loading
back to top

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập - Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúng

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:01:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

442
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập - Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập - Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập - Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúngLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 19 LUYỆN TẬP:TÍNH CHẤT CỦA CACBON- SILICVÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (tiết 1)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Củng cố kiến thức về cacbon và hợp chất của cacbon 2. Kĩ năng Viết PTHH hoàn thành dãy phản ứng- Nhận biết gốc cacbonac- Tính thành phân phần trăm oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO- Tính thể tích CO tham gia phản ứng3. Thái độ Phát huy kĩ năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá- Nhận biết gốc cacbonac- Tính thành phân phần trăm oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO- Tính thể tích CO tham gia phản ứngIII. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Giáo án, phiếu học tập.Máy chi ếu.2. Học sinh Ôn tậpIV. PHƯƠNG PHÁP Gv đặt vấn đề- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gvGIÁO ÁN HÓA HỌC 11V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra việc làm bài tập nhà3. Nội dung HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG oạt động :- Gv: Chia lớp thành nhóm; Phátphiếu học tập cho học sinh:+ BT1: Nhóm và 8+ BT2: Nhóm...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 19 LUYỆN TẬP:TÍNH CHẤT CỦA CACBON- SILICVÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (tiết 1)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Củng cố kiến thức về cacbon và hợp chất của cacbon 2. Kĩ năng Viết PTHH hoàn thành dãy phản ứng- Nhận biết gốc cacbonac- Tính thành phân phần trăm oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO- Tính thể tích CO tham gia phản ứng3. Thái độ Phát huy kĩ năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá- Nhận biết gốc cacbonac- Tính thành phân phần trăm oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO- Tính thể tích CO tham gia phản ứngIII. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Giáo án, phiếu học tập.Máy chi ếu.2. Học sinh Ôn tậpIV. PHƯƠNG PHÁP Gv đặt vấn đề- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gvGIÁO ÁN HÓA HỌC 11V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra việc làm bài tập nhà3. Nội dung HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG oạt động :- Gv: Chia lớp thành nhóm; Phátphiếu học tập cho học sinh:+ BT1: Nhóm và 8+ BT2: Nhóm và 7+ BT3: Nhóm và BT4: Nhóm và 5- GV phát phiếu học tậpH oạt động :- Gv phát vấn học sinh về nội dungkiến thức đã họcHoạt động :HS thảo luận trong 5’Đại diện các nhóm lên bảng trình bày,học sinh khác nhận xét, bổ sung I. KIẾN THỨC CẦN NẮMVỮNG SGKII. BÀI ẬP :Bài ập Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau:GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Gv nhận xét, đánh giá 3C CO CO CO NaHCO Na CO® ®Giải :1) O2 ot¾¾® CO22) CO2 ot¾¾® 2CO3) 2CO O2 ot¾¾® 2CO2 4) CO2 NaOH NaHCO35) 2NaHCO3 ot¾¾® Na2 CO3 CO2 H2 OBài ập Bằng phương pháp hoá học,hãy nhận biết các dung dịch đựng trongcác lọ mất nhãn sau: HCl, NaOH,Na2 CO3 NaNO3 Na3 PO4 ?Giải :- Quì tím: Nhận biết HCl, NaOH- Axit HCl: Nhận biết Na2 CO3- Dung dịch AgNO3 Nhận biết Na3 PO4Bài ập Khử 16 gam hỗn hợp các oxitkim loại: FeO, Fe2 O3 Fe3 O4 CuO và PbObằng khí CO nhiệt độ cao, khối lượngchất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thểtích khí CO đã tham gia phản ứng điềukiện chuẩn?Giải :Gọi là số mol CO tham gia phản ứngGIÁO ÁN HÓA HỌC 11→ Số mol CO2 molÁp dụng định luật bảo toàn khối lượng tacó :16 28x 11,2 44x 0,3Thể tích CO đã tham gia phản ứng :V 0,3.22,4= 6,72 litBài ập Cho luồng khí CO dư đi qua9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2 O3 nungnóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thuđược 8,3 gam chất rắn. Tính khốilượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu?Giải :Chỉ có CuO bị CO khử nên hỗn hợp chấtrắn thu được gồm Cu và Al2 O3Ta có 80 102 9,1 0, 0564 102 8, 0, 05x xx y+ =ì ìÞí í+ =î îKhối lượng CuO 80.0,05=4(g)→ %CuO=4.10044%9,1= ;%Al2 O3 56%4. Củng cố Củng cố sau mỗi bài tậpVI. Dặn dò :- Làm bài tập SGK- Ôn tập kiến thứcVII. Rút kinh nghiệm:GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài 19 LUYỆN TẬPTÍNH CHẤT CỦA CACBON- SILICVÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (tiết 2)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Củng cố kiến thức về cacbon, silic và hợp chất của chúng 2. Kĩ năng Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá Xác định muối tạo thành và tính khối lượng muối khi cho CO2 tác dụng vớidd Ca(OH)2 Tính thành phần phần trăm Si trong hỗn hợp3. Thái độ Phát huy kĩ năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá Xác định muối tạo thành và tính khối lượng muối khi cho CO2 tác dụng vớidd Ca(OH)2 Tính thành phần phần trăm Si trong hỗn hợpIII. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ :1. Giáo viên Giáo án, phiếu học tập2. Học sinh Ôn tậpIV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng- phát vấn kết nhómV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...GIÁO ÁN HÓA HỌC 112. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra việc làm bài tập nhà3. ội dung HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG oạt động :- Gv: Chia lớp thành nhóm; Phátphiếu học tập cho học sinh:+ BT1: Nhóm và 8+ BT2: Nhóm và 7+ BT3: Nhóm và BT4: Nhóm và 5H oạt động :- Gv phát phiếu học tậpHS thảo luận trong 5’Đại diện các nhóm lên bảng trìnhbày, học sinh khác nhận xét, bổ sung- Gv nhận xét, đánh giá Bài ập Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau:2 2Si SiO Na SiO SiO SiO Si® ®Giải :1) Si O2 ot¾¾® SiO22) SiO2 2NaOH Na2 SiO3 H2 O3) Na2 SiO3 CO2 H2 Na2 CO3 H2 SiO34) H2 SiO3 ot¾¾® SiO2 H2 O5) SiO2 2Mg ot¾¾® Si 2MgOBài ập Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch đựng trongGIÁO ÁN HÓA HỌC 11các lọ mất nhãn sau: HCl, NaOH, Na2 CO3 ,NaNO3 Na3 PO4 ?Giải :- Quì tím: Nhận biết HCl, NaOH- Axit HCl: Nhận biết Na2 CO3- Dung dịch AgNO3 Nhận biết Na3 PO4Bài ập Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại: FeO, Fe2 O3 Fe3 O4 CuO và PbO bằng khí CO nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng điều kiện chuẩn?Giải :Gọi là số mol CO tham gia phản ứng→ Số mol CO2 molÁp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :16 28x 11,2 44x 0,3Thể tích CO đã tham gia phản ứng :V 0,3.22,4= 6,72 litBài ập Cho luồng khí CO dư đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2 O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Tính khối lượngGIÁO ÁN HÓA HỌC 11mỗi oxit trong hỗn hợp đầu?Giải :Chỉ có CuO bị CO khử nên hỗn hợp chất rắn thu được gồm Cu và Al2 O3Ta có 80 102 9,1 0, 0564 102 8, 0, 05x xx y+ =ì ìÞí í+ =î îKhối lượng CuO 80.0,05=4(g)→ %CuO=4.10044%9,1= ;%Al2 O3 56%4. Củng cố: Củng cố trong bàiVI. Dặn dò: Ôn chương 2,3,4(Bỏ silic) chuẩn bị cho thi học kìVII. Rút kinh nghiệm:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến