loading
back to top

Giáo án Hóa học lớp 8- Bài 43 PHA CHẾ DUNG DỊCH

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-09-28 14:48:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 8   

169
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học lớp 8- Bài 43 PHA CHẾ DUNG DỊCH

Giáo án Hóa học lớp 8- Bài 43 PHA CHẾ DUNG DỊCH

Giáo án Hóa học lớp 8- Bài 43 PHA CHẾ DUNG DỊCH
Tóm tắt nội dung

Naêm hoïc 2011 2012.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vy Ngày soạn 21/04/2012dda2. Ngày giảng 25/04/2012 Lớp 8A3. 26/04/2012 Lớp 8A1,4. 28/04/2012 Lớp 8A2,5.Bài 43 PHA CHẾ DUNG DỊCH tiết 1) .I/ MỤC TIÊU Học xong bài này, học sinh phải:1. Kiến thức Biết được:- Các bước tính toán, tiến hành pha chế dung dịch, pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước. .2. Kỹ năng :- Tính toán được lượng chất cần lấy để pha chế được một dung dịch cụ thể có nồng độ cho trước3. Thái độ :- Tạo hứng thú học tạp bộ môn cho học sinh.4. Trọng tâm :- Biết cách pha chế hoặc pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước.II/ CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học Giáo viên bảng phụ bài tập.- Học sinh xem trước bài mới.2. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề.- Đàm thoại gợi mở.- Hợp tác theo nhóm.III TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :1/ Ổn định tổ chức lớp kiểm tra sĩ số (1’). 2/ Bài cũ HS1: Nêu định nghĩa về nồng độ mol của dung dịch, viết công thức tính nồng độ mol của dungdịch.Áp dụng làm bài tập 4a/sách giáo...

Nội dung tài liệu

Naêm hoïc 2011 2012.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vy Ngày soạn 21/04/2012dda2. Ngày giảng 25/04/2012 Lớp 8A3. 26/04/2012 Lớp 8A1,4. 28/04/2012 Lớp 8A2,5.Bài 43 PHA CHẾ DUNG DỊCH tiết 1) .I/ MỤC TIÊU Học xong bài này, học sinh phải:1. Kiến thức Biết được:- Các bước tính toán, tiến hành pha chế dung dịch, pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước. .2. Kỹ năng :- Tính toán được lượng chất cần lấy để pha chế được một dung dịch cụ thể có nồng độ cho trước3. Thái độ :- Tạo hứng thú học tạp bộ môn cho học sinh.4. Trọng tâm :- Biết cách pha chế hoặc pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước.II/ CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học Giáo viên bảng phụ bài tập.- Học sinh xem trước bài mới.2. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề.- Đàm thoại gợi mở.- Hợp tác theo nhóm.III TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :1/ Ổn định tổ chức lớp kiểm tra sĩ số (1’). 2/ Bài cũ HS1: Nêu định nghĩa về nồng độ mol của dung dịch, viết công thức tính nồng độ mol của dungdịch.Áp dụng làm bài tập 4a/sách giáo khoa.3/ Giới thiệu bài mới 1’): tiết học trước, chúng ta đã biết cách pha chế một dung dịch theo nồng độ chotrước, vậy làm thế nào để có thể pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước. Ta tiếp tục nghiên cứu ởtiết học hôm nay.4/ Hoạt động dạy học(43’): uần :33Tiết: 64Naêm hoïc 2011 2012.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vy* Hoạt động 2: Luyện tập củng cố:- GV treo bảng phụ bảng: Hãy điền những giá trị chưa biết vào trống trong bảng, bằng cách thực hiện tính toán theo mỗi cột.NaCl Ca(OH)2 BaCl2 KOH CuSO4mct 30 0,148 3m H2 170mdd 150Vdd 200 300Ddd 1,1 1,2 1,04 1,15C% 20% 15%CM 2,5M- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm hoàn thành. Sau thời gian thảo luận đại diện các nhóm lên bảng điền.- GV nhận xét, chấm điểm.5/ Củng cố dặn dò): (2’)Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảngHoạt động 1: Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước.GV treo bảng phụ bài tập Hãytính cách pha chế 50 dung dịchCuSO4 có nồng độ 10%.GV yêu cầu học sinh thaỏ luậnnhóm tìm hướng tính toán để phachế.GV gọi học sinh nêu hướng tính.GV gọi đại diện học sinh nhómlên trình bày cách tính toán.Yêu cầu học sinh nêu cách pha.GV nhận xét, bổ sung.GV treo bảng phụ bài tập Hãytính toán cách pha 50 ml dungdịch CuSO4 có nồng độ 1M.GV yêu cầu học sinh thaỏ luậnnhóm tìm hướng tính toán để phachế.GV gọi học sinh nêu hướng tính.GV gọi đại diện học sinh nhómlên trình bày cách tính toán.Yêu cầu học sinh nêu cách pha.GV nhận xét, bổ sung. HS ghi đề bài.HS thảo luận nhóm tìmhướng giải.HS trả lời tại chỗ.1 HS lên bảng tính.HS khác trình bày cách phachế.HS ghi đề bài.HS thảo luận nhóm tìmhướng giải.HS trả lời tại chỗ.1 HS lên bảng tính.HS khác trình bày cách phachế. Bài tập 1: Hãy tính cách pha chế 50g dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%.Cách tính:- khối lượng chất tan có trong 50mldung dịch CuSO4 là :m CuSO4 (50 10): 100= (g).- Khối lượng nước cần dùng là:mdm mdd mct 50 45 (g)* Cách pha:- Cân gam CuSO4 2M cho vào cốc.- Đong 45 ml nước (45 gam) đổ vàovà khuấy nhẹ.Bài 2: Hãy tính toán cách pha 50 mldung dịch CuSO4 có nồng độ 1M.* Cách tính:- Số mol chất tan có trong 50 mldung dịch CuSO4 là: CM .0,05 0,05 (mol).- Khối lượng CuSO4 của 0,5 molchất tan có trong 50 ml dung dịchCuSO4 là: 0,05 160 8(g).* Cách pha:- Cân gam CuSO4 cho vào cốc.- Đổ dần dần nước cất vào cốc vàkhuấy nhẹ cho đủ 50 ml dung dịch tađược dung dịch CuSO4 1M.Naêm hoïc 2011 2012.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vy* Củng cố:- GV Nhắc lại các bước để tính toán và pha chế.* Nhận xét Dặn dò:- Nhận xét tình hình học tập của lớp.- Dặn dò: Về nhà học bài, làm bài tập: 5sách giáo khoa/149.IV. Nhận xét Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến