loading
back to top

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập về tính diện tích

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-30 09:57:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 5   

325
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập về tính diện tích

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập về tính diện tích

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập về tính diện tích
Tóm tắt nội dung

Toáá 5TUẦN 21Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCHA. MỤC TIÊU- Giúp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diện tích các hình đã học như hình chữ nhật,hình vuông…B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- Bảng phụC. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUHoạt động dạy Hoạt động họcI. Kiểm tra bài cũ.- Yêu cầu HS viết công thức tính diệntích một số hình đã học: diện tích hìnhtam giác, hình thang, hình vuông, hìnhchữ nhật. Shcn Stam giác ha Svuông b Sthang 2)(hba(Các số đo phải cùng đơn vị đo)- Gọi HS nhận xét, GV xác nhậnII. Bài mới1. Giới thiệu bài trực tiếp2. Hướng dẫn học tậpHoạt động 1: Giới thiệu cách tính của một hình trên thực tế- Treo bảng phụ có sẵn hình minh họatrong ví dụ SGK (trang 103). HS quan sát- GV cho HS đọc yêu cầu: Tính diệntích của mảnh đất có kích thước theohình vẽ trên bảng HS lắng nghe, quan sát hình đã treo cuả GV- Muốn tính diện tích mảnh đất này talàm thế nào? Chưa có công thức nào để tính được diệntích mảnh đất đó.- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi; tìmra cách giải toán; khuyến khích HStìm...

Nội dung tài liệu

Toáá 5TUẦN 21Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCHA. MỤC TIÊU- Giúp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diện tích các hình đã học như hình chữ nhật,hình vuông…B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- Bảng phụC. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUHoạt động dạy Hoạt động họcI. Kiểm tra bài cũ.- Yêu cầu HS viết công thức tính diệntích một số hình đã học: diện tích hìnhtam giác, hình thang, hình vuông, hìnhchữ nhật. Shcn Stam giác ha Svuông b Sthang 2)(hba(Các số đo phải cùng đơn vị đo)- Gọi HS nhận xét, GV xác nhậnII. Bài mới1. Giới thiệu bài trực tiếp2. Hướng dẫn học tậpHoạt động 1: Giới thiệu cách tính của một hình trên thực tế- Treo bảng phụ có sẵn hình minh họatrong ví dụ SGK (trang 103). HS quan sát- GV cho HS đọc yêu cầu: Tính diệntích của mảnh đất có kích thước theohình vẽ trên bảng HS lắng nghe, quan sát hình đã treo cuả GV- Muốn tính diện tích mảnh đất này talàm thế nào? Chưa có công thức nào để tính được diệntích mảnh đất đó.- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi; tìmra cách giải toán; khuyến khích HStìm ra nhiều cách giải khác nhau (Thờigian thảo luận lả phút) HS thực hiện yêu cầu- Gọi các nhóm lên trình bày kết quảthảo luận của mình Các nhóm trình bày kết quả.- Yêu cầu từng HS nói lại cách làm củamình Cách 1: a) Chia mảnh đất thành hình chữanhật ABCD và hình vuông EGHK vàa hìnhvuông MNPQ (như gợi SGK trang 103)Toáá 5- Sau khi HS đã nêu cách GV xácnhận để tất cả chữa bài- Gợi Còn có thể chia mảnh đất theocách khác để tính hay không?- Yêu cầu HS thảo luận nêu cách khác.Tự giải vào vở Cách Chia mảnh đất thành hình chữa nhậtEGPQ và HBCN và AKMD- Gợi HS giỏi tìm thêm cách giải: Giảsử mảnh đất không bị khuyết gócthì có dạng hình gì? Tính diện tíchhình đó.- Các cách giải trên thực hiện theo mấybước? HS nêu:- Quy trình gồm bước:+ Chia hình đã cho thành các hình có thể tínhđược diện tích.+ Xác định số đo các hình theo hình vẽ đã cho+ Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suyra diện tích của toàn bộ hình.Hoạt động 2: Thực hành tính diện tíchBài (trang 104):- Gọi HS đọc đề- Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảngphụ HS đọc và làm bài vào vở- Chữa bài:+ Gọi HS trình bày bài làm; HS khácnhận xét, chữa bài+ GV nhận xét, chữa bài HS chữa bàiToáá 5Đáp số 66,5 2- Ngoài cách giải trên, ai còn có cáchgiải khác (Gọi HS khá nêu)? HS chỉ cần vẽ hình và nêu hướng giải- Gọi HS nhận xét bài của bạn.- GV nhận xét chung, yêu cầu HS vềnhà làm các cách giải khác vào trongvở.Bài 2:- Gọi một HS đọc yêu cầu bài Bài 2:- Một HS đọc- Yêu cầu HS làm bài vào vở, một HSlàm bảng phụ HS làm bàia) Chia mảnh đất như hình vẽ:b) Xác định khoảng cách và tính Chiều dài AD của hình chữ nhât ABCD là:50 30 80(m)Chiều rộng CD của hình chữ nhật ABCD là:100,5 40,5 60(m)Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:80 60 4800(m 2)Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:30 40,5 2430(m 2)Diện tích của khu đất đó là:2430 4800 7230(m 2)- Chữa bài: HS chữa bàiToáá 5+ Gọi HS đọc và giải thích cách làm củamình.+ HS khác nhận xét, GV nhận xétchung.III. Củng cố dặn dò:- Hỏi lại bài- Nhận xét tiết học- Dặn chuẩn bị bài “Luyện tập về tính diện tích” (tiếp theo)Tiết 102: LUYỆN TẬP VỀ DIỆN TÍCH (tiếp theo)A. MỤC TIÊU- Giúp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học như hình chữnhật, hình tam giác, hình thang…B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- Bảng phụ ghi số liệu như SGK (trang 104 105)C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUHoạt động dạy Hoạt động họcI. Kiểm tra bài cũ- Hãy nêu các bước tính diện tích mảnh đấtđã học bài trước Để tính diện tích mảnh đất ta thực hiện 3bước:+ Chia mảnh đất thành những hình cơ bảncó công thức tính diện tích.+ Xác định số đo của các hình vữa tạothành.+ Tính diện tích từng hình, từ đó tính diệntích mảnh đất.II. Bài mới1. Giới thiệu bài Trực tiếp2. Hướng dẫn học tậpHoạt động 1: Cách tính diện tích các hình trên thực tế.- Gắn bảng phụ có sẵn hình vẽ sau trênbảng: HS quan sátToáá 5- Giới thiệu Giả sử đây là mảnh đất ta phảitính diện tích trong thực tế; khác tiếttrước, mảnh đất không được ghi sẵn sốđo. HS lắng nghe.- Bước chúng ta cần làm gì?- GV vẽ nối vào hình đã cho theo câu trảlời của HS. HS nêu:+ Chia mảnh đất thành các hình cơ bản, đólà hình thang và hình tam giác.+ Nối điểm với điểm D, ta có: Hìnhthang ABCD và hình tam giác ADE.- GV gắn bảng số liệu lên bảng (1):Đoạn thẳng Độ dàiBC 30mAD 55mBM 22mEN 27m HS quan sát- Vậy bước ta phải làm gì? Tính diện tích hình thang ABCD và hìnhtam giác ADE; từ đó tính diện tích mảnhđất.- Gắn bảng phụ sau lên bảng:Hình SHình thang ABCDHình tam giác ADEHình ABCDE- Yêu cầu HS thực hiện, trình bày vào bảngphụ (cột S)- HS dưới lớp làm nháp.- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn HS làm bài:S(55 30) 22 935(m 2)(55 27) 742,5(m 2)935 742,5 1677,5(m 2)- Yêu cầu HS nhắc lại các bước khi tiếnhành tính diện tích ruộng đất trong thựctế. Quy trình gồm bước:+ Chia mảnh đất thành các hình có thể tínhđược diện tích.+ Đo các khoảng cách trên mảnh đất.+ Tính diện tích.Toáá 5Hoạt động 2: Thực hành tính diện tích các hình.Bài 1:- Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Một HS đọc- Yêu cầu HS tự làm vào vở, HS làmbảng phụ (lưu HS tự trình bày). HS làm bài.Bài giảiĐộ dài của đoạn thẳng BG là:63 28 91(m)Diện tích hình tam giác BCG là:91 30 1365 (m 2)Diện tích hình thang ABCD là: (63 91) 84 6468(m 2)Diện tích mảnh đất là:1365 6468 7833(m 2)Đáp số 7833m 2- Chữa bài:+ Gọi HS trình bày bài làm; HS khác nhậnxét, chữa bài.+ GV nhận xét, đánh giá HS chữa bài.- Bài tập này có gì khác so với bài toán ởphần ví dụ? Khác chỗ: Ta không cần phân chiahình đã cho vì đã có gợi sẵn trên hìnhvẽ và thực hiện ngay bước và bước 3.Bài 2:- Yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát hình. Một HS đọc- Mảnh đất đó gồm mấy hình? hình là hình tam giác ABM, CDN vàhình BCNM.- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, HS làmbài trên bảng (dưới dạng bảng). HS làm bàiHình SABM 20,8 24,5 254,8(m 2)BCNM (20,8 38) 37,4 1099,56(m 2)CDN 38 25,3 480,7(m 2)ABCD 254,8 1099,56 480,7 1835,06(m 2)Vậy diện tích mảnh đất là 1835,06m 2- Chữa bài:+ Gọi HS trình bày bài làm; HS khác nhậnxét chữa bài.+ GV nhận xét chung. HS chữa bàiIII. Củng cố dặn dò:- Hỏi lại cách tính diện tích hình tam giác, hình thang.- Nhận xét tiết học.- Dặn chuẩn bị “Luyện tập chung”.Toáá 5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến