loading
back to top

Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:20:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

428
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢNBÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNGDỊCH CHẤT ĐIỆN LI.I. Mục tiêu cần đạt được 1. Kiến thức Cho học sinh hiểu được bản chất và điều kiện xảy ra của phản ứng trao đổiion trong dung dịch các chất điện li. 2. Kĩ năng Vận dụng được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch cácchất điện li để làm bài tập lí thuyết và thực nghiệm. Viết được và đúng các phương trình dạng ion đầy đủ và thu gọn của các phảnứng.- Học sinh làm được dạng bài tập Tính khối lượng kết tủa pH của dd sau phảnứng Nồng độ mol/l các chất sau phản ứng 3. Trọng tâm Các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion Viết đúng phương trình ion thu gọn của phản ứng II. Chuẩn bị: Dụng cụ và hóa chất để làm thí nghiệm gồm- Các dd Na2 SO4 BaCl2 HCl, NaOH, CH3 COONa, Na2 CO3 .- Ống nghiệm, kẹp gỗ, ... III. Phương pháp: Thực nghiệm và giải thích thuyết trình.IV. Tổ chức hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ phút )GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Câu 1: Viết biểu thức tích số ion của nước?Phụ thuộc vào yếu...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢNBÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNGDỊCH CHẤT ĐIỆN LI.I. Mục tiêu cần đạt được 1. Kiến thức Cho học sinh hiểu được bản chất và điều kiện xảy ra của phản ứng trao đổiion trong dung dịch các chất điện li. 2. Kĩ năng Vận dụng được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch cácchất điện li để làm bài tập lí thuyết và thực nghiệm. Viết được và đúng các phương trình dạng ion đầy đủ và thu gọn của các phảnứng.- Học sinh làm được dạng bài tập Tính khối lượng kết tủa pH của dd sau phảnứng Nồng độ mol/l các chất sau phản ứng 3. Trọng tâm Các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion Viết đúng phương trình ion thu gọn của phản ứng II. Chuẩn bị: Dụng cụ và hóa chất để làm thí nghiệm gồm- Các dd Na2 SO4 BaCl2 HCl, NaOH, CH3 COONa, Na2 CO3 .- Ống nghiệm, kẹp gỗ, ... III. Phương pháp: Thực nghiệm và giải thích thuyết trình.IV. Tổ chức hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ phút )GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Câu 1: Viết biểu thức tích số ion của nước?Phụ thuộc vào yếu tốnào? Câu 2.Viết biểu thức tính pH Tính pH của dd Ca(OH)2 0,0006M ?Xác định môi trường của dd này? 2. Bài mới:HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động Hướngdẫn học sinh làm thínghiệm theo nhóm :* Thí nghiệm 1:- Cho từng giọt ddBaCl2 vào ống nghịêmchứa dd Na2 SO4 nêuhiện tượng nhìn thấyvà viết phương trìnhphản ứng xảy ra ?- Bản chất của phảnứng này là sự kết hợpgiữa những ion nào vớinhau Vì sao các ionkhác không diễn ra sựkết hợp như vậy ?* Thí nghiệm 2:- Cho từng giọt dd HClvào ống nghịêm chứa Có kết tủa tráng xuấthiện.- PTPƯ:Na2 SO4 BaCl2 BaSO4 +2NaCl.PT ion thu gọn: SO4 2- Ba 2+ BaSO4 ↓.- Bản chất của phản ứng làsự kết hợp của hai ionSO4 2- và Ba 2+ .-Vì các ion khác kết ho75pvới nhau tạo những chấttan hoàn tàon vào nước. I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổiion trong dung dịch các chất điện li:1. Tạo thành chất kết tủa Thí nghiệm giữa dd Na2 SO4 vàBaCl2 thấy có kết tủa trắng xuất hiện: Phương trình phản ứng Na2 SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl. Phương trình ion thu gọn SO4 2- Ba 2+ BaSO4 ↓.* Bản chất của phản ứng là sự kết hợpcủa hai ion SO4 2- và Ba 2+ để tách ra dướidạng chất kết tủa.GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢNdd NaOH cóphenolphtalein (dd cómàu hồng) nêu hiệntượng nhìn thấy và viếtphương trình phản ứngxảy ra ?- Bản chất của phảnứng này là gì ?* Thí nghiệm 3:- Cho từng giọt dd HClvào ống nghịêm chứadd CH3 COONa nêuhiện tượng và viếtphương trình phản ứngxảy ra ?- Bản chất của phảnứng này là gì ?* Thí nghiệm 4:- Cho từng giọt dd HClvào ống nghịêm chứadd Na2 CO3 nêu hiệntượng và viết phương Màu hồng của dd nhạtdần và biến mất.- PTPƯ NaOH HCl NaCl H2 O.PT ion thu gọn OH H2 O.- Bản chất là sự kết hợpcủa OH và +. Dung dịch thu được cómùi giấm.PTPƯ: CH3 COONa HCl CH3 COOH NaCl.Pt ion thu gọn: CH3 COO -+H += CH3 COOH- Bản chất là sự kết hợpcủa ion CH3 COO và +. 2. Tạo thành chất điện li yếu :a. Tạo thành nước: Thí nghiệm giữa dd NaOH 0,10M (cóphenolphtalein) và dd HCl 0,10M thấymàu hồng của dd biến mất. Phương trình phản ứng NaOH HCl NaCl H2 O. PT ion thu gọn OH H2 O.* Các hidroxit có tính bazơ yếu tan đượctrong các axit mạnh VD: Mg(OH)2 (r) 2H Mg 2+ H2 O. b. Tạo axit yếu:* Thí nghiệm giữa dd CH3 COONa vàHCl thấy dd thu được có mùi giấm:Phương trình ptử:CH3 COONa HCl CH3 COOH +NaCl.Pt ion thu gọn: CH3 COO CH3 COOH* Bản chất của phản ứng là sự kết hợpcủa các ion để tách ra dưới dạng chấtđiện li yếu.3. Tạo thành chất khí :* Thí nghiệm giữa dd Na2 CO3 và HCl :GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢNtrình phản ứng xảy ra ?- Bản chất của phảnứng này là gì ?Hoạt động Qua thínghiệm và phươngtrình phản ứng nêu kếtluận về phản ứng xảyra trong dd chất điệnli ?Hoạt động 3: Tích hợpgiáo dục môi trường Giúp HS hiểu giữa cácdung dịch trong đất ,nước đều có thể xảy raphản ứng trao đổi iontạo thành chất rắn ,chất khí hoặc chất điệnli yếu làm thay đổithành phần môi Có bọt khí sủi lên.- PTPƯ :Na2 CO3 2HCl 2NaCl CO2 +H2 O.Pt ion thu gọn CO3 2- 2H CO2 +H2 O.* Bản chất của phản ứng làsự kết hợp của CO3 2- và +để tạo thành axit kém bền ,phân hủy thành khí CO2thoát ra .Học sinh kết luận và giáoviên đúc kết lại. thấy có sủi bọt khí:Phương trình ptử: Na2 CO3 2HCl 2NaCl CO2 +H2 O.Pt ion thu gọn CO3 2- 2H CO2 H2 O.* Bản chất của phản ứng là sự kết hợpcủa CO3 2- và để tạo thành axit kémbền phân hủy thành khí CO2 thoát ra.* Các muối ít tan như CaCO3 MgCO3 ...cũng tan được trong các dd axit. II Kết luận:1. Phản ứng xảy ra trong dung dịch cácchất điện li là phản ứng giữa các ion.2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịchcác chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kếthợp được với nhau tạo thành ít nhất mộttrong các chất sau:- Chất kết tủa.- Chất điện li yếu.- Chất khí.GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢNtrường Từ đó HS có ýthức cải tạo môi trườngnhờ các phản ứng hóahọc Củng cố và dặn dò phút) Cũng cố (5phút Điều kiện để có phản ứng trao đổi ion xảy ra trong dung dịch Cho ví dụminh hoạ ?Bài tập cũng cố :Viết phương trình ion thu gọn của những cặp dungdịch sau nếu có :1. dd Al2 (SO4 )3 và dd Ba(NO3 )22. dd FeCl3 và dd NaOH3. CaCl2 và dd Na3 PO4 4. dd NaCl và dd Fe(NO3 )35. dd Fe(OH)3 và dd H2 SO4Dặn dò phút)+ Chuẩn bị tốt cho bài luyện tập Chuẩn bị dạng bài tập tính pH của dung dịch axit bazoTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến