loading
back to top

Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:23:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

339
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài AXIT, BAZƠ VÀ MUỐII. MỤC TIÊU :1. Kiến thức HS hiểu được Định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut. Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit.2. Kĩ năng Phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa. Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muốitrung hoà, muối axit theo định nghĩa. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể. Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.3. Thái độ Học sinh nhiệt tình, chủ động tiếp thu kiến thứcII TRỌNG TÂM Viết được phương trình điện li của axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A-re-ni-ut Phân biệt được muối trung hòa và muối axit theo thuyết điện li III. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Thí nghiệm Zn(OH)2 có tính chất lưỡng tính2. Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mớiGIÁO ÁN HÓA HỌC 11IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Gv đặt vấn đề- Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài AXIT, BAZƠ VÀ MUỐII. MỤC TIÊU :1. Kiến thức HS hiểu được Định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut. Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit.2. Kĩ năng Phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa. Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muốitrung hoà, muối axit theo định nghĩa. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể. Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.3. Thái độ Học sinh nhiệt tình, chủ động tiếp thu kiến thứcII TRỌNG TÂM Viết được phương trình điện li của axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A-re-ni-ut Phân biệt được muối trung hòa và muối axit theo thuyết điện li III. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Thí nghiệm Zn(OH)2 có tính chất lưỡng tính2. Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mớiGIÁO ÁN HÓA HỌC 11IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Gv đặt vấn đề- Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv- Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến thức.V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ: Viết phương trình điện li của các chất sau:a) Ca(NO3 )2 H2 SO4 HClO; BaCl2 KOHb) MgCl2 NaOH; HCl; Ba(NO3 )2 H3 PO4- GV nhận xét, cho điểm.3. Nội dung HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động :- Gv: Cho hs nhắc lại các khái niệm vềaxít đã học các lớp dưới và cho ví dụ.- Gv: Dựa vào bài cũ, xác định axit?→ Nhận xét về các ion do axít phân li?- Gv: Theo A-rê-ni-ut, axit được địnhnghĩa như thế nào? I. Axít :1. Định nghĩa (theo A-rê-ni-ut)- Axít là chất khi tan trong nước phân li racation +.Vd: HCl Cl -CH3 COOH CH3 COO +.GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Hs: Kết luận- Gv: Dựa vào pt điện li hs viết trên bảngcho hs nhận xét về số ion được phânli ra từ mỗi phân tử axít.- Gv: Phân tích cách viết pt điện li nấccủa H2 SO4 và nấc của H3 PO4 .- Gv: Dẫn dắt hs hình thành khái niệmaxít nấc và axít nhiều nấc. Hs: Nêu khái niệm axít.- Gv: Lưu cho hs: đối với axít mạnh vàbazơ mạnh nhiều nấc thì chỉ có nấc thứnhất điện li hoàn toàn. Hoạt động :- Gv: Cho hs nhắc lại các khái niệm vềbazơ đã học lớp dưới.- Gv: Bazơ là những chất điện li.Y êu cầu Hs:+ Viết pt điện li của NaOH, KOH.+ Nhận xét về các ion do bazơ phân li ra- Hs: Nêu khái niệm về bazơ. 2. Axít nhiều nấc -Axít mà phân tử chỉ phân li nấc ra ionH là axít nấc.Vd: HCl, CH3 COOH HNO3 …-Axít mà phân tử phân li nhiều nấc ra ionH là axít nhiều nấc.Vd: H2 SO4 H3 PO4H2 SO4 HSO4 -HSO4 SO4 2-H3 PO4 H2 PO4 -H2 PO4 HPO4 2-HPO4 2- PO4 3-II. Bazơ :- Định nghĩa (theo thuyết a-rê-ni-út): Bazơlà chất khi tan trong nước phân li ra anionOH -Vd: NaOH Na OH KOH OH -GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Hoạt động :- Gv: Làm thí nghiệm, HS quan sát, nêuhiện tượng:+ Cho HCl vào ống nghiệm đựngZn(OH)2+ Cho NaOH vào ống nghiệm đựngZn(OH)2 .- Hs: Zn(OH)2 trong ống nghiệm đềutan vậy Zn(OH)2 vừa phản ứng với axítvừa phản ứng với bazơ.- Gv: Kết luận:Zn(OH)2 là hiđroxít lưỡngtính.- Gv: Tại sao Zn(OH)2 là hiđroxít lưỡngtính?- Gv: Giải thích: vì Zn(OH)2 có thể phânli theo kiểu axít, vừa phân li theo kiểubazơ- Gv: Lưu thêm về đặc tính hiđroxítlưỡng tính: Những hiđroxit lưỡng tínhthường gặp và tính axit, bazơ của chúngHoạt động Gv: Yêu cầu hs viết phương trình điệnli của NaCl, K2 SO4 (NH4 )2 SO4Hs nhận xét các ion tạo thành Địnhnghĩa muối III. Hiđroxít lưỡng tính :* Định nghĩa: Hiđroxit lưỡng tính làhiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phânli như axit, vừa có thể phân li như bazơVd: Zn(OH)2 là hiđroxít lưỡng tính+ Phân li kiểu bazơ:Zn(OH)2 Zn 2+ OH Phân li kiểu axit:Zn(OH)2 ZnO2 2- Đặc tính của hiđroxít lưỡng tính.- Thường gặp: Al(OH)3 Cr(OH)3 ,Pb(OH)2 …- Ít tan trong H2 O- Lực axít và bazơ của chúng đều yếuGIÁO ÁN HÓA HỌC 11- Gv bổ sung một số trường hợp điện licủa muối NaHCO3 Muối axit, muốitrung hoà- Gv: Lưu cho hs: Những muối đượccoi là không tan thì thực tế vẫn tan 1lượng rất nhỏ, phần nhỏ đó điện li. IV. Muối :1. Định nghĩa sgk2. Phân loại :-Muối trung hoà: Muối mà anion gốc axitkhông còn hiđro có khả năng phân li ra ionH +: NaCl, Na2 SO4 Na2 CO3 …-Muối axít Muối mà anion gốc axit vẫncòn hiđro có khả năng phân li ra ionH +:NaHCO3 NaH2 PO4 …3. Sự điện li của muối trong nước :-Hầu hết muối tan đều phân li mạnh.-Nếu gốc axít còn chứa có tính axít thìgốc này phân ly yếu ra +.Vd: NaHSO3 Na HSO3 HSO3 SO3 2-.4. Củng cố Phân loại các hợp chất sau và viết phương trình điện li: CaSO4 ,(NH4 )2 SO4 NaHSO4 H2 CO3 Mg(OH)2 Làm bài tập 4/sgk trang 10VI. Dặn dò :- Học bài, làm bài tập SGK- Chuẩn bị bài Sự điện li của nước- pH- Chất chỉ thị axit bazơ”VII. Rút kinh nghiệm:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến