loading
back to top

Giáo án toán 7

Chia sẻ: lengocbien217 | Ngày: 2016-10-01 09:28:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 7   

246
Lượt xem
17
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án toán 7

Giáo án toán 7

Giáo án toán 7
Tóm tắt nội dung

Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc TUẦN Ngày soạn:…./…./20…Tiết: Ngày dạy: ....../.…./20…Chương I. NG TH NG VUÔNG GÓCĐƯỜ ẲNG TH NG SONG SONGĐƯỜ Ẳ1. Kiến thức cần đạt :-Khái niệm về hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.-Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.-Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.2. Rèn luyện kĩ năng về đo đạc, gấp hình, tính toán vẽ thành thạo hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song bằng eke và thước thẳng.3. Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán rèn luyện tính cẩn thận, chính xác tập suy luận có căncứ và bước đầu biết thế nào là chứng minh một định lí.§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNHI.MỤC TIÊU1. Về kiến thức: Hiểu và giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh. Nêu được tính chất bằng nhau của hai góc đối đỉnh.2. Về kỹ năng: Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnhtrong một hình.3. Về thái độ: Bước đầu tập suy luận. 4. Định hướng phát triển: năng lực tính toán, tư duy lập luận...

Nội dung tài liệu

Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc TUẦN Ngày soạn:…./…./20…Tiết: Ngày dạy: ....../.…./20…Chương I. NG TH NG VUÔNG GÓCĐƯỜ ẲNG TH NG SONG SONGĐƯỜ Ẳ1. Kiến thức cần đạt :-Khái niệm về hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.-Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.-Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.2. Rèn luyện kĩ năng về đo đạc, gấp hình, tính toán vẽ thành thạo hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song bằng eke và thước thẳng.3. Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán rèn luyện tính cẩn thận, chính xác tập suy luận có căncứ và bước đầu biết thế nào là chứng minh một định lí.§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNHI.MỤC TIÊU1. Về kiến thức: Hiểu và giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh. Nêu được tính chất bằng nhau của hai góc đối đỉnh.2. Về kỹ năng: Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnhtrong một hình.3. Về thái độ: Bước đầu tập suy luận. 4. Định hướng phát triển: năng lực tính toán, tư duy lập luận logic, tư duy giải quyết vấn đề.II.Chuẩn bị1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ các góc đối đỉnh và không đối đỉnh.2. Học sinh Thước thẳng, thước đo góc, giấy mỏng.III. Phương pháp Vấn đáp, diễn giảng, dạy học tích cực nhóm).IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 4.1. Khởi động: Ổn định và kiểm tra sỉ số. HĐ1: Giới thiệu chương trình hình học 7Hoạt động của GV Hoạt động của HSHình học gồm chương: Chương I. Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song.Chương II: Tam giác.Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.Trong chương ta sẽ nghiên cứu các vấn đề sau:1. Hai góc đối đỉnh.2. Hai đường thẳng vuông góc.3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.4. Hai đường thẳng song song.5. Tiên đề Ơ-clit và đường thẳng song song.6. Từ vuông góc đến song song.7. Khái niệm định lí.Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm đầu tiên của chương: Hai góc đối đỉnh .Thế nào là hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh có tính chất gì ?1Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc 4.2. Khám phá.HĐ2: 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh ?Hoạt động của GV Hoạt động của HSĐưa ra bảng phụ, giới thiệu: trên đây có một cặp góc đối đỉnh, theo các em đó là cặp góc nào ?2 O31PQK 21Có nhận xét gì về đỉnh và cạnh của hai góc đối đỉnh đó ?Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh Hãy đọc địnhnghĩa trong sách và vẽ lại hình vào vở?2. Cũng trên hình vẽ đó, hãy xem góc O2 và O4 có là hai góc đối đỉnh không ?Cho trước góc xOy, vẽ góc đối đỉnh với nó.Có cách nào để vẽ nhanh hai góc đối đỉnh Góc O1 và O3 là góc đối đỉnh.Hai góc chung đỉnh, cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia.Hs đọc định nghĩa và vẽ hình vào vở.Hs trả lời và giải thích theo định nghĩa.1 hs lên bảng vẽ góc đối đỉnh với góc xOy chotrước.– Vẽ tia Ox' là tia đối của tiaOx.– Vẽ tia Oy' là tia đối của tiaOy.Vẽ hai đường thẳng cắt nhau.HĐ3: 2. Tính chất của hai góc đối đỉnhHoạt động của GV Hoạt động của HSQuan sát hai góc đối đỉnh, hãy ước lượng và sosánh độ lớn của hai góc đó.Hãy dùng thước đo góc, đo cặp góc đối đỉnh trong vở xem.Dựa vào tính chất hai góc kề bù đã học lớp để giải thích vì sao hai góc đó bằng nhau. Dự đoán hai góc đối đỉnh bằng nhau.Cả lớp đo cặp góc đối đỉnh trong vở, hs lên bảng thực hiện. Hs có thể giải thích như sau:oOO18021 Hai góc kề bù) (1)oOO18023 Hai góc kề bù) (2)Từ (1) và (2) => 2321OOOO=> 31OO 4.3. Rèn luyện.Hoạt động của GV Hoạt động của HSHai góc như thế nào thì gọi là đối đỉnh? Hai góc đối đỉnh thì có tính chất gì ?Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau,. Hai góc bằng nhau có đối đỉnh khong ?Cho hs làm bt1 (tr82sgk).Cho hs làm bt2 (tr82sgk) Hs trả lời.Hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh.Bt1. hs lên bảng.Bt1. hs lên bảng.4.4. Vận dụng:- Học thuộc định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh. Làm thế nào để suy luận được hai gócđối đỉnh thì bằng nhau ?2O xyTrường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc Làm các bài tập: 3, 4, 5(tr83, 83sgk), các bài 1, 2, 3(tr 73, 74sbt).- Tập vẽ hai góc đối đỉnh cho thành thạo.- Chuẩn bị tiết sau:- Đánh giá nhận xét tiết học:TUẦN Ngày soạn:…./…./20…Tiết: Ngày dạy: ....../.…./20…LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU1. Về kiến thức: Nắm chắc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh.2. Về kỹ năng: Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình; vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.3. Về thái độ: Tập suy luận, tập trình bày lời giải một bài tập. 4. Định hướng phát triển: năng lực tính toán, tư duy lập luận logic, tư duy giải quyết vấn đề.II.Chuẩn bị1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ các góc đối đỉnh và không đối đỉnh.2. Học sinh Thước thẳng, thước đo góc, giấy mỏng.III. Phương pháp Vấn đáp, diễn giảng, dạy học tích cực nhóm).IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 4.1. Khởi động: Ổn định và kiểm tra sỉ số. Kiểm tra bài cũHoạt động của GV Hoạt động của HSHs1. Thế nào là hai góc đối đỉnh. Vẽ hình minhhọa và viết tên các cặp góc đối đỉnh trên hình vẽ đó.Hs2. Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh. Trình bày lại suy luận để từ hai góc đối đỉnh suy ra chúng bằng nhau.Hs3. Làm bt5 (tr82sgk).Câu hỏi phụ: Hai góc bằng nhau có là hai góc đối đỉnh không Có thể có hai góc đối đỉnh không bằng nhau không ?Cả lớp theo dõi và nhận xét.Gv nhận xét, cho điểm. Hs1. Lên bảng trả lời, vẽ hình minh họa và viết tên các cặp góc đốiđỉnh.2 hs lên bảng.Bt5. b) Góc ABC’ 180 56 124 (2 góc kề bù)c) Góc C’BA’ góc ABC 56 góc kề bù)4.2. Khám phá.Hoạt động của GV Hoạt động của HSBt6. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 47 0. Tính số đo các góc còn lại.Hướng dẫn vẽ hình:- Vẽ góc xOy 47 Vẽ góc đối đỉnh với góc xOy.Hãy tóm tắt bài toán bằng các kí hiệu trên hình vẽ.Vận dụng những tính chất của hai góc kề bù, tính chất hai góc đối đỉnh để tính số đo các góc còn lại.Cho lớp nhận xét.Có thể cho điểm. Một hs đọc đề bài. Cả lớp vẽ hình, suy nghĩ tìmcách giải.Một hs lên bảng vẽ hìnhCho xx'∩yy' {O} góc xOy 47 0Tìm Góc x’Oy, góc x’Oy’, góc xOy’ =?GiảiGóc xOy’ 133 kề bù góc 47 0)3ABC’A’ CxOy’x’ y47 0Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc Bt7. Tổ chức hoạt động nhóm (5 phút). Yêu cầu mỗi khẳng định phải nêu rõ căn cứ.Thu phiếu học tập và nhận xét.Bt8. Vẽ hai góc chung đỉnh cùng có số đo 70 nhưng không đối đỉnh.Gọi hs cùng lên bảng thực hiện.Qua hình vẽ đó, em có thể rút ra nhận xét gì ?(về hai góc bằng nhau). Góc x’Oy’ 47 đối đỉnh góc 47 0)Góc x’Oy 133 kề bù góc 47 0)Hs hoạt động nhóm. Làm vào phiếu học tập.41OO đối đỉnh)52OO đối đỉnh)63OO đối đỉnh)Góc xOz góc x’Oz’ (đối đỉnh)Góc xOy’ x’Oy (đối đỉnh)Góc yOz’ góc y’Oz (đối đỉnh)Góc xÕ’ góc yOy’ góc zOz’ 180 0Hai hs lên bảng vẽ.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nhưng hai góc bằng nhau thì nói chung là không đối đỉnh.4.3. Rèn luyện.Hoạt động của GV Hoạt động của HSThế nào là hai góc đối đỉnh ?Tính chất của hai góc đối đỉnh ?Cho hs làm bt10. Hs trả lời.4.4. Vận dụng.- Xem lại các bài tập đã giải trên lớp. Làm các bài tập: 4, 5, (tr74sbt). Chuẩn bị tiết sau: thước thẳng, eke, giấy mỏng, bút màu. Học lại định nghĩa góc vuông (hình 6).GHI CHÚ:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4xyz70 070 70 070 0xx’ yzOOTrường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc TUẦN Ngày soạn:…./…./20…Tiết: Ngày dạy: ....../.…./20…§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCI.MỤC TIÊU1. Về kiến thức: -Hiểu được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Công nhận tính chất: Có duy nhất một đường thẳng đi qua và a. Hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng.2. Về kỹ năng: Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Sử dụng được eke để vẽ đường thẳng vuông góc. Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng. 3.Về thái độ: Bước đầu tập suy luận hình học. 4. Định hướng phát triển: năng lực tính toán, tư duy lập luận logic, tư duy giải quyết vấn đề.II.Chuẩn bị1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ các góc đối đỉnh và không đối đỉnh.2. Học sinh Thước thẳng, thước đo góc, giấy mỏng.III. Phương pháp Vấn đáp, diễn giảng, dạy học tích cực nhóm).IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 4.1. Khởi động: Ổn định và kiểm tra sỉ số. Kiểm tra bài cũHoạt động của GV Hoạt động của HSHs1. Thế nào là hai góc đối đỉnh. Tính chất củahai góc đối đỉnh.Làm bt9(tr83sgk).Vì sao xAy' là góc vuông ?Hai góc xAy và x'Ay' đối đỉnh, ta cũng có hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại A, do góc xAy bằng 90 nên các góc xAy', y'Ax' và x'Ay cũng đều bằng 90 0. Ta nói hai đường thẳng như thế là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Đó là nội dung của bài học hôm nay. Một hs lên bảngHai góc vuông không đối đỉnh: xAy và xAy'.Vì nó kề bù với góc vuông.4.2. Khám phá:HĐ2: 1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.Hoạt động của GV Hoạt động của HSCho lớp làm ?1?2. Có hai đường thẳng xx' vàyy' cắt nhau tại sao cho gócxOy vuông. Khi đó các gócx'Oy, x'Oy', y'Ox cũng đều làgóc vuông. Vì sao ?Hai đường thẳng như vậy gọi là hai đường thẳng vuông góc. Hãy nêu thành định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.Cho hs đọc phần về các cách diễn đạt khác của Sau khi gấp xong như hình vẽ hướng dẫn trong sgk, trải tờ giấy ra quan sát hai nếp gấp. Trả lời: Các nếp gấp là hình ảnh của hai đường thẳng vuông góc và bốn góc tạo thành đều là góc vuông.Có thể tóm tắt như sau:Cho biết xx' ∩yy'={O}góc xOy 90 0Giải thích Góc xOy’ x’Oy’= yOx’ =90 0Giải(nêu lại cách suy luận như bt9)Nêu định nghĩa đườ ng th ng vuông góc. 5OTrường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc hai đường thẳng vuông góc. Cách kí hiệu.Hs đọc trong sgk.HĐ3: 2. Vẽ hai đường thẳng vuông gócHoạt động của GV Hoạt động của HSMuốn vẽ hai đường thẳng vuông góc ta làm thếnào?Hãy sử dụng eke để vẽ đường thẳng qua và vuông góc với đường thẳng trong hai trường.Qua thực hành các em có nhận xét gì về số đường thẳng vẽ được.Ta thừa nhận tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a' đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng chotrước.Cho đoạn thẳng AB 4cm, qua trung điểm của AB kẻ đường thẳng sao cho AB. Hs nghiên cứu hình vẽ hai trường hợp minh họa trong sgk.Thực hành vẽ vào vở. hs lên bảng.Chỉ vẽ được đường thẳng.Hs nhắc lại tính chất.Hs nghiên cứu thực hiện, một hs lên bảng thực hiện.HĐ4: 3. Đường trung trực của đoạn thẳng.Hoạt động của GV Hoạt động của HSVẽ lại hình và giới thiệu.Đường thẳng vuông gócvới đoạn thẳng AB tại trungđiểm của AB được gọi làđường trung trực của AB.Khi xy là đường trung trựccủa đoạn thẳng AB ta cũng nói Hai điểm ABđối xứng với nhau qua xy Hãy lấy ví dụ thực tếminh họa câu nói này.Yêu cầu hs lấy giấy mỏng đã chuẩn bị để gấphình như bt13. Hs theo dõi.Đọc lại định nghĩa trong sgk.Hs lấy hình ảnh minh họa.Hs hoạt động gấp giấy để được đường trung trực của đoạn thẳng.4.3.Rèn luyện.Hoạt động của GV Hoạt động của HSCho hs trao đổi và làm bt12, 13(tr86sgk). Hs trao đổi và làm bài.4.4. Vận dụng:- Học thuộc định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng. Xem lại vìsao hai đường thẳng cắt nhau mà tạo thành một góc vuông thì các góc còn lại cũng là góc vuông.Tập vẽ hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng.- Làm các bài tập: 14, 15, 16, 17, 18, 20 (tr86,87sgk).- Chuẩn bị tiết sau: thước thẳng, eke, giấy mỏng.- Đánh giá nhận xét tiết học:GHI CHÚ:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc TUẦN Ngày soạn:…./…./20…Tiết: Ngày dạy: ....../.…./20…LUYỆN TẬPI.MỤC TIÊU1. Về kiến thức: Nắm chắc khái niệm hai đường thẳng vuông góc.2. Về kỹ năng: Sử dụng eke thành thạo, vẽ thành thạo hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng.3. Về thái độ: Tập suy luận hình học. 4. Định hướng phát triển: năng lực tính toán, tư duy lập luận logic, tư duy giải quyết vấn đề.II.Chuẩn bị1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ các góc đối đỉnh và không đối đỉnh.2. Học sinh Thước thẳng, thước đo góc, giấy mỏng.III. Phương pháp Vấn đáp, diễn giảng, dạy học tích cực nhóm).IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 4.1. Khởi động: Ổn định và kiểm tra sỉ số. Kiểm tra bài cũHoạt động của GV Hoạt động của HSHs1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc. Qua một điểm ngoài một đường thẳng có thể vẽ được mấy đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước ?Hai đường thẳng cắt nhau có vuông góc với nhau không ?Hs2. Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng.Cho đoạn thẳng AB 40cm. Vẽ đường trung trực của AB.Gv nhận xét uốn nắn sửa sai. Hs1. Trả lời câu hỏi. Hs2. Tr lời và vẽ hình.4.2. Khám phá:Hoạt động của GV Hoạt động của HSBt15. Gấp giấy, nêu kết luận.Khi các em gấp lần thứ nhất, vết gấp tạo thành là cái gì ?Lần thứ hai gấp lại ta được cái gì ?Bt16. Ta có thể vẽ đường thẳng d' đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước chỉ bằng eke (coi cạnh của eke như thước thẳng) như sau. Vẽ hình và thuyết minh.Bt17. Treo bảng phụ, yêu cầu hs lên bảng kiểm tra xem hai đường thẳng và a' có vuông góc với nhau không ?Bt18. Gọi hai hs lên bảng, một em đọc từng câu cho bạn kia vẽ.Bt19. Trong hình bt 19, nếu muốn vẽ lại, các em sẽ vẽ cái gì đầu tiên Các em hãy hình dung trình tự vẽ lại hình này.Gọi hs lên bảng một em vẽ hình, một em ghi Các vết gấp tạo thành góc vuông hay hai đường thẳng vuông góc.Hs theo dõi.Ba hs lên bảng thực hiện.Hai hs lên bảng đọc và vẽhình.Hai hs lên bảng7Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc lại trình tự vẽ.4.3. Rèn luyện:Hoạt động của GV Hoạt động của HSCho hs nhắc lại- Khái niệm hai đường thẳng vuông góc.- Tính chất đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.- Đường trung trực của đoạn thẳng4.4. Vận dụng:- Ôn tập lí thuyết: Làm các bài tập: 20 (tr87sgk), 10,11,12,13 (tr75sbt)- Chuẩn bị tiết sau: Thước đo độ, thước thẳng- Đánh giá nhận xét tiết học:GHI CHÚ:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc Tuần: Ngày soạn: ...../....../20....Tiết Ngày dạy:...../......./20....§3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNGI.MỤC TIÊU1.Về kiến thức: Hiểu được tính chất: “Cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: Hai góc so le trong bằng nhau; Hai góc đồng vị bằng nhau; Hai góc trong cùng phía bù nhau”.2. Về kỹ năng: Nhận biết được các cặp góc: so le trong, đồng vị, trong cùng phía.3. Về thái độ: Bước đầu tập suy luận. 4. Định hướng phát triển: năng lực tính toán, tư duy lập luận logic, tư duy giải quyết vấn đề.II.Chuẩn bị1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ các góc đối đỉnh và không đối đỉnh.2. Học sinh Thước thẳng, thước đo góc, giấy mỏng.III. Phương pháp Vấn đáp, diễn giảng, dạy học tích cực nhóm).IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 4.1. Khởi động: Ổn định và kiểm tra sỉ số.Hoạt động của GV Hoạt động của HSVẽ hai đường thẳng phân biệt và b, vẽ đường thẳng cắt tại và cắt tại b.Nêu tên các cặp góc bằng nhau (không kể các góc bẹt) trên hình vẽ. Góc góc 4Góc góc 4(vì đối đỉnh) 4.2. Khám phá:1. Góc so le trong. Góc đồng ịHoạt động của GV Hoạt động của HSỞ hình vẽ trên, các góc A1, A4, B2, B3 gọi là các góc trong của và b; các góc nằm hai phía của gọi là các góc so le, các góc cùng một bên của gọi là các góc cùng phía.Hãy nêu tên các cặp góc so le trong, các góc trong cùng phía?.Theo cách hiểu tự nhiên, các em nghĩ các góc đồng vị là như thế nào ?Cho cả lớp làm ?1 Các góc so le trong: A1 và B3 A4 và B2 Các góc trong cùng phía: A1 và B2 A4 và B3 Các góc đồng vị là các góc có vị trí giống nhau đối với các đường thẳng a, b, c. Có cặp: A1 và B1 A2 và B2 A3 và B3 A4 và B4 hs lên bảng vẽ hình và viết tên các cặp góc.HĐ3: 2. Tính chất Hoạt động của GV Hoạt động của HS?2. Gv vẽ lại hình lên bảng. A4 và B2 là cặp góc gì ?a) Trong hình vẽ, hãy xem A1 và B3 có quan hệnhư thế nào với các góc đã cho. Dựa vào tính chất của hai góc kề bù, hãy tính số đo các góc đó A4 và B2 là cặp góc so le trong.a) A1 và B3 lần lượt là các góc kề bù của A4 vàB2 Hs có thể tính như sauVì A1 và A4 kề bù nên:A1 180 A4 180 -45 135 Vì B2 và B3 kề bù nên: B3 180 B2 180 45 135 9Trường THCS THPT Trường Xuân Kế hoạch dạy học H×nh häc b) A2 và B4 có quan hệ như thế nào với các góc đã cho.Qua bài toán có nhận xét gì ?Ta cũng dễ thấy, nếu cho một cặp góc đồng vị bằng nhau thì các cặp góc đồng vị khác bằng nhau, các cặp so le trong bằng nhau. b) A2 và B4 lần lượt là các góc đối đỉnh với A4 và B2 Hs có thể rút ra nhận xét như trong sgk.Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng a, và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.b) Hai góc đồng vị bằng nhau.4.3. Rèn luyện:Hoạt động của GV Hoạt động của HSCho hs làm bt 21 và 22 (tr89sgk).Bt21. Phải xem xét các cặp góc đó được tạo ra bởi các đường thẳng nào.Bt22. Gv vẽ hai đường thẳng song song và cát tuyến. a) Yêu cầu một hs lên ghi tên các điểm, các đường thẳng và đánh số các góc.b) Tính số đo các góc A1 A2 A3 B1 B3 B4 .c) Yêu cầu hs này phát biểu lại tính chất có bổsung thêm c. Hs xung phong lên bảnga) Cả lớp làm vào vở, hs lên bảng.b) Hai hs lên bảng.c) Một hs lên bảng.4.4. Vận dụng:- Ôn tập lí thuyết: Xem lại bài trong sgk. Học thuộc tính chất đã bổ sung c.Quan sát trong thực tếnhững hình ảnh về các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía.- Làm các bài tập: 16, 17, 18,19,20 (tr75,76sbt).- Chuẩn bị tiết sau: Thước thẳng, eke. Xem trước bài hai đường thẳng song song.GHI CHÚ:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến