loading
back to top

Giáo án lớp 9 bài : Thêm ảnh vào trình chiếu

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-28 11:09:41 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án tin học lớp 9   

260
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án lớp 9 bài : Thêm ảnh vào trình chiếu

Giáo án lớp 9 bài : Thêm ảnh vào trình chiếu

Giáo án lớp 9 bài : Thêm ảnh vào trình chiếuLoading...

Tóm tắt nội dung

Giáo án Tin học 9Bài 11 THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (T1)1. Mục tiêu:1. Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản:- Vai trò của hình ảnh và các ối ợng khác trên trang chiếu và cách chèn các ối ợng vào trang chiếu.- Biết đư ợc một số thao tác bản xử lý các ối ợng đư ợc chèn vào trang chiếu nh thay ổi vị trí và kích th ớc của hình ảnh.2. Kỹ năng Chèn đư ợc hình ảnh và các ối ợng.- Thay ổi vị trí và kích th ớc của hình ảnh.3. Thái độ :- Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu.2. Chuẩn bị:1. Giáo viên:- Máy tính, mạng internet.- Tài liệu, giáo án.2. Học sinh:- Vở ghi, tài liệu.I II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số vệ sinh2. Kiểm tra bài cũ :3. Bài mới:Hoạt độngcủa thầy và tròNội dungHoạt động 1: Hình ảnh và các đối tượngkhác trên trang chiếu.GV: Cho HS quan sát hình 8.3 SGK.- Hình ảnh là dạng thông tin trực quan vàgây ấn tượng cho người xem. hình ảnhthường để minh họa cho nội dung vănbản.Trong chương trình soạn...

Nội dung tài liệu

Giáo án Tin học 9Bài 11 THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (T1)1. Mục tiêu:1. Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản:- Vai trò của hình ảnh và các ối ợng khác trên trang chiếu và cách chèn các ối ợng vào trang chiếu.- Biết đư ợc một số thao tác bản xử lý các ối ợng đư ợc chèn vào trang chiếu nh thay ổi vị trí và kích th ớc của hình ảnh.2. Kỹ năng Chèn đư ợc hình ảnh và các ối ợng.- Thay ổi vị trí và kích th ớc của hình ảnh.3. Thái độ :- Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu.2. Chuẩn bị:1. Giáo viên:- Máy tính, mạng internet.- Tài liệu, giáo án.2. Học sinh:- Vở ghi, tài liệu.I II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số vệ sinh2. Kiểm tra bài cũ :3. Bài mới:Hoạt độngcủa thầy và tròNội dungHoạt động 1: Hình ảnh và các đối tượngkhác trên trang chiếu.GV: Cho HS quan sát hình 8.3 SGK.- Hình ảnh là dạng thông tin trực quan vàgây ấn tượng cho người xem. hình ảnhthường để minh họa cho nội dung vănbản.Trong chương trình soạn thảo văn bản,em chèn hình ảnh minh họa như thế nào?HS: Nhớ lại và nêu thao tác.GV: Tương tự, việc chèn hình ảnh vàotrang chiếu trong Power Point có thaotác như trong hình 84, SGK (Treo hìnhvà đưa ra các bước chèn hình ảnh). 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trêntrang chiếu: Có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu:- Hình ảnh Tệp âm thanh; Đoạn phim;- Bảng và biểu đồ,...Các bước chèn hình ảnh:1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnhvào.2. Chọn lệnh Insert Picture FromFile Hộp thoại Insert Picture xuấthiện (h. 84).Cũng như chương trình soạn thảo vănbản, ta có thể thực hiện chèn hình ảnhbằng cách dụng lệnh copy và Paste. 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trongô Look in .4. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết vànháy Inser .Lưu Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy và Paste Hoạt động Thay đổi vị trí và kíchthước hình ảnhGV: Khi chèn hình ảnh vào văn bản, vịtrí hình ảnh nằm đâu?HS: ....Chèn vào vị trí con trỏ soạn thảo.GV: Các hình ảnh trong phần mềm trìnhchiếu thường được chèn vào vị trí khôngcố định của trang chiếu. Để được theo ýmuốn, ta thường phải thay đổi vị trí vàkích thước của chúng.Vậy theo em, muốn thay đổi vị trí kíchthước các hình ảnh ta phải làm gì?HS: Thảo luận nhóm để tìm cách giảiquyết. Đại diện nhóm trả lời.GV: Giới thiệu hình 86, SGK, cho HSphán đoán qua quan sát hình. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hìnhảnh: Muốn xử lý các hình ảnh, trước hết taphải chọn chúng. Hình ảnh được chọn có đường viền bao quanh cùng với các nút tròn nhỏ nằm trên đường viền đóa) Thay đổi vị trí: Chọn hình ảnh.- Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để di chuyển đến vị trí khác.b) Thay đổi kích thước:Kéo thả nút tròn nhỏ nằm chiều nganghoặc chiều đứng thì kích thước của cạnhnào thay đổi?Kéo thả nút tròn nhỏ nằm góc thì kíchthước hình thay đổi như thế nào?HS: Trả lời.GV: Kết luận Chọn hình ảnh.- Đưa con trỏ chuột lên trên nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước chiều ngang (hoặc chiều đứng) của hình ảnh. 4.Củng cố:- Nêu ích lợi của việc chèn hình ảnh vào trang chiếu?- Nêu các ớc thay ổi vị trí và thay dổi kích th ớc hình ảnh?- ọc phần ghi nhớ.5. ướng dẫn học nhà :- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK .Bài 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (T2)I. MỤC TIÊU:1 Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản:- Biết đư ợc một số thao tác bản xử lý các ối ợng đư ợc chèn vào trang chiếu nh thay ổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh.- Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế sắp xếp và thực hiện các thaotác sao chép và di chuyển trang chiếu.2 Kỹ năng: Thay ổi đư ợc thứ tự xuất hiện của hình ảnh.- Sao chép và di chuyển đư ợc trang chiếu3. Thái độ Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu.II. CHUẨN BỊ:1. Giáo viên:- Máy tính, mạng internet.- Tài liệu, giáo án.2. Học sinh:- Vở ghi, tài liệu.I II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số vệ sinh2. Kiểm tra bài cũ :? Nêu các bước để chèn một hình ảnh vào bài trình chiếu và thực hiện ví dụ trực tiếp trên máy tính.Hs: Các bước chèn hình ảnh:1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.2. Chọn lệnh Insert Picture From File Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (h. 84).3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong Look in .4. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Inser .(Kết hợp thao tác thực hành trên máy)* Giới thiệu bài mới: Tiết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách chèn một hình ảnh hay một đối tượng nào đó vào bài trình chiếu và đã biết cách thay đổi vị trí. Kích thước của hình ảnh vừa chèn. Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thêm về chức năng thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh, và cách thực hiện sao chép di chuyển hình ảnh trên trang chiếu 3. Bài mới:Hoạt động của thầy và trò Nội dungHoạt động 2: Thay đổi vị trí và kíchthước hình ảnh 2. Thay đổi vị trí và kích thước hìnhảnh:GV: Theo em một trang chiếu có thểchèn bao nhiêu hình ảnh?HS: Suy nghĩ trả lời.GV: Một trang chiếu nếu chèn nhiềuhình ảnh có thể thấy xảy ra hiện tượnghình ảnh chèn vào sau sẽ che lấp hoàntoàn hoặc một phần hình ảnh khác đãcó sẵn. Kể cả nội dung trong khungvăn bản.GV: Để được như hình 87, SGK, taphải làm như thế nào?GV: Hướng dẫn học sinh thay đổi thứtự xuất hiện của các hình ảnh màkhông cần thay đổi vị trí của chúng.Treo hình 88, SGK và nêu thao tác. c) Thay đổi thứ tự của hình ảnh Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên(hoặc đưa xuống lớp dưới).- Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mởbảng chọn tắt.- Nháy vào Order rồi chọn Bring to Frontđể chuyển hình ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa xuống dưới.Hoạt động 3: Sao chép và di chuyểntrang chiếu. GV: một bài trình chiếu thương gồmnhiều trang chiếu. Khi tạo bài trình 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu: Để chuyển sang chế độ sắp xếp bằngcách nháy nút góc trái, bên dướicửa sổ. Trong chế độ sắp xếp ta có thể thực hiệnchiếu không phải lúc nào trang chiếucũng được thêm vào đúng theo thứ tựtrình bày. Vì thế cần sao chép, dichuyển trang chiếu. Ta nên sao chép,di chuyển các trong chiếu trong chế độsắp xếp.GV: Giới thiệu chế dộ sắp xếp quahình 89, SGK.GV: Yêu cầu HS nêu lại cách saochép, di chuyển trong soạn thảo vănbản, từ đó liên hệ sang thao tác tươngứng với trang chiếu.GV: Ngoài ra giống như soạn thảo vănbản, ta có thể thực hiện thao tác kéothả chuột để thay cho các nút lệnh. các thao tác sau với trang chiếu:Chọn trang chiếu Nháy chuột trên trangchiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồngthời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phímCtrl trong khi nháy chuột.Sao chép toàn bộ trang chiếu Chọn trangchiếu cần sao chép và nháy nút Copy trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột vàovị trí cần sao chép (giữa hai trang chiếu,khi đó con trỏ có dạng vạch đứng dàinhấp nháy) và nháy nút Paste .Di chuyển toàn bộ trang chiếu Tương tựnhư thao tác sao chép, nhưng sử dụng nútCut thay cho nút Copy 4. Củng cố:- Nêu các ớc sao chép, di chuyển trang chiếu trong chế sắp xếp?- ọc phần ghi nhớ.5. Hướng dẫn về nhà:- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK .- Bài tập: Tạo bài trình chiếu gồm trang chiếu với chủ giới thiệu vềquê ươ ng em. Nhập nội dung chuẩn bị vào các trang chiếu và kết quả vớitên: Que huong em. Sử dụng các nút lệnh Copy (hoặc Cut)và Paste sao chép(hoặc di chuyển các trang chiếu). Tạo khung bản tại vị trí thích hợp và iềnthêm nội dung theo thích.- Chuẩn bị tr ớc bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh.Bài thực hành 8:TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH(T1)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức Biết đư ợc một số thao tác bản xử lý các ối ợng đư ợc chèn vào trangchiếu nh thay ổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh.- Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu.2 Kỹ năng: Thay ổi đư ợc thứ tự xuất hiện của hình ảnh.- Sao chép và di chuyển đư ợc trang chiếu3 Thái độ Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu.II. CHUẨN BỊ:1. Giáo viên:- Máy tính, mạng internet.- Tài liệu, giáo án.2. Học sinh:- Vở ghi, tài liệu.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến