loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án Lịch sử 8 bài Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-24 18:32:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 8   

170
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Lịch sử 8 bài Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Giáo án Lịch sử 8 bài Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Giáo án Lịch sử 8 bài Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài 3CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆPI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Cách mạng công nghiệp nổ ra khởi đầu Anh và nhanh chóng lan rộng ra các nước Pháp,Đức và các nước tư bản khác.- Nội dung và hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp.2. Kĩ năngKhai thác kênh hình, kênh chữ SGK, phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định để liênhệ thực tế.3. Tư tưởng- Sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động trêntoàn thế giới.- Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuật, sản xuất.II. THIẾT BỊ Sưu tầm tranh ảnh, chuẩn bị bảng phụ.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.3. Bài mớia. Giới thiệu bài mớiĐẩy mạnh sự phát triển của sản xuất là con đường tất yếu tất cả các nước tiến lên chủnghĩa tư bản.Nhưng phát triển sản xuất bằng cách nào? Tiến hành cách mạng công nghiệp cógiải quyết được vấn đề đó...

Nội dung tài liệu

Bài 3CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆPI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Cách mạng công nghiệp nổ ra khởi đầu Anh và nhanh chóng lan rộng ra các nước Pháp,Đức và các nước tư bản khác.- Nội dung và hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp.2. Kĩ năngKhai thác kênh hình, kênh chữ SGK, phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định để liênhệ thực tế.3. Tư tưởng- Sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động trêntoàn thế giới.- Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuật, sản xuất.II. THIẾT BỊ Sưu tầm tranh ảnh, chuẩn bị bảng phụ.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.3. Bài mớia. Giới thiệu bài mớiĐẩy mạnh sự phát triển của sản xuất là con đường tất yếu tất cả các nước tiến lên chủnghĩa tư bản.Nhưng phát triển sản xuất bằng cách nào? Tiến hành cách mạng công nghiệp cógiải quyết được vấn đề đó không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được một số phát minh lớn trongcách mạng công nghiệp Anh.* Tổ chức thực hiện:GV: Quan sát hình 12, 13, em hãy cho biếtcách sản xuất và năng suất lao động khácnhau ra sao?GV: Theo em, điều gì sẽ xảy ra trong ngànhdệt của Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sửdụng rộng rãi?HS: Thúc đẩy năng suất lao động trong ngànhdệt, đòi hỏi tiếp tục cải tiến, phát minh máymóc.GV: Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụngrộng rãi dẫn đến tình trạng thừa sợi, sợi dư 1. Cách mạng công nghiệp Anh- Thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thếgiới tiến hành cách mạng công nghiệp với việcphát minh ra máy móc trong ngành dệt.- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máykéo sợi Gien-ni.- Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéosợi chạy bằng sức nước. Năm 1785, Các-rai chế tạo ra máy dệt.- Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơinước.thừa đòi hỏi phải cải tiến loại máy nào?GV: Vì sao máy móc được sử dụng rộng rãitrong giao thông vận tải HS: Nhu cầu chuyển nguyên vật liệu, hànghoá.GV: Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ởAnh ?HS: Trả lờiHoạt động 2: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được cách mạng công nghiệp ởPháp, Đức.* Tổ chức thực hiện:GV: Sự phát triển của cách mạng công nghiệpở Pháp? HS: Trả lờiGV: Vì sao Pháp cách mạng công nghiệptiến hành muộn nhưng lại phát triển nhanh HS: Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang sắt, sửdụng nhiều máy hơi nước.GV: Sự phát triển của cách mạng công nghiệpở Đức thể hiện những mặt nào HS: Kinh tế phát triển với nhanh chóng.GV: Vì sao Đức cách mạng công nghiệp bắtđầu muộn song lại phát triển nhanh chóng HS: Do tiếp nhận những thành tựu khoa học-kĩ thuật mới.Hoạt đông 3: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được hệ quả của cách mạng côngnghiệp.* Tổ chức thực hiện:GV hướng dẩn HS tìm hiểu 17,18.GV: Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổibộ mặt của các nước tư bản như thế nào?HS: Dựa vào SGK trả lờiGV: Hệ quả quan trọng nhất của cách mạngcông nghiệp về mặt xã hội là gì?HS: Trả lời Kết quả: Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sảnxuất lớn bằng máy móc. Anh trở thành nướccông nghiệp phát triển nhất thế giới.2. Cách mạng công nghiệp Pháp, Đứca. Pháp:- Năm 1830, cách mạng công nghiệp mới bắtđầu, nhưng tốc độ lại diễn ra rất nhanh.- Đến năm 1870, công nghiệp Pháp vươn lênđứng thứ hai thế giới (sau Anh).b. Đức Những năm 40 của thế kỉ XIX, quá trình cáchmạng công nghiệp đã diễn ra.- Sau năm 1870, công nghiệp Đức đã vươn lênđứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới(Sau Mĩ).3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp- Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.- Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản mâu thuẫn với nhau.4. Củng cố Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp Anh.- Hệ quả của cách mạng công nghiệp ?5. Dặn dò Học bài cũ, làm bài tập Lập bảng thống kê các cải tiến phát minh quan trọng trong ngành dệtở Anh theo thứ tự thời gian.- Xem trước phần II/Bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK.Bài CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI(Tiếp theo)II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. MỤC TIÊU1. Kiến thức Giúp HS nắm được sang thế kỉ XIX chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới.2. Kĩ năng Khai thác nội dung,sử dụng kênh hình,phân tích sự kiện để rút ra kết luận.3. Tư tưởng Nhận thức được sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản.II. THIẾT BỊ Lược đồ khu vực Mĩ La tinh đầu thế kỉ XIX Tranh ảnh trong SGKIII. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu những cải tiến phát minh quan trọng trong ngành dệt Anh. Cuộc cách mạngcông nghiệp đã mang lại hệ quả gì ?3. Bài mớia. Giới thiệu bài mớiBước sang thế kỉ XIX do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa, phong tràodân tộc các nước Âu, Mĩ ngày càng dâng cao, tấn công mạnh mẽ vào thành trì của xã hộiphong kiến, xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới,tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bảnmở rộng xâm chiếm thuộc địa.Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những cuộc cách mạng tưsản nổ ra khu vực Mĩ La-tinh.* Tổ chức thực hiện:GV sử dụng lược đồ châu Mĩ la tinh đầu thế kỉXIX giới thiệu khái quát về khu vực này.GV: Vì sao sang thế kỉ XIX, phong trào đấutranh giành độc lập châu Mĩ La-tinh pháttriển mạnh đưa tới sự ra đời của các quốc giatư sản ?HS: Suy nghĩ trả lời GV yêu cầu HS quan sát lược đồ Mĩ La-tinhđầu thế kỉ XIX đọc tên các quốc gia tư sản.Hoạt động 2: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt: 1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIXa. Mĩ La-tinh- Nhân dân các nước thuộc địa khu vực nàyđã nổi dậy đấu tranh lật đổ ách thống trị củathực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, giànhchính quyền về tay mình. Thành lập hàng loạtquốc gia tư sản.b. châu Âu- 1848-1849, cách mang tư sản diễn ra sôi nổi.HS cần nắm được những cuộc cách mạng tưsản nổ ra châu Âu.* Tổ chức thực hiện:GV dùng lược đồ trình bày về phong trào cáchmạng châu Âu.GV: Cách mạng Đức, I-ta-li-a, Nga hình thứckhác nhau song có điểm gì chung? Vì sao? HS: đều mở đường cho chủ nghĩa tư bản pháttriển- là những cuộc cách mạng tư sản.GV: Với sự thắng lợi của các cuộc cách mạngtư sản thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã xác lậptrên phạm vi thế giới.Hoạt động Cá nhân Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được sự bành trướng của các nướctư bản các nước Á, Phi.* Tổ chức thực hiện:GV: Vì sao các nước phương Tây đẩy mạnhviệc xâm chiếm thuộc địa?HS: Trả lờiGV: Đối tượng xâm lược của tư bản phươngTây ?HS: Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.GV: Kết quả của quá trình xâm lược?HS: Trả lờiGV sơ kết bài: Cách mạng tư sản lần lượt nổra nhiều nước Âu-Mĩ, đánh đổ chế độ phongkiến và xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vithế giới. Chủ nghĩa tư bản phát triển, do nhucầu về nguyên liệu, thị trường, bọn thực dân đãtăng cường xâm chiếm các nước Á, Phi làmthuộc địa Năm 1859-1870, các vương quốc I-ta-li-ađã thoát khỏi sự thống trị của đế quốc Aùo vàthống nhất thành vương quốc I-ta-li-a.- Năm 1864-1871, tiến hành công cuộc thốngnhất nước Đức.- Năm 1861, Nga đã ban bố "Sắc lệnh giảiphóng nông nô"2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đốivới các nước Á, Phia. Nguyên nhân: Nhu cầu về nguyên liệu, thị trường trở nêncấp thiết, khiến các nước tư bản phương Tâyđẩy mạnh việc xâm lược đối các nước Á. Phi.b. Kết quả: Hầu hết các nước châu Á, Phi đều trởthành thuộc địa hoặc phụ thuộc của chủ nghĩathực dân phương Tây.4. Củng cố GV nhắc lại những nội dung chính của bài.5. Dặn dò- Học bài cũ, lập bảng thống kê các nước thuộc địa của thực dân phương Tây thế kỉ XV thế kỉXIX. Xem trước bài mới, trả lời các câu hỏi trong SGK.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến