loading
back to top

giáo án pp môn lịch sử lớp 4

Chia sẻ: 2195337474019852 | Ngày: 2019-01-11 05:42:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án pp môn lịch sử lớp 4   

47
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. giáo án pp môn lịch sử lớp 4

giáo án pp môn lịch sử lớp 4

giáo án pp môn lịch sử lớp 4
Tóm tắt nội dung

CHÀO NG QUÝ TH CÔ ẦĐ GI THĂM PẾ ỚKHỞI ĐỘNG:Đ ai nêu lá Qu kỳố ốMê Linh cũ còn ghi muôn iấ ờY m, khăn đá vá tr iế ờGi Tô vía ng thoát thân?ặ ờ(Là ai?)Đ nố ạĐ ai trên ch ng Giangố ằLàm cho nh ngang sáng ng iọ ờPhá quân Nam Hán iơ ờG th p, gi tr vung lên?ươ ờ(Là ai?)Đ nố ạChi th ng ch ng di ra vào ễnăm nào?Đ nố ạBài 3:Bu (T năm 938 năm ế1009)Ti Lêề(Lê Hành)ạĐinh(Đinh Tiên Hoàng)Ngô (Ngô ng)ươ Th hai ngày tháng 11 năm 2018ứ ch sị ử0C112B09 0F16172B 07192B33121. Tình hình ta sau khi Ngô Quy t.ấ ướ Th hai ngày tháng 11 năm 2018ứ ch sị ửTri đình c, tranh giành ụngai vàng.Đ chia thành 12 vùng, ướ ắđánh nhau liên miên,dân chúng máu ổvô ích. cũ là “Lo 12 quân”ử ứLàng c, ru ng ng tàn ịphá.Quân thù lăm le xâm cượSau khi Ngô Quy ấtình hìnhđ ướta: Bài 3:Bu (T năm 938 năm ế1009)L 12 ượ ứquân. HỒ Ổ(Ki Thu n)ề ậPHONG CHÂU(Ki Công ềHãn)Đ NG LÂMƯỜ(Ngô Nh ậKhánh)Đ NG GIANGỖ Ộ(Đ nh Th c)ỗ TAM ĐÁI(Nguy Khoan)ễTIÊN DU(Nguy Th Ti p)ễ ệSIÊU LO IẠ(Lý Khuê)TÂY PHÙ LI TỆ(Nguy Siêu)ễ GIANGẾ(Lã ng)ườĐ NG...

Nội dung tài liệu

CHÀO NG QUÝ TH CÔ ẦĐ GI THĂM PẾ ỚKHỞI ĐỘNG:Đ ai nêu lá Qu kỳố ốMê Linh cũ còn ghi muôn iấ ờY m, khăn đá vá tr iế ờGi Tô vía ng thoát thân?ặ ờ(Là ai?)Đ nố ạĐ ai trên ch ng Giangố ằLàm cho nh ngang sáng ng iọ ờPhá quân Nam Hán iơ ờG th p, gi tr vung lên?ươ ờ(Là ai?)Đ nố ạChi th ng ch ng di ra vào ễnăm nào?Đ nố ạBài 3:Bu (T năm 938 năm ế1009)Ti Lêề(Lê Hành)ạĐinh(Đinh Tiên Hoàng)Ngô (Ngô ng)ươ Th hai ngày tháng 11 năm 2018ứ ch sị ử0C112B09 0F16172B 07192B33121. Tình hình ta sau khi Ngô Quy t.ấ ướ Th hai ngày tháng 11 năm 2018ứ ch sị ửTri đình c, tranh giành ụngai vàng.Đ chia thành 12 vùng, ướ ắđánh nhau liên miên,dân chúng máu ổvô ích. cũ là “Lo 12 quân”ử ứLàng c, ru ng ng tàn ịphá.Quân thù lăm le xâm cượSau khi Ngô Quy ấtình hìnhđ ướta: Bài 3:Bu (T năm 938 năm ế1009)L 12 ượ ứquân. HỒ Ổ(Ki Thu n)ề ậPHONG CHÂU(Ki Công ềHãn)Đ NG LÂMƯỜ(Ngô Nh ậKhánh)Đ NG GIANGỖ Ộ(Đ nh Th c)ỗ TAM ĐÁI(Nguy Khoan)ễTIÊN DU(Nguy Th Ti p)ễ ệSIÊU LO IẠ(Lý Khuê)TÂY PHÙ LI TỆ(Nguy Siêu)ễ GIANGẾ(Lã ng)ườĐ NG CHÂUẰ(Ph Phòng t)ạ KH UỐ Ẩ(Tr Lãm)ầBÌNH KI UỀ(Ngô ng Xí)ươ2. Tìm hi ho ng và đánh giá công lao Đinh ộLĩnh. Th hai ngày tháng 11 năm 2018ứ ch sị ử- Tri đình tranh nhau ngai vàng; ụ- chia thành 12 vùng dân chúng máu vô ích; ướ ổ- Ru ng ng tàn phá; ị- Quân thù lăm le ngoài cõi 1. Tìm hi tình hình sau khi Ngô Quy t.ể ướ Bài 3:Bu (T năm 938 năm ế1009)Th hai ngày tháng 11 năm 2018ứ ch sị ửĐinh Lĩnh quê đâu Em bi gì th th ủĐinh Lĩnh?ộD th “lo 12 quân”, Đinh Lĩnh đã làm gì?ướ ộSau khi th ng nh Đinh Lĩnh đã làm gì ướ ộThảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi: Bài 3:Bu (T năm 938 năm ế1009)2. Tìm hi ho ng và đánh giá công lao Đinh ủB Lĩnh.ộ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến