loading
back to top

Giáo án Sinh học 11 bài Ứng động

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-27 11:19:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án sinh học lớp 11   

653
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Sinh học 11 bài Ứng động

Giáo án Sinh học 11 bài Ứng động

Giáo án Sinh học 11 bài Ứng động
Tóm tắt nội dung

MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu NghĩaGIÁO ÁN BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Qua bài này HS phải :1. Kiến thức :- Nêu được khái niệm ứng động.- Phân biệt được ứng động và hướng động.- Nêu được đặc điểm của các kiểu ứng động.- Nêu được vai trò của ứng động trong đời sống thực vật.2. Kĩ năng, thái độ :- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp.- Hiểu được tầm quan trọng và vận dụng hợp lí kiến thức bài vào trong thực tiễn đời sống.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :1. Giáo viên chuẩn bị Hình phóng to, mẫu vật, bảng phụ, giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.2. Học sinh chuẩn bị Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Thuyết trình Giảng giải Quan sát Vấn đáp Thảo luận Tìm tòi.IV. TRỌNG TÂM BÀI HỌC :- Phân biệt được ứng động và hướng động.- Nêu được đặc điểm của các kiểu ứng động.V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Ổn định lớp (1 phút)2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)Câu Hướng động là gì? Có...

Nội dung tài liệu

MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu NghĩaGIÁO ÁN BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Qua bài này HS phải :1. Kiến thức :- Nêu được khái niệm ứng động.- Phân biệt được ứng động và hướng động.- Nêu được đặc điểm của các kiểu ứng động.- Nêu được vai trò của ứng động trong đời sống thực vật.2. Kĩ năng, thái độ :- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp.- Hiểu được tầm quan trọng và vận dụng hợp lí kiến thức bài vào trong thực tiễn đời sống.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :1. Giáo viên chuẩn bị Hình phóng to, mẫu vật, bảng phụ, giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.2. Học sinh chuẩn bị Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Thuyết trình Giảng giải Quan sát Vấn đáp Thảo luận Tìm tòi.IV. TRỌNG TÂM BÀI HỌC :- Phân biệt được ứng động và hướng động.- Nêu được đặc điểm của các kiểu ứng động.V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Ổn định lớp (1 phút)2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)Câu Hướng động là gì? Có các kiểu hướng động nào?Câu Cơ chế chung của hướng động là gì?Câu Vai trò chung của hướng động trong đời sống thực vật là gì?Giáo án: Sinh học 11 Trang 1MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu Nghĩa3. Hoạt động dạy học bài mới (37 phút)BÀI 24: ỨNG ĐỘNGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHHoạt động Tìm hiểu khái niệm ứng động (12 phút)- Nêu được khái niệm ứng động.- Phân biệt được ứng động và hướng động.- GV treo hình phóng to 23.1, 24.1 SGK và hướngdẫn HS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục ISGK và trả lời câu hỏi: Phản ứng hướng sáng và hiện tượng nở hoa ởthực vật khác nhau như thế nào?? Ứng động là gì? Ví dụ?? Ứng động gồm có các dạng nào? HS chú quan sát hình, nghiên cứu mục SGK vàtrả lời câu hỏi: Hướng kích thích: Hướng động Một hướng,Ứng động Không định hướng. Cơ quan thực hiện:Hướng động Bao lá mầm, cành, thân, rễ… Ứngđộng Lá, cánh hoa, đài hoa, cụm hoa, khớp phình. Phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhânkích thích không định hướng. Ví dụ: Ứng động nởhoa bồ công anh, ứng động cụp lá trinh nữ Quang ƯĐ, nhiệt ƯĐ, thủy ƯĐ, hóa ƯĐ, điệnƯĐ, ƯĐ tiếp xúc, ƯĐ tổn thương… I. Khái niệm ứng động :- Ứng động là phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích không định hướng.- Ví dụ: Ứng động nở hoa bồ công anh, ứng động cụp lá trinh nữ.Hoạt động Tìm hiểu các kiểu ứng động (20 phút)- Nêu được đặc điểm của các kiểu ứng động.- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II SGK và trả lờicâu hỏi: Ứng động gồm có các kiểu nào?- GV treo hình phóng to 24.1 SGK và hướng dẫnHS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục II.1 SGKvà trả lời câu hỏi: HS nghiên cứu mục II SGK và trả lời câu hỏi:Ứng động sinh trưởng và ứng động không sinhtrưởng.- HS chú quan sát hình, nghiên cứu mục II.1 SGKvà trả lời câu hỏi:Giáo án: Sinh học 11 Trang 2MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu Nghĩa? Ứng động sinh trưởng là gì?? Hãy nêu ví dụ về ứng động sinh trưởng?- GV mở rộng: Đặc điểm của ứng động sinh trưởnglà tốc độ sinh trưởng dãn dài không đồng đều củatế bào phía cơ quan .- GV treo hình phóng to 24.2, 24.3 SGK và hướngdẫn HS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục II.2SGK và trả lời câu hỏi: Hiện tượng gì xảy ra khi ta chạm vào trinh nữ?- GV mở rộng: Nguyên nhân của ứng động khôngsinh trưởng không phải do tốc độ sinh trưởng dãndài không đồng đều của tế bào phía cơ quan Ứng động không sinh trưởng.? Ứng động không sinh trưởng là gì?? Hãy nêu ví dụ về ứng động không sinh trưởng?- GV mở rộng: Về bản chất của tác nhân kích thíchcó thể chia ứng động không sinh trưởng thành cácdạng như Ứng động sức trương: Do có sự biến đổi hàmlượng nước trong tế bào và trong cấu trúc chuyênhóa gây nên (Hình 24.2 và hình 24.3) Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động: Do có sựxuất hiện các kích thích lan truyền do tiếp xúc vàhóa chất (Hình 24.4) Kiểu ứng động có tốc độ sinh trưởng dãn dàikhông đồng đều của tế bào phía cơ quan đốivới tác nhân kích thích không định hướng Ứng động nở hoa bồ công anh .- HS lắng nghe và ghi chú.- HS chú quan sát hình, nghiên cứu mục II.2 SGKvà trả lời câu hỏi: Cụp lá.- HS lắng nghe và ghi chú. Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãndài của tế bào phía cơ quan Ứng động cụp lá trinh nữ .- HS lắng nghe và ghi chú. II. Các kiểu ứng động 1. Ứng động sinh trưởng :Giáo án: Sinh học 11 Trang 3MÔN SINH HỌC 11 GV. Phạm Hữu Nghĩa- Khái niệm: Là kiểu ứng động có tốc độ sinh trưởng dãn dài không đồng đều của tế bào phía cơ quanđối với tác nhân kích thích không định hướng.Ví dụ: Ứng động nở hoa bồ công anh.- Đặc điểm: Tốc độ sinh trưởng dãn dài không đồng đều của tế bào phía cơ quan. 2. Ứng động không sinh trưởng :- Khái niệm: Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của tế bào phía cơ quan.Ví dụ: Ứng động cụp lá trinh nữ.- Đặc điểm: Ứng động sức trương: Do có sự biến đổi hàm lượng nước trong tế bào và trong cấu trúc chuyên hóagây nên. (Hình 24.2 và hình 24.3) Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động: Do có sự xuất hiện các kích thích lan truyền do tiếp xúc và hóachất. (Hình 24.4)Hoạt động Tìm hiểu vai trò của ứng động trong đời sống thực vật (5 phút)- Nêu được vai trò của ứng động trong đời sống thực vật.- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II.3 SGK và trảlời câu hỏi: Vai trò chung của ứng động trong đờisống thực vật là gì? HS nghiên cứu mục II.3 SGK và trả lời câu hỏi:Giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổicủa môi trường, đảm bảo tồn tại và phát triển III. Vai trò của ứng động trong đời sống thực vật :- Giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường, đảm bảo tồn tại và phát triển.4. Củng cố (3 phút)Câu Ứng động là gì? Có các kiểu ứng động nào?Câu Ứng động sinh trưởng là gì? Ứng động không sinh trưởng là gì?Câu Vai trò chung của ứng động trong đời sống thực vật là gì?5. Dặn dò (1 phút)- Học bài, trả lời CH BT SGK trang 104.- Đọc mục: “Em có biết ?” .- Xem trước bài mới: Bài 25 “Thực hành: Hướng động” .Giáo án: Sinh học 11 Trang 4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến