loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án Hóa học 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 15:56:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

383
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giáo án Hóa học 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giáo án Hóa học 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 21 CÔNG THỨC PHÂN TỬHỢP CHẤT HỮU CƠ (ti ết 1)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức HS biết được :- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.- Biết cách thiết lập công thức đơn giản.2. Kĩ năng Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. 3. Thái độ Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM Cách thiết lập công thức đơn giản nhất. III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ :1. Giáo viên Giáo án, máy chiếu.2. Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mớiIV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Gv đặt vấn đề- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv- Kết hợp sách giáo khoa, trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thứcGIÁO ÁN HÓA HỌC 11V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ Phân biệt các loại hợp chất hữu cơ sau: C2 H6 C2 H5 OH; C2 H5 -O-CH3 CH3 -COOH; CH3 -CHO; CH3 -COOCH3 CH3 -OH- GV nhận xét, cho điểm.3. ội dung Đặt...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 21 CÔNG THỨC PHÂN TỬHỢP CHẤT HỮU CƠ (ti ết 1)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức HS biết được :- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.- Biết cách thiết lập công thức đơn giản.2. Kĩ năng Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. 3. Thái độ Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM Cách thiết lập công thức đơn giản nhất. III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ :1. Giáo viên Giáo án, máy chiếu.2. Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mớiIV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Gv đặt vấn đề- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv- Kết hợp sách giáo khoa, trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thứcGIÁO ÁN HÓA HỌC 11V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ Phân biệt các loại hợp chất hữu cơ sau: C2 H6 C2 H5 OH; C2 H5 -O-CH3 CH3 -COOH; CH3 -CHO; CH3 -COOCH3 CH3 -OH- GV nhận xét, cho điểm.3. ội dung Đặt vấn đề: Hãy viết công thức axit axetic? Giáo viên thông tin về CTPT,CTTQ, CTĐG, CTCT của axit axetic Vào bài HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động :- Gv: Cho hs nghiên cứu sgk để nắm được định nghĩa về CTĐGN. Hs: Nêu nghĩa của CTĐGN. Hoạt động :- Gv: Hướng dẫn hs rút ra biểu thức về tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong HCHC AHs Làm theo các bước như sau.+ Đặt CTĐGN của A+ Lập tỉ lệ số mol các ngtố có trong A. I. Công thức đơn giản nhất :1. Định nghĩa :-CTĐGN là CT biểu thị tỉ lệ tối giản vềsố nguyên tử của các nguyên ltố trongphân tử.2. Cách thiết lập CTĐGN :- Gọi CTĐGN của hợp chất đó là:Cx Hy Oz Lập tỉ lệ x:y:z nC nH :nO OHm mm: :12 16=GIÁO ÁN HÓA HỌC 11+ Cho biết mối liên hệ giữa tỉ lệ mol và tỉ lệ số ngtử CTĐGN của A- Gv Lấy ví dụ cho hs hiểu về CTĐGN.Vd: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một HCHC thu được 0,448 lit khí CO2 (đkc) và 0,36 gam H2 O. Tìm CTĐGN của A?Gv Yêu cầu hs làm như các bước thiết lậpCTĐGN. Hs Thảo luận 3’, một hs lên bảng, hs khácnhận xét, bổ sung- Gv: Đánh giá Hoặc x:y:z %C %H %O: :12 16==>CTĐGN của hợp chất: zC (x, y, z:Số nguyên tối giản)* Thí dụ: Đặt CTĐGN của là zC O12.0, 448 2.0, 360, 24( ); 0, 04( )22, 18C Hm g= =→ Om= 0,6 0,24 0,04 0,32 (g)- Lập tỉ lệ:x:y:z 0, 24 0, 04 0, 32: :12 16 0,02:0,04:0,02- Biến đổi thành tỉ lệ số nguyên đơngiản: 1:2:1=> CTĐGN là: 2CH O4. Củng cố Đốt cháy hoàn toàn 1,68 gam một hợp chất hữu cơ thu 5,28 gamCO2 và 6,94 gam H2 O. Lập CTĐGN của A?VI. Dặn dò :- Học bài, làm bài tập SGK- Chuẩn bị bài: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơVII. Rút kinh nghiệm :GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 21 CÔNG THỨC PHÂN TỬHỢP CHẤT HỮU CƠ (ti ết 2)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức HS biết được :- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.- Biết cách thiết lập công thức phân tử2. Kĩ năng Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.3. Thái độ Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM Cách thiết lập công thức phân tử.III. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Giáo án, máy chiếu.2. Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mớiIV. PHƯƠNG PHÁP Gv đặt vấn đề- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gvGIÁO ÁN HÓA HỌC 11- Kết hợp sách giáo khoa, trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thứcV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ Làm bài tập 4/sgk trang 95- GV nhận xét, cho điểm.3. ội dung HOẠT ỘNG CỦA GV VÀ HS ỘI DUNGHoạt động :- Gv Đưa ra số thí dụ về CTPT: C2 H4 C2 H4 O2 C2 H6 O… Nhìn vào CTPT ta có thể biết được điều gì?Hs Rút ra định nghĩa.Hoạt động :- Gv Đưa ra ví dụ, yêu cầu hs quan sát và nhận xét mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGNHợp chất Metan etilen Ancoletylic axitaxetic Glucozơ CTPT CH4 C2 H4 C2 H6O C2 H4O2 C6 H12 O6CTĐG CH4 CH2 C2 H6 CH2 CH2 OGIÁO ÁN HÓA HỌC 11N Hs: nhận xét thông qua bảng. Hoạt động :- Gv: Thông tin về cách thiết lập CTPT từ CTĐGN Vd:Lấy ví dụ phần thêm dữ kiện: Tỉ khối hơi của so với hiđro là 30. Tìm CTPT?Ta có CTĐGN: 2CH nên CTPT: (2CH )n Mà: (12 16) 30.230 60 2AM nn n= =Û =Vậy CTPT của A: 2C O- Gv: Phân tích cách thiết lập CTPT từ phần trămkhối lượng nguyên tốVd: Phenol phtalein có %m: %C 75,47% 4,35%, 20,18%. Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein là 318 g/mol. Hãy lập CTPT của nó. Hs Gọi CxHyOz (x,y,z là số nguyên dương)318.75, 47 318.4, 3520; 14;12.100 100318.20,18416.100x yz= == ==>CTPT: C20 H14 O4 Gv: Phân tích cách làm tính trực tiếp từ khốiGIÁO ÁN HÓA HỌC 11lượng sản phẩm đốt cháy. Gv: Yêu cầu hs làm vd của phần a4. Củng cố Làm bài tập 3/ sgk trang 95VI. Dặn dò :- Học bài, làm bài tập còn lại trong SGK- Chuẩn bị bài: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơVII. Rút kinh nghiệm :Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến