loading
back to top

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton và Axit Cacboxylic

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 15:49:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

187
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton và Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton và Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton và Axit CacboxylicLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11LUYỆN TẬPANDEHIT XETON AXIT CACBOXYLICI. Mục tiêu:HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tậpII. Trọng tâm: Bài tập anđehit xeton axit cacboxylicIII. Chuẩn bị:GV Giáo ánHS: Ôn tập lí thuyết, làm bài anđehit xeton axit cacboxylicIV. Tiến trình lên lớp :Hoạt động Ổn định lớp Bài cũ Bài cũ: không kiểm tra Bài mới:Hoạt động của thầy và trò Nội dungHoạt động 2: GV Chép đề lên bảng, yêu cầu HS chépđề vào vở.Bài 1: Một hợp chất hữu cơ gồm các nguyêntố C, H, chỉ chứa một loại nhóm chứccó khả năng tham gia phản ứng tráng Bài 1: Một hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố C, H, chỉ chứa một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi cho 0,01 mol tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 4,32 Ag. Xác địnhGIÁO ÁN HÓA HỌC 11bạc. Khi cho 0,01 mol tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 4,32 Ag. Xác định CTPT và viết CTCT của Y, biết có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và chứa 37,21% oxi về khối lượng.GV Yêu cầu HS thảo luận làm...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11LUYỆN TẬPANDEHIT XETON AXIT CACBOXYLICI. Mục tiêu:HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tậpII. Trọng tâm: Bài tập anđehit xeton axit cacboxylicIII. Chuẩn bị:GV Giáo ánHS: Ôn tập lí thuyết, làm bài anđehit xeton axit cacboxylicIV. Tiến trình lên lớp :Hoạt động Ổn định lớp Bài cũ Bài cũ: không kiểm tra Bài mới:Hoạt động của thầy và trò Nội dungHoạt động 2: GV Chép đề lên bảng, yêu cầu HS chépđề vào vở.Bài 1: Một hợp chất hữu cơ gồm các nguyêntố C, H, chỉ chứa một loại nhóm chứccó khả năng tham gia phản ứng tráng Bài 1: Một hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố C, H, chỉ chứa một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi cho 0,01 mol tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 4,32 Ag. Xác địnhGIÁO ÁN HÓA HỌC 11bạc. Khi cho 0,01 mol tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 4,32 Ag. Xác định CTPT và viết CTCT của Y, biết có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và chứa 37,21% oxi về khối lượng.GV Yêu cầu HS thảo luận làm bài.HS Thảo luận làm bài GV Cho HS xung phong lên bảng giảiHS Lên bảng trình bày, các HS còn lại lấy nháp làm bài GV Gọi HS nhận xét ghi điểmHoạt động 3: GV Chép đề lên bảng, yêu cầu HS chépđề vào vở.Bài 2: CTPT và viết CTCT của Y, biết có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và chứa 37,21% oxi về khối lượng.Giải)(01,0molnY4104,001,0)(04,010832,4AgYAgnnmolnCó trường hợp+ Nếu là HCHO%mO =%21,37%5330%100.16 (loại)+ Nếu là R(CHO)2 Cx Hy O2%mO =86M37,21%M32.100%YY12x 86 suy ra 4, 6CTCT: CHO CH2 CH2 CHOBài 2: Cho 10,2 hỗn hợp gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3trong ammoniac dư, thấy có 43,2 bạc kết tủa.a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.b/ Tính khối lượng của mối chất trong hỗnGIÁO ÁN HÓA HỌC 11Cho 10,2 hỗn hợp gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac dư, thấy có 43,2 bạc kết tủa.a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.b/ Tính khối lượng của mối chất trong hỗn hợp ban đầu.HS Chép đềGV Yêu cầu HS thảo luận làm bài.HS Thảo luận làm bài GV Cho HS xung phong lên bảng giảiHS Lên bảng trình bày, các HS còn lại lấy nháp làm bài GV Gọi HS nhận xét ghi điểmHoạt động 4: GV Chép đề lên bảng, yêu cầu HS chépđề vào vở. hợp ban đầu.Giảia/ CH3 CHO 2AgNO3 4NH3 H2 CH3 COONH4 2NH4 NO3 2AgC2 H5 CHO 2AgNO3 4NH3 H2 C2 H5 COONH4 2NH4 NO3 2Agb/ Gọi x, lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic. 44x 58y 10,2 2x 2y 0,4 Giải hệ 0,1 %CH3 CHO %14,432,10%100.44.1,0%C2 H5 CHO 56,86%Bài 3:Hòa tan 13,4 hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước được 50 dung dịch A. Chia thành phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất phản ứng hoàn toàn với lượng dưbạc nitrat trong dung dịch ammoniac, thu đượcGIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 3:Hòa tan 13,4 hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước được 50 dung dịch A. Chia thành phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất phản ứng hoàn toàn với lượng dư bạc nitrat trong dung dịch ammoniac, thu được 10,8 bạc. Phần thứ được trung hòa bằng dung dịch NaOH 1M thìhết 100ml. Xác định công thức của hai axit, tính khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợpHS Chép đềGV Gợi hướng dần HS cách giải, yêucầu HS lên bảng trình bàyGV Gọi HS nhận xét ghi điểm 10,8 bạc. Phần thứ được trung hòa bằng dung dịch NaOH 1M thì hết 100ml. Xác định công thức của hai axit, tính khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợpGiải+ Hỗn hợp hai axit có phản ứng tráng bạc, vậy trong hỗn hợp có axit fomicHCOOH 2AgNO3 4NH3 H2 (NH4 )2 CO3 2NH4 NO3 2AgTrong một nửa khối lượng 6,7 có số mol HCOOH số mol Ag 0,05 mol.Khối lượng HCOOH 2,3 gam; RCOOH 4,4 gam.Phần trăm khối lượng HCOOH 34,33%;RCOOH 65,67%+ Trung hòa phần 2RCOOH NaOH RCOONa H2 OHCOOH NaOH HCOONa H2 OSố mol hai axit số mol NaOH 0,1 (mol)Số mol RCOOH 0,1 0,05 0,05 (mol)Vậy MRCOOH 88 (g/mol). CTPT của RCOOH: C4 H8 O2CTCT: C3 H7 COOH.GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Hoạt động 5: Củng cố dặn dò* Củng cố:Tính chất hóa học của anđehit, xeton, axit cacboxylic.* Dặn dò: Chuẩn bị bài: Ôn tập các kiến thức đã học chuẩn bị ôn tập học kì IITrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến