loading
back to top

Giáo án Sinh học 7 bài Trùng biến hình và trùng giày

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-24 12:48:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án sinh học lớp 7   

126
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Sinh học 7 bài Trùng biến hình và trùng giày

Giáo án Sinh học 7 bài Trùng biến hình và trùng giày

Giáo án Sinh học 7 bài Trùng biến hình và trùng giày
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN SINH HỌC 7Bài TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYI. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:1. Kiến thức: Nêu được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng biến hình và trùng giày.- Thấy được sự phân hóa về chức năng của các bộ phận trong tế bào của trùng giày.2. Kĩ năng:- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp.- Kỹ năng hoạt động nhóm.3. Thái độ:- Giáo dục thức yêu thích bộ môn.II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:1.Chuẩn bị của giáo viên:- Tranh ảnh liên quan tới bài học.2.Chuẩn bị của học sinh:- Đọc bài trước nhà.III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:- Phương pháp trực quan- Phương pháp dùng lời- Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ TaiLieu.VN Page 1Có thể gặp trùng roi đâu? Trùng roi giống và khác với thực vật những điểm nào? Yêu cầu: Có thể gặp trùng roi xung quanh chúng ta:- Váng xanh nổi lên các ao hồ- Trong các vũng nước đọng, nước mưa, nước dự trữ có màu xanh- Trong bình nuôi cấy ĐVNS phòng thí nghiệm.Trùng roi...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN SINH HỌC 7Bài TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYI. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:1. Kiến thức: Nêu được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng biến hình và trùng giày.- Thấy được sự phân hóa về chức năng của các bộ phận trong tế bào của trùng giày.2. Kĩ năng:- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp.- Kỹ năng hoạt động nhóm.3. Thái độ:- Giáo dục thức yêu thích bộ môn.II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:1.Chuẩn bị của giáo viên:- Tranh ảnh liên quan tới bài học.2.Chuẩn bị của học sinh:- Đọc bài trước nhà.III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:- Phương pháp trực quan- Phương pháp dùng lời- Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ TaiLieu.VN Page 1Có thể gặp trùng roi đâu? Trùng roi giống và khác với thực vật những điểm nào? Yêu cầu: Có thể gặp trùng roi xung quanh chúng ta:- Váng xanh nổi lên các ao hồ- Trong các vũng nước đọng, nước mưa, nước dự trữ có màu xanh- Trong bình nuôi cấy ĐVNS phòng thí nghiệm.Trùng roi giống thực vật các điểm: có cấu tạo từ tế bào, có khả năng tự dưõng,… khác thực vật các điểm: có cơ quan di chuyển, có khả năng dị dưỡng,….3. Bài mới TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY 3.1 Mở bài 3.2 Hoạt động chính:Hoạt động Trùng biến hình Mục tiêu Nêu được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng biến hình Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung- GV yêu cầu HS nghiên cứuthông tin, trả lời CH:1. Trùng biến hình có cấutạo như thế nào?2. Cách di chuyển của trùngbiến hình?- GV nhận xét, cho HS ghibài- GV yêu cầu HS quan sáthình 5.2 SGK tr.20, hoàn HS nghiên cứu thông tin,trả lời CH đạt:1. Gồm tế bào có:- Chất nguyên sinh lỏng- Nhân- Không bào tiêu hóa,không bào co bóp.2. Nhờ chân giả (do chấtnguyên sinh dồn về 1phía)- HS ghi bài vào vở.- HS quan sát hình, hoànthành mục SGK tr.20 Kết luận :* Cấu tạo gồm tế bào có:- Chất nguyên sinh lỏng- Nhân- Không bào tiêu hóa, khôngbào co bóp.* Di chuyển nhờ chân giả* Dinh dưỡng: tiêu hóa nộibàoTaiLieu.VN Page 2thành mục SGK tr.20Đáp án 2, 1, 3, 4- GV hỏi:1. Trùng biến hình tiêu hóathức ăn theo hình thức nào?2. Nêu cách bài tiết củatrùng biến hình. 3. Trùng biến hình sinh sảnnhư thế nào?- GV nhận xét, cho HS ghibài. HS trả lời CH đạt:1. Tiêu hóa nội bào.2. Chất thừa dồn đếnkhông bào co bóp thảira ngoài mọi nơi.3. Sinh sản vô tính bằngcách phân đôi cơ thể.- HS ghi bài vào vở. Bài tiết: chất thừa dồn đếnkhông bào co bóp thải rangoài mọi nơi.* Sinh sản vô tính bằng cáchphân đôi cơ thể.Hoạt động Trùng giày Mục tiêu Nêu được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng giày. Thấy được sự phân hóa về chức năng của các bộ phận trong tế bào của trùng giàyHoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung- GV yêu cầu HS quansát H.5.3 SGK tr.21, trảlời:1. Nêu cấu tạo của trùnggiày.2. Nhân của trùng giày HS quan sát hình, trả lời CH đạt: 1. Gồm tế bào có: Chất nguyên sinh, Nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, không bàotiêu hóa, rãnh, miệng, hầu Lông bơi xung quanh cơ thể2. Nhân của trùng giày khác vớiTaiLieu.VN Page 3có gì khác với nhân củatrùng biến hình?- GV cung cấp: nhânlớn là nhân dinhdưỡng, nhân bé lànhân sinh sản.3. Không bào co bópcủa trùng giày và trùngbiến hình khác nhaunhư thế nào?- GV lưu ý: không bàotiêu hóa hình thànhkhi lấy thức ăn vào cơthể4. Cách di chuyển củatrùng giày?- GV cho HS ghi bài- GV hỏi:1. Trình bày quá trìnhbắt mồi và tiêu hóa mồicủa trùng biến hình.2. Tiêu hóa trùng giàykhác với trùng biếnhình như thế nào? nhân của trùng biến hình chỗ: sốlượng nhiều (1 nhân lớn, nhânbé), hình dạng khác nhau.- HS lắng nghe3. Không bào co bóp của trùng giàykhác không bào co bóp của trùngbiến hình chỗ: chỉ có nhưng ởvị trí cố định, có túi chứa hình cầuở giữa, và các rãnh dẫn chất bài tiếtxung quanh.- HS lắng nghe4. Nhờ lông bơi- HS ghi bài vào vở.- HS trả lời đạt:1. Thức ăn -> miệng -> hầu ->không bào tiêu hóa-> biến đổi nhờenzim2. Tiêu hóa trùng giày khác vớitrùng biến hình chỗ:- Có rãnh miệng và lỗ miệng vịtrí cố định. Kết luận :* Cấu tạo gồm tế bàocó: Chất nguyên sinh Nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp,không bào tiêu hóa,rãnh, miệng, hầu Lông bơi xung quanhcơ thể* Di chuyển nhờ lôngTaiLieu.VN Page 43. Nêu cách bài tiết củatrùng giày- GV yêu cầu nghiêncứu thông tin và trả lời:1.Trùng giày sinh sảnnhư thế nào?- GV cung cấp thêm: cứsau 50 thế hệ SSVT,trùng giày lại sinh sảnbằng cách tiếp hợp 1lần nhằm làm tăng sứcsống cho cơ thể.- GV cho HS ghi bài Thức ăn nhờ lông bơi cuốn vàomiệng rồi KBTH được hình thànhtừng cái túi hầu.- KBTH di chuyển trong cơ thểtheo một quỹ đạo xác định để chấtdinh dưỡng được hấp thu dần dầnđến hết rồi chất thải được loại ra ởvị trí cố định.3. Chất thải được đưa đến khôngbào co bóp -> lỗ thoát ra ngoài- HS trả lời đạt1. SSVT bằng cách phân đôi cơ thểtheo chiều ngang. SSHT bằng cách tiếp hợp.- HS lắng nghe- HS ghi bài vào vở. bơi* Dinh dưỡng: Thức ăn-> miệng -> hầu ->không bào tiêu hóa->biến đổi nhờ enzim* Bài tiết: Chất thảiđược đưa đến khôngbào co bóp -> lỗ thoátra ngoài* Sinh sản:- SSVT bằng cách phânđôi cơ thể theo chiềungang. SSHT bằng cách tiếphợp.V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: Sử dụng câu hỏi 1,2,3 SGKVI. DẶN DÒ: Học bài và trả lời câu hỏi cuối sách.- Đọc phần Em có biết ?- Chuẩn bị bài 6TaiLieu.VN Page 5- Kẻ bảng học tập SGK tr. 24 vào tậpVII. RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TaiLieu.VN Page DuyệtTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến