loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án lịch sử lớp 6 Bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

Chia sẻ: 1544 | Ngày: 2016-09-28 18:21:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 6   

211
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án lịch sử lớp 6 Bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

Giáo án lịch sử lớp 6 Bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

Giáo án lịch sử lớp 6 Bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch ĐằngLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ trong hoàn cảnh nào? Ngô Quyềnvà nhân dân ta chuẩn bị chống giặc rất quyết tâm và chủ động. Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của DT và thắnglợi cuối cùng thuộc về DT ta. Trong trận này tổ tiên ta đã tận dụng cả yếu tố“Thiên thời, địa lợi,nhân hoà” để tạo nên sức mạnh và chiến thắng. Chiến thắng Bạch Đằng có nghĩa vô cùng trọng đại đối với lịch sử dựng nướccủa DT ta. 2. Kỹ năng -Đọc bản đồ lịch sử, nghiên cứu tranh ảnh LS. 3. Thái độ -Giáo dục cho HS lòng tự hào và trí quật cường của dân tộc, Ngô Quyền làngười anh hùng DT, người có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giảiphóng DT, khẳng định nền độc lập của TQ.B PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Phương pháp -Nêu vấn đề, gợi mở, so sánh, phân tích. -Thuyết trình, thảo luận, trực quan. Phương tiện GV Bản đồ treo tường NQô Quyền và…938”. Sử dụng tranh ảnh. Tài liệu chuẩn kiến thức...

Nội dung tài liệu

Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ trong hoàn cảnh nào? Ngô Quyềnvà nhân dân ta chuẩn bị chống giặc rất quyết tâm và chủ động. Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của DT và thắnglợi cuối cùng thuộc về DT ta. Trong trận này tổ tiên ta đã tận dụng cả yếu tố“Thiên thời, địa lợi,nhân hoà” để tạo nên sức mạnh và chiến thắng. Chiến thắng Bạch Đằng có nghĩa vô cùng trọng đại đối với lịch sử dựng nướccủa DT ta. 2. Kỹ năng -Đọc bản đồ lịch sử, nghiên cứu tranh ảnh LS. 3. Thái độ -Giáo dục cho HS lòng tự hào và trí quật cường của dân tộc, Ngô Quyền làngười anh hùng DT, người có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giảiphóng DT, khẳng định nền độc lập của TQ.B PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Phương pháp -Nêu vấn đề, gợi mở, so sánh, phân tích. -Thuyết trình, thảo luận, trực quan. Phương tiện GV Bản đồ treo tường NQô Quyền và…938”. Sử dụng tranh ảnh. Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, SGV, bài soạn, tài liệu cho bài giảng Đọc trước bài và trả lời câu hỏi SGK. Vẽ lược đồ, xem tranh 56, 57. HS: -Sgk, chuẩn bị bài Đọc trước bài và trả lời câu hỏi, vẽ lược đồ và điền kí hiệu.C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp II. Kiểm tra bài cũ Dương Đình Nghệ chống Hán thắng lợi như thế nào III. Dạy học bài mới Đặt vấn đề Công cuộc dựng nền tự chủ của họ Khúc, họ Dương đã kết thúc, ách đô hộ nghìnnăm của các thế lực phong kiến TQ đối với nước ta về mặt danh chính. Việc dựngnền tự chủ đã tạo cơ sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn và NgôQuyền đã hoàn thành sứ mạng lịch sử ấy bằng trận quyết chiến chiến lược, đánhtan chí xâm lược của kẻ thù mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc.Hoạt động HS đọc phần 1sgk GV giảng theo SGK -> giới thiệu về Ngô Quyền(đoạn in nghiêng).- Giảng tiếp bối cảnh lịch sử: Năm 937….ra Bắc”.( chỉ bản đồ).? Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì.?(Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ nền tựchủ vừa được xây dựng của đất nước).- GV giảng theo SGK.? Vì sao Ki CôngTiễn cầu cứu nhà Nam Hán?Hành động đó cho thấy điều gì .?( Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực nhà Nam Hán đểchống Ngô Quyền đoạt được chức Tiết độ sứ. Đây là 1hành động phản phúc “Cõng rắn cắn gà nhà”.- GV giảng theo SGK “Năm 938….Hoằng Tháo”....- GV: Biết tin quân Nam Hán sắp vào nước ta NgôQuyền vạch kế hoạch chuẩn bị k/c…..- GV giới thiệu về sông Bạch Đằng theo SGK.? Vì sao Ngô Quyền quyết định tiêu diệt giặc trên sôngBạch Đằng?( Sông Bạch Đằng có vị trí chiến lược rất quan trọng,địa hình, địa vật đặc biệt, có thể chiến thắng quân thù.Hai bên bờ, rừng rậm ……thuỷ triều…)- GV giảng theo SGK.? Kế hoạch đánh địch của Ngô Quyền chủ động độcđáo điểm nào ?(- Chủ động đón đánh quân xâm lược.- Độc đáo:bố trí trận địa bãi cọc ngầm trên sông.)- GVKL: Biết được quân Nam Hán sẽ quay lại xâmlược nước ta lần 2. Ngô Quyền đã chủ động đón đánhquân xâm lược, ông chọn địa hình là cửa sông BạchĐằng bố trí trận địa bài cọc ngầm. Đây là kế hoạchchủ động và rất độc đáo.Hoạt động .Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quânxân lược Nam Hán ntn?- Năm 937 Dương Đình Nghệ bị KiềuCông Tiễn giết chết để làm Tiết độ sứ.- Ngô Quyền từ Thanh.Hoá kéo quân raBắc trị tội tên Kiều Công Tiễn.- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hánđể chống Ngô Quyền. Kế hoạch của Ngô Quyền:- Năm 938 được tin quân Nam Hán vàonước ta, Ngô Quyền nhanh chóng kéoquân vào thành Đại La Tống Bình- HN)giết Kiều Công Tiễn chuẩn bị đánh giặc.- Dự định kế hoạch tiêu diệt giặc trên sôngBạch Đằng.- Ông dùng cọc gỗ đẽo nhọn, đầu bị sắtđóng xuống lòng sông Bạch Đằng nơiHọc sinh đọc phần 2SGK.- GV sử dụng bản đồ treo tường chỉ diễn biến- ghi tómtắt.- GV cho HS xem tranh 56. Kết quả cuộc chiến như thế nào ?.- GV: Cho đến nay trận Bạch Đằng diễn ra vào ngaynào cụ thể chưa xác định rõ, chỉ biết trận đó diễn ravào cuối năm 938.? Vì sao nói trận Bạch Đằng năm 938 là chiếnthắng vĩ đại của dân tộc ta?( Sau trận này nhà Nam Hán còn tồn tại thời gian dàinữa nhg ko dám đem quân xâm lược nước ta lần thứ 3.Với chiến thắng này đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâmchiếm nước ta của bọn phong kiến Trung Quốc, khẳngđịnh nền độc lập của Tổ quốc.)? Ngô Quyền đã có công ntn trong cuộc k/c chốngquân Nam Hán xâm lược lần thứ 2?( Huy động được sức mạnh toàn dân, tận dụng được vịtrí và địa thế của sông Bạch Đằng, chủ động đưa ra kếhoạch và cách đánh giặc độc đáo, bố trí trận địa cọc đểlàm nên chiến thắng vĩ đại của DT.)? nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?- GV cho HS quan sát 57.Đọc lời đánh giá của LêVăn Hưu về công lao của Ngô Quyền.- GVKL: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã khẳngđịnh quyền làm chủ của nhân dân ta, mở ra thời kỳmới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ nền độc lập lâu dàicủa Tổ quốc…nhân dân ta đời đời biết ơn công lao của hiểm yếu gần cửa biển, cho quân maiphục hai bên bờ.2 .Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 a. Diễn biến :- Cuối năm 938 đoàn thuyền chiến củaNam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huykéo vào cửa biển nước ta.- Nquyền đã cho đoàn thuyền nhẹ ra khiêuchiến nhử địch tiến sâu vào bãi cọc ngầmlúc triều đang lên.- Nước triều rút Ngô Quyền dốc toàn lựcđáng quật trở lại.b. Kết quả Quân Nam Hán thua to, vuaNam Hán hạ lệnh rút quân về nước. TrậnBạch đằng của Ngô Quyền kết thúc thắnglợi.c nghĩa lịch sử Chiến thắng BạchĐằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 nămBắc thuộc của dân tộc ta mở ra thời kỳvị anh hùng DT Ngô Quyền.- GVCC bài: KCTiễn tên phản phúc “cõng rắn cắngà nhà” đã mở đường cho quân nam Hán xâm lượcnước ta lần 2. NQ và nhân dân chuẩn bị chống giặc rấtquyết tâm và chủ động. Đây là cuộc thuỷ chiến đầutiên trong lịch sử chống ngoại xâm của DT, cuối cùngđã chiến thắng. Chiến thắng này có nghĩa vô cùngtrọng đại đối với lịch sử dựng nước và giữ nước củaDT ta. độc lập lâu dài của Tổ quốc.IV. Củng cố Phiếu bài tập: 1. Tên tướng của quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2. 2. Nơi chọn làm trận địa cọc ngầm. 3. Quê của Ngô Quyền. 4. Tên bán nước cầu cứu quân Nam Hán. 5. Quân Nam Hán tiến vào nước ta theo đường nào.V. Hướng dẫn HS học nhà Nắm vững nội dung bài Chuẩn bị giờ sau học tiết lịch sử điịa phươngTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến