loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-29 21:19:41 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 7   

1025
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Loading...

Tóm tắt nội dung

Giáá áá Liịch sửử 7: Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1428- 1527)I.Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật:A.Mục tiêu:1.Kiến thức Hs nắm được- Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, những điểmchính của bộ luật Hồng Đức.- So sánh với thời Trần để thấy được thời Lê sơ, nhà nước tập quyền tương đốihoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỷ cương xã hội.2.Kỷ năng:- Rèn luyện kỉ năng phân tích, so sánh, đánh giá.3.Thái độ:- Giáo dục lòng tự hào về thời hưng thịnh của đất nước, có thức bảo vệ tổ quốc.B. Phương tiện dạy học: Bảng phụ vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước. Bảng phụ ghi bài tập.C.Hoạt động dạy- học:1.Ổn định :2.Bài cũ Nguyên nhân thắng lợi, nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Em hãy đọc thuộc lòng đoạn trong bài “Bình Ngô đại cáo củaNguyễn Trãi?3.Bài mới Sau khi khôi phục và phát triển kinh tế, song song với quá trình đó Nhà Lê đã dầndần hoàn thiện bộ máy nhà nước, xây dựng quân đội, luạt pháp nhằm ổn định xãhội...HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ...

Nội dung tài liệu

Giáá áá Liịch sửử 7: Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1428- 1527)I.Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật:A.Mục tiêu:1.Kiến thức Hs nắm được- Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, những điểmchính của bộ luật Hồng Đức.- So sánh với thời Trần để thấy được thời Lê sơ, nhà nước tập quyền tương đốihoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỷ cương xã hội.2.Kỷ năng:- Rèn luyện kỉ năng phân tích, so sánh, đánh giá.3.Thái độ:- Giáo dục lòng tự hào về thời hưng thịnh của đất nước, có thức bảo vệ tổ quốc.B. Phương tiện dạy học: Bảng phụ vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước. Bảng phụ ghi bài tập.C.Hoạt động dạy- học:1.Ổn định :2.Bài cũ Nguyên nhân thắng lợi, nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Em hãy đọc thuộc lòng đoạn trong bài “Bình Ngô đại cáo củaNguyễn Trãi?3.Bài mới Sau khi khôi phục và phát triển kinh tế, song song với quá trình đó Nhà Lê đã dầndần hoàn thiện bộ máy nhà nước, xây dựng quân đội, luạt pháp nhằm ổn định xãhội...HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1?Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chứcnhư thế nào??Đứng đầu là ai? Vua có quyền lực ntn?? Giúp việc cho vua có những bộphận và cơ quan nào?-GV giảI thích chức năng của các cơ quan chuyên môn.? Bộ máy chính quyền địa phương được chia ntn? Thời vua Lê Thánh Tông, việc trông coi các đạo có điểm gì mới? 1.Tổ chức bộ máy chính quyền* Trung ương: Đứng đầu là vua- Các đại thần -Có bộ- Các cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện,Quốc sử viện, Ngự sử đài.*ở địa phương: -Thời Lê TháI Tổ: đạo-Thời Lê Thánh Tông: 13 đạo( Đứng đầu mỗi đạo có ty: Thừa ty đô ty, hiến ty)?Dưới đạo là những đơn vị hành chính nào?- HS quan sát lược đồ hành chính(H44-SGK)* Thảo luận:? So sánh bộ máy nhà nước thời Lê Sơ với thời Trần nhiều người cho rằng bộ máy nhà nước thời Lê Sơ tập quyền hơn, kiến của em ntn? HS thảo luận rồi trả lời.- GV treo sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ Nhìn vào sơ đồ em thấy có gì khác so với bộ máy nhà nước thời Trần?( Quyền lực của nhà vua ngày càng được củng cố, bộ máy nhà nước được sắp xếp ngày càng quy củ và bổ sung đầy đủ.Đất nước được chia nhỏ thành các đơn vị hành chính) Vậy em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Lê sơ?? Nhà Lê tổ chức quân đội ntn?- Gv giảI thích chính sách Ngụ binh nông”. Liên hệ với thời Lý, thời Trần.? Tại sao nói chính sách Ngụ binh nông là chính sách tối ưu? Vì thường xuyên có giặc xâm lược, kết hợp sản xuất với quốc phòng) Quân đội thời Lê gồm mấy bộ phận -Quân đội gồm bộ phận: Quân triều đình Quân địa phương? Nhà Lê quan tâm phát triển quân đội ntn?- HS đọc đoạn trích trong SGK Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà Lê đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên Quyết tâm củng cố quân đội, bảo vệ đất nước,thực thi chính sách vừa cương vừa nhu, đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi người dân)? Vì sao thời Lê quan tâm đến luật Pháp? Nội dung chính của luật Hồng Đức? -Dưới đạo là: Phủ, Huyện, Xã. =>Đây là một nhà nước tập quyền chuyênchế hoàn chỉnh.2, Tổ chức quân đội: Thực hiện chính sách Ngụ binh nông”-Quân đội gồm bộ phận: Quân triều đình Quân địa phương-Thường xuyên tập luyện, phòng thủ biêngiới+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc Bảo vệ quyền lợi của g/c thống trị.+ Bảo vệ phụ nữ.- Điểm tiến bộ của luật Hồng Đức là quyền lợi và địa vị của người phụ nữ được tôn trọng. 3, Luật pháp: Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.- Nội dung:+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc Bảo vệ quyền lợi của g/c thống trị.+ Bảo vệ phụ nữ.- Điểm tiến bộ của luật Hồng Đức là quyềnlợi và địa vị của người phụ nữ được tôntrọng.4, Củng cố, dặn dò: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ? Nhận xét?Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1428- 1527) II .TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘIA. Mục tiêu:1.Kiến thức :Hs nắm được- Sau khi nhanh chóng khôi phục sản xuất, thời Lê sơ nền kinh tế nhanh chóng pháttriển về mọi mặt.- Sự phân chia xã hội thành giai cấp chính: địa chủ phong kiến và nông dân. Đờisống các tầng lớp khá ổn định.2.Kỹ năng:- Bồi dưỡng kĩ năng phân tích từ đó rút ra nhận xét3.Thái độ:- Giáo dục thức tự hào về thời kỳ hưng thịnh của đất nước.B.Phương tiện dạy học: Bảng phụ vẽ sơ đồ các giai cấp trong xã hộiC.Hoạt động dạy học:1.ổn định2.Bài cũ Nêu nguyên nhân thắng lợi và nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?3.Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1- HS đọc mục 1.? Để khôi phục và phát triển kinh tế, nhàLê đã làm gì?? Nhà Lê đã tăng quân số lao động lênbằng cách nào?-GV giảI thích về các chức quan: 1.Kinh tếa.Nông nghiệp :- Tăng quân số sản xuất- Đặt ra các chức quan lo sản xuất nông nghiệp.-Khuyến nông sứ: chiêu tập dân phiêu tán.- Đồn điền sứ: tổ chức khai hoang- Hà đê sứ: quản lý và xây dựng đê điều.- Phép quân điền: năm chia lại ruộng đấtcông làng xã, các quan được nhiều ruộng,phụ nữ, người có h/c kk cũng được chiaruộng? Nhận xét phép quân điền?Học sinh đọc phần in nghiêng SGK? Vì sao nhà Lê quan tâm đến việc bảo vệđê điều?? Nhận xét về những biện pháp phát triểnnông nghiệp của nhà Lê?? Những biện pháp đó đã giúp cho nôngnghiệp phát triển ntn? nước ta thời kỳ này có những ngànhTC nào tiêu biêu?? Hãy kể tên một số làng thủ công,phường thủ công thời kỳ này?? Các xưởng thủ công nhà nước còn đượcgọi là gì?? Em có nhận xét gì về tình hình TCN thờiLê sơ??NN và TCN có mối quan hệ với nhau nhưthế nào?? Triều Lê đã có những biện pháp gì đểphát triển buôn bán trong nước?? Hoạt động buôn bán với nước ngoài nhưthế nào?? Em có nhận xét gì về tình hình kinh tếthời Lê sơ? Hoạt động 2:? Xã hội thơi Lê sơ có những g/c, tầng lớpnào?Hs vẽ sơ đồ*Sơ đồ g/c, tầng lớp trong xã hội: Quyền lợi, địa vị của các g/c, tầng lớpra sao ?? Hãy so sánh với thời Trần ?? Nhận xét về chủ trương hạn chế nuôi, Thực hiện phép quân điền có nhiều tiến bộđảm bảo sự công bằng xã hội- Khuyến khích bảo vệ sản xuất, chăm lo đêđiều.=> SX nông nghiệp được phục hồi và phát triển,đời sống của nhân dân được cảI thiện.b.Công thương nghiệp- Phát triển nhiều ngành nghề TC làng xã,kinh đô Thăng Long-Các xưởng thủ công nhà nước gọi là cục Báchtác.=>TCN phát triển.c.Thương nghiệp+Trong nước: chợ phát triển+Ngoài nước: kiểm soát chặt chẽ, hạn chế buônbán. Kinh tế ổn định, phát triển hưng thịnh2.Xã hội :Sơ đồ g/c, tầng lớp trong xã hội:XHG/cTlớpĐCPK NDÂN TDAN TTC TN NOTYmua bán nô tì của nhà nước thời Lê sơ?(Tiến bộ: quan tâm đến đời sống củanhân dân.- Gv: Do vậy nền độc lập và thống nhấtcủa đất nước được cũng cố, Quốc gia ĐạiViệt là quốc gia hưng thịnh nhất ĐôngNam thời bấy giờ. 4, Củng cố, dặn dò; +Câu hỏi Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ Thời Lê sơ xã hội có những g/c, tầng lớp nào? Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1428- 1527) III.TÌNH HÌNH VĂN HOÁ GIÁO DỤC:A.Mục tiêu:1.Kiến thức Hs nắm đượcChế độ giáo dục, thi cử thời Lê sơ rất được chú trọng.Những thành tựu về văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ2.Kỹ năng:Nhận xét về những thành tựu.3.Thái độ:Giáo dục niềm tự hào và thức bảo vệ, phát huy những thành quảB.Phương tiện dạy học:Tranh ảnh về di tích lịch sử thời kì nàyC.Hoạt động dạy học :1.ổn định lớp :Kiểm tra việc làm bài tập của học sinh2.Bài cũ :- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ Nhận xét?3.Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1? Nhà Lê đã quan tâm đến phát triển giáo dụcnhư thế nào ?(mọi người dân đều được đi học, đi thi, trừ kẻphạm tội, người ca hát)-Phật giáo, Đạo giáo hạn chế, Nho giáo tôn sùng? Vì sao thời Lê Nho giáo được tôn sùng 1.Tình hình văn hoá và khoa cử:- Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiềutrường học-Nho giáo chiếm địa vị độc tôn(đề cao trung hiếu, tất cả quyền lực nằm trongtay vua)GV: Thời Lê sơ, nd học tập thi cử là sách củađạo nho, chủ yếu là “Tử thư”, “Ngữ kinh”? Những biểu hiện nào chứng tỏ giáo dục thời Lêrất quy cũ, chặt chẽ?Làm quan phải qua thi rồi mới được bổ nhiệm.? Em hiểu gì về kì thi?Hương:Hội: Chữ nhỏ SGKĐình: làm môn thi: Kinh nghĩa chiếu, chế, biểu thơ phú văn sách? Để khuyến khích học tập và kén chọn nhân tài,Nhà Lê có biện pháp gì?(Vua ban mủ áo, vinh quy bái tổ, khắc tên vàobia đá) Hs theo dõi SGK: bia tiến sĩ trong Văn Miếu, có81 bia, mỗi bia khắc tên những người đỗ tiến sĩ.? Những dẫn chứng nào chứng tỏ giáo dục thờiLê rất phát triển? (SGK)-Học sinh đọc hàng chữ nhỏ?? Em có nhận xét gì về tình hình thi cử, giáo dụcthời Lê? Hoạt động 2? Văn học thời Lê sơ phát triển như thế nào?- VH chữ Hán duy trì, chữ Nôm phát triển? Nêu một vài tác phẩm tiêu biểu?? Các tác phẩm văn học tập trung phản ánh nộidung gì ?? Thời Lê sơ có những thành tựu khoa học tiêubiểu nào?- Sử học: Đại việt sử kí toàn thư- Địa lý học: Dư địa chí -Thi cử hặt chẽ qua kì thi Quy cũ, chặt chẽ, đào tạo được nhiềunhân tài cho đất nước.2.Văn học, khoa học, nghệ thuật :a.Văn học- VH chữ H, chữ phát triển có nộidung yêu nước sâu sắc- học: bản thảo thực vật .........- Toán học: lập thành toán pháp? Em có nhận xét gì về những thành tựu đó?? Những nét đặc sắc về nghệ thuật sân khấu?- LTV”Hí phường phả lục” nguyên tắc biểudiễn? Nghệ thuật điêu khắc có những nét đặc sắc gì?? Vì sao quốc gia ĐV đạt được những thành tựutrên?-Công lao xây dựng đất nước của nhân dân-Triều đại phong kiến thịnh trị, có cách trị nướcđúng đắn Sự đóng góp của nhiều nhân vật nhân tài b.Khoa học :-Những tác phẩm khoa học thành văn 2,đa dạngc.Nghệ thuật:- Sân khấu, chèo, tuồng- Nghệ thuật điêu khắc đồ sộ, điêu luyện Câu hỏi: Kể tên một số thành tựu văn hoá tiêu biểu Vì sao ĐV thế kỉ XV lại đạt được những thành tựu rực rỡ như vậy?- Bài tập: Học bài, làm bài tập SGK Xem trước phần IVBài 20 :NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 1428- 1527)IV.MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HOÁ XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC:A.Mục tiêu:1.Kiến thức Hs nắm được:- Hs hiểu biết sơ lược về cuộc đời và những cống hiến to lớn của một sốdanh nhân văn hoá tiêu biểu: Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Ngô Sỹ Liêm, LươngThế Vinh2.Kỹ năng:- Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện, nhân vật lịch sử3.Thái độ:Giáo dục lòng tự hào, biết ơn những người có công với đất nước, hìnhthành thức giữ dìn và phát huy những thành quả văn hoáB. Phương tiện dạy học :Chân dung Nguyễn Trãi, vua Lê Thánh TôngC.Hoạt động dạy học :1.ổn định lớp 2.Bài cũ Giáo dục, thi cử thời Lê có những đặc điểm gì?? Nêu những thành tựu văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ ?3.Bài mới:Ta đã học về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thấy được những thành tựu tiêu biểucủa ĐV thời Lê sơ. Và thời Lê sơ được đánh giá thời kỳ phát triển hưng thịnhnhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Để có những thành tựu đó có một phầnkhông nhỏ của những cá nhân kiệt xuất như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê ThánhTông, ... Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những danh nhân văn hoá tiêu biểu.Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạtHoạt động 1? Trong cuộc k/n Lam Sơn, NT có vai trò ntn?? Sau cuộc k/n Lam Sơn thắng lợi, NT đã cónhững đóng góp gì?- Viết những tác phẩm có giá trị văn học, sử học,địa lý- Các tác phẩm của ông tập trung phản ánh nộidung gì?- Thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc- Tài năng đức độ sáng chói HS đọc phần in nghiêng?Qua nhận xét của vua Lê Thánh Tông em hãynêu những đóng góp lớn lao của Nguyễn Trải?- Là vị anh hùng dân tộc, bậc mưu lược trongkhởi Lam Sơn.- Là nhà văn hoá kiệt xuất, tên tuổi của ông rạngrỡ trong lịch sử.Hs quan sát chân dung Nguyễn TrãiHoạt động 2?Trình bày những tiêu biểu của em về vua LêThánh Tông?-Là vị vua anh minh, tài năng xuất sắc trên nhiều 1. Nguyễn Trãi 1380- 1442 )- Ông là nhà chính trị quân sự tài ba, anhhùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới- Có nhiều tác phẩm giá trị: Bình Ngôsách, Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngôđại cáo, Quốc âm thi tập...- Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởngcủa thời đại,cuộc đời ông luôn nêu caolòng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân. 2.Lê Thánh Tông 1442- 1497)-Là vị vua anh minh, tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, chính trị, quân sự và thơ văn.lĩnh vực, kinh tế, chính trị, quân sự và thơ văn.?Ông có những đóng góp gì cho việc phát triểnkinh tế, văn hoá?- Đê HĐ, luật HĐ ...? Trong lĩnh vực văn học, LTT có những đónggóp gì? -Hội Tao Đàn Những t/p văn học: 300 bài chữ Hán, thơ chữNôm(ca ngợi nhà Lê, phong cảnh quê hương đất nước LTT là nhân vật xuất sắc về nhiều mặtHoạt động 3? Nêu những hiểu biết về Ngô Sỹ Liên?- 1442 đỗ tiến sĩ- Viết cuốn “ĐVSKTT”: sơ lược Ls từ thời dựngnước 1427Hoạt động 4? LTV có những đóng góp gì về nghệ thuật?? Có công trình toán học gì tiêu biểu?Gv kể thêm: LTV: người Nam Định, nổi tiếng làthần đồng, 22 tuổi đỗ tiến sĩ làm quan trong việnHàn Lâm Ông có nhiều tác phẩm có giá trị: Quỳnh uyển cửu ca, Châu cơ thắng thưởng, Hồng Đức quốc âm thi tập... Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêunước, tinh thần dân tộc sâu sắc3.Ngô Sỹ Liên (Thế kỷ XV)- Là nhà sử học nổi tiếng thế kỷ XV- Tác giả cuốn “Đại Việt sử kí toàn thư”.4.Lương Thế Vinh 1442- ...)- Là nhà toán học nổi tiếng thời Lê sơ Có nhiều tác phẩm có giá trị như: Đạithành toán pháp.Thiền môn giáo khoa… Câu hỏi Việc lấy tên những danh nhân văn hoá tiêu biểu đặt tên cho tên trường, tên trường chứng tỏ điều gì?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến