loading
back to top

Giáo án Hóa học 9 bài Tính chất của phi kim

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-20 10:59:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 9   

210
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 9 bài Tính chất của phi kim

Giáo án Hóa học 9 bài Tính chất của phi kim

Giáo án Hóa học 9 bài Tính chất của phi kimLoading...

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học 9TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM1. Mục tiêu:a. Kiến thức Giúp học sinh biết: Tính chất vật lí của phi kim: phi kim tồn tại trạng thái: rắn, lỏng và khí.. Phần lớn cácnguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp. Tính chất hóa học của phi kim: tác dụng với 0xi, kim loại và Hiđro. Sơ lược về mức độ hoạt động hóa học mạnh yếu của một số phi kim b. Kĩ năng Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của phikim. Viết một số PTHH theo sơ đồ chuyển hóa của phi kim. Tính lượng phi kim và thành phần hợp chất của phi kim trong phản ứng hóa học.c. Thái độ Giáo dục HS cẩn thận trong tính toán, rèn chữ viết,chăm học hơn.2. Trọng tâm Tính chất hóa học chung của phi kim.3.Chuẩn bị:a. GV SGK, giáo án. Tranh Hiđro cháy trong khí clo Bảng phụ trình chiếu)b. HS Học và làm các BT nhà Soạn và xem trước các kiến thức trong bài mới. Công thức bazo, axit tương ứng với oxit Bảng nhóm4. Tiến trình day học :4.1. Ổn...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học 9TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM1. Mục tiêu:a. Kiến thức Giúp học sinh biết: Tính chất vật lí của phi kim: phi kim tồn tại trạng thái: rắn, lỏng và khí.. Phần lớn cácnguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp. Tính chất hóa học của phi kim: tác dụng với 0xi, kim loại và Hiđro. Sơ lược về mức độ hoạt động hóa học mạnh yếu của một số phi kim b. Kĩ năng Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của phikim. Viết một số PTHH theo sơ đồ chuyển hóa của phi kim. Tính lượng phi kim và thành phần hợp chất của phi kim trong phản ứng hóa học.c. Thái độ Giáo dục HS cẩn thận trong tính toán, rèn chữ viết,chăm học hơn.2. Trọng tâm Tính chất hóa học chung của phi kim.3.Chuẩn bị:a. GV SGK, giáo án. Tranh Hiđro cháy trong khí clo Bảng phụ trình chiếu)b. HS Học và làm các BT nhà Soạn và xem trước các kiến thức trong bài mới. Công thức bazo, axit tương ứng với oxit Bảng nhóm4. Tiến trình day học :4.1. Ổn định tổ chức Kiểm diện HS9A1 ……………………………………. 9A2 ……………………………… 9A3 :……………………………..9A4 ……………………………………. 9A5 ………………………………4.2. Kiểm tra miệng: 4.3. Giảng bài mới:GV đặt vấn đề phi kim có những tính chất vật lí hóa học nào Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài Tính chất của phi kim ”HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌCGV: Huỳnh Thị Thanh Tâm TrangTRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học 9Hoạt động Tìm hiểu về tính chất vật lícủa phi kim .Em hãy kể một số đơn chất phi kim mà embiết.HS: Hiđro, oxi, lưu huỳnh, photpho,cacbon…. HS dựa vào kiến thức đã học và thông tinSGK hoàn thành bảng sau và thảo luận theonhóm (3’).Phikim Thể D.Điện D.nhiệt ĐộcCSO2Br2Cl2H2 Gọi HS đại diệân trình bày Gọi HS nhóm khác nhận xétGV bổ sung nhiệt độ nóng chảy của các phikimPK Thể Dẫnđiện dẫnnh nc ĐộcC Rắnx(yếu)S Rắn 113 CO2 Khí -290 CBr2 Lỏng -7,2 CxCl2 Khí -102 CxH2 Khí -259 C? Nêu trạng thái của phi kim? Nêu tính chất vật lí của phi kimGV giới thiệu Một số phi kim độc như: Cl2 ,Br2 I2 …Liên hệ giáo dục HS Iot là chất độcnhưng được sử dụng trong muối ăn vớilượng rất nhỏ thu được từ tự nhiên có trongrong biển, lỗ khoang giếng dầu mỏ,thiếu Iottrong cơ thể hoạt động của tuyến giáp trạngbị rối loạn sinh bệnh bướu cổ vì vậy các emcần sử dụng muối IotHoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa họccủa phi kim Tính chất vật lí của phi kim : điều kiện thường, phi kim tồn tại 3trạng thái:Trạng thái rắn: C, S, P, …Trạng thái lỏng: Br2 ,…Trạng thái khí: 02 Cl2 N2 … Phần lớn các nguyên tố phi kim khôngdẫn điện, dẫn nhiệt, và có nhiệt độ nóngchảy thấp.II Tính chất hóa học của phi kim :GV: Huỳnh Thị Thanh Tâm TrangTRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học lớp và lớp các em đã được làmquen với nhiều loại phản ứng hóa học trongđó có sự tham gia phản ứng của phi kim. Gọi HS viết PTHH xảy ra giữa các cặp chấtsaua) Al t0b) O2 Cut0c) Cl2 Na t0d) O2 Fet0? Sản phẩm tạo thành thuộc loại hợp chất gì HS: Hợp chất muối câu a,c) hoặc oxitbazo( câu b,d)?Tính chất này các em được học trong bàinàoHS: Tính chất hóa học của kim loại Viết CTHH của oxit bazo trênHS: CuO -> Cu(OH)2 Rút ra kết luận gì về phản ứng của phi kimtác dụng với kim loạiGV kết luậnChú ý: Điều kiện phản ứng xảy ra, lưu hóatrị Vậy phi kim có tác dụng với hiđro khôngCác em đã biết phản ứng của phi kim nàovới hiđro? Phản ứng đó tạo ra sản phẩm gì?Viết PTHHHS: Khí oxi tác dụng với khí hiđro tạothành hơi nước2H2 02 t0 2H2 0.Nếu thay khí oxi bằng khí clo thì phản ứngsẽ xảy ra như thế nàoGV giới thiệu tranh hiđro cháy trong khí cloHS quan sát tranh vẽ hình 3.1Nhận xét màu sắc trạng thái các chất phảnứngGV mô tả thí nghiệm: Đưa khí hiđro đangcháy vào lọ đựng khí clo. Sau ứng cho một ítnước vào lọ, lắc nhẹ rồi dùng giấy quì tím đểthử.HS nghiên cứu thí nghiệm và trả lời câu hỏi? Nêu hiẹân tượngHS: H2 cháy trong lọ Cl2 tạo thành khí khôngmàu màu vàng lục của khí Cl2 biến mất giấy 1. Tác dụng với kim loại 3Cl2 (k) 2Na (r) t0 2NaCl (r) 3S (r) 2Al (r)t0 Al2 S3 (r) 3Fe 202 t0 Fe3 042Cu+ 02 t0 2Cu0 Nhiều phi kim tác dụng với kim loạitạo thành muối.hoặc oxit 2. Tác dụng với Hiđro :a) 0xi tác dụng với Hiđro :2H2(k) 02 (k) t0 2H2 0(h) .b) Clo tác dụng với hiđro :GV: Huỳnh Thị Thanh Tâm TrangTRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học 9quì tím hóa đỏ? Nêu nhận xétHS:Khí clo phản ứng mạnh với hiđro tạothành khí hiđro clorua không màu Khí nàytan trong nước tạo thành dung dịch có tínhaxit (axit Clohiđric) làm quì tím hóa đỏGọi HS viết PTHHGôi HS nêu kết luậnGV mở rộng Ngoài clo tác dụng với hiđrocòn có nhiều phi kim khác như: C, S, Br2 …tác dụng với khí H2 tạo thành hợp chất khí. Gọi HS viết PTHHC H2t0S H2t0Br2 H2 t0Vậy em có kết luận gì về tính chất của phikim với hiđroHS: phi kim tác dụng với khí hiđro tạo thànhhợp chất khí.Ở lớp chúng ta làm thí nghiệm đốt lưuhuỳnh Nêu hiện tượng sản phẩm tạo thànhlà chất nàoHS: Lưu huỳnh cháy trong oxi với ngọn lửanhỏ màu xanh nhạt tạo ra chất khí có mùihắc đó là khí sufurơS (r) 02 (k) t0Tương tự photpho cháy trong oxi. ViếtPTHHP (r) 02 (k) t0 Các sản phẩm thuộc hợp chất nàoHS: oxit axitGọi HS viết CTHH của axit tương ứngHS: SO2 -> H2 SO3 P2 O5 -> H3 PO4? Vậy em có kết luận gì về tính chất của phikim với oxiRút ra kết luận chung của phi kimGV treo bảng phụ với nội dung sau:H2 (k) F2 (k) 2HF (k) Điều kiện: phản ứng xảy ra trong bóng tối2H2 (k) Cl2 (k) 2HCl. (k) Điều kiện: phản ứng xảy ra ngoài ánh sáng Fet0 FeS muối sắt II)3 Cl2 2Fe t0 2FeCl3 (muối sắt III) H2 (k) Cl2 (k) 2HCl. (k) (không màu) (vàng lục) (không màu) Vậy phi kim tác dụng với khí hiđro tạothành hợp chất khí.3. Tác dụng với 0xi:S (r) 02 (k) t0 S02 (k) (màu vàng) (không màu)(không màu)Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thànhoxit axit4. Mức độ hoạt động hóa học của phikim :H2 (k) F2 (k) 2HF (k) 2H2 (k) Cl2 (k) 2HCl. (k) Flo mạnh hơn cloGV: Huỳnh Thị Thanh Tâm TrangTRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học 9? Dựa vào các điều kiện để phản ứng xảy raem có nhận xét gì về mức độ hoạt động hóahọc của các phi kim HS: Các phi kim khác nhau thì mức độ hoạtđộng mạnh yếu cũng khác nhau? Vậy căn cứ vào đâu để có thể đánh giáđược mức độ hoạt động mạnh ,yếu của cácphi kim đóEm hãy sắp xếp các phi kim phản ứng với kim loại sắt và khí Hiđro theo mức độ hoạtđộng giảm dần.F Cl Fet0 FeS Cl2 2Fe t0 2FeCl3Clo mạnh hơn lưu huỳnh Mức độ hoạt động hóa học của phi kimđược căn cứ vào khả năng và mức độphản ứng của phi kim đó với kim loại vàkhí Hiđro. Phi kim hoạt động mạnh:F2 02 Cl2 … Phi kim hoat động yếu hơn: S, P, C, Si,…4.4 Câu hỏi, củng cố, bài tập:a) Nêu tính chất hóa học của phi kim ?1. Tác dụng với kim loại :2. Tác dụng với Hiđro:3. Tác dụng với 0xi:.b) Bài SGk/ 76câu đúng câu dc) Bài SGK/76S (r) 02 (k) t0 S02 (k) axit tương ứng: H2 SO3C (r) 02 (k) t0 C02 (k) axit tương ứng: H2 CO3 2Cu (r) 02 (k) t0 2CuO(r) Bazo tương ứng: Cu(OH)22Zn (r) 02 (k) t0 ZnO( r) Bazo tương ứng: Zn(OH)2d) Bài SGK/ 76 H2 (k) Cl2 (k) 2HCl (k) 2H2 (k) (r) H2 (k) 2H2 (k) Br2 (k) 2HBr (k) 4.5 Hướng dẫn HS tự học nhà:Đối với tiết học này: Học bài và làm hoản chỉnh các BTVN 1,2,3,4,5 trang 76 SGK, riêng bài dành cho họcsinh giỏi . Hướng dẫn bài SGK  2S02 3 S03 4 H2 S04 5 K2 S04 6 BaS04 .Đối với tiết học này: CB: “Clo” soạn và xem trước các phần: tính chất vật lí, tính chất hóa học, các thí nghiệm và viết các PTHH xảy ra vẽ trên sơ đồ tư duy).5. Rút kinh nghiệm:Nội dung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GV: Huỳnh Thị Thanh Tâm TrangTRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Giáo án hóa học 9GV: Huỳnh Thị Thanh Tâm TrangTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến