loading
back to top

Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-25 11:23:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 8   

182
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịchLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8BÀI 42 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH TIẾT )A) Mục tiêu .1. Kiến thức Biết và hiểu được nghĩa của nồng độ phần trăm nhớ được công thức tính nồng độ phần trăm .2. Kỹ năng Biết vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm vào tính toán các bài toán có liên quan .3. Thái độ Nghiêm túc hăng say xây dựng bài có tinh thần tập thể cao .B) Trọng tâm Vận dụng công thức để giải các bài tập hóa học .C) Chuẩn bị :1 Giáo viên Soạn bài chuẩn bị đồ dùng học tập .2. Học sinh Nghiên cứu trước bài .* Phương pháp Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề D) Tiến trình dạy học .I) Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra sĩ số ổn định tổ chức lớp học phút II) Nêu vấn đề bài mới phút Nồng độ phần trăm là gì Công thức tính nồng độ phần trăm ?III) Các hoạt động học tập Hoạt động Nghiên cứu về nồng độ phần trăm dung dịch (15 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk .+ Nêu nghĩa của nồng độ phần trăm Hoạt động cá nhân nêu...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8BÀI 42 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH TIẾT )A) Mục tiêu .1. Kiến thức Biết và hiểu được nghĩa của nồng độ phần trăm nhớ được công thức tính nồng độ phần trăm .2. Kỹ năng Biết vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm vào tính toán các bài toán có liên quan .3. Thái độ Nghiêm túc hăng say xây dựng bài có tinh thần tập thể cao .B) Trọng tâm Vận dụng công thức để giải các bài tập hóa học .C) Chuẩn bị :1 Giáo viên Soạn bài chuẩn bị đồ dùng học tập .2. Học sinh Nghiên cứu trước bài .* Phương pháp Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề D) Tiến trình dạy học .I) Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra sĩ số ổn định tổ chức lớp học phút II) Nêu vấn đề bài mới phút Nồng độ phần trăm là gì Công thức tính nồng độ phần trăm ?III) Các hoạt động học tập Hoạt động Nghiên cứu về nồng độ phần trăm dung dịch (15 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk .+ Nêu nghĩa của nồng độ phần trăm Hoạt động cá nhân nêu nghĩa của nồng độ phần trăm Nồng độ phần trăm của chất (C%) cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch Công thức tính nồng độ phầntrăm :GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8+Nêu công thức tính nồng độ phần trăm. nghĩa của các đại lượng trong công thức Từ công thức tính nồng độ phần trăm trên Em hãy cho biết cách tính khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch Cho hoc sinh nhận xét đánh giá bổ sung cho đúng C% mct 100 mdd (1) Trong đó mct là khối lượng chất tan còn mdd là khối lượng dung dịch mdd mdm mct mdm là khối lượng dung môi Hoạt động cá nhân nêu phương pháp tính khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch Từ (1) suy ra mct mdd C% 100 mdd mct 100 C% *) Tiểu kết Nồng độ phần trăm dung dịch .+ Nồng độ phần trăm của chất (C%) cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch C% mct 100 mdd (1) Hoạt động II Luyện tập 19 phút). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhGIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8- Cho học sinh nghiên cứu sgk và làm bài tập1 145. Cho học sinh nhận xét đánh giá bổ sung cho đúng Cho học sinh làm bài tập sgk 146.Cho học sinh nhận xét đánh giá cho đúng Cho học sinh làm bài tập sgk 146. Cho học sinh các nhóm nhận xét, đánh giá cho đúng Nghiên cứu làm bài tập theo nhóm Vì trong 200 gam dung dịch BaCl2 5% có 10 gam BaCl2 Nên phương án là đúng Trả lời theo cá nhân C% 32*100/2000 1,6 gam Làm bài tập theo nhóm Nồng độ phần trăm của muối ăn là mdd(Muối) 36 100 136 gam mdd(Đường) 204 100 304 gam C% dd(Muối) 36*100/136 26,5 C% dd(Đường) 204*100/304 67,1% Kết luận Giáo viên cho học sinh nắm được những nội dung chính của bài học IV) Cũng cố phút Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau .+ Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế dung dịch sau 50 gam dung dịchMgSO4 4% Hướng cũng cố bài .+ Khối lượng MgSO4 cần dùng để pha chế là 50*4/100 gam .V) Dặn dò phút Hướng dẫn học sinh học bài nhà nghiên cứu kỹ lại bài.- Bài tập Làm bài tập 5a, sgk 146.GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8- Nghiên cứu phần còn lại của bài " Nồng độ dung dịch ". Em hãy cho biết nồng độ mol/l là gì Công thức tính nồng độ mol/l được biểu diễnnhư thế nào ?GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC BÀI 42 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH TIẾT A) Mục tiêu :1. Kiến thức Biết và hiểu được nghĩa của nồng mol/l nhớ được công thức tính nồng độ mol/l .2. Kỹ năng Biết vận dụng công thức tính nồng độ mol/l vào tính toán các bài toán có liên quan .3. Thái độ Nghiêm túc hăng say xây dựng bài có tinh thần tập thể cao .B) Trọng tâm Vận dụng công thức để giải các bài tập hóa học .C) Chuẩn bị :1 Giáo viên Soạn bài chuẩn bị đồ dùng học tập .2. Học sinh Nghiên cứu trước bài .* Phương pháp Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề D) Tiến trình dạy học .I) Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra sĩ số ổn định tổ chức lớp học phút II) Kiểm tra bài cũ phút Em hãy cho nghĩa của nồng độ phần trăm và viết công thức tính nồng độ phần trăm của chất ?III) Nêu vấn đề bài mới phút Nồng độ mol/l là gì Công thức tính nồng độmol/l ?IV) Các hoạt động học tập Hoạt động Nghiên cứu về nồng độ mol của dung dịch (12 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk Nêu nghĩa của nồng độ mol/l Hoạt động cá nhân nêu nghĩa của nồng độ mol/l Nồng độ mol/l của một chất (CM cho ta biết số mol của chất tan có trong lít dung dịch .GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8+ Nêu công thức tính nồng độ mol/l. nghĩa của các đại lượng trong công thức Từ công thức tính nồng độ mol/l trên em hãy cho biết cách tính số mol chất tan và thể tích dung dịch Cho hoc sinh nhận xét đánh giá bổ sung cho đúng Công thức tính nồng độ mol/l CM nct Vdd (l) Trong đó nct là số mol chất tan còn là thể tích dung dịch Hoạt động cá nhân nêu công thức tính số mol chất tan và thể tích dung dịch Từ ta có nct CM Vdd (l) Vdd nct CM *) Tiểu kết Nồng độ mol của dung dịch Nồng độ mol của một chất (CM cho ta biết số mol của chất tan có trong lít dung dịch Công thức tính nồng độ mol CM nct Vdd (l) Hoạt động II Luyện tập 13 phút). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh nghiên cứu sgk và làm bài tập 145. Cho học sinh nhận xét đánh giá bổ sung cho đúng Cho học sinh làm bài tập 146. Cho học sinh nhận xét đánh giá cho đúng Nghiên cứu làm bài tập theo nhóm nKNO3 20/101 0,198 (mol) CM 0,198/0,85 0,233 (mol/l). Trả lời theo cá nhân làm bài tập Nồng độ của các dung dịch là a. CM 1/0,75 1,33 (mol/l). Tương tự ta có .0,33 mol/l 0,625GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8Cho học sinh các nhóm nhận xét đánh giá cho đúng mol/l 0,04 mol/l Kết luận Giáo viên cho học sinh nắm được những nội dung chính của bài học V) Cũng cố phút Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau .+ Tính số gam chất tan cần dùng đề pha chế dung dịch sau .2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 Hướng cũng cố bài .+ Theo bài ra ta có số mol NaCl 2,5*0,9 2,25 mol .Khối lượng NaCl cần để pha chế 2,25*58,5 131,6 gam Kiểm tra đánh giá phút Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc nghiệm .+ Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết a) Số mol chất tan có trong 100 gam dung dịch b)Số mol chất tan có trong 100 gam nước .c) Số gam chất tan có trong 100 gam nước Số gam chất tan có trong 100 gamdung dịch Đáp án d+ Nồng độ mol của dung dịch cho ta biết a) Số mol chất tan có trong 1(l) dung dịch b) Số mol chất tan có trong (l) nước c) Số gam chất tan có trong 1(l) nước Số gam chất tan có trong 1(l) dung dịch Đáp án aGIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8VI) Dặn dò phút Hướng dẫn học sinh học bài nhà nghiên cứu kỹ lại bài.- Bài tập Làm bài tập 4, sgk 146.- Hướng dẫn bài tập :- Nghiên cứu trước bài "Pha chế dung dịch ". Theo em làm thế nào đểpha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước Chất rắn Số gamNaCl 131,625MgCl2 2MgSO4 3,05Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến