loading
back to top

Giáo án sinh học tiết 16 adn và bản chất của gen - sinh học lớp 9

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 14:26:25 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án sinh học lớp 9   

567
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án sinh học tiết 16 adn và bản chất của gen - sinh học lớp 9

Giáo án sinh học tiết 16 adn và bản chất của gen - sinh học lớp 9

Giáo án sinh học tiết 16 adn và bản chất của gen - sinh học lớp 9
Tóm tắt nội dung

KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI :1. Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN?2. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:- Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó? TRẢ LỜI :1. Cấu trúc không gian của phân tử ADN 2. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm mạch song song, xoắn đều từ trái sang phải. Các nuclêôtit giữa mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: liên kết với T; liên kết với X.2. Đoạn mạch đơn bổ sung: (Mạch gốc) (Mạch bổ sung)BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?- ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST kì trung gian. ADN có đâu trong tế bào? ADN có trong nhân tế bào, tại các NST. Vậy ADN nhân đôi đâu và vào thời điểm nào? ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST kì trung gian.CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂBÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST kì trung gian. Quan sát hình 16 SGK về quá trình tự nhân đôi...

Nội dung tài liệu

KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI :1. Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN?2. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:- Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó? TRẢ LỜI :1. Cấu trúc không gian của phân tử ADN 2. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm mạch song song, xoắn đều từ trái sang phải. Các nuclêôtit giữa mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: liên kết với T; liên kết với X.2. Đoạn mạch đơn bổ sung: (Mạch gốc) (Mạch bổ sung)BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?- ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST kì trung gian. ADN có đâu trong tế bào? ADN có trong nhân tế bào, tại các NST. Vậy ADN nhân đôi đâu và vào thời điểm nào? ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST kì trung gian.CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂBÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST kì trung gian. Quan sát hình 16 SGK về quá trình tự nhân đôi của ADN rồi thảo luận nhóm (5’)trả lời các câu hỏi sau:? Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch ADN?? Trong quá trình tự nhân đôi, các nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?? Sự hình thành mạch mới ADN con diễn ra như thế nào?? Có nhận xét gì về cấu tạo giữa ADN con và ADN mẹ?A AXGGX TT TXXG AGM¹ch M¹ch M¹ch AXGGX TT TXXG AGXXT TXXG AGADN mÑ AAG AG TADN con.ADN con.T M¹ch 1SƠ ĐỒ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA PHÂN TỬ ADNMạch mớiMạch mới- Quá trình tự nhân đôi: Phân tử ADN tháo xoắn, tách dần nhau thành hai mạch đơn .BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?? Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch ADN?+ Các nuclêôtít trên mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtít tự do trong môitrường nội bào theo NTBS để hình thành mạch mới (A liên kết với và liên kết với X.)BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?? Trong quá trình tự nhân đôi, các nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp? C¸c Nu tù do trong m«i tr êng néi bµo liªn kÕt víi c¸c Nu trong m¹ch ®¬n cña ADN+2 phân tử ADN con dần hình thành theo mạch khuôn của mẹ và ngược chiều nhau BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?? Sự hình thành mạch mới ADN con diễn ra như thế nào?=> Kết quả: Qua quá trình tự nhân đôi, từ ADN mẹ ban đầu tạo ra ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ. BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?? Cã nh÷ng nhËn xÐt g× vÒ cÊu t¹o gi÷a ADN con vµ ADN mÑ ?- Nguyên tắc nhân đôi:+ Nguyên tắc bổ sung.+ Nguyên tắc giữ lại một nữa (nguyên tắc bán bảo toàn).BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? Hãy cho biết: Quá trình tự nhân đôi của phân tử ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến