loading
back to top

Giáo án hướng nghiệp 12 trọn bộ

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2016-11-17 19:31:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Giáo án hướng nghiệp 12 trọn bộ    giáo án hướng nghiệp 12   

418
Lượt xem
20
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án hướng nghiệp 12 trọn bộ

Giáo án hướng nghiệp 12 trọn bộ

Giáo án hướng nghiệp 12 trọn bộLoading...

Tóm tắt nội dung

Giáo án hướng nghiệp 12 trọn bộ

Nội dung tài liệu
Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnhNgày: /09/2016Tiết 1, 2:Chủ đề tháng 9:Bài 1: Định ướng phát triển kinh tế xã hội của đất ước và địa phư ơng.A. Mục tiêu giáo dục -Hs thấy ược thông tin cơ bản về định ướng phát triển kinh tế xã hội của đất nư ớc và địa phư ơng. Biết cách tìm hiểu và khai thác thông tin về nhu cầu của thị trư ờng lao động trong ước cũng như địa ph ương mình. Chú sự phát triển nghành nghề một số địa ph ương đang cần nhiều nhân lực để học nghề.B. Cách thức tổ chức Thảo luận và xây dựng kế hoạch học tập,rèn luyện của năm cuối. Diễn đàn vai trò của thanh niên học sinh trong việc định ướng phát triển kinh tế- xã hội của đất ước và địa phư ơng.C. Nội dung cơ bảnHoạt động Nhiệm vụ trung tâm của chiến lư ợc phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 1.Mục tiêu tổng quát của chiến ược gồm nội dung sau Đất ước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Nâng cao chất lư ợng nguồn lực con ng ười. Tạo nền tảng 2020 ước ta thành ước công nghiệp theo hư ớng hiện đại. 2. Nhiệm vụ trung tâm trong chiến ược.GV: Hãy xác định nhiệm vụ trọng tâm của chiến ược đó?HS: Thảo luận trả lời Thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá rút ngắn GV hỏi ”Rút ngắn” có thể hiểu như thế nào?HS trả lời: Tận dụng và áp dụng những thành quả khoa học, kỹ thuật công nghệ của các nước phát triển và của thế giới, qua đó đưa đất nước tiến kịp trình độ của thể giới, gọi là “đi tắt đón đầu”.GV cho HS thảo luận nhóm nhằm hiểu các đặc điểm của quá trình công nghiệp hoá ởnước ta.GV chia lớp thành nhóm theo tổ, các nhóm thảo luận theo những câu hỏi tương ứng, thời gian thảo luận phút.Câu 1: Vì sao CNH phải đi đôi với CNH?Câu 2: Em hiểu CNH theo định hướng XHCN là thế nào?Câu 3: Em hiểu CNH của đất nước ta là CNH sinh thái là gì?Câu 4: “Chuyển kinh tế nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, vừa đưa một số lĩnh vực sản xuất đi vào kinh tế tri thức” có thể được hiểu là gì?HS thảo luận, cử đại diện nhóm trả lời. GV nhận xét, kết luận về đặc điểm của quá trình CNH nước ta. Đặc điểm của quá trình công nghiệp hoá ước ta. Công nghiệp hoá đi đôi với hiện đại hoá. Công nghiệp hoá theo định ướng xã hội chủ nghĩa.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/101Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnh Công nghiệp hoá của ta là công nghiệp hoá sinh thái. Kết hợp hai quá trình:Vừa chuyển kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, vừa ưamột số lĩnh vực sản xuất vào kinh tế tri thức. 3. Một số mục tiêu cụ thể cần đạt ược đến năm 2010GV: Theo em cần xác định những mục tiêu đó là gì?HS: Thảo luận trả lời, giáo viên bổ sung, chuẩn kiến thức: Bảo đảm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hư ớng phát triển của nư ớc công nghiệp. Chú trọng cải thiện đời sống trong nhân dân. Giảm tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng nhân lực. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phát triển các lĩnh vực công nghệ cao. GV: Những ngành công nghệ nào ược xem là công nghệ cao? HS: Thảo luận trả lời: Công nghệ thông tin. Công nghệ sinh học. Công nghệ tự động hoá. Công nghệ vật liệu. Mở rộng hệ thống giao thông, nâng cấp mạng ưới giao thông nông thôn.GV: Theo em cần quan tâm đến những hệ thống giao thông nào?HS: Suy nghĩ- dựa vào hiểu biết trả lời: Mở thêm tuyến ường sắt. Tăng năng lực vận tải biển. Xây dựng các tuyến nối ường biên giới. Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.Hoạt động Định ướng phát triển các ngành. 1. Nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn Phư ơng hư ớng chung là: Đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá, hình thành nền nông nghiệp hàng hoá. Tạo việc làm thu hút lao động nông thôn. Mở rộng thị trư ờng tiêu thụ nông sản trong và ngoài ước. Phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn. 2. Công nghiệp xây dựngGV: Theo em muốn đẩy mạnh ngành công nghiệp cần đi sâu vào các nghành nào?HS: Thảo luận trả lời GV phát phiếu học tập) Đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp Xây dựng cơ sở công nghiệp nặng. Phát triển nghành công nghiệp công nghệ cao- cơ sở công nghiệp quốc phòng. Phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp cao. 3. Dịch vụ Hình thành trung tâm thư ơng mại lớn. Nâng cao chất ượng dịch vụ vận tải. Hiện đại hoá dịch vụ ưu chính- viễn thông. ưa dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mở rộng các dịch vụ tài chính tiền tệ.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/102Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnhHoạt động Định hư ớng phát triển các khu vực.GV: Theo em cần có định ướng phát triển các khu vực gì?HS: ưới sự ướng dẫn của gv, trả lời 1. Khu vực đô thị (d.chứng 2. Khu vực nông thôn đồng bằng(d.chứng 3. Khu vực nông thôn trung du miền núi (d.chứng 4. Khu vực biển và hải đảo(d.chứng )Hoạt động Hư ớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa ph ươngGV: Hư ớng dẫn hs tìm hiểu ngay trên cơ sở địa ph ương của mình- ưa vấn đề thảo luận- trả lời theo các câu hỏi: Vùng Đức Thọ miền núi kinh tế còn chậm phát triển, đời sống còn khó khăn(d.chứng) HS xác định thế mạnh kinh tế địa phương. Từ đó đặt ra yêu cầu nhân lực của tỉnh, huyện là gì?D. Đánh giá GV Bài học giúp cho em hiểu biết gì?- Cho học sinh tóm tắt lại nội dung của bài họcGV: Nhận xét tinh thần chung của lớp- từng cá nhân, cho điểm hoặc nhắc nhở động viên.* Dặn dò Lớp trư ởng nghiên cứu bài những điều kiện để thành đạt trong nghề chuẩn bị cho hôm sau học.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/103Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnhNgày: /09/2016Tiết 3:Bài 2: Những điều kiện để thành đạt trong nghề A. Mục tiêu giáo dục -Hs thấy ược những yếu tố cần thiết để con ng ười thành đạt trong nghề. Học sinh thấy ược những con ường học tiếp để đạt được những ước mơ củamình địa ph ương. B. Cách thức tổ chức Thảo luận và xây dựng nội dung bài học. Lớp tr ưởng chịu trách nhiệm soạn nội dung cho lớp thảo luận. Giáo viên ướng dẫn, nhận xét giờ thảo luận của học sinh. C. Nội dung cơ bản.Hoạt động Một số đặc điểm của lao động nghề nghiệp hiện nayGV: Cho học sinh thảo luận mục 1- nhận xét ưa ra nội dung Khối ượng tri thức tăng lên nhanh chóng là điều kiện để mang lại thành tựu kinh tếhiện đại, tri thức trở thành nguồn của cải lớn.- Sản phẩm mới xuất hiện nhanh hơn- làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ mới là điều kiện hết sức cơ bản để thành đạt trong nghề. Muốn vậy phải thực hiện cho đư ợc khẩu hiệu Giáo dục thư ờng xuyên, đào tạo liên tục, học tập suốt đời ”- Để sản phẩm tồn tại trên thị tr ường, ng ười sản xuất phải có đầy đủ năng lực, làm chủ công nghệ, thay thế cái cũ bằng cái mới.- Đòi hỏi ng ười lao động phải có tri thức, kĩ năng và tay nghề chuyên môn, kĩ năng sử dụng máy tính.Hoạt động Những điều kiện cơ bản để đạt ược ớc mơ thành đạt trong nghề.GV: Theo em có những điều kiện nào để giúp con ngư ời đạt ước mơ thành đạt trong nghề.HS: Thảo luận trả lời a. Những biểu hiện cụ thể của sự thành đạt trong nghềGV: Theo em có những biểu hiện nào thể hiện của sự thành đạt trong nghề?HS: Thảo luận trả lời- giáo viên nhận xét Có năng suất lao động cao. Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nhiều sáng chế. Thăng tiến trong nghề. Uy tín đối với ngư ời xung quanh- đư ợc nhà ước tặng giải th ưởng. b. Điều kiện cơ bản để thành đạt trong nghề Phải có kế hoạch học tập tu dư ỡng th ường xuyên. Phải có lòng yêu nghề và hứng thú với công việc trong nghề. Nghề còn là trách nhiệm với con ngư ời là nghĩa vụ của bất cứ công dân nàonên phải có đạo đức và ương tâm nghề nghiệp. GV: Vậy thể hiện những việc làm cụ thể như thế nào? HS: Thảo luận trả lời: Không làm hàng kém chất lư ợng và hàng giả. Không bớt xén giờ lao động, bớt xén nguyên vật liệu.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/104Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnh Không lãng phí thời gian, tiền của. Không vi phạm nội quy lao động.Hoạt động Những con đư ờng học tập để đạt ợc ớc mơ của mình.GV: Hiện nay ng ười lao động có những con ường học tập gì?HS: Suy nghĩ trả lời- GV nhận xét bổ sung đư ra các sau:- Học tiếp các trư ờng lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề.- Nhiều lao động có thể theo học tại các trung tâm học tập công đồng, các trung tâmgiáo dục th ường xuyên, các lớp chuyên tu.- Ngư ời lao động có thể tự học bằng cách đặt ra các kế hoạch tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ,các nhà văn hoá… D. Đánh giá GV Bài học giúp cho em hiểu biết gì?- Cho học sinh tóm tắt lại nội dung của bài học.GV: Nhận xét tinh thần chung của lớp- từng cá nhân, cho điểm hoặc nhắc nhở động viên.* Dặn dò Lớp tr ởng nghiên cứu bài 3- Tìm hiểu hệ thống tr ường trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề của trung ương và địa phư ơng. Chuẩn bị nội dung hôm sau học.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/105Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnhChủ đề hoạt động tháng 11Bài ìm hiểu hệ thống các trư ờng trung cấp chuyên nghiệp và đàotạo nghề của trung ương và địa ph ươngA. Mục tiêu giáo dục HS thấy ược sự phát triển của hệ thống các tr ường TCCN và đào tạo nghề nư ớc ta. Học sinh thấy ược những thông tin cơ bản về hệ thống các tr ường, hình thức đào tạo của các trư ờng TW và địa ph ương. B. Chuẩn bị bài học1. Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, có điều kiện thì đến tìm hiểu tại một trư ờng, khai thác các thông tin từ mạng Internet.2. Học sinh: Giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu cơ cấu ngành, nghề mà anh chịhoặc ng ười thân đang học hoặc đã học, dự định của học sinh sẽ thi vào tr ường nào? C. Cách thức tức tổ chức Thảo luận và xây dựng nội dung bài học Lớp tr ưởng chịu trách nhiệm soạn nội dung cho lớp thảo luận. Giáo viên hư ớng dẫn nhận xét giờ thảo lụân của học sinh. D. Nội dung cơ bảnHoạt động 15 phút) Hệ thống các tr ường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)1. Sơ ược về sự phát triển các tr ường TCCN ước ta.GV chuẩn bị biểu đồ nh sách giáo viên và cho học sinh trình bày, nhận xét về sự phát triển của hệ thống các trư ờng TCCN nư ớc ta.2. Hệ thống các trư ờng trung cấp chuyên nghiệp.a. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của tr ường TCCN Gv đặt vấn đề: Trư ờng TCCN có tầm quan trọng và nhiệm vụ nh thế nào?- Nhiệm vụ: Đào tạo những cán bộ có trình độ trung cấp, kỹ thuật kinh tế, văn hoá nghệ thuật, thể thao… ướng dẫn công nhân thực hiện theo quy trình công nghệ hoặc thực hiện từng phần, có vai trò quan trọng.b. Các loại hình tr ường TCCNGv đặt vấn đề: Tr ường TCCN có các loại hình nào?Có 407 cơ sở đào tạo TCCN với 361 trư ờng và 121 hệ trong các tr ường ĐHCĐ1 Theo cấp quản lý: Có trư ờng TCCN của địa ph ơng và của trung ơng.2 Theo sở hữu: Có trư ờng công lập, dân lập, bán công thục.Hiện nay các thành phố có nhiều tr ường TCCN nhất là: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh3 Theo ngành thì có các khối sau:Gv nêu vấn đề để HS thảo luận: Theo ngành thì có các khôi tr ường nào? Kể tên?- Khối tr ường công nghiệp Khối trư ờng xây dựng.- Khối tr ường nông lâm nghiệp.- Khối trư ờng giao thông- ưu điện.- Khối tr ường kinh tế dịch vụ.- Khối tr ường văn hóa nghệ thuật.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/106Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnh- Khối tr ường sư phạm. Các khôi tr ường khác.c. Hình thức đào tạo và và điều kiện tuyển sinhGv: Thêm hình thức đào tạo các tr ường TCCN có những hình thức nào?Hình thức: Đa dạng, mền dẻo, liên thông với các bậc ĐHCĐ.Có hai hình thức đào tạo là chính quy và tại chức: Hình thức đào tạo chính quy: Tập trung tại tr ường ít nhất năm; thời gian đào tạo là đến năm; môn thi: Toán- Lí, Toán Hóa, Toán Sinh, một số tr ường tuyển thêm năng khiếu. Hệ tại chức chuyên tu: Nâng cao như ng không có điều kiện tập trung tại tr ường.Hoạt động (45 phút)Hệ thống các tr ường nghề và các cơ sở đào tạo nghề.1. Sơ ược về sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề của trung ương và địa phư ơng.GV chuẩn bị biểu đồ cột tư ơng tự nh hoạt động để cho học sinh nhận xét rút ra sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề của ước ta.2. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của trư ờng dạy nghề và các cơ sở đào tạo nghề.Các trư ờng đào tạo nghề và các cơ sở đào tạo nghề có hai nhiệm vụ cơ bản: Đào tạo và bồi ưỡng đội ngũ công nhân và nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ lành nghề. Phổ cập nghề cho thanh niên.b. Các hình thức đào tạo nghề.- Có các hình thức đào tạo nghề nh thế nào? Kể tên?Gv cho học sinh làm việc ương tự hoạt động 1.c. Hình thức đào tạo và điều kiện tuyển sinh.- Hình thức đào tạo: Hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn, đảm bảo tính mền dẻo, đa dạng, mền dẻo, liên thông với các bậc ĐHCĐ.Gv nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận: Thế nào là đạo tạo ngắn hạn, dài hạn?- Hệ dài hạn: Chính quy tập trung từ đến năm, nhìn chung không phải thi.- Hệ đào tạo ngắn hạn: Theo nhu cầu ng ười học.- Điều kiện cụ thể là: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, giới tính, trình độ đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của công nhân.Hoạt động 3: Gv tổ chức chức cho học sinh thảo luận về sự khác biệt và sự giống nhau giữa hai hệ thống đào tạo trên.E. Hoạt động nối tiếpChuẩn bị nội dung hoạt động tháng 12: Tìm hiểu hệ thống các trư ờng Đại học và cao đẳng trong các ước.Gv yêu cầu hs chuẩn bị khai thác các thông tin trên mạng, tham khảo thêm cuốn những điều cần biết về tuyển sinh ĐHCĐ năm 2010.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/107Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnhChủ đề hoạt động tháng 12Bài Tìm hiểu hệ thống đào tạo đại học và cao đẳngA. Mục tiêu của bài học- Học sinh thấy ược sự phát triển của hệ thống đào tạo đại học và cao đẳng- Nắm ược thông tin cơ bản về hệ thống tr ường ,hình thức đào tạo ĐH và CĐ.- Có thái độ đúng đắn khi chọn nghành.B. Nội dung cơ bản của bài họcHoạt động (15 phút)1. Sơ ược về sự phát triển hệ thống trư ờng đại học và cao đẳng.Sau cách mạng tháng tám 1945 đặc biệt trong những năm gần đây hệ thống trư ờng CĐ và ĐH phát triển nhanh ch ưa từng thấy.Hoạt động (45 phút)2. Hệ thống tr ờng ĐH và CĐGV: Em hãy nêu hệ thống trư ờng ĐH và CĐ có tầm quan trọng như thế nào?a. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của tr ường ĐH và CĐTr ờng ĐH và CĐ có tầm quan trọng vô cùng to lớnGV: Tr ương ĐH và CĐ có nhiệm vụ nh thế nào?- Nhiệm vụ:Tr ường ĐH: Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ quản lí có trình độ ĐH và trên ĐH có lí ưởng, có quyết tâm vư ơn lên những đỉnh cao của văn hoá, khoa học và công nghệ có năng lực nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề thực tiễn do cơ sở đề ra thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.Tr ường CĐ: Đào tạo bồi ưỡng cán bộ có trình độ CĐ về kĩ thuật, nghiệp vụ kinh tế,văn hoá…Ngoài ra có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học gắn khoa học với sản xuất kinh doanh phát triển khoa học và công nghệ.GV: Theo em có những loại hình nào của tr ường ĐH và CĐ?b. Các loại hình của tr ường ĐH và CĐ.- Theo hình thức sở hữu đầu chính thì có các loại tr ường: Công lập, bán công, dân lậpNăm học 2002-2003 có 202 trư ờng ĐH và CĐ trong đó có 81 ĐH, 121 CĐ+ Công lập: 179 ĐH, CĐ+ Bán công: ĐH,CĐ+ Dân lập: 17 ĐH, CĐ- Theo lĩnh vực và nghành xếp theo loại hình:* Đại học đa lĩnh vực có ĐH quốc gia ĐH khu vực.* Đại học đa nghành cùng một hoặc hai lĩnh vực.* Đại học mở: Viện đại học mở Hà Nội Đại học mở bán công T. Hồ Chí Minh.* Các tr ờng CĐ thành lập theo nghành.- Các khối tr ường trong danh mục ĐH, CĐ Khối kinh tế pháp lí. Khối công nghiệp.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/108Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnh Khối Nông- Lâm Ng hiệp. Khối khoa học cơ bản. Khối tế Thể dục thể thao. Khối văn hoá nghệ thuật. Khối ĐH phạm- CĐ phạm- CĐ phạm địa phư ơng.GV: Hãy nêu hình thức đào tạo và điều kiện tuyển sinh nh thế nào?c. Hình thức đào tạo và điều kiện tuyển sinh.- Hình thức: Đảm bảo tính hoàn chỉnh mềm dẻo, linh hoạt liên tục tạo đ/k thuận lợi cho các bậc học thấp có thể theo học ĐH và CĐ, thời gian đào tạo liên thông từ 1.5- nămGV: Đối ượng tuyển sinh là những ai?- Đối ượng: Những học sinh đã tốt nghiệp các trư ờng dạy nghề chính quy có nhu cầu học tập nâng cao. Có bằng tốt nghiệp hoặc ương ương mới ược thi ĐH CĐ.Có hai hình thức đào tạo cơ bản Đào tạo chính quy và đào tạo chuyên tu tại chức- Hình thức đào tạo chính quy: Đào tạo tập trung tại trư ờng.GV: Điều kiện tuyển sinh của đào tạo chính quy là nh thế nào?- Điều kiện tuyển sinh: Là những học sinh phổ thông, cán bộ, nhân viên..có bằng tốt nghiệp THPT ,TCCN hoặc ương ương tuổi từ 18-32 đủ sức khoẻ.GV: Có mấy khối thi cơ bản với những môn thi nào ?Có khối thi: Khối A: Toán Lí HoáKhối B: Toán Hoá SinhKhối C: Văn- Sử- ĐịaKhối D: Văn Toán Ngoại ngữ- Thời gian đào tạo:CĐ- nămĐH- từ 4-5 năm tuỳ theo nghành học, phổ biến là năm riêng Đh khoa năm- Hình thức đào tạo chuyên tu: Đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, công nhân, nhân viên không có điều kiện rời nơi làm việc.- Điều kiện tuyển sinh: Cán bộ CN, NV có trình độ chuyên môn sơ cấp, trung cấp có bằng tốt nghiệp THPT hoặc ương đương.Hoạt động 45 phút )3. Một số diểm ưu khi chọn nghành, chọn tr ường ĐH và CĐGV: Cho học sinh đọc và vận dụng từ thực tiễn đã thấy cho biết những điều cần chú khi chọn nghành, tr ường?- Trình độ học lực.- Vấn đề thể lực.- Bản thân phải có hứng thú và khả năng phù hợp với nghành học.- Nhu cầu nhân lực của nghành nghề.- Điều kiện kinh tế gia đình.GV: Tố chức cho học sinh phát biểu: Em chọn ngành gì?Tr ường nào? Vì sao?C. Nhận xét chung của bài học:GV: Tổ chức cho học sinh tổng kết những vấn đề cơ bản nhấn mạnh những trọng tâm.Giáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/109Giáo án hướng nghiệp 12 Trường THPT KỳAnhChủ đề hoạt động tháng 1Bài 5- Tư vấn chọn nghềA. Mục tiêu của bài học- Học sinh thấy đư ợc nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội- Có thái độ đúng khi chọn nghề không chọn nghề theo cảm tính, theo luận xã hội hoặc kiến của ngư ời khácB. Nội dung cơ bản của bài học Hoạt động 1. Khái niệm vấn chọn nghề- GV: cho học sinh đọc phần SGk- Thế nào là vấn chọn nghề?- HS bám vào SGk trả lời: Gồm khâu gắn bó chặt chẽ với nhau: Là định ướng nghề, tư vấn chọn nghề và tuyển chọn nghề. Định ướng nghề: xác định những nghề mà học sinh có tham gia,có thể lựa chọn phù hợp với sự hứng thú của mình.- Tuyển chọn nghề: Muốn tuyển chọn phải có sự hiểu biết nhất định.- Tư vấn chọn nghề: là khâu trung gian giữa hai khâu tuyển chọn nghề và định hướng. Hoạt động 2. Bản mô tả nghềGV:Em hãy đọc bản mô tả nghề, gồm có những nội dung nào?a. Tên nghề và những chuyên môn th ường gặp trong nghề.b.Nội dung và tính chất lao động của nghề.c. Những điều kiện cần thiết để tham gia lao động trong nghề.- Trình độ học vấn tr ước khi học nghề.- Những trình độ khác nhau.- Những kĩ năng kĩ xảo học tập và lao động.d. Chống chỉ định học.e.Những điều kiện đảm bảo cho ng ười lao động làm việc trong nghề.- Tiền ương tối thiểu tháng trong nghề.- Chế độ bồi ưỡng độc hại.- Những phúc lợi mà ng ười lao động ược ưởng.g. Những nơi có thể theo học nghề.h. Những nơi có thể làm việc sau khi học nghề.Hoạt động 3. Những dấu hiệu cơ bản của nghềGV: Cho học sinh đọc và vận dụng từ thực tiễn đã thấy, cho biết: Hãy nêu những dấuhiệu cơ bản của nghề? Đối ượng lao động.- Mục đích lao động.- Công cụ lao động.- Điều kiện lao động.GV: hư ớng dẫn học sinh tìm hiểu từng phần cụ thểGiáo viên: Ngô Thị Hồng Tâm Lớp 12/1010Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến