa vấn đề.HS: Lắng nghe và ghi nhớ. GV: Đặt vấn đề chuyển tiếp sang phần IIIHS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.GV: Cho HS quan sát lại quang phổ vạch của H2 .HS: Quan sát và vận dụng các kiến thức đã học kết hợp nc SGK giải thích vì sao quang phổ của hidro là quang phổ vạch?GV: Yêu cầu hs tại chỗ và trình bày kết quả.HS: Tại chỗ và trả lời.GV: Nhận xét và chính xác vấn đề.HS: Lắng nghe và ghi nhớ. năng lượng đúng bằng hiệu En Em : hfnm En Em- Ngược lại, nếu nguyên tử đang trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En .* Nếu một chất hấp thụ được ánh sáng có bướcsóng nào thì nó cúng phát ra ánh sáng có bướcsóng ấy.III- QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ QUANGPHỔ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔNăng lượng của (e) trong nguyên tử H2 cáctrạng thái dừng khác nhau thì khác nhau cácmức năng lượng của nguyên tử H2 EK EL ;EM .......)- Khi (e) chuyển từ mức năng lượng cao(Ecao )xuống mức năng lượng thấp hơn (Ethấp ), thì nóphát ra một phôtôn có giá trị hoàn toàn xác định:thapcaoEEfh..- Mỗi phôtôn có tần số ứng với một sóng ánhsáng đơn sắc có bước sóng fc tức là ứngvới một vạch quang phổ có một màu nhất định.- Ngược lại nếu một nguyên tử H2 đang mộtmức năng lượng Ethấp nào đó mà nằm trong mộtchùm ánh sáng trắng, trong đó có tất cả cácphôtôn có năng lượng từ lớn đến nhỏ khác nhau,thì lập tức sẽ hấp thụ ngay một phôtôn có nănglượng phù hợp thapcaoEE để chuyển lênmức năng lượng cao hơn. Như vậy một sóng ánhsáng đơn sắc đã bị hấp thụ, làm cho trên quangphổ liên tục xuất hiện một vạch tối. Do đó quangphổ hấp thụ của H2 cũng là quang phổ vạch.Giao án Vật Lí 12 kì cơ bản Đinh Thị Hà Năm học 2012-20133. Củng cốGV: Hệ thống nội dung bài giảng theo câu hỏi trong sgk.HS: Lắng nghe và lĩnh hội kiến thức.4. Giao nhiệm vụ về nhàGV: Làm bài tập đến bài 7(sgk 169); Bài tập số 33 bst Đọc trước bài mới. Chuẩn bị bút chỉ bảng Laze.HS: Lắng nghe và nhận nhiệm vụ học tập.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến