loading
back to top

Giáo án Lịch sử 8 bài Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-29 15:35:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 8   

162
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Lịch sử 8 bài Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac

Giáo án Lịch sử 8 bài Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac

Giáo án Lịch sử 8 bài Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mac
Tóm tắt nội dung

Bài 4PHONG TRÀO CÔNG NHÂNVÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁCI. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIXI. MỤC TIÊU1. Kiến thức- Nguyên nhân dẩn đến phong trào đấu tranh của công nhân. Hình thức dấu tranh ban đầu: đập phá máy móc và bãi công trong đầu thế kỉ XIX.- Kết quả của phong trào đó.2. Kĩ năng Phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào.3. Tư tưởng Giáo dục tinh thần đoàn két đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.II. THIẾT BỊ Tranh ảnh trong SGKIII. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa Kết quả của quá trình xâm lược ?3. Bài mới a. Giới thiệu bàiSự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản càng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa giaicấp tư sản và vô sản. Để giải quyết mâu thuẫn đó, giai cấp vô sản đã tiến hành cuộc đấu tranhnhư thế nào Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức...

Nội dung tài liệu

Bài 4PHONG TRÀO CÔNG NHÂNVÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁCI. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIXI. MỤC TIÊU1. Kiến thức- Nguyên nhân dẩn đến phong trào đấu tranh của công nhân. Hình thức dấu tranh ban đầu: đập phá máy móc và bãi công trong đầu thế kỉ XIX.- Kết quả của phong trào đó.2. Kĩ năng Phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào.3. Tư tưởng Giáo dục tinh thần đoàn két đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.II. THIẾT BỊ Tranh ảnh trong SGKIII. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa Kết quả của quá trình xâm lược ?3. Bài mới a. Giới thiệu bàiSự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản càng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa giaicấp tư sản và vô sản. Để giải quyết mâu thuẫn đó, giai cấp vô sản đã tiến hành cuộc đấu tranhnhư thế nào Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được nguyên nhân cuộc đấu tranh.* Tổ chức thực hiện:GV: Vì sao ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp công nhânđã chống giai cấp tư sản ?HS: Trả lờiHS Quan sát H24 SGK và nhận xét về lao động củatrẻ em trong hầm mỏ.GV: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?HS: Suy nghĩ trả lờiHoạt động 2: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về các hình thứcđấu tranh.* Tổ chức thực hiện:GV: Công nhân đấu tranh bằng những hình thức nào ?HS: Trả lờiGV: Vì sao công nhân lại đập phá máy móc? 1. Phong trào đập phá máy móc và bãi cônga. Nguyên nhân Công nhân bị bóc lột nặng nề, phải lao động nặngnhọc trong nhiều giờ, tiền lương thấp.b. Hình thức đấu tranh Đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công.HS: Nhận thức thấp, tưởng nhầm là máy móc làm chohọ khổ.GV Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân đãthành lập công đoàn.HS đọc phần chữ nhỏ để hiểu về tổ chức công đoàn.Hoạt động 1: Cá nhân/Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những phong trào tiêu biểu của giaicấp công nhân.* Tổ chức thực hiện:GV: Nêu những phong trào đấu tranh tiêu biểu củacông nhân Pháp, Đức, Anh ?HS: Trả lờiHS quan sát H25GV: Kết quả, nghĩa như thế nào?HS: Trả lờiGV: Vì sao phong trào nổ ra mạnh mẽ nhưng khôngthắng lợi?HS: Thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa có đường lối chínhtrị, lí luận cách mạng đúng đắn. c. Kết quả Thành lập các công đoàn.2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840- 1831, công nhân dệt tơ Li-ông (Pháp) khởi nghĩađòi tăng lương, giảm giờ làm.- 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởinghĩa, chống sự hà khắc của giới chủ.- 1836-1847, “Phong trào Hiến chương” Anh.* Kết quả: đều thất bại* nghĩa: đánh dấu sự trưởng thành của phong tràocông nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của líluận cách mạng.4. Củng cố*Bài tập: Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất về sự thất bại của phongtrào công nhân nữa đầu thế kỉ XIXA. Do thiếu lương thực, vũ khí.B. Chưa xác định được kẻ thù.C. Thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa có đường lối chính trị, lí luận cách mạng đúng đắn.D. Giai cấp tư sản còn mạnh dễ đàn áp phong trào.5. Dặn dò Học bài cũ, làm bài tập: Tóm tắt phong trào đấu tranh của công nhân vào những năm 1830-1840.- Xem trước phần II của bài 4, sưu tầm tranh ảnh, mẫu chuyện về Các Mác, Ăng-ghen. Bài 4PHONG TRÀO CÔNG NHÂNVÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (Tiếp theo)II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁCI. MỤC TIÊU1. Kiến thức- C.Mác, Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.- Vai trò của chủ nghĩa Mác và Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế 1848-1870.2. Kĩ năngBiết phân tích nhận định về quá trình phát triển của phong traò công nhân vào thế kỉ XIX.Bước đầu làm quen với các văn kiện lịch sử-Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.3. Tư tưởng Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. Giáo dục tinh thần quốc tế chânchính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân.II. THIẾT BỊ Chân dung, tranh ảnh về Mác, Ăng-ghen.III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ Nêu các sự kiện chủ yếu của phong trào công nhân châu Âu (1830-1840). Kết quả, nghĩacủa phong trào công nhân ?3. Bài mớia. Giới thiệu bài mới Sự thất bại của phong trào công nhân châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX đặt ra yêu cầu phải có líluận cách mạng soi đường. Vậy sự ra đời của chủ nghĩa Mác có đáp ứng được yêu cầu đó củaphong trào công nhân Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài học hôm nay.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được cuộc đời và sự nghiệp củaMác và Aêng-ghen.* Tổ chức thực hiện:GV: Trình bày vài nét về cuộc đời và sự nghiệpcủa Mác và Aêng-ghen.GV: Giới thiệu chân dung Mác và Ăng-ghen.GV: Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mácvà Ăng ghen là gì?HS: Suy nghĩ trả lờiHoạt động 1: Cá nhân/Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được vài nét về tổ chức "Đồngminh những người cộng sản" va ø"Tuyên ngôncủa Đảng cộng sản".* Tổ chức thực hiện:GV: "Đồng minh những người chính nghĩa" cảitổ thành "Đồng minh những người cộng sản"Đây là chính đảng Độc lập đầu tiên của giaicấp vô sản quốc tế.GV: Giới thiệu hình 28. Nội dung chủ yếu củaTuyên ngôn ?HS: Trả lờiGV: Sự ra đời của Tuyên ngôn Đảng Cộng sảncó nghĩa gì ?HS: Đây là văn kiện quan trọng, là những luận 1. Mác và Ăng-ghen- Các Mác sinh năm 1818 Tơ-ri-ơ (Đức). Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa có nhiềuđóng góp cho phong trào cách mạng Đức vàchâu Âu.- Ăng-ghen sinh năm 1820 Bác-men (Đức).+ Ăng-ghen hiểu rõ những thủ đoạn bóc lộtcủa giai cấp tư sản đối với người lao động.+ Năm 1842, ông đã viết cuốn "Tình cảnh giaicấp công nhân Anh2. "Đồng minh những người cộng sản"và"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" a. "Đồng minh những người cộng sản" làchính Đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vôsản quốc tế.b. "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản :- Tháng 2-1848, Mác và Aêng-ghen công bốcương lĩnh "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản".- Nội dung:+ Khẳng định sự thay đổi của chế độ xã hộiđiểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và cáchmạng xã hội chủ nghĩa.Hoạt động 1: Cá nhân Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được vài nét về phong trào côngnhân từ năm 1848 đến năm 1870 và Quốc tếthứ nhất.* Tổ chức thực hiện:GV: Phong trào công nhân từ năm 1848 đếnnăm 1870 có nét gì nổi bật ?HS: Trả lờiGV: Quốc tế thứ nhất được thành lập như thếnào ?HS quan sát hình 29 để biết được lễ thành lậpQuốc tế thứ nhất.GV: Hoạt đông chủ yếu của quốc tế thứ nhất ?GV: Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứnhất có nghĩa gì ?HS: Trả lờiGV sơ kết bài Trong phong trào công nhân,chủ nghĩa xã hội khoa học được hình thành,đánh dấu bằng sự ra đời Tuyên ngôn của Đảngcộng sản, nêu lên sứ mệnh lịch sử và sự đoànkết quốc tế của giai cấp vô sản để đánh đổ chếđộ tư bản, xác lập xã hội chủ nghĩa. trong lịch sử xã hội loài người là do sự pháttriển của sản xuất.+ Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển củaxã hội.+ Giai cấp công nhân có sứ mạng lịch sử là“người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”.3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đếnnăm 1870 Quốc tế thứ nhấta. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm1870- Ngày 23-6-1848, Pháp, công nhân vànhân dân lao động Pa-ri lại khởi nghĩa vũtrang.- Đức, công nhân và thợ thủ công nổi dậyđấu tranh.b. Quốc tế thứ nhất- Ngày 28-9-1864, Quốc tế thứ nhất được thành lập.- Hoạt động: Truyền bá chủ nghĩa Mác.- nghĩa: Thúc đẩy phong trào công nhânquốc tế phát triển tích cực, tự giác.4. Củng cố Trình bày vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen. Hoạt động chủ yếu và nghĩa của Quốc tế thứ nhất ?5. Dặn dò Học bài cũ.- Xem trước bài sau:" Công xã Pa-ri 1871", trả lời các câu hỏi trong SGK.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến