loading
back to top

Giáo án Sinh học 12 bài Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-11-10 11:23:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án sinh học 12    quy luật menden   

210
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Sinh học 12 bài Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập

Giáo án Sinh học 12 bài Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập

Giáo án Sinh học 12 bài Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lậpLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN SINH HỌC 12Bài 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘCLẬPI- Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải- Nêu được thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen.- Giải thích được tại sao Menđen suy ra được quy luật các cặp alen phân li độc lập nhautrong quá trình hình thành giao tử.- Nêu nội dung của quy luật phân ly độc lập.- Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.- Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên kết quả phân li kiểu hình của cácphép lai.- Nêu được công thức tổng quát về tỉ lệ phân li giao tử, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong cácphép lai nhiều tính trạng.- Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới.- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.- Phát triển kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.- Nhận thức được sự xuất hiện các biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa vàchọn giống, tạo đa dạng loài, có thức bảo vệ biến dị phát sinh, bảo tồn đa dạng sinh học.II- chuẩn bị:1. GV: Phim( ảnh...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN SINH HỌC 12Bài 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘCLẬPI- Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải- Nêu được thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen.- Giải thích được tại sao Menđen suy ra được quy luật các cặp alen phân li độc lập nhautrong quá trình hình thành giao tử.- Nêu nội dung của quy luật phân ly độc lập.- Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.- Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên kết quả phân li kiểu hình của cácphép lai.- Nêu được công thức tổng quát về tỉ lệ phân li giao tử, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong cácphép lai nhiều tính trạng.- Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới.- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.- Phát triển kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.- Nhận thức được sự xuất hiện các biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa vàchọn giống, tạo đa dạng loài, có thức bảo vệ biến dị phát sinh, bảo tồn đa dạng sinh học.II- chuẩn bị:1. GV: Phim( ảnh động) về lai hai tính và cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.2. HS: Xem lại bài 4,5 SH 9.III- TTBH:1. Kiểm tra: GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bàitrước để kiểm tra.TaiLieu.VN Page 13. Bài mới:Qua quá trình sinh sản đời con đã thừa hưởng nhiều đặc điểm giống với cha mẹ, tổ tiên, songbên cạnh đó cũng xuất hiện rất nhiều các đặc điểm sai khác với họ. Tại sao có hiện tượng đó?Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dungHoạt động 1: 1. Yêu cầu họcsinh đọc mục SGK để táihiện thí nghiệm Menđenvàhoàn thiện các yêu cầu sautrong thời gian 10 phút:- Menđen đã tiến hành thínghiệm lai hai tính trạng trênđậu Hà Lan như thế nào?- Dựa vào đâu Menđen có thểđi đến kết luận các cặp nhântố di truyền trong thí nghiệmđó đã phân li độc lập vớinhau trong quá trình hìnhthành giao tử?- Phát biểu nội dung quy luậtphân li độc lập.2. Mỗi nội dung, yêu cầu 1học sinh trình bày sau đó chocả lớp cùng trao đổi, bổ sung-> GV chỉnh sửa để học sinhghi bài.Hoạt động Hướng dẫn họcsinh giải thích cơ sở tế bàohọc của quy luật phân li độclập1. Giới thiệu đoạn phim về laihai tính trạng và cơ sở tế bào HS đọc SGK để tái hiện lại thínghiệm Menđen Tóm tắt thí nghiệm củaMenđen.- Phân tích tỉ lệ phân li củatừng tính trạng riêng rẽ đều3 :1. xác suất mỗi kiểu hình F2bằng tích các tỉ lệ của các cặptính trạng hợp thành chúng các cặp nhân tố di truyền quyđịnh các tính trạng khác nhauphân li hoàn toàn độc lập nhautrong quá trình hình thànhgiao tử.- Trình bày các nội dung đãchuẩn bị, nhận xét bổ sung,ghi bài.HS giải thích cơ sở tế bào họccủa quy luật phân li độc lập I/ Thí nghiệm lai hai tínhtrạng.Pt/c VT XNF1 100% VTF1 F1F2 9VT:3VN:3XT:1XNPhân tích kết quả TN:V: 3: 1T 3:1=> mỗi tính trạng di truyềnđộc lập.3. Nội dung quy luật phân liđộc lập: Các cặp nhân tố ditruyền quy định các tính trạngkhác nhau phân li độc lậptrong quá trình hình thànhgiao tử.II/ Cơ sở tế bào học.Sự phân ly độc lập và tổ hợptự do của các cặp NST tươngđồng trong phát sinh giao tửđưa đến sự phân ly độc lập vàTaiLieu.VN Page 2học của quy luật phân li độclập.2. Yêu cầu học sinh đọc SGKmục II, kết hợp tái hiện kiếnthức lớp để trình bày tóm tắtcơ sở tế bào học của quy luậtphân li độc lập.Hoạt động 3: Tổ chức chohọc sinh thực hiện lệnh củaphần III SGK và nêu nghĩacủa các quy luật di truyền củaMenđen.1. Yêu cầu học sinh đọc SGKmục III và hoàn thành nhữngyêu cầu sau trong thời gian 5phút:- Thực hiện lệnh mục III SGK- Trình bày nghĩa thực tiễnvà nghĩa lý luận của các quyluật Menđen2. Với mỗi yêu cầu đã đặt ra,gọi vài học sinh bất kì trảlời, yêu cầu cả lớp theo dõi vànhận xét.3. Nhận xét, bổ sung và hoànthiện kiến thức để học sinhghi bài Theo dõi GV giới thiệu- Quan sát đoạn phim kết hợpđọc SGK và trình bày cơ sở tếbào học.HS thực hiện lệnh lệnh củaphần III SGK và nêu nghĩacủa các quy luật di truyền củaMenđen- Đọc SGK- Thực hiện lệnh mục III SGK- nghĩa thực tiễn: Dự đoántrước được kết quả phân li ởđời sau- nghĩa lý luận: Giải thíchđược tính đa dạng của sinhgiới(xuất hiện biến dị tổ hợp con cháu có những sai khácvới bố mẹ, tổ tiên).- Trả lời từng nội dung tương tổ hợp tự do của các cặp alen.III/ nghiã của các quy luậtMenđen.- Khi biết một tính trạng nàođó di truyền theo quy luậtMenđen, ta có thể tiên đoántrước được kết quả lai.- Giải thích được nguyên nhânxuất hiện biến dị tổ hợp.TaiLieu.VN Page 3ứng và nhận xét.- Ghi bài3. Củng cố:Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:1. Nội dung chủ yếu của định luật phân ly độc lập làA. “Khi bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 có sựphân tính theo tỉ lệ 9:3:3:1.”B. “Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với nhau trong phát sinh giao tử”.C. “Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì xác suấtxuất hiện mỗi kiểu hình F2 bằng tích xác suất của các tinh trạng hợp thành nó”.D. “Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 mỗicặp tính trạng xét riêng rẽ đều phân ly theo kiểu hình 3:1”.2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân độc lập làA. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưađến sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.A. sự phân ly độc lập, tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.B. các gen nằm trên các nhiễm sắc thể.C. do sự di truyền cùng nhau của cặp alen trên một nhiễm sắc thể. 3. Điều kiện quan trọng nhất đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng làA. phải thuần chủng.B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.C. trội lặn hoàn toàn.D. mỗi gen quy định một tính trạng tương ứng.*4. Một loài thực vật gen quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen quả đỏ, gen b- quả trắng.Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểugen của các cây bố mẹ làTaiLieu.VN Page 4A. AaBb Aabb. B. AaBB aaBb.C. Aabb AaBB. D. AaBb AaBb.Đáp án 1B 2A 3B 4D.4. HDVN:1. Hoàn thành lệnh thuộc phần II2. Học bài và trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài.*********************************************************************TaiLieu.VN Page 5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến