loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án Lịch sử 8 bài Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-24 18:31:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 8   

178
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Lịch sử 8 bài Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Giáo án Lịch sử 8 bài Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Giáo án Lịch sử 8 bài Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)Loading...

Tóm tắt nội dung

Bài 2CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 1794)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diển biến của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát triển và thắng lợi của cuộc cách mạng.2. Kĩ năng Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê...3. Tư tưởng Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng.II. THIẾT BỊ Bản đồ nước Pháp. Tranh ảnh trong SGK.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũEm hãy cho biết kết quả và nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ởBắc Mĩ ?3. Bài mớia. Giới thiệu bài mớiCách mạng tư sản đã thành công nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước Pháp vàđạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng nổ ra, cuộc cách mạng này đạt được những kết quảnhư thế nào Đó là nội dung của bài học hôm nay.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS...

Nội dung tài liệu

Bài 2CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 1794)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diển biến của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát triển và thắng lợi của cuộc cách mạng.2. Kĩ năng Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê...3. Tư tưởng Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng.II. THIẾT BỊ Bản đồ nước Pháp. Tranh ảnh trong SGK.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũEm hãy cho biết kết quả và nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ởBắc Mĩ ?3. Bài mớia. Giới thiệu bài mớiCách mạng tư sản đã thành công nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước Pháp vàđạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng nổ ra, cuộc cách mạng này đạt được những kết quảnhư thế nào Đó là nội dung của bài học hôm nay.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về tình hìnhkinh tế.* Tổ chức thực hiện:GV: Tình hình kinh tế nước Pháp trước cáchmạng ?HS: Trả lờiGV: Nguyên nhân lạc hậu do đâu ?HS: Sự bóc lột của địa chủ, phong kiếnHoạt động 2: Cá nhân/Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về tình hìnhchính trị-xã hội.* Tổ chức thực hiện:GV: Tình hình chính trị nước Pháp trước cáchmạng như thế nào ?HS: Trả lời I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG1. Tình hình kinh tế- Nông nghiệp: vẫn lạc hậu, năng suất thấp.- Công thương nghiệp: đã phát triển nhưng lạibị chế độ phong kiến cản trở, kìm hãm.2. Tình hình chính trị-xã hội- Chính trị: Pháp vẫn nước quân chủ chuyênchế do vua Lu-i XVI đứng đầu.- Xã hội: Tồn tại ba đẳng cấp là Tăng lữ, QuíGV: Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳngcấp nào?HS: Trả lờiGV: Cho HS quan sát H5 SGK.Hoạt đông 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về đấutranh tư tưởng.* Tổ chức thực hiện:GV: Chế độ quân chủ chuyên chế cũng bị tốcáo, phê phán gây gắt trong lĩnh vực văn hóa,tư tưởng qua trào lưu triết học ánh sáng. Đạidiện cho trào lưu đó là những ai ?HS: Dựa vào SGK trả lờiGV: Quan sát H6,7,8 và đọc kĩ câu nói của 3ông rồi rút ra nội dung chủ yếu trong tư tưởngcủa các ông ?HS: Trả lờiHoạt động 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được nguyên nhân trực tiếp dẫntới bùng nổ cuộc cách mạng.* Tổ chức thực hiện:GV: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổcuộc cách mạng ?HS: Dựa vào SGK trả lờiHoạt động 2: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được mở đầu thắng lợi của cáchmạng.* Tổ chức thực hiện:GV: Khởi nghĩa nông dân bắt đầu bùng nổ năm1788,1789 chứng tỏ mâu thuẩn xã hội cần tiếptục giải quyết. Ngày 5/5/1789 hội nghị đẳngcấp được tiến hành nhưng không giải quyếtđược vấn đề đặt ra làm mâu thuẫn giữa nhà vuavà đẳng cấp thứ ba lên đến tột đỉnhGV: Cách mạng bùng nổ như thế nào HS: Quan sát hình để tường thuật cuộc tấncông phá ngục Ba-xti ngày 14-7-1789. tộc và Đẳng cấp thứ ba, mâu thuẫn với nhaugay gắt.3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng- Đại diện cho trào lưu triết học ánh sáng:Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút -xô- Nội dung chủ yếu Kịch liệt tố cáo và lên ánchế độ quân chủ chuyên chế của Lu-i XVI.- Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng đã thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủchuyên chế- Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI đã liên tiếptăng thuế.- Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ phongkiến vì thế càng trở nên gay gắt.2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng- 5-5-1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị bađẳng cấp để tăng thuế. Nhưng đại diện củaĐẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối.- Ngay lập tức, nhà vua và quý tộc dùng quânđội để uy hiếp.- 14-7-1789, quần chúng nhân dân kéo đếntấn công và chiếm pháo đài-nhà tù Ba-xti. Họlàm chủ các cơ quan quan trọng của thànhphố.4. Củng cố Tình hình chính trị-xã hội và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ?- Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ?5. Dặn dò- Học bài cũ, làm bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp (1789 1794).Bài 2CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 1794)(tiếp theo)III. SỰ PHÁT TRIẾN CỦA CÁCH MẠNGI. MỤC TIÊU1. Kiến thức- Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua giai đoạn.- nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó.2. Kĩ năng Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh...3. Tư tưởng Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cáchmạng tư sản Pháp.II. THIẾT BỊ Lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ?3. Bài mớia. Giới thiệu bài Thắng lợi cuộc khởi nghĩa ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti đã mở đầu cho những thắng lợitiếp theo của cách mạng Pháp. Cách mạng tiếp tục phát triển như thế nào Các em cùng tìmhiểu qua tiết học hôm nay.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cá nhân/Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về chế độ quân chủlập hiến.* Tổ chức thực hiện:GV: Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả gì ?HS suy nghĩ trả lời GV: Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã làm gì ?HS: Trả lờiGV yêu cầu HS đọc nội dung Tuyên ngôn.GV: Tháng 4-1792...sang nước Pháp. Trước tình hìnhđó, nhân dân nước Pháp đã làm gì ?HS: Trả lờiHoạt động Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về bước đầu củanền cộng hoà.* Tổ chức thực hiện:GV: Tình hình nước Pháp như thế nào sau cuộc khởi 1. Chế độ quân chủ lập hiến (14-7-1789 đến 10-8-1792 )- Sau khi giành thắng lợi, phái Lập hiến lên nắmquyền.- 8-1789, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dânquyền.- 9-1791, Ban hành Hiến pháp, xác lập chế độ quânchủ lập hiến.- 10-8-1792, lật đổ phái Lập hiến, xoá bỏ chế độphong kiến.2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21-9-1792đến 2-6-1793)nghĩa của nhân dân lật đổ phái Lập hiến HS: Trả lờiGV: Cho HS quan sát H10 để biết được lực lượngphản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793.GV; Trước tình hình ấy, thái độ của phái Gi-rông-đanhra sao?HS: Trả lờiGV: Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì?HS: Trả lờiHoạt đông 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được những nét chính về chuyên chínhcách mạng dân chủ Gia-cô-banh.* Tổ chức thực hiện:GV giới thiệu về Rô-be-spie qua H1 và yêu cầu HS nêunhững phẩm chất tốt đẹp của ông.HS: là con người không thể mua chuộc”.GV: Chính quyền cách mạng đã làm gì để ổn định tình hình và nguyện vọng của nhân dân?GV: 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảochính..Vì sao có cuộc đảo chính này ?HS: Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì sợđụng chạm đến quyền lợi của chúng.Hoạt động 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về nghĩa lịch sửcủa cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII* Tổ chức thực hiện:HS: Thảo luận Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp làcách mạng triệt để nhất GV: Cách mạng tư sản Pháp có những hạn chế gì ?HS: Chưa đáp ứng được những…phong kiến.GV sơ kết bài: Cách mạng Pháp 1789 là cuộc cáchmạng tư sản triệt để nhất. Tuy có nhiều hạn chế,nhưng Cách mạng Pháp 1789 đã để lại nhiều bài học,kinh nghiệm. 21-9-1792, thiết lập nền cộng hoà.- Năm 1793, nước Pháp rất khó khăn: nội phản,ngoại xâm đe doạ.- Phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền lực. 2-6-1793, lật đổ phái Gi-rông-đanh.3. Chuyên chính cách mạng dân chủ Gia-cô-banh(2-6-1793 đến 27-7-1794)- Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banhlên nắm chính quyền.- Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biệnpháp quan trọng để trừng trị bọn phản cách mạng,giải quyết những yêu cầu của nhân dân: xoá bỏ mọinghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chiaruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàngbán cho dân nghèo...- Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh tổng độngviên.- 27-7-1794, tư sản phản cách mạng đảo chính. Cáchmạng kết thúc.4. nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sảnPháp cuối thế kỉ XVIII- Đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tưsản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bảnphát triển. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưacách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chínhdân chủ Gia-cô-banh.4. Củng cố GV nhắc lại những nội dung chính của bài.5. Dặn dò Học bài cũ, làm bài tập trong SGK.- Xem trước phần I/bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến