loading
back to top

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 15:46:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

343
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập AnkinLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA 11ỌLUYỆN TẬPANKIN1. Mục tiêu:a. Về kiến thức: Củng cố về tính chất hóa học của các ankin. Giúp học sinh biết cách phân biệt các chấtthuộc các dãy đồng đẳng khác nhau.b. Về Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng viết đồng phân, gọi tên, viết các phương trình hóa học minh họa tínhchất hóa học của ankin. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về hỗn hợp hidrocacbon.c. Về thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc. Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêuthích môn hóa học.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:a. Chuẩn bị của giáo viên: Bài soạn chuẩn bị thêm một số bài tập, phiếu học tập.b. Chuẩn bị của học sinh: Làm bài tập và đọc trước bài mới khi lên lớp.3. Tiến trình bài dạy:a. Kiểm tra bài cũ: (trong khi giảng bài mới)b. Nội dung bài mới: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Nội dungHoạt động 1: Các kiếnthức cần nắm vững (7phút)1. Phiếu học tập số 1:Điền các thông tin cầnthiết vào phiếu ?2. Phiếu học tập số 2:Viết các phản...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA 11ỌLUYỆN TẬPANKIN1. Mục tiêu:a. Về kiến thức: Củng cố về tính chất hóa học của các ankin. Giúp học sinh biết cách phân biệt các chấtthuộc các dãy đồng đẳng khác nhau.b. Về Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng viết đồng phân, gọi tên, viết các phương trình hóa học minh họa tínhchất hóa học của ankin. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về hỗn hợp hidrocacbon.c. Về thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc. Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêuthích môn hóa học.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:a. Chuẩn bị của giáo viên: Bài soạn chuẩn bị thêm một số bài tập, phiếu học tập.b. Chuẩn bị của học sinh: Làm bài tập và đọc trước bài mới khi lên lớp.3. Tiến trình bài dạy:a. Kiểm tra bài cũ: (trong khi giảng bài mới)b. Nội dung bài mới: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Nội dungHoạt động 1: Các kiếnthức cần nắm vững (7phút)1. Phiếu học tập số 1:Điền các thông tin cầnthiết vào phiếu ?2. Phiếu học tập số 2:Viết các phản ứngchuyển hóa qua lạigiữa etilen, etan và etin?Hoạt động 1: Bài tập Học sinh điền đầy đủ theonhóm, giáo viên kiểm tralại. CH2 =CH2 H2 Ni,t0-> CH3 -CH3 .CH3 -CH3 Ni,t0-> CH2 =CH2 H2 .CH3 -CH3 Ni,t0-> C2 H2 H2 .CH2 =CH2 Ni,t0-> C2 H2 +H2 .C2 H2 2H2 Ni,t0-> C2 H6 .C2 H2 H2 Pd/PbCO3-> C2 H4 I. Các kiến thức cần nắm vững:1. Điểm giống nhau và khác nhau vềcấu tạo, tính chất hóa học của ankenvà ankin.a. CT chung: b. Đđ cấu tạo:Giống: không no, mạch hở, có đồngphân mạch C, vị trí nhóm chức.Khác: Có liên kết đôi. Có liên kết ba.Có đp hình học. Không có đphh.c. Hóa tính :Giống: tham gia phản ứng cộng, làmmất màu dd KMnO4 .Khác: Không thế KL. Có pư thế kloại.2. Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan,anken, ankin ANKAN <- H2,t0,xt-> ANKEN ↑+H2 dư,Ni,t 0↑+H2 ,Pd/PbCO3 ANKIN II. Bài tập luyện tập:GIÁO ÁN HÓA 11Ọ(30 phút)3. Phiếu học tập số 3:Bằng phương pháp hóahọc hãy phân biệt babình khí mất nhãn chứametan, etylen vàaxetilen ?4. Phiếu học tập số 4:Viết phản ứng thực hiệndãy sau:CH4 (1)-> C2 H2 (2)->C4 H4 (3)-> C4 H6 (4)->polibutadien. 5. Phiếu học tập số 5:Phân tử C5 H8 có sốđồng phân ankin là:A. 3. B. 4. C. 2. D. .6. Phiếu học tập số 6:Dẫn 6,72 lít (đktc) hhgồm propan, etilen vàaxetilen đi qua dd Br2dư, thấy còn 1,68 lít(đktc) khí không bị hấpthụ. Nếu cho 6,72 lít hhtrên qua dd AgNO3trong NH3 dư thì được24,24 gam kết tủa. a. Viết ptpư xảy ra.b. Tính %(V) và %(m)của các chất trong hhđầu.7. Phiếu học tập số 7:Thực hiện phản ứngnhiệt phân CH4 thuđược hh gồm C2 H2 ,H2 ,CH4 dư. dX/H2 là4,44. Tính hiệu suấtcủa phản ứng. Dẫn lần lượt các khí đi quadd AgNO3 trong NH3 dư,khí tạo kết tủa vàng làC2 H2 hai khí còn lại qua ddBr2 khí làm nhạt màu ddBr2 là C2 H4 còn lại CH4C2 H2 2AgNO3 2NH3 --> Ag2 C2 2NH4 NO3 .C2 H4 Br2 --> C2 H4 Br2 .(1)2CH4 1500độC->C2 H2 +3H2 (2) 2C2 H2 xt,t0-> C4 H4(3) C4 H4 H2 Pd/PbCO3-> C4 H6 (4) nCH2 =CH-CH=CH2 TH-> (-CH2 -CH=CH-CH2 -)n Học sinh viết các đồngphân có thể có và nêu đápán.Học sinh giải, giáo viêncùng cả lớp kiểm tra lại. 2CH4 t0-> C2 H2 3H2 n0 0npư 2a 3ansaupư (1-2a) 3adX/H2 MCH4 /2nsau pư 4,44nên 0,40 molVậy 80%. 1. Bài tập 1: Theo phiếu học tập 3.Dẫn lần lượt các khí bình đi quadd AgNO3 trong NH3 dư, khí tạo kếttủa vàng là C2 H2 Hai khí còn lại chođi qua dd Br2 khí làm nhạt màu ddBr2 là C2 H4 còn lại là CH4 .C2 H2 2AgNO3 2NH3 --> Ag2 C2 2NH4 NO3 .C2 H4 Br2 --> C2 H4 Br2 .3. Bài tập 2: Theo phiếu học tập 4:(1) 2CH4 1500độC-> C2 H2 3H2 (2) 2C2 H2 CuCl, NH4Cl,,t0-> C4 H4(3) C4 H4 H2 Pd/PbCO3-> C4 H6 (4) nCH2 =CH-CH=CH2 TH-> (-CH2 -CH=CH-CH2 -)n 4. Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5:Đáp án 5. Bài tập 4: Theo phiếu học tập 6:a. Ptpư C2 H4 Br2 --> C2 H2 Br2 (1)C2 H2 2Br2 --> C2 H2 Br4 (2)C2 H2 2AgNO3 2NH3 --> C2 Ag2 2NH4 NO3 (3)b. Theo (3) nC2H2 nC2Ag2 0,1010 mol.nC3H8 1,68/22,4 0,0750mol.nhh đầu 6,72/22,4 0,300 mol.→ nC2H4 0,300 0,075 0,1010 0,124 mol.* Vậy %(V) của các khí ban đầu là :%(V)C2H2 33,7%; %(V)C2H4 41,3%%(V)C3H8 25,0%.* %(m) của các khí trong hh đầu là:%(m)C2H2 27,9%; %(m)C2H4 36,9%%(m)C3H8 35,2%.6. Bài tập 5: Theo phiếu học tập số 7: 2CH4 t0-> C2 H2 3H2 n0 0npư 2a 3ansaupư (1-2a) 3adX/H2 MCH4 /2nsau pư 4,44nên 0,40 mol. Vậy 80%.GIÁO ÁN HÓA 11Ọ8. Phiếu học tập số 8:Đốt cháy hoàn toàn2,24 lít hidrocacbon Xđược 6,72 lít CO2 (thểtích đktc), tác dụngvới dd AgNO3 /NH3được kết tủa Y. CTCTcủa làA. CH3 -CH=CH2 B. CH=CHC. CH3-C=CHD. CH2 =CH-C=CH Học sinh giải và chọn đápán, giáo viên kiểm tra lại. 7. Bài tập 6: Theo phiếu học tập số 8:Chọn đáp án là C.c. Củng cố và luyện tập: (4 phút)Làm bài tập 2/145 SGK tại lớp.d. Hướng dẫn học sinh học bài nhà: (1 phút)Làm bài tập 1,3,4,5,6/145 SGK Soạn bài mới: Luyện tập Ankin cho tiết sau.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến